UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Anton Pelikán

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:functional anatomy, physiology, first aid, surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 153
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ihnát, P., Vávra, P., Prokop, J., Pelikán, A., Ihnát Rudinská, L. a Penka, I. Functional outcome of low rectal resection evaluated by anorectal manometry. ANZ Journal of Surgery. 2018, roč. 117, č. 4, s. 710-716. ISSN 1445-2197.
Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, č. 1, s. 4-11. ISSN 1336-6572.
Pelikán, A., Tulinský, L., Peteja, M. a Lerch, M. Mění se chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta?. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, s. 62-68. ISSN 1804-7874.
Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. SURG ENDOSC. 2016, roč. 30, s. 4809-4816. ISSN 0930-2794.
Pelikán, A., Scurek, R., Ptáček, M. a Pelikánová, I. Emergency and Common Medical Care and Security Measures for Persons in Migrant Camps in the Czech Republic. Journal of Advanced Practices in Nursing. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-2. ISSN 1.
Ihnát, P., Kozáková, R., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM. Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, s. 135-140. ISSN 0008-7335.
Pelikán, A., Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba nádorů žlučníku. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2016, roč. 2016, s. 25-32. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Guňková, P., Vávra, P., Lerch, M., Peteja, M., Pelikán, A. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 227-230. ISSN 0035-9351.
Lerch, M., Peteja, M., Zatloukal, A., Ostruzska, P., Ihnát, P., Polovko, J., Pelikán, A. a Zonča, P. RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 287-290. ISSN 0035-9351.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Peteja, M., Pelikán, A., Vávra, P., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum. Journal of Gastrointestinal & Digestive. 2015, roč. 3, s. 1-8. ISSN 2161-069X.
Vávra, P., Vávrová, M., Delongová, P., Jonszta, T., Dvořáčková, J., Pelikán, A., Penhaker, M., Nowaková, J., Peteja, M. a Zonča, P. Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 449-453. ISSN 1805-4579.
Horáček, J., Pelikán, A. a Hronzová, H. Issues of the Evaluation of Endocervical Cells of the Uterine Cervix on Cytological Smears. HSOA Journal of Cytology and Tissue Biology. 2015, roč. 2, ISSN 2378-9107.
Pelikán, A., Pelikánová, I., Vávra, P. a Zonča, P. Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery. Journal of Nursing & Care. 2015, roč. 6, s. 1-4. ISSN 2167-1168.
Jonszta, T., Pleva, L., Křivánková, K. a Pelikán, A. Single Coronary Artery. Radiology Research and Practice. 2015, ISSN 2090-1941.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. 3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 524-529.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. In: XIV.Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Ihnát, P., Posolda, T., Pelikán, A., Mitták, M. a Zonča, P. Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, roč. 17, s. 8-12. ISSN 1336-6572.
Šír, M., Pleva, L., Dudík, I. a Pelikán, A. Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 2013, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 10-12. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: 2. Klinicko - morfologický den LF OU. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2013.
Guňka, I., Pelikán, A., Dostalík, J., Zonča, P., Martínek, L. a Guňková, P. Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické tepny. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 8-11. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu: Sborník abstraktů přednášek. ISBN 978-80-7177-977-3.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Vávra, P., Martínek, L., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. In: 67. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta. MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA. 2012, roč. 16, s. 4-6. ISSN 1336-6572.
Vávra, P., Rydlová, M., Pelikán, A., Guňková, P., Guňka, I., Vávrová, M., Anděl, P. a Martínek, L. Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2006, roč. 85, č. 85, s. 45-50. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Dostalík, J., Martínek, L., Guňka, I., Pelikán, A., Anděl, P., Rydlová, M. a Vávrová, M. Historie léčby karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2006, roč. 85, s. 74-77.
Vávra, P., Vávrová, M., Dostalík, J., Pelikán, A., Anděl, P., Martínek, L., Rydlová, M., Krawczyk, P. a Guňka, I. Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta. Česká radiologie. 2005, roč. 59, s. 95-99.
Vávra, P., Mainer, K., Guňková, P., Rydlová, M., Dostalík, J., Richter, V., Pelikán, A., Guňka, I., Anděl, P. a Vávrová, M. Chirurgická léčba pokročilých stádií rektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, s. 605-609.
Vávra, P., Anděl, P., Rydlová, M., Pelikán, A., Vávrová, M., Martínek, L., Guňková, P. a Guňka, I. The highest incidence in the world of rectal cancer is in Czech Republic. Bratislavské Lékařské Listy. 2005, roč. 106, s. 185-190.
Vávra, P., Vávrová, M., Dostalík, J., Krawczyk, P., Pelikán, A., Jonszta, T., Anděl, P. a Rydlová, M. Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, s. 79-82.
Pelikán, A., Dostalík, J., Vávra, P. a Anděl, P. K chirurgické léčbě stenotického karcinomu rekta. Slovenský chirurg. 2003, s. 7-9.
Pelikán, A. Postavení rehabilitace v prevenci časných pooperačních komplikací po mastektomii. Sanquis. 2003, s. 42-43.
Pelikánová, I. a Pelikán, A. Rozšířená příprava pedagogických pracovníků v nadregionálních aktivitách v rámci profilace SZŠ a VZŠ Ostrava na její úspěšnou integraci do Evropské unie. 2003.
Pelikán, A. Chirurgická léčba na zažívacím traktu ve stáří. In: VI. gerontologické dny: VI. gerontologické dny Ostrava.
Pelikán, A. Chirurgická léčba na zažívacím traktu ve stáří. Sanquis. 2002, s. 90-91. ISSN 1212-6535.
Pelikán, A. Podpůrná léčba v chirurgii stenotického karcinomu rekta. In: VI. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii: VI. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii Ostrava. s. 30-.
Pelikán, A. Postavení rehabiitace v prevenci komplikací po mastektomii. Sanquis. 2002, s. 33-34. ISSN 1212-6535.
Pelikán, A. Rehabilitace u onkkologicky nemocných. Sanquis. 2002, s. 31-32. ISSN 1212-6535.
Pelikán, A. Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace po modifikované radikální matektomii. In: V. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii: V. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii 20.04.2001 Ostrava. s. 20-.
Pelikán, A. Staplers or handf sutures in rectal surgery?. In: 4th Central European Congress of Coloproctology and Viscerosynthesis: Abstract of the 4th Central European Congress of Coloproktology and Viscerosynthesis . s. 48-.
Pelikán, A., Anděl, P. a Mayzlík, J. Střevní karcinoidy. Chirurgický zpravodaj. 1998, s. 25-27.


No record found.No record found.

social hub