UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Intensive Medicine and Forensic Studies

Renáta Zoubková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Renáta Zoubková
Room, floor, building: ZY 118, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine, algotherapy, nursing
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1505
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Zoubková, R. Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté. Florence. 2017, roč. XIII, č. 4/17, ISSN 1801-464X.
Zoubková, R., Kočí, M., Májek, M. a Rybárová, Z. Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?. In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči 2017-02-07 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči. Ostrava: KA RIM FN Ostrava ve spolupráci s LF OU v Ostravě, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-88159-51-3.
Zoubková, R., Zvoníčková, M. a Vylíčilová, A. Aktuální problematika vzdělávání sester v anesteziologii a intenzívní péči ve vztahu k potřebě navyšování jejich kompetencí.. Postgraduální medicína. 2016, roč. 18, č. Nueveden, s. 540-543. ISSN 1212-4184.
Streitová, D. a Zoubková, R. ERAS protokol. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R. a Vavrlová, H. Management akutní léčby bolesti ve FNO. In: Sympozium intenzivní péče: 2015-11-26 . ISBN 978-80-906002-4-9.
Streitová, D. a Zoubková, R. Pacientem kontrolovaná analgesie v pooperační péči. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Zoubková, R. a Streitová, D. PCA u pacientu v pooperační péči. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: Sepse Ostrava, 2015. s. 98-100. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R. a Chwalková, I. Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů. Florence. 2015, roč. 2015, č. 6, ISSN 1801-464X.
Streitová, D., Zoubková, R., Hašová, K., Vylíčilová, A. a Vavrošová, J. Sepsis preventiv bundle. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. s. 108-109. ISBN 978-80-905684-7-1.
Streitová, D., Zoubková, R., Chwalková, I., Cvernová, K., Vavrošová, J., Glac, T., Vylíčilová, A., Neiser, J. a Issufi, L. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 164 s. ISBN 978-80-247-5215-0.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Streitová, D. a Zoubková, R. 2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Basal Stimulation In ICU. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Zoubková, R. Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči. In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM 2014. s. 64-64. ISBN 978-80-87347-18-8.
Streitová, D. a Zoubková, R. Prevence VAP na pracovištích intenzivní péče. In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM 2014. ISBN 978-80-87347-18-8.
Streitová, D., Zoubková, R. a Vavrošová, J. Sepsis Prevention Bundle. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Zoubková, R., Vavrošová, J., Streitová, D. a Lapčíková, E. Why to study in the Czech Republic ?. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Zoubková, R., Mikesková, M., Folwarczny, P. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu (mnzo) na území moravskoslezského kraje. In: Intenzivní péče - vzdělávání a praxe. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Mikesková, M., Folwarczny, P., Gřegoř, R., Zoubková, R. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje. Urgentní medicína. 2013, roč. 16, s. 20-22. ISSN 1212-1924.
Zemanová, J. a Zoubková, R. Management bolesti v intenzivní péči. 2013.
Zoubková, R., Streitová, D., Blahutová, P., Břegová, B., Cvernová, K., Nytra, I. a Vilímková, A. Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče. 2013.
Zoubková, R. PCA u pacientů v pooperační péči.
Zoubková, R. a Streitová, D. Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění.
Zoubková, R. a Zamastilová, H. Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění.
Zoubková, R. Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital. Ostrava: Lékařská fakulta, 2013. Lékařská fakulta, 2013. s. 60-63. ISBN 978-80-7464-261-6.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Streitová, D., Zoubková, R. a Chwálková, I. . Domácí umělá plícní ventilace. 2012.
Zoubková, R. a Zemanová, J. Certifikační kurz Léčba bolesti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R., Hašová, K. a MARŠÁLKOVÁ, J. Certifikovaný kurz HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. 2012.
Zoubková, R. a Streitová, D. Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zemanová, J. a Zoubková, R. Vybrané kapitoly z léčby bolesti. 2012.
Zoubková, R. a Vilímková, A. Vzdělávání sester v intenzivní péči. s. 54-55. ISBN 978-80-7464-001-8.
Zoubková, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. 2012.
Zoubková, R. a Klega, L. Febrilie u kriticky nemocných na JIP. Sestra. 2011, č. 9, s. 57-58. ISSN 1210-0404.
Zoubková, R. a Klega, L. FEBRILIE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA PRACOVIŃTÍCH ICU. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011. s. 96-99. ISBN 978-80-89542-01-7.
Streitová, D. a Zoubková, R. Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. s. 31-34. ISBN 978-80-7368-998-8.
Cvernová, K., Nytra, I. a Zoubková, R. Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii: ARIP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve: ARIP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. a Streitová, D. Sympozium intenzivní péče [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. a Streitová, D. Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. s. 10-10. ISBN 978-80-7368-998-8.
Zoubková, R., Vilímková, A. a Streitová, D. Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče. Florence. 2010, č. VI, ISSN 1801-464X.
Zoubková, R. Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. KPR - Guidelines 2008. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. Uplatnění AED v ČR.. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče. ISBN 978-80-904020-6-5.
Zoubková, R. Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 42-42. ISBN 978-80-7368-697-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Prevence sepse. Standardní operační postup.: Standardní operační postup.. Nozokomiální nákazy. 2009, roč. 8, ISSN 1336-3859.
Zoubková, R. a Vilímková, A. Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci. ISBN 978-80-7368-664-2.
Vilímková, A. a Zoubková, R. Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích. ISBN 978-80-7368-664-2.
Vilímková, A., Zoubková, R., Lapčíková, P. a Satinský, I. Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.. ISBN 978-80-254-2832-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester.
Vilímková, A., Glac, T. a Zoubková, R. Kardiální selhání po porodu. ISBN 978-80-7368-500-3.
Zoubková, R. a Psennerová, S. Polytrauma ve Slovinsku a ČR. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. ISBN 978-80-7368-500-3.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK. ISBN 978-80-254-2832-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci.. Časopis Sestra, mimořádná příloha. 2008, roč. 18, s. 15-17. ISSN 1210-0404.
Zoubková, R., Dostálová, J. a Vilímková, A. Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů. 2007.
Streitová, D., Vilímková, A., Zoubková, R. a Balcárková, Š. Projekt prevence sepse na JIP. Časopis Florence. 2007, s. 240-241. ISSN 1801-464X.
Zoubková, R. Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči. In: 5. anesteziologická konference.
Streitová, D., Vilímková, A., Balcárková, Š. a Zoubková, R. Výsledky práce . 2007, ISSN 1336-3859.
Zoubková, R. Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Zoubková, R., Dostálová, J. a Zemanová, J. Externí defibrilace - Guidelines 2000. Diagnóza. 2006, č. 4, ISSN 1801-1349.
Zoubková, R. Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Zoubková, R. a Balcárková, Š. Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče. 2006.
Zoubková, R. a Neiserová, H. UPV v domácí péči. Sestra. 2006, č. 2, ISSN 12?0404.
Zoubková, R. Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči. In: II.konference studentů nelékařských profesí,.
Zoubková, R. Tracheální odsávání u dětí - výzkumné šetření. In: XII. Kongres ČSARIM. ISBN 80-7262-353-2.
Zoubková, R. Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku. In: IV.anesteziologická konference Křivánkovy dny. ISBN 80?86417? 05-0.
Zoubková, R. Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací. In: II.konference studentů nelékařských profesí.
Glac, T. a Zoubková, R. Nekonvenční ventilace u dětí. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny.
Zoubková, R. a Neiserová, H. Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny.
Zoubková, R. Fyzikální terapie plic u nemocných s umělou plícní ventilací. In: Celostátní sjezd České asociace sester.


AbbreviationSubject
AIRZKAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AIRZZAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AKZK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
AKZZ1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZZ2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
IPIKOdborná praxe individuální
IPZK1Odborná praxe individuální 1
IPZK2Odborná praxe individuální 2
IPZZ1Odborná praxe individuální 1
IPZZ2Odborná praxe individuální 2
MANBOManagement bolesti
MBIKManagement bolesti
MBPHManagement bolesti
MBZKManagement bolesti
MBZZManagement bolesti
MGRIKSeminář k diplomové práci
NTOIKNové trendy v ošetřovatelství
OKOIKOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
OM1IPodborný modul 1
OM2IPodborný modul 2
OM3IPodborný modul 3
OM4IPodborný modul 4
OPIK1Odborná praxe 1
OPIK2Odborná praxe 2
OPIK3Odborná praxe 3
OPIK4Odborná praxe 4
OPZK1Odborná praxe 1
OPZK2Odborná praxe 2
OPZK3Odborná praxe 3
OPZK4Odborná praxe 4
OPZK5Odborná praxe 5
OPZZ1Odborná praxe 1
OPZZ2Odborná praxe 2
OPZZ3Odborná praxe 3
OPZZ4Odborná praxe 4
OPZZ5Odborná praxe 5
OTZK1Postupy v PNP a NP 1
OTZK2Postupy v PNP a NP 2
OTZZ1Postupy v PNP a NP 1
OTZZ2Postupy v PNP a NP 2
PABOPatofyziologie bolesti
POIK1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
POIK2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
PPRA2První pomoc a ošetřovatelství 2
PPRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
PPRK2První pomoc a ošetřovatelství 2
SZZI1Intenzivní péče - praktická zkouška
SZZI8Ošetřovatelství v intenzivní péči
SZZK3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
SZZZ3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
UPVIKZáklady umělé plícní ventilace
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
ZMIPzákladní modul
0IMBManagement bolesti
0IPABPatofyziologie bolesti
0IPROPrvní pomoc a ošetřovatelství
0KAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0KAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0KAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0KIP1Odborná praxe individuální 1
0KMBManagement bolesti
0KOP1Odborná praxe 1
0KOP2Odborná praxe 2
0KOP3Odborná praxe 3
0KOP4Odborná praxe 4
0KOP5Odborná praxe 5
0KOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0KOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
0PMBManagement bolesti
0ZAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0ZAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0ZIP1Odborná praxe individuální 1
0ZIP2Odborná praxe individuální 2
0ZMBManagement bolesti
0ZOP1Odborná praxe 1
0ZOP2Odborná praxe 2
0ZOP3Odborná praxe 3
0ZOP4Odborná praxe 4
0ZOP5Odborná praxe 5
0ZOP6Odborná praxe 6
0ZOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0ZOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
1IMGRSeminář k diplomové práci
1IOP1Odborná praxe 1
1IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
1IUPVZáklady umělé plícní ventilace
1IVLCVnitřní lékařství v intenzivní péči
1ZOT1Postupy v PNP a NP 1
2IIPOdborná praxe individuální
2IKSKazuistický seminář int. péče
2IOP2Odborná praxe 2
2IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
2ZIP1Odborná praxe individuální 1
2ZOP1Odborná praxe 1
2ZOT2Postupy v PNP a NP 2
3ZAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
3ZMBManagement bolesti
3ZOP2Odborná praxe 2
4PMBManagement bolesti
4ZAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
4ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
4ZIP2Odborná praxe individuální 2
4ZOP3Odborná praxe 3
KONHOKonzultační hodiny
2MANBManagement bolesti
2PRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
3PRP2První pomoc a ošetřovatelství 2


AuthorTitleType of thesisYear
Povolná EvaManagement of nursing care for patients with artificial lung ventilation in home careMaster's thesis 2019 
Jatagandzidis DimitrisThe importance of preventive precautions of ventilator-associated pneumonia in clinical practice for patients in Anesthesiology, Resuscitation and Intensive care clinic (hereinafter KARIM) of University Hospital in OstravaMaster's thesis 2018 
Talacková BarboraManagement of invasive hemodynamic monitoring in intensive careMaster's thesis 2018 
Václavíková AlžbětaDying patient in intensive care - the needs of relativesMaster's thesis 2018 
Nosková AndreaThe importance of thermoregulation in the perioperative and early postoperative careMaster's thesis 2016 
Vajcíková MonikaAssessment of Pain in intensive careMaster's thesis 2016 
Jiříková MartaThe nursing care' s specifics of the patients with a secured entrance to the airways for the artificial pulmonary ventilationMaster's thesis 2015 
Kočková RenátaPain of patiens after cardiac surgeryMaster's thesis 2015 
Oslizloková GabrielaNursing care about patient during weaningMaster's thesis 2015 
Pospíšilová JanaDeep Sterna Wound Infection - Complications afte Cardiac Surgery - Economic AspectsMaster's thesis 2015 
Prokelová PavlaNeuromonitoring of patients with traumatic brain injury from nursing perspectiveMaster's thesis 2015 
Průchová DanaTracheostomy careMaster's thesis 2015 
Strážnická KateřinaRecommendations within the ERAS protocol in patients after bowel resectionMaster's thesis 2015 
Štěpánková BarbaraUse of ccupational therapy in intensive careMaster's thesis 2015 
Vašková JanaApplication of systemic thrombolysis in the time window and its influence on the patients' outcomes.Master's thesis 2014 
Glac TomášThe use of chlorhexidine in the preventing infection around the insertion site of the central venous catheter.Master's thesis 2013 
Kolářová MiroslavaPacient's outcome after ischemic vascular cerebral accident in dependence on management of healthcare providingMaster's thesis 2013 
Morávková RenátaNeuroprotective effects of controlled hypotermiaMaster's thesis 2013 
Špoková JanaMalignant hyperthermia in the work of anesthetic nurseMaster's thesis 2013 
Martinková LucieIssues of family with children that depend on the long-term artificial lung ventilationMaster's thesis 2011 
Sklenovská MiroslavaIssues of a care of children with artificial at home ventilationMaster's thesis 2010 
Chytilová LenkaTransplant program in the Czech Republic - cadaveric organ donors in intensive careBachelor's thesis 2019 
Dopirák IvoThe importance of patient's education in the perioperative careBachelor's thesis 2019 
Truksa AntonínFirst Responder from the Integrated Rescue System staffBachelor's thesis 2018 
John LukášUse of devices mechanically assisted indirect cardiac massage in the pre-hospital emergency careBachelor's thesis 2015 
Teofil MarekUrgent health conditions in football.Bachelor's thesis 2015 
Coufalová JitkaQuality of life assessment of family caregivers of child with Spinal Muscular Atrophy type I.Bachelor's thesis 2013 
Braun RostislavIntraaortic balloon pump in the treatment of cardiac shockBachelor's thesis 2012 
Heczko Michal Mechanically assisted indirect heart massage in emergencyBachelor's thesis 2012 
Charuzová IvanaSerious complications of diabetes mellitus - the role of the rescuerBachelor's thesis 2011 
Glac TomášThe Organs transplantation - the role of the Transplant coordinatorBachelor's thesis 2011 
Juráková KateřinaHospital infection in the intensive careBachelor's thesis 2011 
Klega LukášFever in critically ill in intensive care unitsBachelor's thesis 2011 
Kolářová MiroslavaProviding the first aid in basic schoolsBachelor's thesis 2011 
Kříž AdamPCI - a patient's comfort before surgeryBachelor's thesis 2011 
Sobek LiborPractical comparison of first-aid students Secondary Medical School Krnov and Middle School Agricultural BruntálBachelor's thesis 2011 
Braun VáclavArtificial lung ventilation in the home careBachelor's thesis 2010 
Duraj JanThe specific nursing intervention about patient in coma - needs nutrions, metabolism and dischagingBachelor's thesis 2010 
Jonáková ŠárkaHyperbaric oxygen therapy aimed at treatment of carbon monoxide poisoningBachelor's thesis 2010 
Morcinková JarmilaManagement of the first-aid treatment of the hospitalBachelor's thesis 2010 
Jaššo PetrHigh energy injuriesBachelor's thesis 2009 
Jožák MartinApplication of safeguard measures general publicBachelor's thesis 2009 
Kocián RadimEnsuring entry into the blood circulation in the pre-hospital care ? intraosseous applicationsBachelor's thesis 2009 
Záhorský MarekAUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR IN MOUNTAIN RESCUE SERVICEBachelor's thesis 2009 
Zdráhal OndřejPrecaution Ventilation Pneumonia of appearance on intensive careBachelor's thesis 2009 
Zeisbergerová IvanaThe Sense of Educational Activities for Patients Nursing in Intensive CareBachelor's thesis 2009 
Jarolím OndřejCPR on standard departments - Guidelines 2005Bachelor's thesis 2008 
Marek PetrEnteral nutrition of pacients in intensive careBachelor's thesis 2008 
Bárta JaroslavThe level of providing the first aid by primary school pupilsBachelor's thesis 2007 
Reichelová HanaLevel of providing of first aid on high schoolsBachelor's thesis 2007 
Zezulová JanaUSE OF AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS FOR THE MORAVIAN-SILESIAN REGIONBachelor's thesis 2007 


Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Main solverPhDr. Renáta Zoubková
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Externí defibrilace - Guideliness 200 (kvalita života po KPR)
Main solverPhDr. Renáta Zoubková
Period1/2005 - 12/2005
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
social hub