Publications
Escola superior de enfermagem de Lisboa
Ilona Plevová
Year: 2011
work experience abroad

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Year: 2011
work experience abroad

Estimation of the humic acid repealing effect on mitochondria activities evoked by selected synthetic methoxy-isoflavones
Janka Vašková, Peter Patlevič
Year: 2011, FEBS J
journal article

Etika v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

EUS-FNA of pancreatic cystic lesions - The yield of cytology, CEA and K-ras analysis of cyst fluid aspirate in diagnosing pancreatic cystic neoplasia
M. Kliment, O. Urban, L. Čeganová, Arpád Bóday, Martin Loveček, M. Straka, P. Fojtík, P. Faltl, J. Dvořáčková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of Clinical Relevance of the VILIP-I Values in Serum of Patients with Cerebrovascular Accident Diagnosis by a New ELISA Method
Marek Švesták, Lenka Šporová, Jana Procházková, Michal Karpíšek, Lavinia Gabriela Dragusin, Dana Moravčíková, David Stejskal
Year: 2011, CHEMICKE LISTY
journal article

Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Experimentálna časť
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
specialist book chapter

Ezomeprazol
Petr Dítě, P. Červený
Year: 2011, Remedia
journal article

Faktory ovlivňující vznik a průběh kognitivních poruch u seniorů
Hana Kubešová, H. Meluzínová, P. Weber
Year: 2011, Vnitřní lékařství, Ambit Media
journal article

Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest
Jan Lata, Petr Dítě, Tomáš Vaňásek
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan Stolička, Radka Bužgová
Year: 2011
abstract in proceedings

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Febrilie u kriticky nemocných na JIP
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Year: 2011, Sestra
journal article

FEBRILIE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA PRACOVIŃTÍCH ICU
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Year: 2011
abstract in proceedings

Fingolimod
Olga Zapletalová
Year: 2011, -Remedia
journal article

First ESTRO/IAEA course for radiotherapy technologists (RTT)
Andrea Binarová, David Feltl, Jakub Cvek
Year: 2011
organizing conference, workshop

Fyzikální terapie a balneologie 1
Jana Vyskotová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2011
organizing conference, workshop

HBO in emergency medicine and intensive care.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hemeroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?
Pavol Holéczy, J. Örhalmi, Karel Klos, Stanislav Jackanin, M. Lerch
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
journal article

Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.
P. Bártová, Sylwia Walczysková, Pavlína Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, Eva Šilhánová, P Ressner, David Školoudík
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management
Ondřej Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Faltl, J. Örhalmi, Petr Vítek, Pavol Holéczy
Year: 2011, SURG ENDOSC
journal article

Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení
Petra Sachová, Vladimír Janout, Eva Mrázková
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele
Věra Kolegarová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom)
Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Hana Bielniková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2011, Endoskopie
journal article

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných
Radka Bužgová
Year: 2011, Kontakt
journal article

Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011, Pediatria
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM
Michal Hájek
Year: 2011
editorial work

Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .
Michal Hájek, Š. Kis Pisti, Dittmar Chmelař, I. Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.
Michal Hájek
Year: 2011, Geum
specialist book chapter

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


