Publications
Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/
Otakar Kraft
Year: 2008,
specialist book

Brain death and organ donor
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
abstract in proceedings

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2008
abstract in proceedings

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Klinická radiobiologie
David Feltl, J. Cvek
Year: 2008, Tobiáš
specialist book

Multiple myeloma: predictive value of Tc-99m MIBI scintigraphy and MRI in its diagnosis and therapy
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský, V. Ščudla, P. Koranda, M. Kamínek
Year: 2008, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimalizace protokolů IGRT u nádorů hlavy a krku
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Optimalizace řešení zálohování dat v podmínkách intervenční neuroradiologie a angiologie
J. Migulsky, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální využití radioterapie řízené obrazem aneb od IGRT k DGRT
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery
Libor Ševčík, P. Gráf, Jaroslav Klát, Otakar Kraft, T. Waloschek
Year: 2008
abstract in proceedings

Prognostic impact of bone involvement in Hodgkin lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Mociková, K. Dědečková, L. Kozák
Year: 2008, Leukemia and Lymphoma
journal article

Přínos postprocesingových metod vycházejících ze spirálních CT k diagnostice a léčbě cévního systému
J. Novotný
Year: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 77147
specialist book

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiační nehody a mimořádné události v praxi
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2008, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Remote kontrol a jeho využití v telekonzultaci
L. Tichý, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
abstract in proceedings

TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zvyšuje použití IMRT integrální dávku?
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.
J. J. Bax, Otakar Kraft, A. E. Buxton, A Kol.
Year: 2008, Circulation: Cardiovascular Imaging
journal article

3D angiografie
V. Procházka, D. Czerny, M. Vávrová, Karol Korhelík
Year: 2008, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Year: 2007, Nova Publishers
specialist book chapter

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesty ke zlepšení výsledků radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Česká Gynekologie
journal article

Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diferenciální diagnostika degenerativních onemocnění páteře - význam zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Extrakolonické nálezy jako vedlejší benefit CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Extrakolonické nálezy u virtuální CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Miniinvaz.chir. a endosk.chir.súč.
journal article

Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Aretry Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article


1234567891011