UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Matúš Peteja

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 714
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurcikova, J., Ihnát, P., Zonca, P., Peteja, M., El-Gendi, A. a Czudek, S. Advancement in liver laparoscopic resection - development of a new surgical device. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. 2018, 4(51), s. 1-4. ISSN 0100-879X.
Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, č. 1, s. 4-11. ISSN 1336-6572.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology Letters. 2018, roč. 15, 15(5), s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Penka, I. Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases. 2018, č. 3, s. 45-45.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. In: World Liver conference. New York. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Roman, J. a Ihnát, P. Předoperační vyšetření před resekcí jater. In: XXVII. Petřivalského Rapantovy dny. Olomouc. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M. a Ihnát, P. Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta. In: 72. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2018.
Ihnát, P., Ostruszka, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, 97(10), s. 451-454. ISSN 0035-9351.
Toman, D., Vávra, P., Kubala, O., Peteja, M., Ihnát, P. a Richter, V. Vnitřní kýly. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Máca, J. a Peteja, M. ALARMINY A CHIRURGICKÉ TRAUMA. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 105-113. ISSN 1805-4579.
Zonča, P., Malý, T., Ihnát, P., Peteja, M., Kraft, O. a Kuča, K. J-pouch versus Roux-en-Y reconstruction after gastrectomy: functional assessment and quality of life (randomized trial). ONCOTARGETS AND THERAPY. 2017, roč. 10, s. 13-19. ISSN 1178-6930.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Ostruszka, P., Worek, D. a Štigler, J. KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 114-119. ISSN 0035-9351.
Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace. In: IV. Děčínské chirurgické dny. Děčín. 2017.
Vávra, P., Toman, D., Karásek, T., Jaroš, M., Strakoš, P., Peteja, M., Ihnát, P., Roman, J. a Penka, I. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Pelikán, A., Tulinský, L., Peteja, M. a Lerch, M. Mění se chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta?. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, s. 62-68. ISSN 1804-7874.
Toman, D., Vávra, P., Ihnát, P., Peteja, M. a Lerch, M. MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 284-290. ISSN 0035-9351.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Ostruszka, P. RIZIKA RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMIE. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, 96(3), s. 130-133. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Vávra, P., Lerch, M. a Penka, I. Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou ?primary first-liver first approach? v randomizované studii - první představení. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Zonča, P., Peteja, M. a Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device - LARA-K1: A New Approach to the Posterior Segments Liver Resection-Experimental Ex Vivo Study. SURGICAL INNOVATION. 2016, roč. 23, s. 644-645. ISSN 1553-3506.
Loveček, M., Skalický, P., Ryska, M., Gurlich, R., Hlavsa, J., Čečka, F., Krška, Z., Strnad, R., Peteja, M., Klein, J., Šiller, J., Zajak, J., Krejčí, T., Rupert, K., Kočík, M., Šefr, R., Straka, M., Dušek, L., Jarkovský, J. a Havlík, R. et al. AKTUÁLNÍ STAV CHIRURGICKÉ LÉČBY KARCINOMU PANKREATU V ČESKÉ REPUBLICE. Rozhledy v chirurgii : me?si?c?ni?k C?eskoslovenske? chirurgicke? spolec?nosti. 2016, roč. 95, s. 151-155. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Vávra, P. a Peteja, M. ALPPS (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) Technique in Our Group of Patients. 2016.
Zonča, P., Ostruszka, P., Zatloukal, A., Peteja, M. a Vávra, P. Bariatrický bypass. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Marešová, P., Peteja, M., Lerch, M., Zonča, P. a Kuča, K. Costs of inguinal hernia repair associated with using different medical devices in the Czech Republic. THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT. 2016, roč. 12, s. 1593-1597. ISSN 1178-203X.
Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. SURG ENDOSC. 2016, roč. 30, s. 4809-4816. ISSN 0930-2794.
Vávra, P., Roman, J., Ihnát, P., Peteja, M. a Zonča, P. Emborrhoid - embolizace hemeroidů: pro a proti. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Ihnát, P., Kozáková, R., Rudinská, L. I., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. 2016, roč. 65, s. 79-84. ISSN 0167-4943.
Pelikán, A., Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba nádorů žlučníku. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2016, roč. 2016, s. 25-32. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?. In: EAES congress. Amsterdam. 2016.
Ihnát, P., Guňková, P., Vávra, P., Lerch, M., Peteja, M., Pelikán, A. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 227-230. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Roman, J., Škrobánková, M., Penhaker, M., Peteja, M. a Zonča, P. Laparoskopické resekce jater. In: Videosympózium miniinvazívnej chirurgie. Zvolen. 2016.
Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Richter, V. a Ihnát, P. Laparoskopie budoucnosti. In: 70. chirurgický den Kostlivého. Bratislava. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Mitták, M., Ostruszka, P. a Tulinský, L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. In: XXVI. Petřivalského ? Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 344-349. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie. In: XXIII. Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Lerch, M., Peteja, M., Zatloukal, A., Ostruzska, P., Ihnát, P., Polovko, J., Pelikán, A. a Zonča, P. RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 287-290. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Richter, V., Zonča, P., Lerch, M., Vávra, P. a Ihnát, P. Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V. a Vávra, P. State of the art: Miniinvazivni esophagektomie. In: 42. Česko-slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Vávra, P., Jaroš, M., Roman, J., Škrobánková, M., Pavlů, I., Jonszta, T., Krupa, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Zonča, P. Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Peteja, M., Zonča, P., Vávra, P. a Schadde, E. Základy jaterní chirurgie. 2016.
Vávra, P., Karásek, T., Strakoš, P., Jaroš, M., Gajdoš, P., Němec, M., Peteja, M., Roman, J. a Zonča, P. 3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Ihnát, P., Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Guňková, P., Jacobi, C. a Meyer, G. Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P. a Richter, V. ALPPS. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Peteja, M. a Zonča, P. ALPPS - nová naděje pro pacienty s nádorovým postižení jater?: seminář [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Peteja, M., Pelikán, A., Vávra, P., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum. Journal of Gastrointestinal & Digestive. 2015, roč. 3, s. 1-8. ISSN 2161-069X.
Vávra, P., Vávrová, M., Delongová, P., Jonszta, T., Dvořáčková, J., Pelikán, A., Penhaker, M., Nowaková, J., Peteja, M. a Zonča, P. Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 449-453. ISSN 1805-4579.
Pelikán, A., Zonča, P., Ihnát, P., Vávra, P. a Peteja, M. CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA. In: IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY, IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. Mikulov. 2015.
Vávra, P., Penhaker, M., Škrobánková, M., Grepl, J., Pavlů, I., Jurčíková, J., Snášel, V., Peteja, M., Nowaková, J., Hasal, M., Toman, D. a Zonča, P. Inovační technologie v chirurgii jater. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Mitták, M. a Jacobi, C. Laparoskopická resekce jícnu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Mittrk, M. a Jacobi, C. Miniinvasive Oesophagus Resection - Our Experience. In: 191. Tagung der Kölner Chirurgenvereinigung. Köln. 2015.
Zonča, P., Ihnát, P. a Peteja, M. OPERACE V TĚHOTENSTVÍ PRO NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Z POHLEDU CHIRURGA. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 229-233. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Zonča, P., Vávra, P. a Bellón Aguilera, J. L. Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. In: Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. Plzeň. 2015.
Ihnát, P., Kozáková, R., Peteja, M. a Zonča, P. Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory. In: 33. český a slovenský gastroenterologický kongres. Praha. 2015.
Lerch, M., Peteja, M., Ihnát, P., Lerchová, I., Zatloukal, A. a Zonča, P. Pruritus ani. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 269-275. ISSN 0035-9351.
Lerch, M., Peteja, M., Ihnát, P., Lerchová, I., Zatloukal, A. a Zonča, P. Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P., Tulinský, L. a Zonča, P. Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 234-237. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Ihnát, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Zonča, P., Peteja, M., Martínek, L., Vávra, P. a Ihnát, P. Extenzívní resekce jater pro malignitu. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ostruzska, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Hypertrofie jater po 1. fázi ALPPS v porovnání s chemoembolizací. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Zonča, P. Chirurgie jaterních metastáz. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Peteja, M., Martínek, L., Mazur, M., Vávra, P., Zonča, P. a Janout, V. Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 301-306. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Peteja, M., Guňková, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Resekce pro pahýlový karcinom žaludku. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon: Book of abstract. In: Book of abstract XXXVIII Angiological days 2013 with International Participation. s. 21-22. ISBN 978-80-905449-0-1.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon. In: XXXVIII Angiological Days with International Participation. Praha. 2013.
Peteja, M., Chmelo, J., Zuchnická, J., Zonča, P. a Mazur, M. Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 650-653. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Zonča, P. a Peteja, M. Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice. In: 40. česko-slovenský kongres s mezinárodní účastí, 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Peteja, M. Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice: Sborník abstraktů přednášek. s. 103-103. ISBN 978-80-7177-977-3.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M. a Vávra, P. Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest. In: 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Karlovy Vary: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, sekce gastroenterologická. 2013.
Zonča, P., Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Martínek, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 634-639. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie: Programový sborník. ISBN 978-80-260-4306-5.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: CHK UK Praha, VFN Praha. 2013.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M., Mitták, M. a Guňková, P. Retroperitoneoskopická adrenalektomie. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Zonča, P., Guňková, P., Peteja, M. a Havránek, P. Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty. In: XVII. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účásťou. Jasná. 2013.
Mazur, M., Guňka, I., Dostalík, J., Zonča, P., Havránek, P., Guňková, P. a Peteja, M. Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty. Vaskulárna medicína. 2013, s. 35-37. ISSN 1338-0206.


No record found.Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území České republiky
Main solverMUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Period11/2014 - 6/2016
ProviderKatedra chirurgických oborů, Grantové projekty
Statefinished
Základní operace v chirurgii pro studenty LF OU
Main solverMUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub