Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Hematooncology

Zuzana Čermáková


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 134, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Haematooncology (Faculty of Medicine)
Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 420
+420 597 373 459
E-mail:No record found.Perineurální invaze dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku
Pavel Hurník, Vladimír Židlík, Dušan Žiak, M. Sporková, Jan Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... other authors
Year: 2020
abstract in proceedings

Získaná hemofilie A: možnosti diagnostiky a léčby
Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, David Buffa, Katarína Hradská, Lucie Recová, Radomíra Hrdličková, Martin Pulcer, Zuzana Čermáková, Roman Hájek ... other authors
Year: 2020, Acta Medicinae
journal article

BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... other authors
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... other authors
Year: 2019, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... other authors
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu
Zuzana Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, D. Konvalinka, I. Demel, L. Adamcová, Pavel Hurník ... other authors
Year: 2018, Onkologie
journal article

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population
A. Maluskova, F. Mrazek, M. Pauliskova, P. Kovarova, M. Koristka, P. Jindra, Zuzana Čermáková ... other authors
Year: 2017, VOX SANG
journal article

Daratumumab - Naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře
Tomáš Jelínek, Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Onkologie
journal article

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček ... other authors
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky
Radomíra Hrdličková, Šárka Blahutová, Zuzana Čermáková
Year: 2015, remedia
journal article

Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience
Radomira Hrdlickova, Sarka Blahutova, Roman Hájek, Zuzana Čermáková
Year: 2014, Journal of Blood Disorders & Transfusion
journal article

Transfuziologie
Zuzana Čermáková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková ... other authors
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová ... other authors
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová ... other authors
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Š. Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim Brát, Ivo Valkovský, Radka Hrdličková ... other authors
Year: 2012, Prague Medical Report
journal article

Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Year: 2012, Lekarsky obzor
journal article

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Year: 2011, Česká gynekologie
journal article

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
journal article

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Year: 2009, Prague Medical Report
journal article

Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANGUINIS
journal article

Imunohematologie I.díl 2008
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Alena Malušková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care
Terezie Šuláková, Zuzana Čermáková, Tomáš Kuhn, I. Hrachovincová, Jan Pták, H. Ptoszková, Jaroslav Slaný ... other authors
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
journal article

Levels of quality management of blood transfusion services in Europe
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANG
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Year: 2008, VOX SANG
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion
Zuzana Čermáková
Year: 2006, VOX SANG
journal article

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

AABB Annual Meeting and TXPO 2005
Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings

CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction
Zuzana Čermáková, J. Petrková, J. Lukl, M. Petrek
Year: 2005, JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
journal article

Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková, M. Stachelová, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
abstract in proceedings

Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005, Vox Sanguinis
journal article

SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.
Zuzana Čermáková, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
abstract in proceedings

The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in Czech population
Zuzana Čermáková, J. Petrková, A. Arakelyan, J. Drábek, F. Mrázek, J. Lukl, M. Petrek ... other authors
Year: 2005, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS,
journal article

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Roup dětský
M. Förstl, P. Čermák, Zuzana Čermáková, V. Pellantová, Vojtěch Kamarád, V. Tollarová, J. Dlhý ... other authors
Year: 2002, Pediatrie pro praxi
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Bednářová EvaAspects of Production of Granulocytes ApheresisMaster's thesis 2009 
Furmančíková AdélaPulmonary Complications of Blood TransfusionBachelor's thesis 2015 
Pohanková Lucie The Measurement of the Purity and the Concentration of the Extracted DNA Isolated by the Different MethodsBachelor's thesis 2015 
Kolašínová JohanaAnalysis of Adverse Reactions in Donors of Blood and Blood ComponentsBachelor's thesis 2013 
Musiolová RadkaRetrospective Analysis of Red Blood Cell Antigen Genotyping in DNA Laboratory of Blood CenterBachelor's thesis 2013 
Kocurová KláraPreparation of Pooled Platelets Leucocyte - DepletedBachelor's thesis 2012 
Sihlovcová RenátaFully Automated Immunohaematological Analyser Techno TwinStationBachelor's thesis 2011 
Michálková KláraAnalysis of Donor Database in Blood Center of Univerzity HospitalBachelor's thesis 2010 
Slívová MichaelaThe Quality Parameters of Apheretic ThrombocytesBachelor's thesis 2009 
Wodecká LibušeProduction and pathogen inactivation treatment of platelets components using Intercept blood systemBachelor's thesis 2007 


Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period8/2015 - 6/2016
ProviderÚstav laboratorní medicíny, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period5/2016 - 5/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period3/2015 - 6/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
rss
social hub