Publications
Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunity to cytomegalovirus
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman
Year: 2011, Journal of Antivirals and Antiretrovirals
journal article

Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inervácia a neurotransmitery týmusu
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
specialist book chapter

Infekce močových cest u dívek
Michal Hladík
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Tatiana Špakovská, T. Borošová, K. Lovásová
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
journal article

Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty
Lucie Sikorová, Zuzana Tvarůžková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Marek Smetana
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty
Michal Hájek
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial
Jan Krhut, P Zvara
Year: 2011, INT UROL NEPHROL
journal article

Isolation and characterization of Clostridium difficile from shellfish and marine environments
V. Pasquale, V. J. Romano, M. Rupnik, S. Dumontet, Ivan Čižnár, F. Aliberti, F. Mauri, V. Saggiomo, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse.
Ondřej Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.
journal article

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from nostrils of healthy stable horse--short communication.
O. Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková, P. Zonča
Year: 2011, ZBL CHIR
journal article

I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst
Otakar Kraft, Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2011, Nuclear Medicine Review
journal article

Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Chalupa, Antonín Hájek, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

K životnímu výročí profesora Lásló Kovácse
Michal Hladík
Year: 2011, -Pediatria pre prax
journal article

Kazuistika - násilí na pracovišti
Renata Tydlačková, Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistiky náhlých úmrtí
Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou
Jan Lata, Helena Mrlianová, Oldřich Stibůrek, Jan Nožička, Z. Čermáková, Jana Gottwaldová, Pavel Drozd
Year: 2011, Vniřní lékařství
journal article

Kinezioterapie v kardiologické indikační oblasti. Vybrané kapitoly
Zdeňka Krhutová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý, Karel Kabele, Hana Tomášková
Year: 2011, Topenářství, instalace
journal article

Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi
Lucie Sikorová, Monika Czudková
Year: 2011, Pediatrie pro praxi
journal article

Komunitní ošetřovatelská péče o seniory
Radka Kozáková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunitní péče v porodní asistenci
Bohdana Dušová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2011
abstract in proceedings

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.
Vladimír Teplan, O. Schuck, J. Malý, M. Horáčková, J. Zadražil, J. Hajný, S. Šurel, I. Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, V. Hanzal, A. Wiecek, G. Zakar, P. Dlhopolček, M. Štollová, D. Sasaková
Year: 2011, -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa
journal article

Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, R. Olšanská, J. Skibová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera
Year: 2011, Aktuality v Nefrologii
journal article

Kouření-rizikový faktor v neurootologické ambulanci?
Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková
Year: 2011
abstract in proceedings

Krční páteře - zánětlivá a nádorová onemocnění
Josef Nekula
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kriminalistická metodika
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kriminalistická taktika
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kriminalistická technika
Jan Aufart, Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kriminalistika
Jan Aufart, Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kriminologie
Luboš Valerián, Jan Aufart
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Krizová komunikace
Sabina Psennerová
Year: 2011
others

Krvácení
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalita života dětí s astmatem
Jana CHROMÁ, Jaroslav Slaný
Year: 2011, Časopis lékařů českých
journal article

Kvalita života pacientů s demencí z pohledu rodinných příslušníků
Taťána Kršíková, Radka Bužgová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article


