UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Petr Vávra

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 159
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurcikova, J., Ihnát, P., Zonca, P., Peteja, M., El-Gendi, A. a Czudek, S. Advancement in liver laparoscopic resection - development of a new surgical device. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. 2018, 4(51), s. 1-4. ISSN 0100-879X.
Toman, D., Vávra, P., Karásek, T., Ihnát, P. a Penka, I. Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Prokop, J., Pelikán, A., Ihnát Rudinská, L. a Penka, I. Functional outcome of low rectal resection evaluated by anorectal manometry. ANZ Journal of Surgery. 2018, roč. 117, č. 4, s. 710-716. ISSN 1445-2197.
Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, č. 1, s. 4-11. ISSN 1336-6572.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology Letters. 2018, roč. 15, 15(5), s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Penka, I. Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Roman, J. a Vávra, P. Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. In: World Liver conference. New York. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases. 2018, č. 3, s. 45-45.
Marek, J., Malinak, D., Dolezal, R., Soukup, O., Benková, M., Nachtigal, P., Vávra, P. a Kuca, K. Novel Series of Quaternary Ammonium Surfactants Based on 2,3-Dihydro- [1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-ol Ring: Synthesis, Analysis and Antimicrobial Evaluation. LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY. 2018, č. 15, s. 3-9. ISSN 1570-1786.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Roman, J. a Ihnát, P. Předoperační vyšetření před resekcí jater. In: XXVII. Petřivalského Rapantovy dny. Olomouc. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M. a Ihnát, P. Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta. In: 72. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Slívová, I., Tulinský, L. a Penka, I. Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, roč. 97, 4(97), s. 156-160. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Ostruszka, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, 97(10), s. 451-454. ISSN 0035-9351.
Toman, D., Vávra, P., Kubala, O., Peteja, M., Ihnát, P. a Richter, V. Vnitřní kýly. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Vávra, P. 10 let laparoskopie v chirurgii jater. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Anální inkontinence ? závažný medicínský problém. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Nykonenko, A., Vávra, P. a Zonča, P. Anatomic Peculiarities of Pig and Human Liver. Experimental and Clinical Transplantation. 2017, roč. 15, s. 21-26. ISSN 1304-0855.
Vlach, K., Kijonka, J., Jurek, F., Vávra, P. a Zonča, P. Capacitive biopotential electrode with a ceramic dielectric layer.. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2017, roč. 245, s. 988-995. ISSN 0925-4005.
Vávra, P., ROMAN, J., Toman, D., Ihnát, P. a Penka, I. Hepatální chirurgie.. In: Onkologický seminář: Kolorektální karcinom ? multioborová problematika. Opava: Česká lékařská společnost a Spolek lékařů v Opavě. 2017.
Hepatální chirurgie ? State of the Art. In: Kongres miniinvazivní chirurgie. Tále. 2017.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Ostruszka, P., Worek, D. a Štigler, J. KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 114-119. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Zatloukal, A., Czudek, S. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 120-124. ISSN 0035-9351.
Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace. In: IV. Děčínské chirurgické dny. Děčín. 2017.
Vávra, P., Toman, D., Karásek, T., Jaroš, M., Strakoš, P., Peteja, M., Ihnát, P., Roman, J. a Penka, I. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Toman, D., Vávra, P., Ihnát, P., Peteja, M. a Lerch, M. MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 284-290. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P. a Zonča, P. ODS ? stále aktuální?. In: Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. Praha. 2017.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Vávra, P. předsednictví sekce: Kongres miniinvazivní chirurgie [Konference]. Tále, Slovenská republika. 2017.
Vávra, P. předsednictví sekce: X. Podlahovy chirurgické dny [Konference]. Mikulov, Česká republika. 2017.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Ostruszka, P. RIZIKA RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMIE. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, 96(3), s. 130-133. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Vávra, P., Lerch, M. a Penka, I. Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou ?primary first-liver first approach? v randomizované studii - první představení. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Zonča, P., Peteja, M. a Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device - LARA-K1: A New Approach to the Posterior Segments Liver Resection-Experimental Ex Vivo Study. SURGICAL INNOVATION. 2016, roč. 23, s. 644-645. ISSN 1553-3506.
Zonča, P., Vávra, P. a Peteja, M. ALPPS (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) Technique in Our Group of Patients. 2016.
Zonča, P., Ostruszka, P., Zatloukal, A., Peteja, M. a Vávra, P. Bariatrický bypass. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. SURG ENDOSC. 2016, roč. 30, s. 4809-4816. ISSN 0930-2794.
Vávra, P., Roman, J., Ihnát, P., Peteja, M. a Zonča, P. Emborrhoid - embolizace hemeroidů: pro a proti. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Ihnát, P., Kozáková, R., Rudinská, L. I., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. 2016, roč. 65, s. 79-84. ISSN 0167-4943.
Ihnát, P., Kozáková, R., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM. Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, s. 135-140. ISSN 0008-7335.
Vávra, P. Haemorrhoid embolisation. In: CIRSE ( Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). Barcelona. 2016.
Pelikán, A., Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba nádorů žlučníku. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2016, roč. 2016, s. 25-32. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?. In: EAES congress. Amsterdam. 2016.
Ihnát, P., Guňková, P., Vávra, P., Lerch, M., Peteja, M., Pelikán, A. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 227-230. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Roman, J., Škrobánková, M., Penhaker, M., Peteja, M. a Zonča, P. Laparoskopické resekce jater. In: Videosympózium miniinvazívnej chirurgie. Zvolen. 2016.
Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Richter, V. a Ihnát, P. Laparoskopie budoucnosti. In: 70. chirurgický den Kostlivého. Bratislava. 2016.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Lerch, M. a Zonča, P. LARS (Low Anterior Resection Syndrome). In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Soler, L., Marescaux, J., Czudek, S., Zonča, P. a Vávra, P. Live videoconference Strasbourg ? Ostrava. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Mitták, M., Ostruszka, P. a Tulinský, L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. In: XXVI. Petřivalského ? Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 344-349. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie. In: XXIII. Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Vávra, P., Karásek, T., Jaroš, M., Strakoš, P., Roman, J. a Zonča, P. Předoperační 3D vizualizace jater. In: Videosympózium miniinvazívnej chirurgie. Zvolen. 2016.
Peteja, M., Richter, V., Zonča, P., Lerch, M., Vávra, P. a Ihnát, P. Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V. a Vávra, P. State of the art: Miniinvazivni esophagektomie. In: 42. Česko-slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Vávra, P., Jaroš, M., Roman, J., Škrobánková, M., Pavlů, I., Jonszta, T., Krupa, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Zonča, P. Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Czudek, S., Zonča, P. a Vávra, P. Wspolpraca chirurga, onkologa, gastroenterologa u schorzen onkologicznych ukladu trawiennego w Czechach. In: Kongres Gastroenterologii- Nowosci. Katowice. 2016.
Peteja, M., Zonča, P., Vávra, P. a Schadde, E. Základy jaterní chirurgie. 2016.
Vávra, P., Karásek, T., Strakoš, P., Jaroš, M., Gajdoš, P., Němec, M., Peteja, M., Roman, J. a Zonča, P. 3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Paleček, J., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P. a Zonča, P. Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Ihnát, P., Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Guňková, P., Jacobi, C. a Meyer, G. Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P. a Richter, V. ALPPS. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Peteja, M., Pelikán, A., Vávra, P., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum. Journal of Gastrointestinal & Digestive. 2015, roč. 3, s. 1-8. ISSN 2161-069X.
Vávra, P., Nowakova, J., Ostruszka, P., Hasal, M., Jurčíková, J., Martínek, L., Penhaker, M., Ihnát, P., Habib, N. a Zonča, P. Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery. Videosurgery Miniinv. 2015, roč. 10, s. 205-212. ISSN 1895-4588.
Vávra, P. Čestné předsednictvo: Kvalita zdravotní péče VI. - moderní zdravotnické technologie a postupy, konference České společnosti pro zdravotnickou techniku [Konference]. Dům techniky Pardubice, Česká republika. 2015.
Vávra, P., Vávrová, M., Delongová, P., Jonszta, T., Dvořáčková, J., Pelikán, A., Penhaker, M., Nowaková, J., Peteja, M. a Zonča, P. Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 449-453. ISSN 1805-4579.
Pelikán, A., Zonča, P., Ihnát, P., Vávra, P. a Peteja, M. CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA. In: IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY, IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. Mikulov. 2015.
Czudek, S., Pelikán, A., Spinczyk, D., Vávra, P. a Zonča, P. Imaging navigation aiding destroying focal liver lesions. International Journal of Health Sciences. 2015, roč. 3, s. 50-60. ISSN 2372-5060.
Vávra, P., Penhaker, M., Škrobánková, M., Grepl, J., Pavlů, I., Jurčíková, J., Snášel, V., Peteja, M., Nowaková, J., Hasal, M., Toman, D. a Zonča, P. Inovační technologie v chirurgii jater. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Hozáková, L. a Vávra, P. Kazuistika pacienta s amébovým abscesem jater. In: XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. Trnava. 2015.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Karník, L. a Vávra, P. Laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj, zejména pro jaterní resekce. 2015.
Pelikán, A., Pelikánová, I., Vávra, P. a Zonča, P. Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery. Journal of Nursing & Care. 2015, roč. 6, s. 1-4. ISSN 2167-1168.
Vávra, P., Škrobánková, M., Grepl, J., Crha, M., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škorič, M., Raušer, P., Ostruszka, P., Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Habib, N. a Zonča, P. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs. Acta Vet. Brno. 2015, roč. 84, s. 397-401. ISSN 0001-7213.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Crha, M., Škrobánková, M., Delongová, P., Ihnát, P., Šalounová, D., Habib, N. a Zonča, P. Nová metoda jaterní resekce - radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome - laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery. Videosurgery Miniinv. 2015, roč. 10, s. 295-298. ISSN 1895-4588.
Peteja, M., Zonča, P., Vávra, P. a Bellón Aguilera, J. L. Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. In: Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. Plzeň. 2015.
Vávra, P. Předsednictví sekce: Chirurgie jater III [Konference]. Plzeň, Česká republika. 2015.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škrobánková, M., Crha, M., Ostruszka, P., Ihnát, P., Grepl, J., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Škorič, M., Raušer, P., Habib, N. a Zonča, P. Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.. TECHNOL CANCER RES T. 2015, roč. 14, s. 573-582. ISSN 1533-0346.
Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P., Tulinský, L. a Zonča, P. Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 234-237. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Penhaker, M., Grepl, J., Škrobánková, M., Paleček, J., Crha, M., Ihnát, P., Jurčíková, J., Habib, N. a Zonča, P. Technical development of a new semi-spherical radiofrequency bipolar device (RONJA): ex vivo and in vivo study. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Ihnát, P., Delongová, P., Horáček, J., Ihnát Rudinská, L., Vávra, P. a Zonča, P. The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting. World Journal of Surgery. 2015, roč. 39, s. 259-265. ISSN 0364-2313.
Ihnát, P., Vávra, P. a Zonča, P. Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?. WORLD J GASTROENTERO. 2015, roč. 21, s. 7014-7021. ISSN 1007-9327.
Ihnát, P., Vávra, P., Bellón Aguilera, J. L. a Zonča, P. 3D HR anorektální manometrie. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Vávra, P. 3D Navigation in Liver Surgery [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Crha, M., Škrobánková, M., Delongová, P., Habib, N. a Zonča, P. A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study. In: 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Coex, Seoul. 2014.
Martínek, L., Ihnát, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Zonča, P., Peteja, M., Martínek, L., Vávra, P. a Ihnát, P. Extenzívní resekce jater pro malignitu. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ostruzska, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Hypertrofie jater po 1. fázi ALPPS v porovnání s chemoembolizací. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ihnát, P., Jelínek, P., Guňková, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 188-193. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Zonča, P. Chirurgie jaterních metastáz. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Ihnát, P., Jelínek, P., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinom nejasné primární lokalizace. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Peteja, M., Martínek, L., Mazur, M., Vávra, P., Zonča, P. a Janout, V. Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 301-306. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Bergamaschi, R., Dostalík, J., Zonča, P., Vávra, P. a Guňková, P. Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Vávra, P., Nowaková, J., Jelínek, P., Hasal, M., Jurčíková, J., Ihnát, P., Ostruszka, P., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Vávra, P., Nowakova, J., Jelínek, P., Hasal, M., Jurčková, J., Ihnát, P., Ostruszka, P., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. In: 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Coex, Seoul. 2014.
Vávra, P., Nowáková, J., Jelínek, P., Hasal, M., Penhaker, M., Ihnát, P., Jurčíková, J., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques. HEPATO-GASTROENTEROL. 2014, roč. 61, s. 2359-2366. ISSN 0172-6390.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. 3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 524-529.
Ihnát, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P. a Zonča, P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. In: XIV.Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Ihnát, P., Martínek, L., Ihnát Rudinská, L., Mitták, M., Vávra, P. a Zonča, P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 297-303. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Twardziková, P., Penhaker, M., Jonszta, T., Hasal, M., Nowaková, J., Ihnát, P., Czerný, D. a Zonča, P. Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.. In: 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Karlovy Vary. 2013.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 2013, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M. a Vávra, P. Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest. In: 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Karlovy Vary: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, sekce gastroenterologická. 2013.
Zonča, P., Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Martínek, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 634-639. ISSN 0035-9351.
Vávra, P. Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Asklepios Klinik Barmbek. 2013.
Vávra, P., Nowakova, J., Hasal, J., Ihnát, P., Penhaker, M., Ostruszka, P. a Zonča, P. Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater. In: 40.česko - slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2013.
Guňková, P., Guňka, I., Martínek, L., Richter, V., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M., Dostalík, J. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 244-249. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu: Sborník abstraktů přednášek. ISBN 978-80-7177-977-3.
Vávra, P. Zahraniční specializační pobyt - Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Bambek, Hamburk, Německo. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Vávra, P., Martínek, L., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. In: 67. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Penhaker, M., Vávra, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii). In: VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. Košice. 2012.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta. MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA. 2012, roč. 16, s. 4-6. ISSN 1336-6572.
Vávra, P., Třeška, V., Ostruszka, P., Sutnar, A., Fichtl, J., Hozáková, L., Mitták, M. a Horáček, J. Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, s. 381-387. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňková, P., Guňka, I., Vávra, P. a Zonča, P. Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012, roč. 7, s. 74-81. ISSN 1895-4588.
Ihnát, P., Penhaker, M., Vávra, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Radiofrekvenční energie - nejrozšířenejší miniinvazivní technologie v medicíně. In: 12. Česko-Polsko-Slovenský kongfres MIS a 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2012.
Vávra, P. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. In: Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii). Košice. 2012.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Mazur, M., Guňková, P. a Guňka, I. 1000 laparoskopických operací na kolorektu. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 457-462. ISSN 0035-9351.
Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Guňková, P., Mazur, M. a Vávra, P. Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?. Rozhledy v chirurgii. 2010, č. 89, s. 628-633. ISSN 1803-6597.
Vávra, P., Dostalík, J., Zacharoulis, D., Khorsandi, S., Khan, S. a Habib, N. Endoscopic radiofrequency ablation in colorectal cancer: initial clinical results of a new bipolar radiofrequency ablation device. DIS COLON RECTUM. 2009, č. 52, s. 355-358. ISSN 0012-3706.
Dostalík, J., Martínek, L., Guňka, I., Guňková, P., Vávra, P. a Bortlicek, M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent: abstract. In: Abstract book. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. s. 157-157.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Guňková, P., Ostruzka, P. a Vávra, P. Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.: abstract. World Journal of Surgery. 2009, s. 180-180.
Vávra, P. a Dostalík, J. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula. SURG-J R COLL SURG E. 2009, č. 7, s. 126-127. ISSN 1479-666X.
Vávra, P. a A Kol., Hand - assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel approach. Eur. Surg.. 2008,
Guňková, P., Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Vávra, P. a Mazur, M. Laparoscopic approach to retrorectal cyst. WORLD J GASTROENTERO. 2008, roč. 14, s. 6581-6583. ISSN 1007-9327.
Vávra, P. a A Kol., Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory. Rozhl. chir.. 2008,
Vávra, P., A Kol., a Horáček, J. Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory. Rozhl. chir.. 2008, s. 96-100.
Vávra, P. a A Kol., Novel radiofrequency techniques in surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate. Eur. Surg.. 2008,
Vávra, P. a A Kol., Radiofrequency - assisted liver resection - our experience. Eur. Surg.. 2008,
Vávra, P. a A Kol., The modern use of Radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology. Eur. Surg.. 2008,
Vávra, P. a A Kol., Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce. Rozhl. chir.. 2007,
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].. Endoskopie. 2007, č. 16 (1), pp, s. 23-25.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Mazur, M. a A Kol., .. Gas-less laparoscopy a prospective randomized trial.. Surgical Endoscopic, Supplement. 2007,
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005. Gastroenterologie a hepatologie. 2007, roč. 61, s. 124-128. ISSN 1804-803X.
Machytka, E., Svoboda, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.. Endoskopie. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 23-25.
Martínek, L., Dostalík, J., Vávra, P., Guňková, P. a Guňka, I. Laparoscopic rectum resection.. Surgery Endoscopy. 2007,
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract: (PubMed) PMID: 18019662.. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53(9),
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53 (9), pp, s. 942-946.
Vávra, P., Dostalík, J., Martínek, L. a A Kol., .. Manuálně asistovaná laparoskpická radiofrekvenční resekce jater.. In: Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. s. 33-. ISBN 978-80-7368-332-0.
Martínek, L., Dostalík, J., Vávra, P., Guňková, P. a Guňka, I. Morbidity in laparoscopic colorectal surgery - analysis with the POSSUM scoring system.. In: Abstract book of the 15 th. E.A.E.S..
Vávra, P. a A Kol., Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method - laparoscopic resection combined with TEM. Journal of Chinese Clinical Medicine. 2007,
Martínek, L., Dostalík, J., Vávra, P. a A Kol., .. Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta.. In: Konference miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. s. 38-. ISBN 978-80-7368-332-0.
Martínek, L., Dostalík, J., Vávra, P. a A, D. The POSSUM scroning system for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery.. In: 9. mezinárodní česko-polsko-slovenské sympozium videochirurgie (SD)..
Vávra, P. a A Kol., Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FNO Ostrava na souboru pacientů. -. 2007, ISSN 1336-6572.
Vávra, P. a A Kol., Virtual colonoscopy: a new promising technique. Bratisl. Lek. Listy. 2007,
Vávra, P., Rydlová, M., Pelikán, A., Guňková, P., Guňka, I., Vávrová, M., Anděl, P. a Martínek, L. Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2006, roč. 85, č. 85, s. 45-50. ISSN 0035-9351.
Dostalík, J., Martínek, L. a Vávra, P. Gas-less laparoscopy a prospective study.. VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery. 2006,
Dostalík, J., Matínek, L., Vávra, P. a A Kol., .. High definition TV v laparoskopické chirurgii.. In: Konference miniinvazivní chirurgie.. s. 17-. ISBN 90-7368-202-8.
Dostalík, J., Matínek, L., Vávra, P. a A Kol., .. Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience.. Surg. Endoscop.. 2006, s. 135-.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P. a A Kol., .. Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas - Assessment of the Authors Patient Group (Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru). Rozhledy chirurgie. 2006, s. 35-40.
Vávra, P., Dostalík, J., Martínek, L. a A Kol., .. Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis.. VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery. 2006,
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P. a A Kol., .. Laparoskopická kolorektální chirugie pro karcinom.. Rozhledy Chirurgie. 2006, roč. 82, s. 35-40.
Martínek, L., Dostalík, J., Vávra, P. a Anděl, P. Lparoscopic rectal resection.. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 2006,
Vávra, P., Vávrová, M., Dostalík, J., Pelikán, A., Anděl, P., Martínek, L., Rydlová, M., Krawczyk, P. a Guňka, I. Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta. Česká radiologie. 2005, roč. 59, s. 95-99.
Vávra, P., Mainer, K., Guňková, P., Rydlová, M., Dostalík, J., Richter, V., Pelikán, A., Guňka, I., Anděl, P. a Vávrová, M. Chirurgická léčba pokročilých stádií rektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, s. 605-609.
Vávra, P., Anděl, P., Rydlová, M., Pelikán, A., Vávrová, M., Martínek, L., Guňková, P. a Guňka, I. The highest incidence in the world of rectal cancer is in Czech Republic. Bratislavské Lékařské Listy. 2005, roč. 106, s. 185-190.
Vávra, P., Vávrová, M., Dostalík, J., Krawczyk, P., Pelikán, A., Jonszta, T., Anděl, P. a Rydlová, M. Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, s. 79-82.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Anděl, P., Satinský, I., Richter, V., Mazur, M. a Foltys, A. Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta. Rozhledy Chirurgie. 2002, roč. 81, s. 560-563.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Anděl, P., Satinský, I., Richter, V., Mazur, M. a Foltys, A. Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta. Rozhledy v chirurgii. 2002, roč. 81, s. 560-563.
Vávra, P. Tipy a triky v chirurgii. In: Workshop v rámci mezinárodní konference IEEE zaměřený na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ostravskou univerzitou. Ostrava.


AuthorTitleType of thesisYear
Musálek JakubImpact of patient age on treatment outcomes of primary and secondary liver tumorsMaster's thesis 2014 
Pospěchová MichaelaOpen and laparoscopic liver resection: Impact of obesity on treatment results of patients with primary and secondary liver tumorsMaster's thesis 2014 
Rusinová AnetaThe possibilities of education of petients with stomyBachelor's thesis 2007 


Comparison of treatment of patients with colorectal cancer and synchronous liver metastases by primary first-liver first approach in randomized trial
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period4/2017 - 12/2020
ProviderGP Min. zdravotnictví
Statefinished
Complications of treatment of colorectal carcinoma liver metastases: retrospective analysis of prospectively collected data
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Laparoscopic liver resections: evaluation of 10-year data of patients with primary or secondary liver tumours
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Comparison of Efficacy of Surgical Intervention to CyberKnife therapy in treatment of liver tumours
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Pokročilé aplikace zlatých nanočástic v chirurgii
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Příprava a testování dezinfekčních látek proti nozkomiálním infekcím
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
The use of dynamic cholescintigraphy to assess the functional capacity of the liver parenchyma before extensive liver surgery
Main solverdoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub