UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vojtěch Ullmann

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Vojtěch Ullmann
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:nuclear and radiation physics
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 400
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kohutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana personálu na PET/CT. Nukleární medicína. 2017, roč. 6, č. 3, s. 53-55. ISSN 1805-1146.
Kohoutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, č. 2, s. 28-33. ISSN 1805-1146.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. In: 50. Dny nukleární medicíny Příbram. Příbram. 2013.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. NuklMed 2013. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 6-6. ISSN 1805-1146.
Pekárek, R. J., Ullmann, V., Schejbalová, B. J. a Materová, H. Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků. In: Dny nukleární medicíny. Příbram. 2013.
Ullmann, V., Koláček, M. a Materová, H. Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery. In: XLIX. Dny nukleární medicíny v Mikulově. Mikulov. 2012.
Pekárek, J., Ullmann, V., Tydláčková, H., Bajgerová, P. a Materová, H. Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak. In: Dny nukleární medicíny. Mikulov. 2012.
Ullmann, V. a Sochorová, H. Budoucnost nejen jaderné energetiky. In: 34. Dny lékařské biofyziky. Plzeň. 2011.
Dedek, V. a Ullmann, V. Dynamická scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 1, s. 15-21. ISSN 1804-7874.
Pekárek, J., Ullmann, V., Tydláčková, H., Bajerová, P. a Puchálková, Z. HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK. In: Abstrakta z akcí ČFS v časopisu Česká a slovenská farmacie. s. 147-147.
Ullmann, V. RADIAČNĚ-BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PŘI VNITŘNÍ APLIKACI RADIOFARMAK; NOVÉ RADIOBIOLOGICKÉ POZNATKY. In: Abstrakta z akcí ČFS v časopisu Česká a slovenská farmacie. s. 148-149.
Ullmann, V. Biologické účinky ionizujícího záření: LQ model a nové radiobiologické poznatky. s. 39-39.
Širůček, P., Procházka, V., Kraft, O. a Ullmann, V. Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze. In: XL VII. dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod. 2010.
Drozdková, R., Petrušková, A., Kraft, O. a Ullmann, V. Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000. In: 8. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. Karlovy Vary. 2010.
Drozdková, R., Petrušková, A., Kraft, O. a Ullmann, V. Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, s. 10-10. ISSN 1213-807X.
Ullmann, V. Hybridní integrace zobrazovacích a ozařovacích radiačních technologií. s. 14-14.
Ullmann, V. Jaderná a radiační fyzika. 2009.
Kraft, O. a Ullmann, V. Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.. In: The second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Materová, H. a Ullmann, V. Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline. In: XLIV. Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2007.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates. CANCER BIOTHER RADIO. 2007, č. 22, s. 300-306. ISSN 1084-9785.
Ullmann, V. a Kraft, O. System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC. In: Second Middle Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Kraft, O. a Ullmann, V. System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy. In: Second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Ullmann, V., Materová, H., Kraft, O., Dedek, V., Širůček, P. a Drozdková, R. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 22-22. ISBN 978-80-969757-1-6.
Ullmann, V. a Materová, H. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE. In: XLIV.Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2007.
Dedek, V. a Ullmann, V. Dynamická scintigrafie jícnu - metodické aspekty provedení a vyhodnocení studie. Praktická radiologie. 2006, roč. 11, č. 2, s. 22-26. ISSN 1211-5053.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine. s. 345-345.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. [Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees. In: World Journal of Nuclear Medicine 2006. s. 199-200. ISSN 1450-1147.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů. Česká a slovenská farmacie. 2006, roč. 55, s. 141-141. ISSN 1210-7816.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of 166 Ho - holmium - boro-macroaggregates. Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe. 2005, roč. 8, s. 131-134. ISSN 1506-9680.
Radomská, A., Dudková, R., Kotulková, J., Kraft, O. a Ullmann, V. Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů. Sestra. 2005, roč. 15, s. 34-35. ISSN 1210-0404.
Ullmann, V., Kraft, O. a Slanina, A. System for Complex Analysis of Functional Scintigraphy on PC. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 266-266. ISSN 1619-7070.
Ullmann, V. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření.. Ostrava: elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika, 2002.
Ullmann, V. Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC.. 2001.
Pekárek, J., Ullmann, V., Tydláčková, H. a Bajgerová, P. Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak. In: XLIX. Dny nukleární medicíny. s. 9-9.


AuthorTitleType of thesisYear
Heller JiříSpatial resolution of scintigraphic imagingMaster's thesis 2010 
Běčáková JanaDead time of scintillation camerasMaster's thesis 2008 
Chovancová BlankaResponse linearity of radiometric apparatusMaster's thesis 2008 
Zedníčková PetraDetection and gamma ray spectrometryMaster's thesis 2007 
Mlčoušková JarmilaPhysical properties of scintigraphic imagingMaster's thesis 2006 
Stanowski MartinOptimization of scintigraphic image of thyroid - phantom measurements and clinical applicationsBachelor's thesis 2015 
Blaževič MarekHybrid combination of SPECT / CT - image fusionBachelor's thesis 2014 


No record found.

social hub