UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Tomáš Kupka

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Tomáš Kupka
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 019
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kupka, T., Šimová, J., Dvořáčková, J., Martínek, L., Motyka, O., Uvírová, M. a Dítě, P. Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease.. Biomedical Papers. 2018, 2(162), s. 139-143. ISSN 1213-8118.
Vašura, A., Blaho, M., Dítě, P., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu. Vnitřní lékařství. 2017, č. 63, s. 945-948. ISSN 0042-773X.
Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Giannakou, A., Ioannis, K., Mathus-Vliegen, E., Levy, S. a Raftopoulos, I. Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study.. ENDOSCOPY. 2017, roč. 49, s. 154-160. ISSN 0013-726X.
Dítě, P., Bojková, M., Kianička, B., Kupka, T., Kapounková, K., Dvořáčková, J., Šímová, J., Martínek, A. a Souček, M. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 39-42. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Blaho, M., Šímová, J., Kupka, T., Vašura, A., Kapounková, K., Svoboda, P. a Martínek, A. Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 70-73. ISSN 1336-1473.
Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Klvaňa, P. a Martínek, J. Příspěvek k diferenciální diagnostice sklerozujících cholangitid. Vnitřní lékařství. 2017, č. 63, s. 50-55. ISSN 0042-773X.
Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Vašura, A., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Ječménková, G., Klvaňa, P. a Martínek, A. Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 76-78. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Svoboda, P., Blaho, M., Kupka, T., Vašura, A., Škrobánková, M. a Martínek, A. Tenké střevo - morfologické a fyziologické poznámky. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 149-150. ISSN 1336-1473.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. A rare parasitic disease of the liver - alveolar echinococcosis. Eksperimental"naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya. 2016, roč. 135, s. 119-122.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (TM), a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study. OBES SURG. 2016, roč. 26, s. 512-516. ISSN 0960-8923.
Bojková, M., Dítě, P., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy.. Vnitrni Lekarstvi. 2016, roč. 62, s. 100-104. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Šímová, J., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kapounková, K. a Martínek, A. Chronický zánět a karcinom pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 11-12. ISSN 1336?1473.
Dítě, P., Bojková, M., Šímová, J., Kianička, B., Kupka, T., Dovrtělová, L., Martínek, A. a Souček, M. Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy. Acta medicinae. 2016, roč. 2016, s. 59-61. ISSN 1805-398X.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Klvaňa, P., Havelka, J., Uvírová, M., Geryk, E., Czerný, D., Jonszta, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Jelínková, V., Martínek, A. a Dítě, P. Racionální diagnostika cholangiokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 2, s. 125-133. ISSN 0042-773X.
Bužga, M., Kupka, T., Siroky, M., Narwan, H., Machytka, E., Holéczy, P. a Švagera, Z. Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 229-235. ISSN 1895-4588.
Machytka, E., Turro, R., Huberty, V., Perez, E., Ibrahim, M., Bužga, M., Bojková, M., Kupka, T. a Deviere, J. Aspiration Therapy In Super Obese Patients - Pilot Trial. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): ASPIRATION THERAPY IN SUPER OBESE PATIENTS - PILOT TRIAL 2015-08-26 Vienna. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 102-103. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (Tm): a Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study. OBES SURG. 2015, roč. 26, s. 512-516. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (Tm): The First Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): 2015-08-26 Vienna.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. Neobvyklý případ cystického postižení jater - Alveolární echinokokóza jater. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 527-530. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Martínek, A., Kianička, Ph.D., M. B., Souček, M. M. a Kapounková, M. K. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. ACTA MEDICINAE. 2015, roč. 2015, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Kupka, T. a Rydlo, M. Refluxní choroba jícnu u osob s metabolickým syndromem. Gastroenterológia pre prax. 2015, roč. 2015, s. 67-69. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., PŘINOSILOVÁ, J., Dovrtělová, L., Kupka, T., Nechutová, H., Kianička, B., Břegová, B., Konovský, J., Martínek, A. a Souček, M. Role metabolického syndromu v gastroenterologii. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 792-798. ISSN 0042-773X.
Bojková, M., Klvaňa, P., Svoboda, P., Kupka, T., Martínek, A., Bojko, M. a Dítě, P. Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu - možnosti léčby. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 205-211. ISSN 1801-7592.
Kupka, T., Šimová, J., Martínek, L., Svoboda, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Uvírová, M., Dovrtělová, L. a Dítě, P. Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 635-639. ISSN 0042-773X.
Bužga, M., Machytka, E., Klvaňa, P., Kupka, T., Zavadilová, V., Zonča, P. a Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance. OBES SURG. 2014, roč. 24, s. 909-915. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. First human experience with the elipse: a novel, swallowed, self-emptying, and excreted intragastric balloon for weight loss.. In: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Montreal. 2014.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Klvaňa, P., Machytka, E., Martínek, A., Svoboda, P., Dítě, P., Geryk, E. a Jelínková, V. Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?. Gastroenterologie a hepatologie. 2014,
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
Rydlo, M., Stejskal, P., Martínek, A., Kupka, T., Martínková, K., Plášek, J. a Benešová, R. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 2014.
Dítě, P., Nechutová, H., Svoboda, P., Kianička, B., Klvaňa, P., Kupka, T. a Martínek, A. Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace. Interní medicína pro praxi. 2013, roč. 15, s. 179-183. ISSN 1212-7299.
Dítě, P., Kupka, T., Kianička, B., Bojková, M., Svoboda, P., Klvaňa, P., Rydlo, M. a Martínek, A. Refluxní choroba jícnu. Medicína po promoci. 2013, roč. 14, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Dítě, P., Novotný, I., Kocna, P., Bojková, M., Kupka, T., Nechutová, H. a Kianička, B. Zvláštnosti diagnostiky a terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Vnitřní lékařství. 2013, roč. 59, s. 65-70. ISSN 0042-773X.


No record found.Morbus Crohn - genetic factors and disease course
Main solverMUDr. Tomáš Kupka
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub