UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Arnošt Martínek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Room, floor, building: ZZ 227, Building ZZ
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Faculty Offices
Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 201
+420 553 46 1701
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Petejová, N., Martínek, A. a Zadrazil, J. Acute Kidney Injury due to Rhabdomyolysis. In: Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publisher, Inc.,, 2018. s. 61-86. Volume 135. ISBN 978-1-53614-421-5.
Petejová, N., Martínek, A. a Teplan, V. Akutní poškození ledvin u pacientu s akutní pankreatitidou. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(2), s. 134-142. ISSN 1804-7874.
Blaho, M., Dítě, P., Konovský, L. a Martínek, A. Steatóza slinivky břišní: klinický význam. Vnitřní lékařství. 2018, 10(64), s. 949-952. ISSN 0042-773X.
Vašura, A., Blaho, M., Dítě, P., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu. Vnitřní lékařství. 2017, č. 63, s. 945-948. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kianička, B., Kupka, T., Kapounková, K., Dvořáčková, J., Šímová, J., Martínek, A. a Souček, M. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 39-42. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Blaho, M., Šímová, J., Kupka, T., Vašura, A., Kapounková, K., Svoboda, P. a Martínek, A. Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 70-73. ISSN 1336-1473.
Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Vašura, A., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Ječménková, G., Klvaňa, P. a Martínek, A. Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 76-78. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Svoboda, P., Blaho, M., Kupka, T., Vašura, A., Škrobánková, M. a Martínek, A. Tenké střevo - morfologické a fyziologické poznámky. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 149-150. ISSN 1336-1473.
Petejová, N. a Martínek, A. The Basic Principles of Critical Care Nephrology. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 142 s. ISBN 978-1536123296.
Dítě, P., Blaho, M., Bojková, M., Šímová, J., Kapounková, K., Dvořáčková, N., Svoboda, P. a Martínek, A. Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 61-64. ISSN 1336-1473.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. A rare parasitic disease of the liver - alveolar echinococcosis. Eksperimental"naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya. 2016, roč. 135, s. 119-122.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury and nephrotoxic antibiotic treatment. In: N. Petejová, A. Martínek. Acute kidney Injury. Nova Science Publishers, 2016. s. 67-90. ISBN 978-1-53610-379-3.
Bojková, M., Dítě, P., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy.. Vnitrni Lekarstvi. 2016, roč. 62, s. 100-104. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Šímová, J., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kapounková, K. a Martínek, A. Chronický zánět a karcinom pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 11-12. ISSN 1336?1473.
Dítě, P., Bojková, M., Šímová, J., Kianička, B., Kupka, T., Dovrtělová, L., Martínek, A. a Souček, M. Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy. Acta medicinae. 2016, roč. 2016, s. 59-61. ISSN 1805-398X.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Klvaňa, P., Havelka, J., Uvírová, M., Geryk, E., Czerný, D., Jonszta, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Jelínková, V., Martínek, A. a Dítě, P. Racionální diagnostika cholangiokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 2, s. 125-133. ISSN 0042-773X.
Petejová, N. a Martínek, A. Renal cell carcinoma: Review of etiology, pathophysiology and risk factors. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2016, roč. 160, s. 183-194. ISSN 1213-8118.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Rydlo, M., Nechutová, H., Martínek, A., Uvírová, M., Bojková, M. a Dvořáčková, J. Autoimunitní pankreatitida - diagnostický konsenzus. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 114-118. ISSN 0042-773X.
Bojková, M., Dítě, P., Dvořáčková, J., Novotný, I., Floreánová, K., Kianička, B., Uvírová, M. a Martínek, A. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. DIGEST DIS. 2015, roč. 33, s. 86-90. ISSN 0257-2753.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. Neobvyklý případ cystického postižení jater - Alveolární echinokokóza jater. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 527-530. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Martínek, A., Kianička, Ph.D., M. B., Souček, M. M. a Kapounková, M. K. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. ACTA MEDICINAE. 2015, roč. 2015, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
Dítě, P., PŘINOSILOVÁ, J., Dovrtělová, L., Kupka, T., Nechutová, H., Kianička, B., Břegová, B., Konovský, J., Martínek, A. a Souček, M. Role metabolického syndromu v gastroenterologii. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 792-798. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Rydlo, M., Dočkal, M. a Martínek, A. A Prokinetic Agent with a Dual Effect - Itopride - In the Treatment of Dysmotility. EMJ Gastroenterology. 2014, s. 42-47. ISSN 2054-6203.
Horáková, D., Azeem, K., Pastucha, D., Benešová, R. a Martínek, A. Adiponektinémie a predikce kardiometabolického rizika. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. 2014, s. 14-14.
Dítě, P., Nechutova, H., Uvirova, M., Dvořáčková, J., Kianicka, B. a Martínek, A. Autoimmune pancreatitis. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, roč. 158, s. 17-22. ISSN 1213-8118.
Bojková, M., Klvaňa, P., Svoboda, P., Kupka, T., Martínek, A., Bojko, M. a Dítě, P. Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu - možnosti léčby. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 205-211. ISSN 1801-7592.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Differentiating autoimmune pancreatitis from pancreatic cancer. Minerva gastroenterologica e dietologica. 2014, roč. 60, s. 247-253. ISSN 1121-421X.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Klvaňa, P., Machytka, E., Martínek, A., Svoboda, P., Dítě, P., Geryk, E. a Jelínková, V. Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?. Gastroenterologie a hepatologie. 2014,
Dítě, P., Bojková, M., Jelínková, V., Martínek, A., Kianička, B., Nechutová, H. a Souček, M. Chronická pankreatitida - současné trendy. Acta medicinae. 2014, roč. 3, s. 68-72. ISSN 1805-398X.
Plášek, J., Táborský, M., Martínek, A. a Homza, M. Kardiologie v otázkách a odpovědích. 2014.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, č. 6, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Nechutová, H., Dítě, P., Hermanova, M., Novotny, I., Martínek, A., Klvaňa, P., Kianicka, B. a Soucek, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, roč. 164, s. 63-72. ISSN 0043-5341.
Petejová, N., Martínek, A., Ďuricová, J., Zahálková, J., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience. In: Journal of nephrology & therapeutics. s. 79-79. ISSN 2161-0959.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, roč. 68, s. 492-496. ISSN 1804-7874.
Petejová, N. a Martínek, A. Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin - editorial. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 189-191. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Bojková, M. a Martínek, A. Serologhical IUmmunoglobulin G4 in Patients with pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 68, s. 207-209. ISSN 1424-3903.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Bojková, M. a Martínek, A. Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1424-3903.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Rydlo, M., Stejskal, P., Martínek, A., Kupka, T., Martínková, K., Plášek, J. a Benešová, R. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 2014.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury following acute pancreatitis: A review. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 157, s. 105-113. ISSN 1213-8118.
Grundmann, M., Halvová, P., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Martínek, A. Blood levels of cyclosporine a and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Azeem, K., Ševčíková, J., Tomášková, H., Horáková, D., Procházka, V., Martínek, A., Shonová, O., Janout, V. a Kollárová, H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie. 2013, roč. 26, s. 257-262. ISSN 0862-495X.
Dítě, P., Nechutová, H., Svoboda, P., Kianička, B., Klvaňa, P., Kupka, T. a Martínek, A. Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace. Interní medicína pro praxi. 2013, roč. 15, s. 179-183. ISSN 1212-7299.
Dítě, P., Kupka, T., Kianička, B., Bojková, M., Svoboda, P., Klvaňa, P., Rydlo, M. a Martínek, A. Refluxní choroba jícnu. Medicína po promoci. 2013, roč. 14, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Dítě, P., Klvaňa, P., Martínek, A., Novotný, I., Kianička, B., Nechutová, H., Bojková, M., Bodai, A. a Souček, A. Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2013, s. 69-71. ISSN 1336-1473.
Petejová, N., Martínek, A., Duricova, J., Zahalková, J., Kacirova, J., Urbanek, K., Grundmann, M. a Brozmanova, H. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patiens. In: 13th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Halvová, P., Grundmann, M., Brozmanová, H., Ďědochová, J. a Martínek, A. Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Svoboda, P., Konečný, M., Martínek, A., Hrabovský, V., Procházka, V. a Ehrmann, J. Acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis patients. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, s. 266-270. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Dítě, P., Nechutová, H., Novotný, I., Bojková, M., Urban, O., Kianička, B., Klvaňa, P., Trna, J. a Martínek, A. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gynekológia pre prax. 2012, roč. 11, s. 190-193. ISSN 1336-3425.
Dítě, P., Geryk, E., Jelšíková, M., Novotný, I., Trna, J., Martínek, A. a Nechutová, H. Jak definovat osoby s vysokým rizikem pankreatického karcinomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 195-198. ISSN 0042-773X.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A. a Trna, J. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
Svoboda, P., Konečný, M., Hrabovský, V., Martínek, A., Ehrmann, J. a Procházka, V. Přínos centralizace péče o pacienty s akutním krvácením do horního trávícího traktu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 191-195. ISSN 0042-773X.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Plášek, J., Dvořáčková, J., Jahoda, J., Trulíková, K., Mokošová, R., Daněk, T., Hrabovský, V. a Martínek, A. Acute interstitial pneumonia (hamman-rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 155, s. 403-407. ISSN 1213-8118.
Urban, O., Martínek, A., Machytka, E., Svoboda, P. a Klvaňa, P. Autoimunitní pankreatitida u pacientky s Crohnovou nemocí. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 211-214. ISSN 1804-7874.
Urayama, K. Y., Holcatova, I., Janout, V., Foretová, L., Fabiánová, E., Adamcakova, Z., Ryska, M., Martínek, A., Shonová, O., Brennan, P. a Scélo, G. Body mass index and body size in early adulthood and risk of pancreatic cancer in a central European multicenter case-control study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. 2011, roč. 129, č. 12/2011, s. 2875-2884. ISSN 0020-7136.
Doupal, V., Václavík, J., Petejová, N., Martínek, A., Táborský, M. a Plášek, J. Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 826-833. ISSN 0042-773X.
Valkovský, I., Martínek, A., Olšanská, R., Skibová, J., Dědochová, J., Petejová, N., Pernicová, M. a Švagera, Z. Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry. Aktuality v Nefrologii. 2011, roč. 17, č. 17, s. 105-112. ISSN 1210-955X.
Plášek, J., Vybíralová, M., Dvořáčková, J., Petrušková, A., Sagan, J., Golián, M., Hrabovský, V., Petejová, N. a Martínek, A. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 590-594. ISSN 0042-773X.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Konečný, M., Svoboda, P., Procházka, V., Hrabovský, V. a Martínek, A. Dostupnost a význam endiskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu. In: 11. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. Karlovy Vary. 2010.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Plášek, J., Hrabovský, V. a Martínek, A. Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba. Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba. 2010, roč. 12, s. 439-441. ISSN 1212-7299.
Plášek, J., Doupal, V., Fürstová, J. a Martínek, A. The EGSYS and OESIL risk scores for classification of cardiac etiology of syncope: comparison, revaluation, and clinical implications.. Biomedical Papers. 2010, roč. 154, s. 169-173. ISSN 1213-8118.
Martínek, A. Cholesterol metabolism in active Crohn's disease. WIEN KLIN WOCHENSCHR. 2009, roč. 121, č. 121, s. 270-275. ISSN 0043-5325.
Hrabovský, V., Zadák, Z., Blaha, V., Hyspler, R., Karlík, T., Martínek, A. a Mendlová, A. Cholesterol metabolism in active Crohn's disease. WIEN KLIN WOCHENSCHR. 2009, č. 121, s. 270-275. ISSN 0043-5325.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství. 2008.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství I.. 2008.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].. Endoskopie. 2007, č. 16 (1), pp, s. 23-25.
Komzáková, I., Grundmann, M., Dědochová, J. a Martínek, A. Comparison of blood and lymphocytes levels of cyclosporine A and ist metabolites AM1, AM9 a nd AM4N in stable renal transplant patients.. Ther. Drug. Monit., 2007. s. 531-531.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Ehrmann, J. Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávícího traktu a negativním endoskopickým nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, s. 583-584.
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005. Gastroenterologie a hepatologie. 2007, roč. 61, s. 124-128. ISSN 1804-803X.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, L., Martínek, A. a A Kol., .. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem. Endoskopie. 2007, s. 583-584.
Machytka, E., Svoboda, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.. Endoskopie. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 23-25.
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract: (PubMed) PMID: 18019662.. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53(9),
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53 (9), pp, s. 942-946.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology: Czech. (PubMed) PMID: 17427753. Epidemiol. 2007, č. 56(1, s. 38-43.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology [Epidemiologie karcinomu pankreatu]. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2007, č. , 56 (1),, s. 38-43.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]. Klinická onkologie. 2006, č. 19 (6), pp, s. 287-289.
Šumná, E., Nováčková, L., Martínek, A. a Ščudla, V. Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií. Interní med.. 2006, roč. 11, s. 502-504. ISSN 1212-7299.
Martínek, A., Horáček, J., Hrabovský, V. a Et Al., Contribution of Fine needle Aspiration Biopsy Under Control with Ultrasound for a More Precise Determination of the Etiology of Ascites. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. Evaluation of the incidence of glucose metabolism impairments after de novo kidney transplantation using an oral glucose tolerance test: abstract. AM J TRANSPLANT. 2005, č. suppl.11, s. 408-409. ISSN 1600-6135.
Hrabovský, V. a Martínek, A. Hyponatremie-specifika léčebného postupu. Nukleus HK. 2005, s. 63-64.
Machytka, E., Klvaňa, P., Svoboda, P. a Martínek, A. Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplstice s implantací stenu užívajících clopidogrel. Čes a Slov Gastroen a Hepatol. 2005, s. 49-49.
Martínek, A. Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation. TRANSPL P. 2005, č. 37, s. 1001-1004. ISSN 0041-1345.
Martínek, A. Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation. TRANSPL P. 2005, č. 37, s. 1001-1004. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Klvaňa, P., Horáček, J. a Hrabovský, V. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu. -. 2005, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství II.. 2005.
Hrabovský, V. a Martínek, A. Vodněminerální změny u onemocnění jater a riziko hepatornálního syndromu. In: Abstract in: Zadák Z, Pokroky v léčbě poruch vnitřního prostřdí. Ardeapharma a.s. Ševětín, 2005. s. 48-49. ISBN 80-239-2066-9.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Honka, M., Horáček, J. a Klvaňa, P. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia. 2004, roč. 148, č. 148, s. 45-50. ISSN 1213-8118.
Murín, J. a Martínek, A. MANAŹMENT SRDCOVÉHO ZLYHANIA V GRAVIDITE. Kardiológia pre praxi. 2004, roč. 2, s. 101-104.
Martínek, A. A contribution to examination of propidium iodide and annexin V plasma cells indices in multiple myeloma. NEOPLASMA. 2003, roč. 50, č. 50, s. 363-371. ISSN 0028-2685.
Martínek, A. ECG in acute non-cardiac conditions. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 779-784. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. ECG in acute non-cardiac conditions. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 779-784. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Life-threatening hyponatremia. Praktický lékař. 2003, č. 83, s. 410-412. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Life-threatening hyponatremia. Praktický lékař. 2003, č. 83, s. 410-412. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Et Al., Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during the last 40 years in the region of North and Middle Moravia: Group of 562 patients. HEMATOL J. 2003, roč. 4, č. 4, s. 351-357. ISSN 1466-4860.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The application of aspiration puncture under ultrasound control in the therapy of abscesses and other purulent foci in the liver, pancreas and kidney. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 630-636. ISSN 0042-773X.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses. Česká radiologie. 2003, č. 57, s. 215-220. ISSN 1210-7883.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses. Česká radiologie. 2003, č. 57, s. 215-220. ISSN 1210-7883.
Bazijnovský, M. a Martínek, A. A new staging system for multple myeloma based on the Beta 2 microglobulin and thymidine kinase serum level. The Hematology Journal. 2002, s. 331-331.
Klvaňa, P., Martínek, A., Marten, P. a Dvořáčková, J. Cytology in diagnosis of pancreatic cancer. In: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE 2002-11-22 Lázně Klimkovice.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Hyperglycaemia 83 mmol/l - Case-report. Praktický lékař. 2002, č. 82, s. 270-272. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 7-14. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 7-14. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 15-20. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 15-20. ISSN 0862-495X.
Dvořáčková, J., Martínek, A. a Klvaňa, P. The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,. In: Seventh Czech - polish conference on internal medicine: Seventh Czech - polish conference on internal medicine 2002-11-22 Lázně Klimkovice. s. 26-27.
Martínek, A., Gumulec, J. a Et Al., Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years. Vnitřní lékařství. 2002, č. 48, s. 707-717. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. a Klvaňa, P. Are ultrasonic images in diabetics different?. Vnitřní lékařství. 2001, č. 47, s. 324-329. ISSN 0042-773X.
Minarik, T., Matoška, P., Pleva, L. a Martínek, A. Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography. Europace Supplemants. 2001, č. 6, s. B124-B124.
Martínek, A., Klvaňa, P., Marten, P., Lešková, M. a Dvořáčková, J. Je sonografický nález u diabetiků odlišný?. Vnitřní lékařství. 2001, s. 324-329. ISSN 0042-773X.
Minarik, T., Martínek, A., Matoška, P., Pleva, L. a Stolarova, I. Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease. Europace Supplements. 2001, č. 6, s. B174-B174.
Šimíček, J., Káňa, A., Martínek, A., Šajnar, J., Schenk, R., Tesař, Z. a Vykopal, V. Třicetileté zkušenosti s ergometrií do maxima u rizikového souboru 58 175 osob. Cor et Vasa Supplementum. 2001, roč. 43, s. 81-81.
Martínek, A. Léčba obezity. Hubneme s rozumem. 2000, č. 6, s. 19-20.
Štverák, P., Skotnicová, S., Vodvářka, P., Martínek, A., Haringová, M., Matoška, P. a Stolařová, I. Maligní stenosa horní duté žíly - kasuistika. Čas. Lék. Čes. 2000, s. 408-410. ISSN 0008-7335.
Pohlídal, A., Štípal, R. a Martínek, A. Význam stanovení troponinu. Laboratórna diagnostika. 2000, roč. 1, č. 5, s. 78-78. ISSN 1335-2644.


AbbreviationSubject
ELTIKEliminační léčebné techniky
1IVLPVnitřní lékařství v intenzivní péči
2ICHIChirurgie v intenzivní péči
2ICHPChirurgie v intenzivní péči
BZSZ3Stát. závěr. zk. 3 - klinické obory
ASVLFAkutní situace ve vnitřním lékařství
DDVLFDiferenciální diagnostika ve vnitř. lék.
DIAZZDiabetologie
FKLO3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech3
IGET1Interna a gerontologie 1
IGET2Interna a gerontologie 2
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INRAInterní obory 1
INRA1Interní obory 1
INRA2Interní obory 2
INRF1Interní lékařství 1
INRF2Interní lékařství 2
INRK1Interní obory 1
INRK2Interní obory 2
INVM1Interní lékařství 1
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
INZSPInterní lékařství
IPRLFInterní propedeutika
KLPKSKlinická propedeutika
KLPVSKlinická propedeutika
SRZK3Vnitřní lékařství
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
VLLLFVnitřní lékařství - souhrnná zkouška
VLNK1Vnitřní lékařství 1
VLNK2Vnitřní lékařství 2
VLNT1Vnitřní lékařství 1
VLNT2Vnitřní lékařství 2
VLVZ1Základy vnitřního lékařství1
VLVZ2Základy vnitřního lékařství2
VLZK1Vnitřní lékařství 1
VLZK2Vnitřní lékařství 2
VLZZ1Vnitřní lékařství 1
VLZZ2Vnitřní lékařství 2
VL1LFVnitřní lékařství I.
VL3LFVnitřní lékařství III.
VL4LFVnitřní lékařství IV.
VL5LFVnitřní lékařství V.
VVSETZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
XKPBTKlin.prop. a technika v diag.n. pro BT
XVMBTVyš. metody a přístroj. technika pro BT
0IDIZDiabetologie
0IFKLAplikovaná fyzioterapie v klin.oborech3
0IGT1Interna a gerontologie 1
0IGT2Interna a gerontologie 2
0IIA2Interní obory 2
0IIM1Interní lékařství
0IINRInterní obory
0IIN1Interní obory 1
0IIN9Interna
0IIR1Interní obory 1
0IISPInterní lékařství pro soc. prac.
0II1OInterna 1
0II2OInterna 2
0IKLKInterna
0IKLPKlinická propedeutika
0IKLVKlinická propedeutika
0IKP9Klinická propedeutika
0INF1Interní lékařství 1
0INF2Interní lékařství 2
0INRAInterní obory 1
0IPVSInterna1
0IVLEVnitřní lékařství
0IVLKVnitřní lékařství
0IVLZZáklady vnitřního lékařství
0IVS1Interna 1
0IVVSZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
0IZK1Vnitřní lékařství 1
0IZK2Vnitřní lékařství 2
0IZZ1Vnitřní lékařství 1
0IZZ2Vnitřní lékařství 2
3ZVL1Vnitřní lékařství 1
4NKVLVnitřní lékařství 1
0IFK2Aplik. fyzioterapie v klin. oborech 2
2FK3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 3
3IGE1Interna a gerontologie 1
3VSETZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
4IGE2Interna a gerontologie 2
4INR1Interní lékařství 1
LCNK1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNT2Léčebná výživa 2 - cvičení
LVNK1Léčebná výživa 1 - přednáška
SZZK1SZZK - Teoretický základ
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
4NKLCLéčebná výživa 1 - cvičení
4NKLPLéčebná výživa 1 - přednáška
CHONPChronická onemocnění ženy
2NRK1Interní obory 1
2NRP1Interní obory 1
3NRK2Interní obory 2
3NRP2Interní obory 2


No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub