Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies

Renáta Zoubková


Academic degree, name, surname:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Room, floor, building: ZY 118, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine, algotherapy, nursing
Department (Faculty): Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1505
E-mail:No record found.Experiences of nurses and patients with sleep during hospitalization: results from a pilot qualitative study
Darja Jarošová, Hana Locihová, Renáta Zoubková, Karolína Stuchlíková, Karel Šonka, Klára Maternová ... other authors
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti sester a pacientů se spánkem během hospitalizace: kvalitativní studie
Darja Jarošová, Hana Locihová, Renáta Zoubková, Karel Šonka, Karolína Stuchlíková, Klára Maternová ... other authors
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... other authors
Year: 2021, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Incidence of ventilator-associated pneumonia at ICU - the effect of preventive measures in nursing care
Dimitris Jatagandzidis, Markéta Kočí, Renáta Zoubková
Year: 2020, Kontakt
journal article

Mezinárodní doporučení v prevenci VAP. Co je nového?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, K. Strážnická
Year: 2020, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Časová fyzioterapie - mobility protokol na KARIM FN Ostrava
Renáta Zoubková, M. Májek, I. Chwalková, Jan Máca, Dana Streitová
Year: 2019
abstract in proceedings

Hydrofilní metakrylátový gel versus chlorhexidin na ošetřování centrálního žilního katétru
K. Hašová, Renáta Zoubková, Jan Máca, N. Navrátil
Year: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Spánek, bolest - rizikové faktory u pacientů v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Milan Májek, Zuzana Rybárová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
Renáta Zoubková, Jan Máca, Jan Neiser
Year: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Ivana Chwalková, M Májek, Jan Máca
Year: 2018, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Patient-controlled epidural analgesia versus conventional epidural analgesia after total hip replacement - a randomized trial
Jan Máca, Lenka Grasslova, Dana Streitová, Renáta Zoubková, Michaela Trlicová
Year: 2018, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc
journal article

Vliv techniky ošetřování místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce
Kateřina HAŠOVÁ, K Horáková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté
Renáta Zoubková
Year: 2017, Florence
journal article

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Milan Májek, Markéta Kočí
Year: 2017, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia: časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
journal article

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí, M. Májek, Z. Rybárová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální problematika vzdělávání sester v anesteziologii a intenzívní péči ve vztahu k potřebě navyšování jejich kompetencí.
Renáta Zoubková, Marie Zvoníčková, Andrea Vylíčilová
Year: 2016, Postgraduální medicína
journal article

ERAS protokol
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
abstract in proceedings

Management akutní léčby bolesti ve FNO
Renáta Zoubková, H Vavrlová
Year: 2015
abstract in proceedings

Pacientem kontrolovaná analgesie v pooperační péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
abstract in proceedings

Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty
Renáta Zoubková, Jan Neiser, Jan Máca, Dana Streitová, Zuzana Rybárová, Milan Májek, Jana Vavrošová ... other authors
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PCA u pacientu v pooperační péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2015
abstract in proceedings

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Year: 2015, Florence
journal article

Sepsis preventiv bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Kateřina Hašová, Andrea Vylíčilová, Jana Vavrošová
Year: 2015
abstract in proceedings

Septické stavy v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwalková, Kateřina Cvernová, Jana Vavrošová, Tomáš Glac, Andrea Vylíčilová, Jan Neiser, Lucie Issufi ... other authors
Year: 2015, Grada Publishing
specialist book

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Intenzivní medicína
Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra, Michal Hájek, Václav Chýlek, Roman Kula, Jan Lata, Jan Máca, Luděk Rožnovský, Jiří Tichý, Tomáš Zaoral, Renáta Zoubková, a. kol. ... other authors
Year: 2014, Galén
specialist book

Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?
Renáta Zoubková, Jan Máca, Petr Handlos, Lenka Rudinská, Ivana Nytra, Václav Chýlek, Jana Vavrošová ... other authors
Year: 2014, Časopis lékařů českých
journal article

Pediatric Basal Stimulation In ICU
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2014
abstract in proceedings

Prevence VAP na pracovištích intenzivní péče
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2014
abstract in proceedings

Sepsis Prevention Bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Jana Vavrošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Why to study in the Czech Republic ?
Renáta Zoubková, Jana Vavrošová, Dana Streitová, Eva Lapčíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu (mnzo) na území moravskoslezského kraje
Renáta Zoubková, Marcela Mikesková, Pavel Folwarczny, Ivana Nytra
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje
Marcela Mikesková, Pavel Folwarczny, Roman Gřegoř, Renáta Zoubková, Ivana Nytra
Year: 2013, Urgentní medicína
journal article

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková ... other authors
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, H Zamastilová
Year: 2013
abstract in proceedings

Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2013
organizing conference, workshop

. Domácí umělá plícní ventilace
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwálková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Certifikační kurz Léčba bolesti
Renáta Zoubková, Jitka Zemanová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Certifikovaný kurz HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI
Renáta Zoubková, Kateřina Hašová, Jana MARŠÁLKOVÁ
Year: 2012
organizing conference, workshop

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2012
abstract in proceedings

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzdělávání sester v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2012
abstract in proceedings

Zajištění vstupu do krevního oběhu
Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Febrilie u kriticky nemocných na JIP
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Year: 2011, Sestra
journal article

FEBRILIE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA PRACOVIŃTÍCH ICU
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Year: 2011
abstract in proceedings

Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2011
abstract in proceedings

Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče
Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Renáta Zoubková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Sympozium intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
abstract in proceedings

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2010, Florence
journal article

Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

KPR - Guidelines 2008
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Uplatnění AED v ČR.
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Prevence sepse. Standardní operační postup.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009, Nozokomiální nákazy
journal article

Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009
abstract in proceedings

Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Petra Lapčíková, I. Satinský
Year: 2008
abstract in proceedings

Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Kardiální selhání po porodu
Andrea Vilímková, T. Glac, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Polytrauma ve Slovinsku a ČR
Renáta Zoubková, Sabina Psennerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008, Časopis Sestra, mimořádná příloha
journal article

Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Andrea Vilímková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projekt prevence sepse na JIP
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2007, Časopis Florence
journal article

Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči
Renáta Zoubková
Year: 2007
abstract in proceedings

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Year: 2007,
journal article

Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii
Renáta Zoubková
Year: 2006
abstract in proceedings

Externí defibrilace - Guidelines 2000
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Year: 2006, Diagnóza
journal article

Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR
Renáta Zoubková
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

UPV v domácí péči
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2006, Sestra
journal article

Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Tracheální odsávání u dětí - výzkumné šetření
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Nekonvenční ventilace u dětí
T. Glac, Renáta Zoubková
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2004
abstract in proceedings

Fyzikální terapie plic u  nemocných s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2002
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AIRZKAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AIRZZAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AKZK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
AKZZ1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZZ2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
IPIKOdborná praxe individuální
IPZK1Odborná praxe individuální 1
IPZK2Odborná praxe individuální 2
IPZZ1Odborná praxe individuální 1
IPZZ2Odborná praxe individuální 2
MANBOManagement bolesti
MBIKManagement bolesti
MBZKManagement bolesti
MBZZManagement bolesti
MGRIKSeminář k diplomové práci
MPZKMedicínské právo
NTOIKNové trendy v ošetřovatelství
OKOIKOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
OM1IPodborný modul 1
OM2IPodborný modul 2
OM3IPodborný modul 3
OM4IPodborný modul 4
OPIK1Odborná praxe 1
OPIK2Odborná praxe 2
OPIK3Odborná praxe 3
OPIK4Odborná praxe 4
OPZK1Odborná praxe 1
OPZK2Odborná praxe 2
OPZK3Odborná praxe 3
OPZK4Odborná praxe 4
OPZK5Odborná praxe 5
OPZZ1Odborná praxe 1
OPZZ2Odborná praxe 2
OPZZ3Odborná praxe 3
OPZZ4Odborná praxe 4
OPZZ5Odborná praxe 5
OTZK1Postupy v PNP a NP 1
OTZK2Postupy v PNP a NP 2
OTZZ1Postupy v PNP a NP 1
OTZZ2Postupy v PNP a NP 2
PABOPatofyziologie bolesti
POIK1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
POIK2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
PPRA2První pomoc a ošetřovatelství 2
PPRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
PPRK2První pomoc a ošetřovatelství 2
SZZI1Intenzivní péče - praktická zkouška
SZZI8Ošetřovatelství v intenzivní péči
SZZK3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
SZZZ3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
UPVIKZáklady umělé plícní ventilace
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
ZMIPzákladní modul
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0ICHIChirurgie v intenzivní péči
0IMBManagement bolesti
0IMBIManagement bolesti
0IMGRSeminář k diplomové práci
0INPKNeodkladná péče u akut. a krit.stavů
0INPPNeodkladná péče u akut. a krit.stavů
0IOBKObhajoba bakalářské práce
0IOBPObhajoba bakalářské práce
0IOKOOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
0IOP1Odborná praxe 1
0IOP2Odborná praxe 2
0IOP3Odborná praxe 3
0IOP4Odborná praxe 4
0IPABPatofyziologie bolesti
0IPIKOdborná praxe individuální
0IPIMSZZIP Intenzivní medicína
0IPIPSZZIP Intenzivní péče - praktická zk.
0IPOBIntenzivní péče - Obhajoba
0IPOISZZIP Ošetřovatelství v intenzivní péči
0IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
0IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
0IPROPrvní pomoc a ošetřovatelství
0ITRATraumatologie v intenzivní péči
0IUPVZáklady umělé plicní ventilace
0IVLIVnitřní lékařství v intenzivní péči
0IZPIZdravotnická psychologie v int. péči
0KAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0KAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0KAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0KIP2Odborná praxe individuální 2
0KMBManagement bolesti a paliativní péče
0KOP2Odborná praxe 2
0KOP3Odborná praxe 3
0KOP4Odborná praxe 4
0KOP5Odborná praxe 5
0KOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0KOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
0ZAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0ZAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0ZIP2Odborná praxe individuální 2
0ZMBManagement bolesti a paliativní péče
0ZOP2Odborná praxe 2
0ZOP3Odborná praxe 3
0ZOP4Odborná praxe 4
0ZOP5Odborná praxe 5
0ZOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0ZOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
1IMGRSeminář k diplomové práci
1IOP1Odborná praxe 1
1IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
1IUPVZáklady umělé plícní ventilace
1IVLCVnitřní lékařství v intenzivní péči
10OT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
20OP2Odborná praxe 2
20OT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
30AK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
30KMBManagement bolesti a paliativní péče
30OP3Odborná praxe 3
40AIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
40AK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
40IP2Odborná praxe individuální 2
40OP4Odborná praxe 4
IMGDManagement del dolore
KONHOKonzultační hodiny
SMGDManagement del dolore
2MANBManagement bolesti


AuthorTitleType of thesisYear
Kufová EliškaThe Quality of Life in Patients after ECMOMaster's thesis 2022 
Lukášová MartinaPost intensive care syndromMaster's thesis 2022 
Doláková LenkaSupport of peristalsis in patients after radical cystectomy in intensive careMaster's thesis 2021 
Povolná EvaManagement of nursing care for patients with artificial lung ventilation in home careMaster's thesis 2019 
Jatagandzidis DimitrisThe importance of preventive precautions of ventilator-associated pneumonia in clinical practice for patients in Anesthesiology, Resuscitation and Intensive care clinic (hereinafter KARIM) of University Hospital in OstravaMaster's thesis 2018 
Talacková BarboraManagement of invasive hemodynamic monitoring in intensive careMaster's thesis 2018 
Václavíková AlžbětaDying patient in intensive care - the needs of relativesMaster's thesis 2018 
Nosková AndreaThe importance of thermoregulation in the perioperative and early postoperative careMaster's thesis 2016 
Vajcíková MonikaAssessment of Pain in intensive careMaster's thesis 2016 
Jiříková MartaThe nursing care' s specifics of the patients with a secured entrance to the airways for the artificial pulmonary ventilationMaster's thesis 2015 
Kočková RenátaPain of patiens after cardiac surgeryMaster's thesis 2015 
Oslizloková GabrielaNursing care about patient during weaningMaster's thesis 2015 
Pospíšilová JanaDeep Sterna Wound Infection - Complications afte Cardiac Surgery - Economic AspectsMaster's thesis 2015 
Prokelová PavlaNeuromonitoring of patients with traumatic brain injury from nursing perspectiveMaster's thesis 2015 
Průchová DanaTracheostomy careMaster's thesis 2015 
Strážnická KateřinaRecommendations within the ERAS protocol in patients after bowel resectionMaster's thesis 2015 
Štěpánková BarbaraUse of ccupational therapy in intensive careMaster's thesis 2015 
Vašková JanaApplication of systemic thrombolysis in the time window and its influence on the patients' outcomes.Master's thesis 2014 
Glac TomášThe use of chlorhexidine in the preventing infection around the insertion site of the central venous catheter.Master's thesis 2013 
Kolářová MiroslavaPacient's outcome after ischemic vascular cerebral accident in dependence on management of healthcare providingMaster's thesis 2013 
Morávková RenátaNeuroprotective effects of controlled hypotermiaMaster's thesis 2013 
Špoková JanaMalignant hyperthermia in the work of anesthetic nurseMaster's thesis 2013 
Martinková LucieIssues of family with children that depend on the long-term artificial lung ventilationMaster's thesis 2011 
Sklenovská MiroslavaIssues of a care of children with artificial at home ventilationMaster's thesis 2010 
Chytilová LenkaTransplant program in the Czech Republic - cadaveric organ donors in intensive careBachelor's thesis 2019 
Dopirák IvoThe importance of patient's education in the perioperative careBachelor's thesis 2019 
Truksa AntonínFirst Responder from the Integrated Rescue System staffBachelor's thesis 2018 
John LukášUse of devices mechanically assisted indirect cardiac massage in the pre-hospital emergency careBachelor's thesis 2015 
Teofil MarekUrgent health conditions in football.Bachelor's thesis 2015 
Coufalová JitkaQuality of life assessment of family caregivers of child with Spinal Muscular Atrophy type I.Bachelor's thesis 2013 
Braun RostislavIntraaortic balloon pump in the treatment of cardiac shockBachelor's thesis 2012 
Heczko Michal Mechanically assisted indirect heart massage in emergencyBachelor's thesis 2012 
Charuzová IvanaSerious complications of diabetes mellitus - the role of the rescuerBachelor's thesis 2011 
Glac TomášThe Organs transplantation - the role of the Transplant coordinatorBachelor's thesis 2011 
Juráková KateřinaHospital infection in the intensive careBachelor's thesis 2011 
Klega LukášFever in critically ill in intensive care unitsBachelor's thesis 2011 
Kolářová MiroslavaProviding the first aid in basic schoolsBachelor's thesis 2011 
Kříž AdamPCI - a patient's comfort before surgeryBachelor's thesis 2011 
Sobek LiborPractical comparison of first-aid students Secondary Medical School Krnov and Middle School Agricultural BruntálBachelor's thesis 2011 
Braun VáclavArtificial lung ventilation in the home careBachelor's thesis 2010 
Duraj JanThe specific nursing intervention about patient in coma - needs nutrions, metabolism and dischagingBachelor's thesis 2010 
Jonáková ŠárkaHyperbaric oxygen therapy aimed at treatment of carbon monoxide poisoningBachelor's thesis 2010 
Morcinková JarmilaManagement of the first-aid treatment of the hospitalBachelor's thesis 2010 
Jaššo PetrHigh energy injuriesBachelor's thesis 2009 
Jožák MartinApplication of safeguard measures general publicBachelor's thesis 2009 
Kocián RadimEnsuring entry into the blood circulation in the pre-hospital care ? intraosseous applicationsBachelor's thesis 2009 
Záhorský MarekAUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR IN MOUNTAIN RESCUE SERVICEBachelor's thesis 2009 
Zdráhal OndřejPrecaution Ventilation Pneumonia of appearance on intensive careBachelor's thesis 2009 
Zeisbergerová IvanaThe Sense of Educational Activities for Patients Nursing in Intensive CareBachelor's thesis 2009 
Jarolím OndřejCPR on standard departments - Guidelines 2005Bachelor's thesis 2008 
Marek PetrEnteral nutrition of pacients in intensive careBachelor's thesis 2008 
Bárta JaroslavThe level of providing the first aid by primary school pupilsBachelor's thesis 2007 
Reichelová HanaLevel of providing of first aid on high schoolsBachelor's thesis 2007 
Zezulová JanaUSE OF AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS FOR THE MORAVIAN-SILESIAN REGIONBachelor's thesis 2007 


Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Main solverPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Externí defibrilace - Guideliness 200 (kvalita života po KPR)
Main solverPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
rss
social hub