Publications
Pitva I. přirozená smrt
Igor Dvořáček, M. Smatanová
Year: 2011
others

Pitva II. dopravní úrazy
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2011
others

Pitva III. násilné úmrtí
Igor Dvořáček
Year: 2011
others

Pitva IV. neznámá totožnost
Igor Dvořáček, M. Smatanová
Year: 2011
others

Pitva V. intoxikace neznámou látkou
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2011
others

Pitva VI. tělo v hnilobném rozkladu
Igor Dvořáček
Year: 2011
others

Pitva VII. kosterní nález
Igor Dvořáček, M. Smatanová
Year: 2011
others

Plasma levels of vascular endothelial growth factor during and after radiotherapy in combination with celecoxib in patients with advanced head and neck cancer
Magdalena Halámka, Jakub Cvek, J. Kubeš, E. Závadová, Pavel Komínek, Jaroslav Horáček, L. Dušek, David Feltl
Year: 2011, ORAL ONCOL
journal article

Plazmaferéza při rychle progredující glomerulonefritidě u Henoch-Schonleinovy purpury
Michal Hladík, Tomáš Pískovský, Helena Strmeňová, T. Zaoral
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Podpora soběstačnosti a důstojnosti seniorů v pobytových zařízeních
Radka Kozáková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popáleniny
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poranění hlavy
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Porovnání efektivnosti prescreeningových metod u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
P. Vanickova, V. Drimlova, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání metod měření tělesného složení obézních pacientů před a po sleeve resekci žaludku - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť v ČR a SR
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porucha chování a nálady u demencí
P. Ressner, P. Bártová, Petr Nilius, D. Beránková, P. Szajterová, Michal Bar, David Školoudík
Year: 2011, -Psychiatrie pro praxi
journal article

Porucha chování a nálady u demencí
P. Ressner, P. Bártová, Petr Nilius, D. Beránková, P. Szajterová, Michal Bar, David Školoudík
Year: 2011, -Neurologie pro praxi
journal article

Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou
Petr Dítě, I. Novotný, B. Kianička, Jan Lata, K. Floreánová
Year: 2011, Medicína po promoci
journal article

Postnatal development of nitrergic and cholinergic structures in rat spinal cord
D. Kluchová, Tatiana Špakovská, František Dorko, K. Lovásová, A. Boleková
Year: 2011, ARCH ITAL BIOL
journal article

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu
Lucie Sikorová
Year: 2011, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce s PC pro handicapované
Petra Ďurková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pracovní spokojenost sester - význam jejího sledování
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2011
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost sester - význam jejího sledování
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktický dopad systému kategorizace prací v ochraně zdraví při práci
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Year: 2011
abstract in proceedings

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN).
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin
K. Šťastný, V. Červinka, J. Siller, K. Havlíček, J. Gatek, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Narsanská, B. Sůvová, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prenatálna aplikacia atRA zapríčiňuje perinatálnu úmrtnost´ u potkanov
Tatiana Špakovská, František Dorko, Květuše Lovásová, D. Kluchová
Year: 2011
abstract in proceedings

Preťaženie opatrovateľa - obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy v Slovenskej a Českej republike
Mária Tabaková, Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová
Year: 2011, Profese on-line
journal article

Primární jaterní karcinoid
Jiří Plášek, M. Vybíralová, Jana Dvořáčková, A. Petrušková, J. Sagan, M. Golián, Vladimír Hrabovský, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled.
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pro a proti hyperbarické oxygentoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Year: 2011, Kazuistiky v diabetologii.Suplementum 2
journal article

Probiotics in hepatology
Jan Lata, M. Kopáčová, Petr Vítek
Year: 2011, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Problematika ošetrovateľskej diagnostiky - teoretická východiská a aplikácia v ošetrovateľskom procese
Darja Jarošová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Profesní Sebeobrana pro složky IZS
Karel Doležal, Tomáš Lapka
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, Otakar Kraft, Jiří Hrbáč, V. Kosek
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Jaroslav Mayzlík
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

První rok výuky anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
František Dorko, Eva Výborná, Alžběta Holibková
Year: 2011
abstract in proceedings

První zásah na místě trestného činu I.
Vladimír Čoček
Year: 2011
others

První zásah na místě trestného činu II.
Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Přehled poznatků o hodnocení ošetřovatelské péče klasifikací NOC
Soňa Bocková, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled poznatků o hodnocení ošetřovatelské péče klasifikací NOC
Soňa Bocková, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
abstract in proceedings

Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče
Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová, Radka Kozáková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 2011
abstract in proceedings

Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Year: 2011
abstract in proceedings

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné
Jana Zálešáková, Radka Bužgová
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article


