Publications
Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Sekční nález při otravě antipsychotiky
Vladimíra Gebauerová, Petr Kurka, Marie Staňková, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2010
stať ve sborníku

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
stať ve sborníku

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, EPILEPSIA
článek v odborném periodiku

Sestra a Flexi-Seal
Andrea Vilímková, Kateřina Hašová
Year: 2010
stať ve sborníku

Sexualita rodinného života
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2010
stať ve sborníku

Skiagrafické postupy u traumatických změn skeletu v dětském věku z hlediska radiační zátěže
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2010, Profese On-line
článek v odborném periodiku

Sladká pomsta
Luboš Valerián
Year: 2010
stať ve sborníku

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout, H. Kollárová
Year: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku

Sociological Perspectives of Health and Illness
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Pavel Kurfurst
Year: 2010, Cambridge Scholars Publishing
odborná kniha

Současné možnosti zobrazení kyčelního kloubu dospělých
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava
Radka Kozáková
Year: 2010
stať ve sborníku

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová
Year: 2010
stať ve sborníku

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Statistika zásahů horské služby - lyžařské úrazy
Karol Korhelík, Jana Chmelová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studie na optimalizasi tPA dávky v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem - průběžné výsledky
J. Brichta, R. Mikulík, D. Holmes, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, S. Asirvatham, M. Reif
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka
Year: 2010, Central European Vascular Forum
článek v odborném periodiku

Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii
Dittmar Chmelař, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM digoxinu jako indikátoru kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Hana Brozmanová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

Testování úrovně psychomotorického vývoje u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
článek v odborném periodiku

The "blind age assessment": applicability of Greulich and Pyle, Demirjian and Mincer aging methods on a population of unknown ethnic origin
Markéta Pechníková, D. Gibelli, D. de Angelis, F. de Santis, C. Cattaneo
Year: 2010, La Radiologica Medica
článek v odborném periodiku

The Concept of Caring in Nursing. An International Comparative Study.
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, C. Torrance, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris, K. Chrysoula
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Concept of Caring in Nursing: Results from a Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, Darja Jarošová, E. Patiraki
Year: 2010, Nosileftiki
článek v odborném periodiku

The convergence of opinion as an ethical issue in the nurse-patient relationship: A comparative study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, A. Palese, M. Tomietto, H. Leino-Kilpi
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The EGSYS and OESIL risk scores for classification of cardiac etiology of syncope: comparison, revaluation, and clinical implications.
J. Plášek, V. Doupal, J. Fürstová, Arnošt Martínek
Year: 2010, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu
Ivan Varga, Veronika Jablonská, Vladimír Cingel, Eliška Kubíková, František Dorko, Štefan Polák
Year: 2010, ANN ANAT
článek v odborném periodiku

The relationship between diabetes mellitus and pancreatic cancer and the implications for screening
Petr Dítě, M. Hermanová, A. Ševčíková, J. Trna
Year: 2010, Gastroentorologia Polska
článek v odborném periodiku

The Safety and Efficacy of Continuous Transcranial Duplex Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients: Comparison of TCDD and Thrombolysis in MCA Recanalization
D. Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D. Horák, Jana Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku

The Safety and Efficacy of Continuous Transcranial Duplex Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients: Comparison of TCDD and Thrombolysis in MCA Recanalization
D. Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D. Horák, Jana Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku

Thrombolytic treatment of ischaemic stroke occurring during a migrainous attack: a case report.
David Školoudík
Year: 2010, CEPHALALGIA
článek v odborném periodiku

Thrombolytic treatment of ischaemic stroke occurring during a migrainous attack: a case report.
David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, I. Vlachová, P. Hluštík, K. Michálková, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, CEPHALALGIA
článek v odborném periodiku

Topical possibilities of cultivation, identification and eradication of etiological agents of soft tissues anaerobic infections.
Dittmar Chmelař, A. Matušek, Michal Hájek, Ondřej Holý
Year: 2010
stať ve sborníku

TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell carcinoma from central and eastern Europe.
Le Moore, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Erich Jaeger, L. Foretová, M. Navrátilová, Vladimír Janout, H. Kollárová, D. Zaridze, V Matveev, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, V. Bencko, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2010, CANCER LETT
článek v odborném periodiku

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients.
Michal Bar, David Školoudík, M. Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, Daniel Czerný, V. Procházka, K. Langová, R. Herzig
Year: 2010, J NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku

Transcranial sonography findings related to non-motor features of Parkinson's disease
David Školoudík
Year: 2010, J NEUROL SCI
článek v odborném periodiku

Transcultural aspects of caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe
Zoltán Balogh, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Marco Tomietto, Alvisa Palese, Evridiki Papastavrou
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traumata sportovců z přetěžování
M. Kodaj, Jana Chmelová, P. Hanzlíková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba
Leopold Pleva, L Lukáč, R Madeja, P. Koscielnik, Jana Chmelová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200