Publications
Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2011
abstract in proceedings

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí.
Yvetta Vrublová, Anna Holišová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence.
journal article

Kvalita života žen v těhotenství po spontánním a umělém oplodnění.
Bohdana Dušová
Year: 2011, -
journal article

Laboratorní diagnostika alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová
Year: 2011, Alergie
journal article

Laktační poradenství
Bohdana Dušová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laparoskopická plikace žaludku - nová naděje v léčbě závažné obezity
Pavol Holéczy, M. Bolek, P. Fojtík, Júlia Chripková, J. Krištof, Jindřiška Ševčíková
Year: 2011, Endoskopie
journal article

Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly
Petra Guňková, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Laparoskopická totální gastrektomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Léčba hypertenze a její vliv na sexuální potřeby pacientů
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba hypertenze a její vliv na sexuální potřeby pacientů
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
abstract in proceedings

Lékárnička
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče
Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Renáta Zoubková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lyme borreliosis-analysis of the trends in Slovakia, 1999-2008
V. Svihrová, Henrieta Hudečková, M. Jesenák, K. Schwarzová, Z. Kostanová, Ivan Čižnár
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Malígne neepitelové nádory tráviacej rúry
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

MANAGEMENT BOLESTI
Jitka Zemanová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ I
M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ II
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ III
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Maternal Smoking During Pregnancy and Childhood Obesity: Results from the CESAR Study
K. Gorog, Sam Pattenden, Temenuga Antova, Emilia Niciu, P. Rudnai, Salome Scholtens, Anna Šplíchalová, Katarina Slotova, Zoltan Voko, Renata Zlotkowska, Danny Houthuijs
Year: 2011, Maternal and Child Health Journal
journal article

Medical consultations and the sharing of medical images involving spinal injury over mobile phone networks
M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, J. Tesař, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2011, AM J EMERG MED
journal article

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
H. Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Year: 2011, Onkologie
journal article

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek, Jiří Dokulil
Year: 2011
abstract in proceedings

Měření postojů seniorů ke stáří
Radka Bužgová, Helena Klechová
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, L. Martínek, M. Bolek
Year: 2011
abstract in proceedings

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Lubomír Martínek, M. Bolek
Year: 2011, Obesity Surgery
journal article

Metabolic Syndrome in Older Patients
Hana Kubešová, J. Matějovský, H. Meluzínová
Year: 2011,
journal article

Metastázovanie karcinomu žalúdka do lymfatických uzlín v l´avej axile
T. Borošová, E. Boroš, R. Tóth, František Dorko, P. Bohuš
Year: 2011
abstract in proceedings

Mikrobi a člověk (soužití člověka a mikroorganismů).
Dittmar Chmelař
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ
František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Molecular evidence of Plesiomonas shigelloides as a possible zoonotic agent
C. González-Rey, A. Siitonen, A. Pavlova, Ivan Čižnár, S. B. Svenson, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Jarmila Šimová, David Konvalinka, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
Year: 2011
abstract in proceedings

Molekulární markery v diagnostice karcinomu prostaty a jejich využití v praxi
M. Dvořáková, R. Soumarová, M. Štursa, S. Tavandzis, A. Tovaryšová, I. Ferák, V. Drimlova, K. Horká, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction
P. Komínek, S. Červenka, T. Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, P. Matoušek
Year: 2011, GRAEF ARCH CLIN EXP
journal article

Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová
Year: 2011
abstract in proceedings

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková
Year: 2011
abstract in proceedings

Mykózy
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

Nakládání s tělem zemřelého
Igor Dvořáček
Year: 2011
others

Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Soňa Bocková
Year: 2011, Hygiena
journal article

Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.
Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová
Year: 2011
abstract in proceedings

Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba
Jan Lata, V. Příbramská
Year: 2011, Medicína pro praxi
journal article

Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Bureš, J. Chalupa
Year: 2011, -Vnitřní lékařství
journal article

Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Neobvyklá příčina chronického selhání ledvin u 16letého chlapce
T. Zaoral, Michal Hladík
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neodkladná resuscitace
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Neúrazové stavy
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Ivana Olecká, Darja Jarošová
Year: 2011, Profese online
journal article


