Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Miloslav Mazur


Academic degree, name, surname:MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department (Faculty): Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Laparoskopická plikácia žalúdka-vplyv operačnej techniky na výsledky
L Havrrlentová, Pavol Holéczy, M Bolek, J Krišfof, A Navrátilová, J Gazdičko, Miloslav Mazur ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS
Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Petr Vávra, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, P. Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... other authors
Year: 2013
abstract in proceedings

Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Year: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
journal article

kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritická končetinová ischémie - možnosti cévního chirurga
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, Igor Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petra Guňková, Matúš Peteja, P. Havránek ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... other authors
Year: 2013, Vaskulárna medicína
journal article

Transplantace ledvin od dárců zemřelých na intoxikaci metanolem
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský ... other authors
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly
Petra Guňková, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek ... other authors
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka ... other authors
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2010, Vaskulárna medicína
journal article

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra ... other authors
Year: 2010, Rozhledy v chirurgii
journal article

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka ... other authors
Year: 2010, Central European Vascular Forum
journal article

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter ... other authors
Year: 2009, WORLD J SURG
journal article

Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.
Miloslav Mazur, Václav Procházka, Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, Daniel Czerný ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták ... other authors
Year: 2009, Rozhledy v chirurgii
journal article

Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur ... other authors
Year: 2008, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2007, Endoskopie
journal article

First experience with new circular stapler to-perform anastomosis in upper of GIT
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Year: 2007
abstract in proceedings

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Multidisciplinary cooperation in solution of abdominal aorta aneurysm - hybride procedures.
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, .. A Kol.
Year: 2007, CEVJ
journal article

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Combined Infrainguinal Revascularizations in Critical Limb Ischemia
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006, CEVJ - Central European Vascular Journal
journal article

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur, Pavel Havránek
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients
Miloslav Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... other authors
Year: 2005, Folia Medica Cracoviensia
journal article

Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2005, Praktická flebologie
journal article

Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Miloslav Mazur
Year: 2004
abstract in proceedings

Cévní komplikace u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002
abstract in proceedings

Cévní komplikace v miniinvazivní chirurgii (poster)
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopická epinefrektomie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Satinský, Miloslav Mazur, Peter Schwarz
Year: 2002
abstract in proceedings

Laparoskopické řešení perforace sigmoidea při koloskopii
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jiří Černoch
Year: 2002
abstract in proceedings

MALCH - manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... other authors
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... other authors
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

Manuálně asistovaná laparoskopická nefrektomie od živého dárce
Jan Dostalík, J. Samlík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Year: 2002
abstract in proceedings

Traumatic injury of the inferior vena cava, treatment and economical assesemenmt
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Vascular complications in miniinvasive surgery
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2002
abstract in proceedings

Velká cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy Chirurgie
journal article

Velké cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Year: 2002, Rozhledy v chirurgii
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub