UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Igor Michalec

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Igor Michalec, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 597 371 824
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Šimetka, O. a Michalec, I. OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD. Česká gynekologie. 2016, roč. 81, s. 129-133. ISSN 1210-7832.
Michalec, I., Šimetka, O., Navrátilová, M., Tomanova, M., Gartner, M., Salounova, D., Procházka, M. a Kacerovsky, M. Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. 2016, roč. 29, s. 2715-2718. ISSN 1476-7058.
Musilova, I., Bestvina, T., Hudečková, M., Michalec, I., Cobo, T., Jacobsson, B. a Kacerovsky, M. Vaginal fluid interleukin-6 concentrations as a point-of-care test is of value in women with preterm prelabor rupture of membranes. AM J OBSTET GYNECOL. 2016, roč. 2015, s. 1-12. ISSN 0002-9378.
Michalec, I., Trávníková, M., Šalounová, D. a Šimetka, O. Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.
Šimetka, O., Michalec, I., Němečková Crkvenjas, M. Z., Klosová, M. H., Janáčková, M. L. a Klát, J. Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report. GINEKOLOGIA POLSKA. 2015, roč. 86, s. 315-317. ISSN 0017-0011.
Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion. In: 11. congress of the European Society of Gynecology: 2015-10-21 Praha.
Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion. In: 11. Congress of the European Society of Gynecology. Praha. 2015.
Michalec, I. Vacuum-assisted vaginal delivery is not associated with a significantly higherincidence of levator ani avulsion. In: The 22nd World Congress on Controversies in Ostetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Budapest. 2015.
Michalec, I., Navrátilová, M., Tomanová, M., Kacerovský, M., Šalounová, D., Procházka, M. a Šimetka, O. Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 37-41. ISSN 1210-7832.
Raszyková Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. In: XXII. ročník, Konference mladých lékařů. Brno. 2015.
Raszyková Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů: 2015-06-03 . ISBN 1805-7977.
Michalec, I. Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů. In: Perinatologické dny Ústeckého kraje. Ostrov. 2015.
Michalec, I., Navrátilová, M. a Šimetka, O. Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.


No record found.No record found.No record found.

social hub