Publications
Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový fil
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový film
Ivana Fialová
Year: 2011, Úrazová chirurgie
journal article

Should mechanical embolectomy devices be used in routine clinical practise?
Michal Bar, P. Sandercock, David Školoudík, V. Procházka
Year: 2011, J NEURAL TRANSM
journal article

Simulace hromadné havarie- výstup z předmětu psychologie
Ivana Fialová, martin šín
Year: 2011, -
journal article

Single-dose and steady state pharmacokinetics of csa and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases
David Suchý, Miroslav Dostálek, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Otto Mayer
Year: 2011, Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic
journal article

Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami
David Suchý, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Soňa Loudová, Otto Mayer
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE I.
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sono-lýza v léčbě ischemické cévní mozkové příhody
M. Kuliha, M. Roubec, David Školoudík
Year: 2011, Neurológia
journal article

Současné postavení , moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné postavení , moderní trendy a respektivy oboru hyperbarická medicína.
Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína v České republice
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současnost a perspektivy pracovního lékařství v ČR
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Year: 2011
abstract in proceedings

Speciální neurologie
Michal Bar, David Školoudík, A Kol.
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifika geriatrické kardiologie
Tomáš Mareth
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Darja Jarošová, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Hana Tomášková, E. Papastavrou
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Year: 2011, Bolest
journal article

Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Adéla Chroboková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Srovnání rescreeningových metod při detekci sekvenčních změn u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
P. Vanickova, V. Drimlova, T. Hyklová, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání tří hodnotících nástrojů výživy u seniorů v dlouhodobé institucionální péči
Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2011, Lékarsky obzor
journal article

Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva
I. Tacheci, Jan Lata, S. Rejchrt, M. Kopáčová, J. Bureš
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Standardizace nutriční péče v domově pro seniory
Darja Jarošová, Marcela Gabzdylová, Radka Kozáková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Standardy ošetřovatelské péče - kontrola procesu jejich naplňování
Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková
Year: 2011, Zdravotnictví v ČR
journal article

Statistika vrozených vývojových vad
Fádi Fakhouri, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Year: 2011
abstract in proceedings

Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob
Jan Lata, Jana Juránková
Year: 2011, -
journal article

Súčasné možnosti lokalizácie osob v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surgical patient satisfaction as an outcome of nurses´ caring behaviours: A descriptive and correlation study in six European countries
Alvisa Palese, Marco Tomietto, Riita Suhonen, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Zoltán Balogh, Evridiki Papastavrou
Year: 2011, Journal of Nursing Scholarship
journal article

Surprisingly low bone density at the lumbar spine in morbidly obese patients
Marek Bužga, V. Šmajstrla, Aleš Foltys, P. Holéczy, Adéla Chroboková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympozium intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Syndrom vyhoření u sester na geriatrických pracovištích
Lucie Pohlová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci.
Anna Šplíchalová, K. Hrnčíř
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Tallinn Health College
Radka Kozáková
Year: 2011
work experience abroad

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teoretická východiska problematiky násilí na pracovišti
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 9. medzinárodná vedecká konferencia
Darja Jarošová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu
Jan Lata, Petr Dítě
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Termické úrazy-analýza dat a možnosti jejich využití v cílené prevenci
Pavlína Blahutová, Lukáš Růžička
Year: 2011
abstract in proceedings

The basic principles of the Czech Health Care system.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Care about Elderly People in the Czech Republic and Management of Health Care
Soňa Bocková, Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture
Lucie Sikorová, Petra Hrazdilová
Year: 2011, Biomedical Papers
journal article

The Health Care financing and expenditure.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2011, INT J CLIN PHARM TH
journal article

The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

The system of the Health Care in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tísňové volání
Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

TOXIKOLOGICKÁ PŘÍRUČKA
Petr Kurka, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo hmotné I.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo hmotné II.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


