UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Pavol Holéczy

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 595 633 326
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Foltys, A., Holéczy, P. a Bolek, M. Bariatrické výkony ve VTN - něco nového?. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. LGCP po 7 letech. Jak dál?. In: Obezitologie a bariatrie 2018. Parkhotel Plzeň congress center, U Borského parku 31, Plzeň. 2018.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results. In: 23rd World Congress, International Federation For the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Dubai. 2018.
Bužga, M., Marešová, P., Petřeková, K., Holéczy, P. a Kuča, K. THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2018, roč. 26, s. 49-53. ISSN 1210-7778.
Chyliková, J., Kamarád, V., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. COMPARISON OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE MORPHOLOGY USING STANDARD SURGICAL EXCISION AND CORE NEEDLE BIOPSY. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, roč. 2017, 3(8), s. 2204-2206. ISSN 2395-6429.
Bužga, M., Švagera, Z. a Holéczy, P. Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.. In: 93. Fyziologické dny. Košice. 2017.
Švagera, Z. a Holéczy, P. Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.. In: 93. Fyziologické dny. Košice. 2017.
Bužga, M., Petřeková, K., Holéczy, P. a Machytka, E. Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study. In: The 6th Central European Congress on Obesity. Bratislava. 2017.
Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Hauptman, K. a Švagera, Z. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.
Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Zonča, P. Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2016, roč. 11, s. 169-176. ISSN 2168-023X.
Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie.. 2016.
Holéczy, P. Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách.. In: VI. Škola lipidológie a XXIV. Nové trendy v prevencii aterosklerózy. Bratislava. 2016.
Holéczy, P. Novinky v bariatrické/metabolické chirurgii. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Hauptman, K. a Zonča, P. Porovnání laparoskopické tubulizace žaludku a gastrické plikace ? 18 měsíční prospektivní studie. In: Obezitologie a Bariatrie 2016. Tábor. 2016.
Bužga, M., Kupka, T., Siroky, M., Narwan, H., Machytka, E., Holéczy, P. a Švagera, Z. Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 229-235. ISSN 1895-4588.
Holéczy, P. a Bužga, M. Současná bariatricko-metabolická chirurgie. Gastroenterologie a hepatologie. 2016, č. 70, s. 485-490. ISSN 1804-7874.
Bužga, M., Maresova, P., Seidlerová, A., Zonča, P., Holéczy, P. a Kuča, K. The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus. THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT. 2016, roč. 12, s. 599-605. ISSN 1178-203X.
Holéczy, P., Hanousek, M., Fojtík, P., Bolek, M. a Foltys, A. Změny GIT-u po bariatrických/metabolických operacích. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Holéczy, P., Hanousek, M., Fojtík, P., Bolek, M. a Foltys, A. Ako riešiť leak resekčnej línie pri rukávovej resekcii žalúdka?. In: Kongres mini invazívnej chirurgie. Tále, Hotel Partizán: FNsP F.D.Roosevelta, Odlenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie. 2015.
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., Švangera, Z., Zonča, P., Sievänen, H. a Pluskiewicz, W. Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study: Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study. HORMONE AND METABOLIC RESEARCH. 2015, roč. 47, s. 873-879. ISSN 0018-5043.
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V., Zonča, P. a Pluskiewicz, W. Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study. International Journal of Surgery. 2015, roč. 23, s. 101-107. ISSN 1743-9191.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Zonča, P. Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study: Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2015, roč. 10, s. 398-405. ISSN 2299-0054.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism 2015-08-26 Vienna, AUSTRIA. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 234-234. ISSN 0960-8923.
Holéczy, P. Bariatrická chirurgia a jej možnosti na Slovensku. In: XXIV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Štrbské pleso. 2014.
Holéczy, P. Bariatrická/metabolická chirurgie. In: Seminář studentů SZŠ Ostrava- všeobecné sestry, VTN a.s.. Ostrava. 2014.
Holéczy, P. Bariatrická/metabolická chirurgie. In: Seminář studentů SZŠ- nutriční terapeuti, VTN a.s.. Ostrava. 2014.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M. a Havrlentová, L. Could it be even worse? Case report of comlications after gastric plication and sleeve gastrectomy. In: 6. Congress of IFSO -EC. Brusel. 2014.
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P., Foltys, A. a Zonča, P. Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. 2014, roč. 9, s. 554-561. ISSN 1895-4588.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2014, roč. 9, s. 374-381. ISSN 1895-1058.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Kristof, J., Navrátilová, A. a Gazdicko, J. Laparoscopic greater curvature plication impact of technique on results.. In: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Montreal. 2014.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus. In: XII. Slovenské obezitologické dni. Piešťany. 2014.
Havrrlentová, L., Holéczy, P., Bolek, M., Krišfof, J., Navrátilová, A., Gazdičko, J. a Mazur, M. Laparoskopická plikácia žalúdka-vplyv operačnej techniky na výsledky. In: XIV. dny mladých chirurgů Prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, DrSc.. Seč u Chrudimi. 2014.
Havrlentová, L., Jackanin, S., Lerch, M. a Holéczy, P. Laparoskopická resekcia pre kolorektálny karcinóm- zlatý štandard?. In: XIV. dny mladých chirurgů Prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, DrSc.. Seč u Chrudimi. 2014.
Holéczy, P. Medzinárodné Európske závazné odporúčania pre metabolickú a bariatrickú chirurgiu. In: XXIV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Štrbské pleso. 2014.
Holéczy, P. Možnosti bariatrické/metabolické chirurgie a nová evropská závazná doporučení pro metabolickou chirurgii. In: X. kongres praktických lékařů a sester. Ostrava. 2014.
Holéczy, P., Bolek, M., Havrlentová, L. a Hanousek, M. Niektoré komplikácie po bariatrických operáciách a ich riešenie. In: XXXIII. Stredoslovenské chirurgické dni. Žilina. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Havrlentová, L., Havrlentová, E., Iker, E., Džupina, A. a Holéczy, P. Úloha sentinelovej uzliny u vybratých tumorov. In: X. Lymfologické dni. Tatranská Lomnica. 2014.
Holéczy, P. Zmeny na žalúdku po bariatrických operáciách. In: XIX. Gastroforum. Štrbské Pleso. 2014.
Holéczy, P. a Hanousek, M. Změny na žaludku po bariatrických/metabolických operacích. In: XIX. Rožnovský gastroenterologický den. Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Šmajstrla, V. a Adamczyk, P. A Comment on 'Changes in Bone Mineral Density in Women Following 1-year Gastric Bypass Surgery' Published by Casagrande DS et al.. OBES SURG. 2013, roč. 23, s. 1885-1885. ISSN 0960-8923.
Holéczy, P. Adjustabilní gastrická bandáž. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 51-54. ISSN 1805-4579.
Chyliková, J., Lichnovská, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění. In: 2. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku II 2013-09-03 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-7464-364-4.
Keher, I., Holéczy, P. a Škuta, R. Bariatrická chirurgia na Slovensku - včera, dnes? a zajtra??. In: Obezitologie a bariatrie 2013. Hradec Králové. 2013.
Keher, I., Holéczy, P. a Škuta, R. Bariatrická chirurgia na Slovensku - včera, dnes? a zajtra??. In: XI.slovenské obezitologické dni. Dudince. 2013.
Holéczy, P. Bariatric-metabolic surgery. In: Czech -Polish-Slovak international sympozium on miniivasive surgery. Istebna. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Krištof, J. a Ševčíková, J. Biliopankretická diverzia - definitivne riešenie obezity a diabetu?. In: XI.slovenské obezitologické dni. Dudince. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P. a Bolek, M. Dietary Intake and Body Composition Following a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Šmajstrla, V. Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females. OBES SURG. 2013, roč. 23, s. 1315-1316. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Urban, O., Arnelo, U., Kliment, M., Fojtík, P., Falt, P., Hanousek, M., Zoundijekpon, V., Kundrátová, E., Málek, T. a Holéczy, P. Cholangiopankreatoskopie pomocí SpyGlassTM direct visualization system: seznámení s metodou a první vlastní zkušenosti. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, roč. 67, s. 124-126. ISSN 1804-7874.
Martínek, L. a Holéczy, P. iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Bolek, M., Holéczy, P., Krištof, J., Havrletnová, L. a Ševčíková, J. Komplikace laparoskopické plikace žaludku (LGCP) - naše zkušenosti. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: 1.CHK 1. LF UK Praha, VFN Praha. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Kristof, J. a Ševčíková, J. Laparoscopic Greater Curvature Plication: As Good as Gold?. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Krištof, J., Heroková, J., Holéczy, P., Humeňanská, A. a Sadílková, E. Onkoplastické operace prsu pro karcinom. In: 40. chirurgický kongres. Plzeň. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Krištof, J. a Ševčíková, J. Our experience with laparoscopic greater curvature plication. In: IV. CECON. Cluj-Napoca. 2013.
Holéczy, P. Roux-Y gastrický bypass. -. 2013, roč. 92, s. 61-64. ISSN 1805-4579.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Hanousek, M., Krištof, J., Havrlentová, L. a Ševčíková, J. Světla a stíny minigastrického bypassu. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Zonča, P., Bužga, M., Martínek, L. a Holéczy, P. The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L. a Ševčíková, J. Výsledky bariatrických/metabolických reoperací. In: Obezitologie a bariatrie 2013. Hradec Králové. 2013.
Holéczy, P. 60. let bariatrické chirurgie a co dál. In: XVII. moravské gastroenterologické sympozium. Bořetice. 2013.
Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Bortlík, L., Šmajstrla, V. a Adamczyk, P. Bone Mineral Changes in Spine and Proximal Femur in Individual Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Short-Term Study. Obesity Surgery. 2012, roč. 22, s. 1068-1076. ISSN 0960-8923.
Bužga, M. a Holéczy, P. Complications After LGCP. New York: Springer, 2012. Springer, 2012. s. 1333-1333. ISSN 0960-8923.
Holéczy, P., Bolek, M., Bužga, M., Pasnisin, L. a Havrlentová, L. Complications After LGCP. In: 17th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). New Delhi. 2012.
Holéczy, P., Bužga, M., Zavadilová, V., Jirák, Z., Végh, R. a Švagera, Z. INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY. In: 5th Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders, European Chapter (IFSO-EC. Barcelona. 2012.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Bužga, M., Holéczy, P. a Zavadilová, V. Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 92, s. 260-263. ISSN 0032-6739.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity. In: Morphology 2012. s. 73-73.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012: Morphology 2012 2012-09-09 Hradec Králové. s. 65-65.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Bužga, M., ŠMAJSTRLA, V., Holéczy, P., Bortlík, L. a Chroboková, A. Změny kostrní denzity u pacientů po bariatrickém výkonu (Sleeve gastrektomii). In: 15. kongres slovenských a českých osteológov. Tále. 2012.
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A., Holéczy, P. a Végh, R. Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku: pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 6, s. 444-449. ISSN 1804-7874.
Dostalík, J., Holéczy, P., Kasalický, M., Bařinka, A., Beňo, P., Černý, S., Čierny, M., Hroch, T., Hrubý, M. a Karnos, V. Česká bariatrie v roce 2010. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 222-225. ISSN 0035-9351.
Urban, O., Holéczy, P., Örhalmi, J., Čegan, M., Fojtík, P., Kliment, M., Falt, P., Hanousek, M., Mikolájek, O. a Zoundjiekpon, V. Endoskopická sumukózní disekce v léčbě recidivující high-grade neoplazie v rektu. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 70-73. ISSN 1804-7874.
Holéczy, P., Örhalmi, J., Klos, K., Jackanin, S. a Lerch, M. Hemeroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?. Interní medicína pro praxi. 2011, roč. 13, s. 305-309. ISSN 1212-7299.
Urban, O., Kliment, M., Fojtík, P., Faltl, P., Örhalmi, J., Vítek, P. a Holéczy, P. High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management. SURG ENDOSC. 2011, roč. 25, s. 3393-3399. ISSN 0930-2794.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 121-124. ISSN 1211-1074.
Holéczy, P., Bolek, M., Fojtík, P., Chripková, J., Krištof, J. a Ševčíková, J. Laparoskopická plikace žaludku - nová naděje v léčbě závažné obezity. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 17-19. ISSN 1211-1074.


No record found.No record found.

social hub