Publications
Care In Nursing: Is There a Convergence of Opinion Between Patients and Nurses? An International Study
G. Efstathiou, E. Papastavrou, H. Tsangari, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, H. Leino-Kilpi
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe
Zoltán Balogh, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Marco Tomietto, Alvisa Palese, Evridiki Papastavrou
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CCND1 and ZNF217 gene amplification is equally frequent in BRCA1 and BRCA2 associated and non-BRCA breast cancer
Jana Dvořáčková
Year: 2010, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Celiac Disease ? Do we understand it?
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in blood flow velocity in the radial artery during 1-hour ultrasound monitoring with a 2-MHz transcranial probe?A pilot study
P. Bardoň, David Školoudík, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, J CLIN ULTRASOUND
článek v odborném periodiku

Changes in cholesterol metabolism in patients on the internal intensive care unit.
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, A. Mendlová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe.
David Školoudík, T. Fadrná, M. Roubec, Michal Bar, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, P. Bardoň, D. Šaňák, P. Kaňovský, R. Herzig
Year: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010, MOVEMENT DISORD
článek v odborném periodiku

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická liečba hemoroidov diodovým laserom
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors
Jan Lata, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku

Chronická břišní bolest v podbříšku a v jámě kyčelní
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Gastroenterologia pre prax
článek v odborném periodiku

Chronická pankreatitida
Petr Dítě, I. Novotný
Year: 2010, Santquis
článek v odborném periodiku

"Circa instans" im Arzneibuch des Juden von Solms (Überlieferung aus Český Krumlov)
Markéta Wolfová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative analysis of clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2 expression in resectable pancreatic cancer
M. Hermanová, P. Karásek, J. Tomášek, J. Lenz, Jiří Jarkovský, Petr Dítě
Year: 2010, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Comparison of metoprolol/-hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2010, česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, GRAEF ARCH CLIN EXP
článek v odborném periodiku

Correlation between substantia nigra features detected by ultrasound and Parkinsonś diesease symptoms
P. Bártová, David Školoudík, P. Ressner, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku

Cvičení pro hyperaktivní děti
Marie Zemánková, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Hana Freywaldová
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2010
stať ve sborníku

Dacryocystitis as the first symptom of sinonasal carcinoma
Pavel Komínek, Petr Matoušek, P. Štrympl
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku

Další primární novotvary u nemocných s karcinomem prostaty ve srovnání s jeho incidencí, mortalitou a prevalencí
Edvard Geryk, Petr Dítě
Year: 2010, -Onkologie
článek v odborném periodiku

D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization.
David Školoudík, Michal Bar, D. Šaňák, P. Bardoň, M. Roubec, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, J THROMB THROMBOLYS
článek v odborném periodiku

Dekompresní hemikraniektomie u maligní nozkové ischemie - srovnávací celostátní studie v letech 2006 a 2009
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demielizace a remyelizace u roztroušené zklerózy
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demyelinizace a poruchy myelinu u jiných onemocnění než roztroušená skleróza mozkomíšní
Olga Zapletalová, P. Hradílek, I. Woznicová, J. Havelka, Evžen Machytka
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den první pomoci 2010
Sabina Psennerová
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů
Otakar Kraft
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání)
Zdeňka Hajduková, P. Brhel
Year: 2010
stať ve sborníku

Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-
Petra Dobešová
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Year: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku

Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve
Květuše Lovásová, D. Kluchová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2010, EUR J HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika
Barbora Zavřelová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Does the Length of Intubation Affect the Success of Treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek
Year: 2010, OPHTHAL PLAST RECONS
článek v odborném periodiku

Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, D. Pelclová, V. Machartová, H. Bejčková, K. Boušová, P. Brhel, A. Hejlek, E. Hrnčíř
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Dostupnost a význam endiskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu
Milan Konečný, P. Svoboda, V. Procházka, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství
Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2010
stať ve sborníku

Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

EKOS - rekanalizace akutního uzávěru intrakraniální tepny pomocí intravskulárního ultrazvuku
M. Roubec, David Školoudík, M. Kuliha, Michal Bar, V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerny, J. Krajča
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoční změny u žen v období šestinedělí
Bohdana Dušová, Nikola Moniaková
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence, recenzovaný vědecký časopis
článek v odborném periodiku

Endokrinná funkcia týmusu
J Mihálik, František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Endoscopic ultrasound- guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Čegan, P. Fojtík, P. Faltl, Jana Dvořáčková, Martin Loveček, Martin Straka, František Jalůvka
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Jana Dvořáčková
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Endoskopické řešení hepatikojejunoanastomozy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedení do Roux kličky
I. Novotný, Petr Dítě
Year: 2010, Československá gastroenterologie
článek v odborném periodiku


