UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Erika Doležálková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Erika Doležálková
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 814
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Raszyková, M., Matejková, E., Bukovanská, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R. a Šimetka, O. Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Doležálková, E., Šimetka, O., Gumulec, J. a Kořístek, Z. Hemolýza v peripartálním období. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Špaček, R., Matura, D., Matlák, P., Doležálková, E. a Bukovanská, M. Komplikace vícečetné gravidity. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Matlák, P., Doležálková, E., Matura, D., Špaček, R. a Bukovanská, M. Prenatalni management a vedení porodu vícečetných gravidit ve FNO. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Matlák, P., Gärtner, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R., Piegzová, A., Gregorová, L., Hanzlíková, P., Kufa, C. a Šimetka, O. Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.. In: 39. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP. Olomouc. 2018.
Matura, D., Špaček, R., Doležálková, E., Matlák, P. a Bukovanská, M. Vícečetná gravidita - úvod. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Pavlíček, J., Klásková, E., Doležálková, E., Matura, D., Špaček, R., Gruszka, T., Polanská, S. a Procházka, M. Vývoj prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí. CESKA GYNEKOL. 2018, 83(1), s. 17-23. ISSN 1210-7832.
Doležálková, E., Šimetka, O., Michalec, I. a Magdová, K. Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Špaček, R., Matura, D., Doležálková, E. a Šimetka, O. Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Matura, D., Trávníková, M., Špaček, R. a Doležálková, E. Farmakoterapie v těhotenství. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Trávníková, M., Gumulec, J., Kořístek, Z., Navrátil, M., Janáč, M., Pelková, J., Šuráň, P., Doležálková, E. a Šimetka, O. HELLP SYNDROM VYŽADUJÍCÍ PLAZMAFERÉZU PRO ROZVOJ MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE S DOMINUJÍCÍ ENCEFALOPATIÍ, RESPIRAČNÍ A RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ. Česká gynekologie. 2017, roč. 82, s. 202-205. ISSN 1210-7832.
Doležálková, E. a Šimetka, O. Hypertenze v těhotenství a její důsledky na zdraví žen. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Doležálková, E., Zímová, B., Vojtěch, J., Hašlík, L., Pock, R., Matura, D. a Šimetka, O. Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu. In: 7.konference nemocničních gynekologů a porodníků. České Budějovice. 2017.
Šimetka, O., Doležálková, E. a Špaček, R. Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.


No record found.No record found.

social hub