Publications
Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v ČR v letech 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v ČR 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Vícečetné novotvary u nemocných s karcinomy žaludku v kontextu dalších nádorů gastrointestina v ČR 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
stať ve sborníku

Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
stať ve sborníku

Vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční tepelné zátěže na spolehlivost výkonu lidského činitele
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý
Year: 2010, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství
článek v odborném periodiku

Vliv nutriční intervence u onkologicky léčených nádorů hlavy a krku- 2 kazuistiky
P. Mrázková, Eva Mrázková
Year: 2010
stať ve sborníku

Vliv ročního období na hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský, R. Olšanská, Emilie Chrenšťová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, J. Zapletalová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Year: 2010, Osteologický Bulletin
článek v odborném periodiku

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Vliv školního hluku na zdraví peedagogů
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
stať ve sborníku

VLIV TERAPIE BIOSYNCHRON 500 NA MOTORICKÉ A NON-MOTORICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ - VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ STUDIE
P. Bártová, David Školoudík, J. Slonková
Year: 2010, -Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na kvalitu ošetřovatelské péče u pacienta s průjmovitou stolicí hospitalizovaného na intenzivních pracovištích
K. Čamková, Andrea Vilímková
Year: 2010, -
článek v odborném periodiku

Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, E. Papastavrou
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Vplyv vybraných faktorov na vel´kost´ a hmotnost´ týmusu
František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Vrozené kardiovaskulární choroby a náhlá úmrtí při sportu
Martin Rydlo, M. Homza, M. Kodajová, J. Demel
Year: 2010, Medicina sportiva Bohemica at Slovaca
článek v odborném periodiku

Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS)
Miroslava Bořková, Radka Bužgová
Year: 2010, Časopis ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Baník, J. Krištof
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek
J. Heroková, Otakar Kraft, M. Čegan, P. Baník, L. Kudělka, J. Krištof
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Year: 2010, Bolest
článek v odborném periodiku

Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody
Pavel Širůček, Otakar Kraft
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Hana Sochorová
Year: 2010
stať ve sborníku

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Lucie Budáková, Milan Grundmann
Year: 2010
stať ve sborníku

Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
stať ve sborníku

Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
stať ve sborníku

Využitie Fehringových modelov pri validizácii ošetrovateľských diagnóz
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010, Profese online
článek v odborném periodiku

Vývojové aspekty jemné motoriky u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2010
stať ve sborníku

Význam MR v akutní diagnostice traumat pohybového aparátu
Jana Chmelová, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, V. Novák
Year: 2010, Alergie
článek v odborném periodiku

Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2010, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Darja Jarošová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What do patients expect and what do nurses offer to patients? Results from an international comparative study on care
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Darja Jarošová, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Merkouris
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Which patients with an acute ischemic caused by and acute ICA occlusion would mostly benefit from emergent cea?
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, I. Vlachová, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007
Edvard Geryk, Petr Dítě, D. Pacík, J. Kozel, Radim Štampach
Year: 2010, -Urologie pro praxi,
článek v odborném periodiku

Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Radka Lochmanová
Year: 2010
stať ve sborníku

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010, UP Olomouc
kapitola v odborné knize

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní stav a životní styl studujících zdravotnické obory v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2010
stať ve sborníku

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zneužívání drog u řidičů 2005-2009
Petr Kurka, Marie Staňková, M. Magnátová, Vladimíra Gebauerová
Year: 2010
stať ve sborníku

Zobrazení kyčelního kloubu megnetickou rezonancí
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, M. Kodaj, P. Hanzlíková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


