UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Pediatrics and Neonatal Care

Tomáš Zaoral

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pediatrics
Department/ Faculty: Department of Pediatrics and Neonatal Care (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 561
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Karnisova, L., Hradsky, O., Blahova, K., Fencl, F., Dolezel, Z., Zaoral, T. a Zieg, J. Complement activation is associated with more severe course of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome, a preliminary study. European Journal of Pediatrics. 2018, roč. 177, 177(12), s. 1837-1844. ISSN 0340-6199.
Zaoral, T. Akutní poškození a selhání ledvin u dětí: nezávislý rizikový faktor mortality a dalšího poškození. In: 19th colours of sepsis 2017: Sympozium "Aktuality v dětské intenzivní péči": 19th colours of sepsis 2017 2017-02-07 Ostrava. Ostrava: Klinika dětského lékařství FNO, 2017. s. 11-12. ISBN 978-80-88159-56-8.
Zaoral, T. Akutní selhání a poškození ledvin u dětí.. Pediatrie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 32-36. ISSN 1213-0494.
Zaoral, T., Hladík, M., Zapletalová, J., Trávníček, B. a Gelnarová, E. Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis. PEDIATR CRIT CARE ME. 2016, roč. 17, s. 399-405. ISSN 1529-7535.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Hladík, M., Zaoral, T. a Medřická, H. Claude Bernardův - Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 253-254. ISSN 1213-0494.
Hladík, M., Duda, J., Zaoral, T., Kordoš, P. a Medřická, H. Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 253-254. ISSN 1213-0494.


No record found.No record found.

social hub