Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Clinic Subjects

Arnošt Martínek


Academic degree, name, surname:
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Room, floor, building:
ZZ 227, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Petr Dítě, Marie Precechtelova, Martina Bojková, Martin Lovecek, Radek Ambroz, Arnošt Martínek, Jiří Dolina ... other authors
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Josef Zadrazil, Viktor Klementa, Lenka Pribylova, Radim Bris, Marcela Káňová, Radka Šigutová, Ivana Kacířová, Zdeněk Švagera, Eva Bace, David Stejskal ... other authors
Year: 2022, Bmc Nephrology
journal article
 
L. Kunovsky, Petr Dítě, L. Hornakova, J. Dolina, M. Uvirova, V. Kojecky, Arnošt Martínek, P. Jabandziev ... other authors
journal article
 
Petr Dítě, Lumír Kunovský, Jitka Vaculová, Martina Bojková, Magdalena Uvírová, Jiří Dolina, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2021, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article
 
Petr Dítě, L. Kunovský, Tomáš Kupka, J. Dolina, P. Jabandžiev, M. Uvírová, Martin Blaho, M. Šenkyrík, Arnošt Martínek ... other authors
journal article
 
Lumír Kunovský, Petr Dítě, Martin Blaho, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Marie Přecechtělová, Petr Jabandžiev, Hana Mašková, Bohuslav Kianička, Pavel Janeček, Michal Eid, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2021, Vnitřní lékařství
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Josef Zadražil, Marcela Kanová, Viktor Klementa, Radka Šigutová, Ivana Kacířová, Vladimír Hrabovský, Zdeněk Švagera, David Stejskal ... other authors
journal article
 
journal article
 
Year: 2020, Urologie pro praxi
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Lumír Kunovský, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Martin Blaho, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2020, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Martin Blaho, Lumír Kunovský, Petr Jabandžiev, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2020, ACTA MEDICINAE
journal article
 
Martina Bojková, Petr Dítě, Lumír Kunovský, Martin Blaho, Bohuslav Kianička, Ivo Novotný, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Jiří Dolina, Marie Přecechtělová, Hana Mašková, Vladimír Procházka, Pavel Janeček, Oldřich Motyka, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2020, Vnitřní lékařství
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Josef Zadražil, Vladimír Teplan
Year: 2019, RENAL FAILURE
journal article
 
Year: 2018, Nova Science Publisher, Inc.,
specialist book chapter
 
journal article
 
Year: 2018, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2017, Vnitřní lékařství
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, B. Kianička, Tomáš Kupka, K. Kapounková, Jana Dvořáčková, J. Šímová, Arnošt Martínek, M. Souček ... other authors
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article
 
Petr Dítě, Martin Blaho, J. Šímová, Tomáš Kupka, A. Vašura, K. Kapounková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article
 
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article
 
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article
 
Year: 2017, Nova Science Publishers, Inc.
specialist book
 
Year: 2017, Gastroenterológia pre prax
journal article
 
Year: 2016, Eksperimental"naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya
journal article
 
Year: 2016, Nova Science Publishers
specialist book chapter
 
Martina Bojková, Petr Dítě, Magdalena Uvírová, Nina Dvořáčková, Bohuslav Kianička, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2016, Vnitrni Lekarstvi
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Jarmila Šímová, Nina Dvořáčková, Bohuslav Kianička, Kateřina Kapounková, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2016, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Jarmila Šímová, Bohuslav Kianička, Tomáš Kupka, Lenka Dovrtělová, Arnošt Martínek, Miroslav Souček ... other authors
Year: 2016, Acta medicinae
journal article
 
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article
 
journal article
 
Petr Dítě, Ivo Novotný, Bohuslav Kianička, Martin Rydlo, Hana Nechutová, Arnošt Martínek, Magdalena Uvírová, Martina Bojková, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article
 
Martina Bojková, Petr Dítě, Jana Dvořáčková, I. Novotný, K. Floreánová, B. Kianička, Magdalena Uvírová, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2015, DIGEST DIS
journal article
 
Tomáš Kupka, Peter Bala, Lubomíra Hozáková, Jaroslav Havelka, Martina Bojková, Bohdana Břegová, Arnošt Martínek, Petr Dítě ... other authors
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr. Miroslav Souček, MUDr. Kateřina Kapounková ... other authors
Year: 2015, ACTA MEDICINAE
journal article
 
Petr Dítě, Jana PŘINOSILOVÁ, L. Dovrtělová, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, Bohdana Břegová, J. Konovský, Arnošt Martínek, M. Souček ... other authors
Year: 2015, Vnitrni Lekarstvi
journal article
 
Year: 2014, EMJ Gastroenterology
journal article
 
D. Horáková, K. Azeem, D. Pastucha, Radka Benešová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
journal article
 
Petr Dítě, Hana Nechutova, Magdalena Uvirova, Jana Dvořáčková, Bohuslav Kianicka, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2014, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article
 
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article
 
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2014, Minerva gastroenterologica e dietologica
journal article
 
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
Petr Dítě, Martina Bojková, Veronika Jelínková, Arnošt Martínek, B. Kianička, H. Nechutová, M. Souček ... other authors
Year: 2014, Acta medicinae
journal article
 
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2014, Onkologie
journal article
 
Year: 2014, Onkologie
journal article
 
Hana Nechutová, Petr Dítě, Marketa Hermanova, Ivo Novotny, Arnošt Martínek, Pavel Klvaňa, Bohumil Kianicka, Miroslav Soucek ... other authors
Year: 2014, Wiener Medizinische Wochenschrift
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Ďuricová, J. Zahálková, I. Kacířová, H. Brozmanová, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2014, PANCREATOLOGY
journal article
 
Year: 2014, PANCREATOLOGY
journal article
 
Year: 2014, Biomedical Papers
journal article
 
Martin Rydlo, P. Stejskal, Arnošt Martínek, Tomáš Kupka, K. Martínková, Jiří Plášek, Radka Benešová ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková ... other authors
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article
 
K. Azeem, J. Ševčíková, Hana Tomášková, D. Horáková, V. Procházka, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Janout, H. Kollárová ... other authors
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article
 
Petr Dítě, H. Nechutová, Pavel Svoboda, Bohumil Kianička, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
journal article
 
Year: 2013, Medicína po promoci
journal article
 
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček ... other authors
Year: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Duricova, J. Zahalková, J. Kacirova, K. Urbanek, M. Grundmann, H. Brozmanova ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Ivana Kacířová, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Doc. MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, J Zahálková ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Pavel Svoboda, M. Konečný, Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, V. Procházka, J. Ehrmann ... other authors
Year: 2012, Biomedical Papers
journal article
 
Year: 2012, J CHEMOTHERAPY
journal article
 
Petr Dítě, H. Nechutová, I. Novotný, Martina Bojková, Ondřej Urban, B. Kianička, Pavel Klvaňa, J. Trna, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2012, Gynekológia pre prax
journal article
 
Petr Dítě, E. Geryk, Martina Jelšíková, I. Novotný, J. Trna, Arnošt Martínek, H. Nechutová ... other authors
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article
 
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová ... other authors
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article
 
Petr Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, J. Trna ... other authors
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
Pavel Svoboda, M. Konečný, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek, J. Ehrmann, V. Procházka ... other authors
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... other authors
Year: 2012, Biomedical papers
journal article
 
Year: 2012, Biomedical papers
journal article
 
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article
 
Jiří Plášek, Jana Dvořáčková, Jan Jahoda, K. Trulíková, R. Mokošová, T. Daněk, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
journal article
 
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
K. Y. Urayama, I. Holcatova, V. Janout, L. Foretová, E. Fabiánová, Z. Adamcakova, M. Ryska, Arnošt Martínek, O. Shonová, P. Brennan, G. Scélo ... other authors
journal article
 
V. Doupal, J. Václavík, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek ... other authors
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article
 
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, R. Olšanská, J. Skibová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2011, Aktuality v Nefrologii
journal article
 
Jiří Plášek, M. Vybíralová, Jana Dvořáčková, A. Petrušková, J. Sagan, M. Golián, Vladimír Hrabovský, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article
 
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
journal article
 
Milan Konečný, P. Svoboda, V. Procházka, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, Hana Tomášková, P. Marsalková, J. Raszka, J. Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová ... other authors
Year: 2010, Transplantation Proceedings
journal article
 
Year: 2010, TRANSPL P
journal article
 
Year: 2010, Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
journal article
 
J. Plášek, V. Doupal, J. Fürstová, Arnošt Martínek
Year: 2010, Biomedical Papers
journal article
 
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article
 
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyspler, T. Karlík, Arnošt Martínek, A. Mendlová ... other authors
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article
 
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2007
 
Year: 2007, Endoskopie
journal article
 
Petra Maršálková, Ivo Lochman, J. Dědochová, Alexandra Lochmanová, Arnošt Martínek, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Vilém Novák, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
I. Komzáková, M. Grundmann, J. Dědochová, Arnošt Martínek
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, J. Dědochová, Petra Maršálková, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová ... other authors
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Ilona Komzáková, Arnošt Martínek, Petra Maršálková ... other authors
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Jiří Ehrmann
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article
 
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... other authors
Year: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Arnošt Martínek, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol. ... other authors
Year: 2007, Endoskopie
journal article
 
Year: 2007, Endoskopie
journal article
 
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... other authors
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article
 
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... other authors
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2007, Epidemiol
journal article
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2007, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article
 
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, J. Dědochová, Petra Maršálková, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, J. Dědochová, Petra Maršálková, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová ... other authors
Year: 2007
 
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Ilona Komzáková, Arnošt Martínek, Petra Maršálková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article
 
Elen Šumná, Ludmila Nováčková, Arnošt Martínek, V. Ščudla
Year: 2006, Interní med.
journal article
 
Arnošt Martínek, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský, Et Al.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2005, AM J TRANSPLANT
journal article
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005, Nukleus HK
journal article
 
Evžen Machytka, P. Klvaňa, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2005, Čes a Slov Gastroen a Hepatol
journal article
 
Year: 2005, TRANSPL P
journal article
 
Year: 2005, TRANSPL P
journal article
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský
Year: 2005, -
journal article
 
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Year: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
journal article
 
Ján Murín, Arnošt Martínek
Year: 2004, Kardiológia pre praxi
journal article
 
Year: 2003, NEOPLASMA
journal article
 
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2003, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2003, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2003, HEMATOL J
journal article
 
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2003, Česká radiologie
journal article
 
Year: 2003, Česká radiologie
journal article
 
M. Bazijnovský, Arnošt Martínek
Year: 2002, The Hematology Journal
journal article
 
P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Pavel Marten, Jana Dvořáčková
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2002, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article
 
Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2001, Vnitřní lékařství
journal article
 
T. Minarik, P. Matoška, Leopold Pleva, Arnošt Martínek
Year: 2001, Europace Supplemants
journal article
 
Arnošt Martínek, M. Honka, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa
Year: 2001, Advsnces in clinical and experimental medicine
journal article
 
Arnošt Martínek, P. Klvaňa, Pavel Marten, M. Lešková, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Vnitřní lékařství
journal article
 
T. Minarik, Arnošt Martínek, P. Matoška, Leopold Pleva, I. Stolarova
Year: 2001, Europace Supplements
journal article
 
Jaroslav Šimíček, A. Káňa, Arnošt Martínek, Jindřich Šajnar, R. Schenk, Zdeněk Tesař, V. Vykopal ... other authors
Year: 2001, Cor et Vasa Supplementum
journal article
 
Arnošt Martínek, M. Liberda, Jana Dvořáčková, M. Honka, P. Klvaňa, E. Kostřicová ... other authors
Year: 2001, Advances in clinical and experimental medicine
journal article
 
Year: 2000, Hubneme s rozumem
journal article
 
P. Štverák, Sylvia Skotnicová, Pavel Vodvářka, Arnošt Martínek, Marie Haringová, P. Matoška, I. Stolařová ... other authors
Year: 2000, Čas. Lék. Čes
journal article
 
Year: 2000, Laboratórna diagnostika
journal article
 

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviation
Subject
0IIN9
V3IN9No record found.Main solver
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period
9/2019 - 11/2020
Provider
Moravskoslezský kraj
State
finished
 
Main solver
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period
9/2018 - 8/2019
Provider
Moravskoslezský kraj
State
finished
 
Main solver
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period
1/2018 - 12/2018
Provider
MŠMT
State
finished
 
Main solver
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period
1/2012 - 12/2014
Provider
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
State
finished
 
Main solver
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period
1/2014 - 12/2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
State
finished
 

rss
social hub