Publications
Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu
Ondřej Šimetka, M. Pětroš, Hana Podešvová
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Prevence v pracovním lékařství
Kamil Provazník, L. Komárek, P. Urban, E. Hrnčíř
Year: 2010, Nadace CINDI
specialist book

Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Problematika drog v pracovně lékářské péči
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř, Lenka Martínková, O. Jašurková, I. Kubátková, D. Palakiová, N. Ambrůžová, I. Horáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Proč dbát na dobrou průchodnost nosní
Eva Mrázková
Year: 2010, Za finanční podpory Úřadu vlády ČR
specialist book chapter

Produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group ve vztahu k onemocnění karcinomem tlustého střeva a rekta u lidí
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Year: 2010, Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
journal article

Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Profesní astma v České republice
P. Brhel, E. Fenclová, Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Projekt ?Trenažery terenních situací?
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, Jiří Veselý, Jan Aufart
Year: 2010
abstract in proceedings

Prometheus - nová možnost léčby jaterního selhání u dětí
Michal Hladík, T. Zaoral, J. Čáp
Year: 2010, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Prometheus in hepatal failure
M. Nowaková, Michal Hladík, T. Zaoral
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková
Year: 2010, -Česká gynekologie
journal article

Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.
Alexandra Lochmanová, Vilém Novák, Olga Škopková
Year: 2010, -
journal article

První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2010
abstract in proceedings

Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Handlos
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, I. Tomášek, Jan Michalík, Anna Šplíchalová
Year: 2010, Informační bulletin České statistické společnosti
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava na agresivní chování pacienta v PNP
Sabina Psennerová, P. Matouch
Year: 2010
abstract in proceedings

Příspěvek k diferenciální diagnostice chronických břišních bolestí
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, Hana Tomášková, P. Marsalková, J. Raszka, J. Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová
Year: 2010, Transplantation Proceedings
journal article

Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation
Arnošt Martínek, J. Dědochová, Hana Tomášková, Alexandra Lochmanová
Year: 2010, TRANSPL P
journal article

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová
Year: 2010, Florence
journal article

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu
P. Faltl, I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Komínek
Year: 2010, Endoskopie
journal article

Radiokomunikační systémy záchranných služeb, distanční kurz
Miroslav Pokorný
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiologie velkých kloubů a páteře
Josef Nekula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze monografie. Líčeník, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace
Darja Jarošová
Year: 2010, -
journal article

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Year: 2010, BMJ Case Reports
journal article

Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
J. Plášek, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010, Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
journal article

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Year: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
journal article

Retinoidy a karotenoidy v organizme
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, D. Kluchová
Year: 2010
abstract in proceedings

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Radka Bužgová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica
journal article

Role of Imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis
V. Válek, Z. Kala, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
journal article

Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Tomáš Posolda, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann, Martin Rydlo
Year: 2010, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
journal article

Sekční nález při otravě antipsychotiky
Vladimíra Gebauerová, Petr Kurka, Marie Staňková, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, EPILEPSIA
journal article

Sestra a Flexi-Seal
Andrea Vilímková, Kateřina Hašová
Year: 2010
abstract in proceedings

Sexualita rodinného života
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
journal article


