UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Pediatrics and Neonatal Care

Terezie Šuláková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pediatrics
Department/ Faculty: Department of Pediatrics and Neonatal Care (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 552
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Šuláková, T., Šuláková, A., Strnadel, J., Pavlíček, J., Obermannová, B. a Feber, J. Can auscultatory blood pressure normative values be used for evaluation of oscillometric blood pressure in children?. JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION. 2017, roč. 19, č. 4/2017, s. 381-387. ISSN 1524-6175.
Šuláková, T., Šuláková, A., Pavlíček, J., Strnadel, J., Obermannova, B. a Feber, J. Can auscultatory blood pressure normative values be used for evaluation of oscillometric blood pressure in children?. Journal of Clinical Hypertension. 2017, 19(4), s. 381-387. ISSN 15246175.
Obermannová, B., Petruželková, L., Šuláková, T. a Šumník, Z. HbA1c but not diabetes duration predicts increased arterial stiffness in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes. PEDIATRIC DIABETES. 2017, roč. 18, č. 6/2017, s. 304-310. ISSN 1399-543X.
Šuláková, T., Blažek, B., Ptoszková, H., Poláková, R., Provazníková, D., Hrachovinová, I. a Feber, J. Tacrolimus in the treatment of MYH9 - related disorders: case report.. 2017.
Pavlíček, J., Strnadel, J., Gruszka, T. a Šuláková, T. Echocardiographic evaluation of cardiac structure and function in children with hypertension. Cor et vasa. 2016, roč. 58, s. 615-622. ISSN 0010-8650.
Obermannova, B., Petruzelková, L., Šuláková, T. a Šumník, Z. HbA1c but not diabetes duration predicts increased arterial stiffness in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes. PEDIATR DIABETES. 2016, ISSN 1399-543X.
Pavlíček, J., Strnadel, J., Gruszka, T. a Šuláková, T. Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí.. Pediatrie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 112-115. ISSN 1213-0494.
Šuláková, T., Feber, J., Strnadel, J., Pavlíček, J., Obermannová, B., Petružálková, L., Seeman, T. a Šumník, Z. The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases ? Type 1 diabetes and chronic kidney disease. Coe et vasa. 2016, roč. 58, s. 623-630. ISSN 0010-8650.
Šuláková, T., Blažek, B. a Ptoszková, H. Není trombocytopenie jako trombocytopenie: příspěvek nefrologa k diagnóze trombocytopenie. In: XV. Hradecké pediatrické dny 2013. Hradec Králové. 2013.
Šuláková, T., Černá, J. a Feber, J. VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU A TUHOST CÉV U DĚTÍ S ESENCIÁLNÍ HYPERTENZÍ A DIABETEM MELLITEM . TYPU. In: 34. pracovní dny dětské nefrologie 23-25.5.2013 Hejnice. Hejnice. 2013.
Šuláková, T., Blažek, B. a Ptoszková, H. 1. Není trombocytopenie jako trombocytopenie: Příspěvek nefrologa k hematologické diagnóze. In: 34. pracovní dny dětské nefrologie. Hejnice. 2013.
Šuláková, T., Černá, J. a Feber, J. BLOOD PRESSURE VARIABILITY AND ARTERIAL STIFFNESS IN CHILDREN WITH ESSENTIAL HYPERTENSION AND DIABETES MELLITUS TYPE 1. In: Canadian hypertension congress Vascular 2013. Ottawa. 2012.
Šuláková, T. ABPM u dětí: je tak snadné pro lékaře jako pro PC?. Zdravotnické noviny. 2011, s. 14-15.
Šuláková, T., Janda, J., Černá, J., Janštová, V. a Feber, J. Assessment of arterial stiffness from ambulatory blood pressure monitoring in children with diabetes mellitus type 1 (DMT1). -Journal of human hypertension. 2011, ISSN 1476-5527.
Šuláková, T., Janda, J., Černá, J., Janštová, V. a Feber, J. AASI (ambulatory arterial stiffness index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1.typu (DMT1). In: IX.Český pedaitrický kongres s mezinárodní účastí. Olomouc. 2010.
Šuláková, T., Janda, J., Černá, J., Janštová, V., Šuláková, A., Slaný, J. a Feber, J. Arteriální hypertenze u dětí s diabetem mellitem 1. typu - diagnóza častá, ale ne snadná.. In: XLVI. Diabetologické dny. Luhačovice. 2010.
Šuláková, T. a Kordoš, P. Hypertenze u novorozenců a malých kojenců. In: Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton, 2010. s. 138-145. ISBN 978-80-7387-388-2.
Bosáková, A., Šuláková, T., Plevová, P. a Dvořáčková, J. A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 97-97. ISBN 978-80-7394-166-6.
Šuláková, T. a Et Al., Ambulatory blood Pressure Monitoring (ABPM) in Children - Easy for the computer, no so easy for the Physician. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 19-21. ISBN 978-80-7394-166-6.
Šuláková, T., Janda, J., Šuláková, A. a Slaný, J. Arterial HTN in children with T1DM-frequent and not easy to diagnose. PEDIATR DIABETES. 2009, č. 10, s. 441-448. ISSN 1399-543X.
Šuláková, T., Janda, J., Šuláková, A., Slaný, J. a Et Al., Arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1 - frequent and not easy to diagnose. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 22-23. ISBN 978-80-7394-166-6.
Šuláková, T., Barnetová, D., Širůček, P., Bosáková, A., Slaný, J. a Et Al., Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 117-118. ISBN 978-80-7394-166-6.
Bosáková, A., Šuláková, T., Dedek, V. a Et Al., Imaging methods in pediatric renal diseases. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 104-104. ISBN 978-80-7394-166-6.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Šuláková, T. a Kořístková, B. Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury. Časopis lékařů českých. 2009, s. 493-496. ISSN 0008-7335.
Šuláková, T., Janda, J. a Et Al., Recommendations on Implemetation of ABPM in Practice and Interpretation of Results in Children. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 16-18. ISBN 978-80-7394-166-6.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Šuláková, T. Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia). Prague Medical Report. 2009, č. 110, s. 239-244. ISSN 1214-6994.
Šuláková, T. Ambulatory Blood Pressure in children with Diabetes 1. PEDIATRIC NEPHROLOGY. 2008, roč. 2008, č. 23, s. 2285-2286. ISSN 0931-041X.
Šuláková, T., Čermáková, Z., Kuhn, T., Hrachovincová, I., Pták, J., Ptoszková, H. a Slaný, J. Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care. PEDIATRIC NEPHROLOGY. 2008, roč. 23, č. 9, s. 1657-1657. ISSN 0931-041X.
Šuláková, T. Krevní tlak a diabetes mellitus 1. typu v dětském věku. Příloha zdravotnických novin. 2008, č. 11/2008, s. 30-31.
Šuláková, T. Praktické aspekty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku. Česko - slovenská Pediatrie. 2008, roč. 2008, č. 5, s. 256-265.


AuthorTitleType of thesisYear
Linart MatějAcute respiratory illnesses in preschool children - first-aid knowledge among parentsBachelor's thesis 2015 


No record found.

social hub