Publications
Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
stať ve sborníku

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů.
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti
D. Perničková , Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, H. Fojtíková, Jitka Svobodová
Year: 2010, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Komunikace s dětským pacientem
Ilona Plevová, Regina Slowik
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Komunikace s handicapovaným pacientem
Ilona Plevová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s osobami s problémovým chováním
Radka Kozáková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů
Vladimír Teplan, Otto Schuck, J. Malý, Miroslava Horáčková, J. Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, Vladimír Hanzal, Andrej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček, Milena Štollová, Dana Sasaková
Year: 2010, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

KPR - Guidelines 2008
Renáta Zoubková
Year: 2010
stať ve sborníku

Léčba častých stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní
Olga Zapletalová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba glatirameracetátem - bezpečnost a nežádoucí reakce - řešení v praxi
Olga Zapletalová, Radek Litvik, Radek Litvik
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Letadlo - Simulace hromadného neštěstí
Ivana Fialová
Year: 2010
stať ve sborníku

Lidská důstojnost
Radka Kozáková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, J SEP SCI
článek v odborném periodiku

LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS TREATED FOR TESTICULAR CANCER
Ondřej Havránek, Jan Krhut, D Němec, D Feltl, J Hájek, J Cvek, L Dusek
Year: 2010, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku

Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Dana Šalounová
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

L.U.de.S. University - Lugano
Petra Dobešová
Year: 2010
působení v zahraničí

Lymfomy tenkého střeva.
Jirka Mačák, I. Falkova, J. Šmardova
Year: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Malá účinnost vakcinace proti virové hepatitidě B u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním
Luděk Rožnovský, I. Orságová, L. Petroušová, Josef Tvrdík, L. Kabieszová, Martin Rydlo, Ivo Lochman, A. Kloudová
Year: 2010, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010, Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti
článek v odborném periodiku

Managment ošetření poranění pánve
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jana Chmelová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manuál elektroléčby
Jana Vyskotová
Year: 2010, Neuveden
odborná kniha

Maternal Health Education in Czech republic
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medical Faculty, Florence University, Florencie
Renáta Zeleníková
Year: 2010
působení v zahraničí

Mentorské smlouvy
Marketa Babičová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mentorství v ošetřovatelské praxi
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou
Jarmila Siverová, Radka Bužgová
Year: 2010, Ošetřovatelsví a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Měření kvality života rodinných pečovatelů
Radka Bužgová, Petra Endelová
Year: 2010, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Měření úzkosti a strachu ze smrti u studentek ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Method and validity of transcranial sonography in movement disorders.
David Školoudík, U. Walter
Year: 2010, INT REV NEUROBIOL
článek v odborném periodiku

METHOD AND VALIDITY OF TRANSCRANIAL SONOGRAPHY IN MOVEMENT DISORDERS
David Školoudík, U. Walter
Year: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Metody hodnocení stavu výživy
Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2010, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Moc médií a role odborné veřejnosti při řešení problematiky znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví
Hana Šlachtová
Year: 2010
stať ve sborníku

Modelování systémů v oblasti společenských věd
Miroslav Pokorný
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Monitoring of the Results and Quality of Cancer in the Czech Republic
L. Dušek, R. Vyzula, David Feltl, A Kol.
Year: 2010, Grada
kapitola v odborné knize

Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.
Jana Chmelová, Z. Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft, T. Hrbáč
Year: 2010, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Mozkové ischemie a hemoragie
P. Kalvach, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2010, Grada
odborná kniha

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
stať ve sborníku

Možnosti stanovení cyklosporinu A v terapeutickém monitorování léků
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Můžeme povolání pedagoga považovat za rizikové?
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
stať ve sborníku

Nádorové multiplicity u české populace
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Petr Kubíček, Milan Konečný, Radim Štampach, Miloš Pešek
Year: 2010, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Nádorové multiplicity u české populace
Edvard Geryk, Petr Dítě, J. Kozel, P. Kubíček, M. Konečný
Year: 2010, -Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Clinical article.
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, L. Klečka, V. Juráň, J. Mraček, D. Vondráčková, L. Hrabálek, R. Brzezny, J. Dienelt
Year: 2010, J NEUROSURG
článek v odborném periodiku

Návrh kritérií výberu expertov pre validizáciu ošetrovateľských diagnóz v ČR a SR
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Juraj Čáp, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Year: 2010, Praktické lékárenství
článek v odborném periodiku

Nitrergic structures of three weeks old rat spinal cord are identical to the adults ones
A. Boleková, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2010, Pilsen Medical Report
článek v odborném periodiku

Noční záchvaty, spánek, nadměrná denní spavost a kvalita života.
J. Slonková, Vilém Novák, Michal Bar
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


