Publications
Endovacular approaches to acute ischemic stroke
Michal Bar, David Školoudík, V. Procházka
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

enlargement of distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage
R. Herzig, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu
I. Kajzrlíková, P. Vítek, J. Štěrba, Vladimír Hořava,ml., J. Chalupa
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
stať ve sborníku

Epidemiologie Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
stať ve sborníku

Experimental hyperbaric chamber - a part of research project InterMediTech Ostrava
Dittmar Chmelař, M. Hájek
Year: 2010
stať ve sborníku

Experimentální hyperbarická komora jako součást vědeckovýzkumného projektu InterMediTech Ostrava.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů
Alexandra Lochmanová, I. Popelková, Ivo Lochman, R. Kula
Year: 2010, -
článek v odborném periodiku

FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study
Marek Bužga, Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující výběr prvního pracoviště u všeobecných sester
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Family history and lung cancer risk: international multicentre case-control study in Eastern and Central Europe and meta-analyses.
J. Lissowska, L. Foretová, J. Drábek, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, Vladimír Janout, R.J. Hung, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2010, CANCER CAUSE CONTROL
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II
Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU
Renáta Zoubková
Year: 2010
stať ve sborníku

Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy
Lucie Sikorová
Year: 2010, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Forenzní rizika při poskytování léčebně-preventivní péče
Michal Hladík
Year: 2010, -Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

From Chronic Inflammation to Cancer
Petr Dítě, G. Krejs, P. Malfertheiner, Z. Tulassay
Year: 2010, S. Karger AG
odborná kniha

Gas cooking is associated with small reductions in lung function in children..
H. Moshammer, T. Fletcher, J. Heinrich, J. Hoek, F. Hruba, S. Pattenden, P. Rudnai, Hana Šlachtová, FE Speizer, R. Zlotkowska, M. Neuberger
Year: 2010, EUR RESPIR J
článek v odborném periodiku

Gastroenerologie
Jan Lata
Year: 2010, Galén
odborná kniha

Gastroenterologie
Milan Lukáš, Jan Lata, Tomáš Vaňásek, Dana Ďuricová, Petr Dítě
Year: 2010, Stanislav Juhaňák - Triton
kapitola v odborné knize

Genetic detection of Dobrava/Belgrade virus in Czech Patient with Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome
A. Papa, H. Zelená, Dagmar Barnetová, Lenka Petroušová
Year: 2010, CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
článek v odborném periodiku

Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.
J. Mckay, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, D. Zaridze, P. Lagiou, V. Bencko, I. Holcatova
Year: 2010, NAT GENET
článek v odborném periodiku

GIN Kindergarten: A comprehensive educational program for undergraduate medical students.
Radim Líčeník, Kateřina Ivanová, Martin Faix, Pavel Kurfurst, Darja Jarošová, Tomáš Kuhn, Jan Přeček, Denisa Osinová, Eva Dorazilová, Jarmila Potomková, Adéla Michalcová
Year: 2010, Otolaryngology - Head and Neck Surgery
článek v odborném periodiku

GIN Kindergarten. A comprehensive educational programme for undergraduate medical students
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Ondřej Urban, P. Schwarz, I. Stárek, Pavel Komínek
Year: 2010, LARYNGOSCOPE
článek v odborném periodiku

HELLP syndrome
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Year: 2010, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, E. Skřivánková, Darja Jarošová
Year: 2010, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

How to assess osteoporosis management efficacy?
Wojciech Pluskiewicz
Year: 2010, MED HYPOTHESES
článek v odborném periodiku

Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2010, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Hypertenze u novorozenců a malých kojenců
Terezie Šuláková, M. Bayer, P. Kordoš, A Kol.
Year: 2010, Triton
kapitola v odborné knize

Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2010, Sociální práce/sociální práca
článek v odborném periodiku

Il caring e la soddisfazione del paziente in Italia e in Europa. Studio multicentrico di correlazione
M. Tomietto, A. Palese, G. Efstathiou, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, E. Papastavrou
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Incidence of Pancreatic Carcinoma in Patiens with Chronic Pancreatitis
Petr Dítě, I. Novotný, M. Přecechtělová, M. Růžička, A. Žáková, M. Hermanová, J. Trna, H. Nechutová
Year: 2010, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

Indikace zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
J. Pometlová, M Šír, Leopold Pleva
Year: 2010, Interní medicína
článek v odborném periodiku

Informační technologie v pregraduální výuce humánní anatomie na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích
A. Boleková, František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí
Lucie Sikorová, Romana Kroczková
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Inkontinence u žen
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2010
působení v zahraničí

Interna
R. Češka, V. Tesař, Petr Dítě, T. Štulc, .. A Kol.
Year: 2010, Triton
odborná kniha

Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis?
D. Šaňák, R. Herzig, M. Král, A. Bartkova, J. Zapletalová, M. Hutyra, David Školoudík, I. Vlachová, T. Veverka, D. Horák, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROL
článek v odborném periodiku

Jiný pohled na akutní krvácení do horního trávicího traktu u pacientů s jaterní cirhózou
P. Svoboda, J. Ehrmann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2010, Vnitrni lekarstvi
článek v odborném periodiku

K životnímu výročí profesora Lászlá Kovácse
Michal Hladík
Year: 2010, -Pedatria pre prax
článek v odborném periodiku

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010
stať ve sborníku

Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v době EBN - medicíny založené na důkazech? Jaké poučení si lze odnést z jednotlivých případů a akcí? Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.
J. Drábková, Igor Dvořáček
Year: 2010
stať ve sborníku


