Publications
Hodnocení definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele
Věra Kolegarová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom)
Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Hana Bielniková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2011, Endoskopie
journal article

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných
Radka Bužgová
Year: 2011, Kontakt
journal article

Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011, Pediatria
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM
Michal Hájek
Year: 2011
editorial work

Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .
Michal Hájek, Š. Kis Pisti, Dittmar Chmelař, I. Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.
Michal Hájek
Year: 2011, Geum
specialist book chapter

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunity to cytomegalovirus
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman
Year: 2011, Journal of Antivirals and Antiretrovirals
journal article

Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inervácia a neurotransmitery týmusu
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
specialist book chapter

Infekce močových cest u dívek
Michal Hladík
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Tatiana Špakovská, T. Borošová, K. Lovásová
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
journal article

Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty
Lucie Sikorová, Zuzana Tvarůžková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Marek Smetana
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty
Michal Hájek
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial
Jan Krhut, P Zvara
Year: 2011, INT UROL NEPHROL
journal article

Isolation and characterization of Clostridium difficile from shellfish and marine environments
V. Pasquale, V. J. Romano, M. Rupnik, S. Dumontet, Ivan Čižnár, F. Aliberti, F. Mauri, V. Saggiomo, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse.
Ondřej Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.
journal article

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from nostrils of healthy stable horse--short communication.
O. Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková, P. Zonča
Year: 2011, ZBL CHIR
journal article

I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst
Otakar Kraft, Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2011, Nuclear Medicine Review
journal article

Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Chalupa, Antonín Hájek, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

K životnímu výročí profesora Lásló Kovácse
Michal Hladík
Year: 2011, -Pediatria pre prax
journal article


