Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vojtěch Ullmann


Academic degree, name, surname:RNDr. Vojtěch Ullmann
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:nuclear and radiation physics
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 400
E-mail:No record found.Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... other authors
Year: 2019, Hygiena
journal article

Radiační ochrana personálu na PET/CT
Renáta Kohutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2017, Nukleární medicína
journal article

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013, NuklMed 2013
journal article

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budoucnost nejen jaderné energetiky
Vojtěch Ullmann, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamická scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Year: 2011
abstract in proceedings

RADIAČNĚ-BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PŘI VNITŘNÍ APLIKACI RADIOFARMAK; NOVÉ RADIOBIOLOGICKÉ POZNATKY
Vojtěch Ullmann
Year: 2011
abstract in proceedings

Biologické účinky ionizujícího záření: LQ model a nové radiobiologické poznatky
Vojtěch Ullmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Hybridní integrace zobrazovacích a ozařovacích radiačních technologií
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Jaderná a radiační fyzika
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in  Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamická scintigrafie jícnu - metodické aspekty provedení a vyhodnocení studie
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2006, Praktická radiologie
journal article

Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of  166 Ho - holmium - boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2005, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů
A. Radomská, R. Dudková, J. Kotulková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2005, Sestra
journal article

System for Complex Analysis of  Functional Scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft, A. Slanina
Year: 2005
abstract in proceedings

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření.
Vojtěch Ullmann
Year: 2002, elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
specialist book

Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC.
Vojtěch Ullmann
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Heller JiříSpatial resolution of scintigraphic imagingMaster's thesis 2010 
Běčáková JanaDead time of scintillation camerasMaster's thesis 2008 
Chovancová BlankaResponse linearity of radiometric apparatusMaster's thesis 2008 
Zedníčková PetraDetection and gamma ray spectrometryMaster's thesis 2007 
Mlčoušková JarmilaPhysical properties of scintigraphic imagingMaster's thesis 2006 
Ošmera MartinLinearity of response and dead time of radiometersBachelor's thesis 2020 
Rochshina ValentinaMeasurement of resolution and uniformity of the scintillation cameraBachelor's thesis 2020 
Mrózek JakubSpectrometrical setting of gamma cameras and its impact on scintigraphy imagingBachelor's thesis 2019 
Stanowski MartinOptimization of scintigraphic image of thyroid - phantom measurements and clinical applicationsBachelor's thesis 2015 
Blaževič MarekHybrid combination of SPECT / CT - image fusionBachelor's thesis 2014 


No record found.

rss
social hub