UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Pediatrics and Neonatal Care

Astrida Šuláková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pediatrics
Department/ Faculty: Department of Pediatrics and Neonatal Care (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 111
+420 597 373 552
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Šuláková, T., Šuláková, A., Pavlíček, J., Strnadel, J., Obermannova, B. a Feber, J. Can auscultatory blood pressure normative values be used for evaluation of oscillometric blood pressure in children?. Journal of Clinical Hypertension. 2017, 19(4), s. 381-387. ISSN 15246175.
Šuláková, T., Šuláková, A., Strnadel, J., Pavlíček, J., Obermannová, B. a Feber, J. Can auscultatory blood pressure normative values be used for evaluation of oscillometric blood pressure in children?. JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION. 2017, roč. 19, č. 4/2017, s. 381-387. ISSN 1524-6175.
Šuláková, A., Bronský, J., Beránková, K., Černá, Z., Čopová, I., Ďuricová, D., Durilová, M., Hradský, O., Karásková, E., Mitrová, K., Nevoral, J., Poš, L., Schwarz, J., Szitányi, P., Škába, R. a Tuková, J. Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu idiopatickýhch střevních zánětů u dětí. Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu idiopatickýhch střevních zánětů u dětí. 2017, s. 11-18. ISSN 1804-7874.
Stýblová, J., Kalousová, J., Adamcová, M., Bajerová, K., Bronský, J., Fencl, F., Karásková, E., Keslová, P., Melek, J., Pozler, O., Sebroň, V., Šuláková, A., Tejnická, J., Tláskal, P., Tomášek, L., Vlková, B. a Szitýnyi, P. Paediatric Home Parenteral Nutrition in the Czech Republic and Its Development: Multicentre Retrospective Study 1995-2011. Annals of Nutrition and Metabolism. 2017, s. 99-106. ISSN 0250-6807.
Richter, V. a Šuláková, A. Kongenitální cysty choledochu u dětí. In: Pracovní dny dětské gastroenterologie, hematologie a výživy. Ostravice. 2015.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Šuláková, A., Kosňovská, L. a Klvaňa, P. Autoimunní pankreatitida u 016 letého chlapce. In: 2. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. Český Krumlov. 2014.
Šuláková, A. a Čermáková, J. Zrádné chloridy. První linie. 2013, roč. 3, s. 32-33. ISSN 1804-902.
Šuláková, A., Horáček, J., Doležilová, V. a Škopková, O. Demyelinizační změny mozku u dětí s Crohnovou nemocí. Československá pediatrie. 2012, roč. 67, s. 29-35. ISSN 0069-2328.
Adamcová, M., Bronský, J., Hradský, O., Mitrová, K., Nevoral, J., Bajer, M., Bajerová, K., Polzer, O., Dědek, P., Karásková, E., Kavalcová, L., Škába, R., Netvalová, L., Schwarz, J., Szitányi, P. a Šuláková, A. Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu nespecifických střevních zánětů u dětí: ČASOPIS ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI. Československá pediatrie. 2012, roč. 67, s. 6-46. ISSN 0069-2328.
Šuláková, A., Pozler, O., Nováčková, L. a Šalounová, D. Název Prevalence a typ anémie v době stanovení diagnózy nespecifického zánětu u dětí /. Československá pediatrie. 2012, roč. 2012, s. 3-10. ISSN 0069-2328.
Kraft, O., Širůček, P., Šuláková, A. a Mrhač, L. Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of Rotor syndrome. s. 402-403. ISSN 1619-7089.
Šuláková, T., Janda, J., Černá, J., Janštová, V., Šuláková, A., Slaný, J. a Feber, J. Arteriální hypertenze u dětí s diabetem mellitem 1. typu - diagnóza častá, ale ne snadná.. In: XLVI. Diabetologické dny. Luhačovice. 2010.
Šuláková, T., Janda, J., Šuláková, A. a Slaný, J. Arterial HTN in children with T1DM-frequent and not easy to diagnose. PEDIATR DIABETES. 2009, č. 10, s. 441-448. ISSN 1399-543X.
Šuláková, T., Janda, J., Šuláková, A., Slaný, J. a Et Al., Arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1 - frequent and not easy to diagnose. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 22-23. ISBN 978-80-7394-166-6.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií. In: II. Kongres Slovenských a Českých datských gastroenterológov. Trenčanské Teplice. 2008.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy. In: World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Iguassu Falls. 2008.
Šuláková, A. Dieta u dětí s atopickým exémem. Pediatrie pro praxi. 2005, s. 230-234. ISSN 1213-0494.
Šuláková, A. a A Kol., .. Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005, č. 7, s. 147-150. ISSN 1213-323X.
Šuláková, A. Imunitně mediovaná onemocnění střeva v dětském věku. In: Program a sborník abstrakt XIV. Moravskoslezských pediatrických dnů. ISBN 80-239-5173-4.
Šuláková, T., Šuláková, A., Klodová, D., Bosáková, A., Slaný, J., Vrublová, M. a Doležilová, V. devastující pyogenní renálním,onemocnění i dítěte s dlouhodobou parenterální výživou. In: Sborník abstrakt XX.Kongresu SKVIMP s mezinárodní účastí, Hradec Králové. ISBN 80-86225-52-6.
Šuláková, A. a A Kol., .. Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.. Česká a slovenská pediatrie. 2004, roč. 2, s. 63-69. ISSN 1213-323X..
Vrábelová, S., Váňová, P., Kopečková, L., Trunečka, P., Smolka, V., Procházková, D., Vejvalková, Š., Šuláková, A., Kupčová, V., Bzdúch, V. a Kozák, L. Molekulární analýza Wilsonovy choroby. Cas Lek Cesk.. 2002,
Šuláková, A. Léčeba akutních gastroenteritid. Farmakoterapie v dětském věku,skriptum 2001. 2001.


No record found.No record found.

social hub