UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jana Vaculová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:Institute Administrative Coordinator
Research interests and teaching:medical laboratory assistant, specialist area histology
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 372 323
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Semináře MEDSOFT 2019. Praha. 2019.
Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Medsoft 2019: Proc. of MEDSOFT 2019 2019-03-19 Roztoky u Prahy. s. 146-154. ISBN 978-80-86742-51-9.
Žiak, D., Vaculová, J., Tokarčík, J., Uhligová, K., Kišková, K., Ulahel, M., Varga, Á., Dorko, F. a Dvořáčková, J. Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Vaculová, J., Hurník, P., Gallo, J., Ziak, D. a Motyka, O. lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. 2018, 5(85), s. 351-358. ISSN 0001-5415.
Delongová, P., Gamratová, M., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: 14.sympozium molekulární patologie a histo(cyto) chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář divize IAP: Molecular Pathology Days, Programme and abstract book 2018-06-14 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-7471-234-0.
Jakšová, M., Delongová, P., Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: VIII. Studentská vědecká konference: VIII. Studenstská vědecká konference Lékařské fakulty OU - Sborník abstraktů z konference 2018-05-10 Ostrava. Ostrava: X - Media servis s.r.o,, 2018. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-483-2.
Tokarčík, J., Dorko, F., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Hepatocelulárny karcinóm. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III 2017 Martin. s. 24-27. ISBN 978-80-8187-030-9.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2016, roč. 86, s. 213-217. ISSN 0165-5876.
Vaculová, J., Hurník, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Morfologická variabilita periprotetických tkání. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 116-120. ISBN 978-80-7464-813-7.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 18-21. ISBN 978-80-7464-771-0.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 34-37. ISBN 978-80-7464-771-0.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Ďurianová, S., Ševčík, L., Horáček, J. a Vaculová, J. Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla. In: XXII.Cytologický den. Brno. 2014.
Ostárková, B., Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Bielniková, H. a Vaculová, J. Proč je pitva důležitá. In: 17. Seminář mladých patologů a 41. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2014.
Horáček, J. a Vaculová, J. Studijní opora - PATOLOGIE. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.


AuthorTitleType of thesisYear
Ivánková BarboraThe issue of the cerebrospinal fluid processing in a cytology laboratoryBachelor's thesis 2018 
Maléřová JanaEndoscopic ultrasound fine needle aspiration sample preparationBachelor's thesis 2017 
Halušková BarboraPreparation and Use of Positive Control Slides in PathologyBachelor's thesis 2016 
Honsárková TerezaProcessing of Cytological Specimens in the LaboratoryBachelor's thesis 2016 
Motlochová VeronikaCryostat processing of histological materialBachelor's thesis 2014 
Slavíková TáňaImmunohistochemical methods in oncological diagnosisBachelor's thesis 2013 
Magdoňová PetraImmunochemical Methods in CytologyBachelor's thesis 2012 
Bobková MarkétaHistological Material Processing IssuesBachelor's thesis 2010 


Histologically - anatomical studies liver for physiological and pathological conditions
Main solverMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Contribution of immunochemical methods in the evaluation of dysplastic changes in the cervix
Main solverMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub