UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Eva Češková


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Neurology and Psychiatry (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 320
E-mail:
Personal website:No record found.Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak
Eva Češková, K. Horská
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuroleptický maligní syndrom
Eva Češková, Libor Ustohal
Year: 2019, Česká a Slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Personalizovaná léčba antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Acta Medicinae
článek v odborném periodiku

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Year: 2019, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv
Eva Češková, Kateřina Horská
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... další autoři
Year: 2019, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2018, Cognitive dysfunction in depression
článek v odborném periodiku

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Year: 2018, Pharmacology
článek v odborném periodiku

Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors
L. Sušilová, Eva Češková, D. Hampel, A. Sušil, J. Šimůnek
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE
článek v odborném periodiku

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese
Eva Češková
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII
Eva Češková, L. Ustohal
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients
D. Havelka, H. Přikrylová - Kučerová, R. Přikryl, Eva Češková
Year: 2016, STRESS
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.

social hub