UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Petra Guňková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petra Guňková, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 753
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Zatloukal, A., Czudek, S. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 120-124. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P. a Zonča, P. ODS ? stále aktuální?. In: Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. Praha. 2017.
Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. SURG ENDOSC. 2016, roč. 30, s. 4809-4816. ISSN 0930-2794.
Tulinský, L., Ihnát, P., Mitták, M., Guňková, P. a Zonča, P. Intrathoracic splenosis - lesson learned: a case report. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY. 2016, roč. 11, s. 1-4. ISSN 1749-8090.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?. In: EAES congress. Amsterdam. 2016.
Ihnát, P., Guňková, P., Vávra, P., Lerch, M., Peteja, M., Pelikán, A. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 227-230. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Lerch, M. a Zonča, P. LARS (Low Anterior Resection Syndrome). In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Ševčík, L. a Guňková, P. Rektovaginální píštěl jako komplikace chirurgické léčby u pacientek s karcinomem rekta. Onkologie. 2016, roč. 2016, č. 10, s. 87-90.
Ihnát, P., Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Guňková, P., Jacobi, C. a Meyer, G. Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Guňková, P., Guňka, I., Zonča, P., Dostalík, J. a Ihnát, P. Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE). BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2015, roč. 116, s. 422-425. ISSN 0006-9248.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Ihnát, P., Jelínek, P., Guňková, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 188-193. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Bergamaschi, R., Dostalík, J., Zonča, P., Vávra, P. a Guňková, P. Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Zonča, P., Peteja, M., Guňková, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Resekce pro pahýlový karcinom žaludku. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. 3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 524-529.
Ihnát, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P. a Zonča, P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon. In: XXXVIII Angiological Days with International Participation. Praha. 2013.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon: Book of abstract. In: Book of abstract XXXVIII Angiological days 2013 with International Participation. s. 21-22. ISBN 978-80-905449-0-1.
Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Guňková, P. a Mazur, M. Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery. INDIAN JOURNAL OF SURGERY. 2013, roč. 75, s. 94-101. ISSN 0972-2068.
Martínek, L., Zonča, P., Guňková, P., Guńka, I. a Ihnát, P. Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu. In: XIV. Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Guňka, I., Pelikán, A., Dostalík, J., Zonča, P., Martínek, L. a Guňková, P. Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické tepny. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 8-11. ISSN 1336-6572.
Guňka, I., Pelikán, A., Dostalík, J., Zonča, P., Martínek, L. a Guňková, P. Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické žíly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, roč. 17, s. 8-11. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Martínek, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 634-639. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M., Mitták, M. a Guňková, P. Retroperitoneoskopická adrenalektomie. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Zonča, P., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty. Vaskulárna medicína. 2013, s. 35-37. ISSN 1338-0206.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Zonča, P., Guňková, P., Peteja, M. a Havránek, P. Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty. In: XVII. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účásťou. Jasná. 2013.
Zonča, P., Guňková, P., Martínek, L., Foltys, A., Bužga, M. a Jacobi, C. Staplerová linie u sleeve resekce žaludku. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 373-378. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Guňka, I., Martínek, L., Richter, V., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M., Dostalík, J. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 244-249. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu: Sborník abstraktů přednášek. ISBN 978-80-7177-977-3.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňková, P., Guňka, I., Vávra, P. a Zonča, P. Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012, roč. 7, s. 74-81. ISSN 1895-4588.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L. a Mazur, M. Laparoscopic approach for duodenal carcinoid. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012, roč. 7, s. 140-143. ISSN 1895-4588.
Dostalík, J., Guňková, P., Martínek, L., Mazur, M., Guňka, I., Richter, V. a Tulinský, L. NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, s. 141-145. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Guňková, P. a Zonča, P. Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?. ZBL CHIR. 2011, roč. 136, s. 264-268. ISSN 0044-409X.
Guňková, P., Dostalík, J., Martínek, L., Guňka, I. a Mazur, M. Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2011, roč. 15, s. 4-6. ISSN 1336-6572.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I. a Guňková, P. Laparoskopická totální gastrektomie. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 397-401. ISSN 0035-9351.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Mazur, M., Guňková, P. a Guňka, I. 1000 laparoskopických operací na kolorektu. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 457-462. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Vávra, P. a Mazur, M. Laparoscopic approach to retrorectal cyst. WORLD J GASTROENTERO. 2008, roč. 14, s. 6581-6583. ISSN 1007-9327.


No record found.No record found.

social hub