Publications
Standardy ošetřovatelské péče - kontrola procesu jejich naplňování
Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková
Year: 2011, Zdravotnictví v ČR
journal article

Statistika vrozených vývojových vad
Fádi Fakhouri, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Year: 2011
abstract in proceedings

Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob
Jan Lata, Jana Juránková
Year: 2011, -
journal article

Súčasné možnosti lokalizácie osob v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surgical patient satisfaction as an outcome of nurses´ caring behaviours: A descriptive and correlation study in six European countries
Alvisa Palese, Marco Tomietto, Riita Suhonen, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Zoltán Balogh, Evridiki Papastavrou
Year: 2011, Journal of Nursing Scholarship
journal article

Surprisingly low bone density at the lumbar spine in morbidly obese patients
Marek Bužga, V. Šmajstrla, Aleš Foltys, P. Holéczy, Adéla Chroboková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympozium intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Syndrom vyhoření u sester na geriatrických pracovištích
Lucie Pohlová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci.
Anna Šplíchalová, K. Hrnčíř
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Tallinn Health College
Radka Kozáková
Year: 2011
work experience abroad

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teoretická východiska problematiky násilí na pracovišti
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 9. medzinárodná vedecká konferencia
Darja Jarošová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu
Jan Lata, Petr Dítě
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Termické úrazy-analýza dat a možnosti jejich využití v cílené prevenci
Pavlína Blahutová, Lukáš Růžička
Year: 2011
abstract in proceedings

The basic principles of the Czech Health Care system.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Care about Elderly People in the Czech Republic and Management of Health Care
Soňa Bocková, Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture
Lucie Sikorová, Petra Hrazdilová
Year: 2011, Biomedical Papers
journal article

The Health Care financing and expenditure.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2011, INT J CLIN PHARM TH
journal article

The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

The system of the Health Care in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tísňové volání
Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

TOXIKOLOGICKÁ PŘÍRUČKA
Petr Kurka, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo hmotné I.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo hmotné II.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo procesní I.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo procesní II.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion.
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, .. A Kol.
Year: 2011, J NEUROIMAGING
journal article

Ultrasonographic and Perioperative Macroscopic Findings in Acute Carotid Artery Occlusion
Jana Dvořáčková, R. Herzig
Year: 2011, JOURNAL OF NEUROIMAGING
journal article

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2011
abstract in proceedings

Úmrtnost u černouhelných horníků
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Year: 2011
abstract in proceedings

Urgentní medicína - Zdravotnická záchranná služba
Sabina Psennerová
Year: 2011
others

Use of passive extension bias to facilitate finger movement for repetitive task practice after stroke
Kateřina Macháčková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Cor et Vasa
journal article

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Medicína po promoci
journal article

Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access
F. Štumr, Vladimír Bartoš
Year: 2011, FONS bulletin
journal article

Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
abstract in proceedings

Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy
V. Vojtová, J. Strojil, J. Zahálková, Nadežda Petejová, K. Urbánek
Year: 2011, INT J CLIN PHARM
journal article

Violation of ethical principles in institutional care for older people
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2011, NURS ETHICS
journal article

Vitamín A v biologickom systéme
Peter Patlevič, František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou
Darja Perůtková, Ilona Plevová
Year: 2011, Dermatologie pro praxi
journal article

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař, H. Kollárová, Jana Vlčková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv preventivních strategií na vznik infekce močových cest při katetrizaci močového měchýře
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výběr problémů v komunikaci
Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výskyt arteriální hypertenze v registru renálních biopsií u dětí, 15 let zkušeností
A. Kolský, E. Jančová, J. Dušek, Michal Hladík, A Kol.
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


