UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jan Krhut

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:urology
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 301
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Krhut, J. Co nového ve funkční urologii za posledních 6 let. In: 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Ostrava. 2018.
Luňáček, L., Záťura, F. a Krhut, J. Diurnální variabilita uroflowmetrie u dospělých pacientů se symptomy dolních cest močových. In: 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Ostrava. 2018.
Krhut, J. EAU Guidelines recommendations in urinary incontinence.. In: 14. Congrés National D?Urologie,. Alžír. 2018.
Luňáček, L., Gartner, M., Krhut, J., Míka, D., Sýkora, R. a Zvara, P. Evaluation of intra-individual test-re-test variability of uroflowmetry in healthy women and women suffering from stress, urge, and mixed urinary incontinence. INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL. 2018, 10(21), s. 1523-1527. ISSN 0937-3462.
Krhut, J., Gärtner, M., Mokriš, J., Horčička, L., Švabík, K., Zachoval, R. a Martan, A. Hodnocení intraindividuální variability vložkových testů u žen. In: 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Ostrava. 2018.
Krhut, J., Gärtner, M., Mokriš, J., Horčička, L., Švabík, K., Zachoval, R. a Martan, A. Hodnocení intraindividuální variability vložkových testů u žen. In: 25. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS. Tále. 2018.
Krhut, J. How to avoid urinary incontinence in the radical surgery of prostate cancer. In: 14. Congrés National D?Urologie. Alžír. 2018.
Krhut, J., Zachoval, R., Rosier, P. F. W. M., Shelly, B. a Zvara, P. ICS Educational Module: Electromyography in the assessment and therapy of lower urinary tract dysfunction in adults. NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS. 2018, č. 37, s. 27-32. ISSN 0733-2467.
Krhut, J., Martan, A., Zachoval, R., Hanus, T., Horcicka, L., Svabik, K. a Zvara, P. Is it possible to cure the symptoms of the overactive bladder in women?. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. 2018, 3(50), s. 433-439. ISSN 0301-1623.
Krhut, J. Pharmacological and surgical management of OAB. In: 14. Congrés National D?Urologie. Alžír. 2018.
Krhut, J., Tintera, J., Bilkova, K., Holy, P., Zachoval, R., Zvara, P. a Blok, B. Brain Activity on fMRI Associated With Urinary Bladder Filling in Patients with a Complete Spinal Cord Injury. Neurourology and Urodynamics. 2017, č. 36, s. 155-159. ISSN 0733-2467.
Vašek, P., Krhut, J., Szabová, O., Gärtner, M. a Novák, O. Co dokáže prolaps. In: Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. Česká urogynekologie 2017. Praha. 2017.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. CESK SLOV NEUROL N. 2017, roč. 80/113, č. 2, s. 233-236. ISSN 1210-7859.
Krhut, J. EFFICACY AND SAFETY OF MIRABEGRON IN THE TREATMENT OF NEUROGENIC DETRUSOR OVERACTIVITY ? PROSPECTIVE, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED STUDY. In: International Continence Society 2017. Florencie. 2017.
Krhut, J., Gärtner, M., Mokriš, J., Horčička, L., Švabík, K., Zachoval, R. a Martan, A. Korelace závažnosti inkontinence a kvality života u žen.. In: (63. vyroční konference České urologické společnosti ČLS JEP,. Plzeň. 2017.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Krhut, J. a Zachoval, R. LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. CESKA GYNEKOL. 2017, roč. 82, s. 424-429. ISSN 1210-7832.
Krhut, J. Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis. In: 15th urological association of Asia Congress. Hong Kong. 2017.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R., Luňáček, L. a Krhut, J. ČASNÉ PERIOPERAČNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMII S ORTOTOPNÍ NÁHRADOU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 148-153. ISSN 2336-5692.
Zachoval, R., Krhut, J. a Krhovský, M. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nykturie v České republice. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 285-292. ISSN 1211-8729.
Krhut, J., Martan, A., Zachoval, R., Hanuš, T., Švabík, K. a Zvara, P. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. EUR J OBSTET GYN R B. 2016, roč. 196, s. 64-68. ISSN 0301-2115.
Krhut, J., Hora, M., Petřík, A., Sýkora, R., Zachoval, R., Zachoval, M. a Babjuk, M. Jak připravit abstrakt na výroční konferenci ČUS. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 33-38. ISSN 1211-8729.
Mann-Gow, T. K., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe-Ducheyne, C., Kida, M., M. Dall, O., Krhut, J. a Zvara, P. Novel Bioceramic Urethral Bulking Agents Elicit Improved Host Tissue Responses in a Rat Model. ADVANCES IN UROLOGY. 2016, s. 1-8. ISSN 1687-6369.
Hora, M., Babjuk, M., Broďák, M., Hanuš, T., Jarolím, L., Krhut, J., Petřk, A., Študent, V., Zachoval, R., Jarkovský, J., Klika, P. a Dušek, L. STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 135-140. ISSN 2336-5692.
Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P. a Luňáček, L. Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence: 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015-12-08 Cape Town. IEEE, 2015. s. 1331-1336. ISBN 978-1-4799-7560-0.
Krhut, J., Zvara, P. a Gärtner, M. ?BULKING AGENTS? V LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI - SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ PERSPEKTIVY. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 156-160. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gärtner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Luňáček, L., Zvárová, K. a Zvara, P. Comparison Between Uroflowmetry and Sonouroflowmetry in Recording of Urinary Flow in Healthy Men. INT J UROL. 2015, roč. 2015, č. 22, s. 761-765. ISSN 0919-8172.
Krhut, J., Holaňová, R., Gärtner, M. a Míka, D. FYZIOTERAPIE V LÉČBĚ INKONTINENCE MOČI U ŽEN. Česká urologie. 2015, roč. 19, s. 131-136. ISSN 2336-5692.
Krhut, J. a Gärtner, M. Močová inkontinence indukovaná antidepresivy - kazuistické sdělení. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 65-68. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gartner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Zvarová, K. a Zvara, P. MP71-07 Validation of a new sound-based method for recording voiding parameters using simultaneous uroflowmetry. UROLOGY. 2015, roč. 2015, č. 193, s. 914-914. ISSN 0090-4295.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Hanuš, T. a Krhut, J. PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. Česká gynekologie. 2015, roč. 8, s. 244-248. ISSN 1210-7832.
Mann-Gow, T. K., Blaivas, J. G., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe, C., Lam, M. K., Kida, M., Sikavi, C. S., Plante, M. K., Krhut, J. a Zvara, P. Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents. INT J UROL. 2015, roč. 22, s. 416-420. ISSN 0919-8172.
Krhut, J. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. 2015.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., El-Haddad , R., Hubka, P. a Krhut, J. Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 25-29. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P., Němec, D., Tvrdík, J., Zapletalová, O. a Zvara, P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. ACTA NEUROL SCAND. 2014, roč. 130, s. 193-196. ISSN 0001-6314.
Krhut, J., Mazanec, R., Seeman, P., Mann-Gow, T. a Zvara, P. Lower urinary tract functions in a series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients. ACTA NEUROL SCAND. 2013, č. 129, s. 319-324. ISSN 0001-6314.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R. a Krhut, J. Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů. Česká urologie. 2013, roč. 17, s. 221-226. ISSN 1211-8729.
Gärtner, M., Krhut, J., Petzel, M. a Šimetka, O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s. In: Česká urogynekologie XXII - 2013, Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha. 2013.
Krhut, J., Zachoval, R., Smith, P. P., Rosier, P. F., Valanský, L., Martan, A. a Zvara, P. Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. NEUROUROL URODYNAM. 2013, s. 1-4. ISSN 0733-2467.
Martan, A., Krhut, J., Mašata, J., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L. a Zachoval, R. Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures. LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms. 2013, s. 1-3. ISSN 1757-5664.
Krhut, J. a Zvara, P. Tkáňový box. 2013.
Krhut, J., Martan, A., Gärtner, M., Zachoval, R., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L., Tvrdík, J. a Hanuš, T. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MINIINVAZIVNÍ LÉČBY ŽENSKÉ STRESOVÉ INKONTINENCE METODOU AJUST? A MINIARC?. Česká urologie. 2012, roč. 16, s. 20-28. ISSN 1211-8729.
Van Kerrebroeck, P., Oelke, M., Katona, F., Krhut, J., Liehne, J., Gomberg, V., Santos, J., Garcia-Hernandez, A., Klaver, M. a Van Charldorp, K. EFFECTS OF TAMSULOSIN OCAS (TM) AND SOLIFENACIN ON EFFICACY AND QOL PARAMETERS IN MEN WITH LUTS/BPH IN THE SATURN TRIAL. EUR UROL SUPPL. 2011, roč. 2010, s. 120-120. ISSN 1569-9056.
Krhut, J. a Zvara, P. Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial. INT UROL NEPHROL. 2011, roč. 43, s. 337-343. ISSN 0301-1623.
Fabišovský, M., Fikoczek, H., Dvořáčková, J. a Krhut, J. Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, roč. 7, s. 68-71. ISSN 1336-7579.
Fabišovský, M., Krhut, J., Fikoczek, H. a Dvořáčková, J. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů. Česká urologie. 2011, roč. 15, s. 237-243. ISSN 1211-8729.
Krhut, J., Holy, P., Tintera, J., Zachoval, R., Havránek, O. a Zvara, P. ACTIVATION OF BRAIN STRUCTURES DURING MICTURITION IN WOMEN - A FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE STUDY. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 624-624. ISSN 1569-9056.
Havránek, O., Krhut, J., Němec, D., Feltl, D., Hájek, J., Cvek, J. a Dusek, L. LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS TREATED FOR TESTICULAR CANCER. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 640-640. ISSN 1569-9056.
Krhut, J., Gartner, M., Havránek, O., Němec, D. a Tvrdík, J. Kombinovaná léčba symptomů hyperaktivního měchýře anticholinergiky a alfalytiky u žen - pilotní studie. Česká Gynekologie. 2009, č. 74, s. 416-420. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P. a Zapletalová, O. Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients. ACTA NEUROL SCAND. 2008, č. 118, s. 115-119. ISSN 0001-6314.
Krhut, J. a A Kol., Funkční vyšetření pánevního dna. Rehab. fyz. lék.. 2007, s. 87-90.
Krhut, J. Orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - bed side assessment. Urolog pro praxi. 2007, s. 230-232.
Krhut, J. Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře. Urolog pro praxi. 2007, s. 71-74.
Krhut, J. a A Kol., Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Čes. Gynek.. 2007, s. 360-365.
Hradílek, P., Krhut, J., Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hofer, R. Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin. Multiple Sclerosis. 2007,
Krhut, J. a A Kol., Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Čes. Gynek.. 2007, s. 406-409.
Krhut, J. a A Kol., Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, s. 154-158.
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Krhut, J. a A Kol., Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem. Čes. Gynek.. 2007, s. 402-406.
Krhut, J. a A Kol., Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi. Česká urologie. 2007, s. 143-146.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití. Urolog pro praxi. 2006, s. 278-282.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace. Klin. Farmakol. Farm.. 2006, s. 215-218.
Krhut, J. a A Kol., Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog pro praxi. 2006, s. 286-292.
Krhut, J., Hradílek, P., Mainer, K. a Zapletalová, O. Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006,
Krhut, J. a A Kol., Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006, s. 27-31.
Krhut, J. a A Kol., Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů. Urol. listy. 2006, s. 38-44.
Krhut, J. a A Kol., Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Čes. Gynek.. 2006, s. 24-28.
Krhut, J., Kopecký, J. a Mainer, K. Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Česká gynekologie. 2006, roč. 24,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře. Rehabilitácia. 2005, roč. 133,
Krhut, J. Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu. Urologie pro praxi. 2005, roč. 159,
Krhut, J., Zachoval, R., Ženíšek, J., Hanuš, T. a Zámečník, L. Intermitentní katetrizace - indikace, technika, komplikace. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 674,
Krhut, J., Pilloni, S., Mair, D., Madersbacher, H. a Kessler, T. Intermittent catheterization in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter?. Age and Ageing. 2005, roč. 57,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. "Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Rehabilitačně fyzikální lékařství. 2005, roč. 122,
Krhut, J., Mainer, K. a Holaňová, R. Paruréza - klinický obraz a současná terapie. Urologie pro praxi. 2005, roč. 15,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence. Klinická urologie. 2005, roč. 47,
Hradílek, P., Krhut, J., Woznicová, I., Zapletalová, O., Mainer, K. a Doležil, D. The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis. Multiple sclerisis. 2004, roč. Suppl. 2, č. 10, s. 153-153. ISSN 1352-4585.
Krhut, J. a Mainer, K. Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby. Urologie pro praxi. 2002, roč. 56,
Krhut, J., Mainer, K., Němec, D. a Kopecký, J. Invaze gynekologických malignit do močových cest. Praktická gynekologie. 2002, roč. 26,
Krhut, J. a Mainer, K. Pubovaginální sling - komplikace a jejich řešení. Česká urologie. 2002, roč. 17,
Krhut, J., Zapletalová, O. a Mainer, K. Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 41,
Krhut, J. a Mainer, K. Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění. Česká urologie. 1999, roč. 22,


AuthorTitleType of thesisYear
Holaňová RomanaEffectiveness comparison of individual and group physiotherapy by patients with urinary incontinenceMaster's thesis 2013 
Kaletová BarboraThe Effect of Body Position on Pelvic Floor Muscles ActivationBachelor's thesis 2010 
Komorášová JanaThe Use of Electrostimulation and Biofeedback in the Therapy of Urinary IncontinenceBachelor's thesis 2006 
Trlicová PavlaPhysiotherapeutical influence of urinary incontinency by womenBachelor's thesis 2005 


Evaluation of Continence Mechanisms Using Ex Vivo Preparation of Human Urinary Bladder and Urethra
Main solverdoc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Period3/2013 - 12/2015
ProviderKontakt
Statefinished
social hub