Publications
Anatómia trupu a končatín pre študentov zubného lékarstva
D. Kluchová, J Mihálik, František Dorko
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anatomy of trunk and limbs for dental students
D. Kluchová, J Mihálik, František Dorko
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation
Ivo Lochman, V. Král, Alexandra Lochmanová, J. Lupač, Ladislav Cebecauer
Year: 2010, AUTOIMMUNITY REVIEWS
článek v odborném periodiku

Anglický jazyk pro začátečníky
Jana Vavrošová
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikácia alternatívnych foriem výučby anatómie s využitím anatomických modelov a počítačového softvéru
František Dorko, A. Boleková
Year: 2010
stať ve sborníku

Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladimír Littva
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Arteriální hypertenze u dětí s diabetem mellitem 1. typu - diagnóza častá, ale ne snadná.
Terezie Šuláková, J. Janda, J. Černá, V. Janštová, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný, J. Feber
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances
Petr Dítě, Jan Lata, H. Nechutová, B. Kianička
Year: 2010, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku

Bayesovská analýza úmrtnosti na karcinom plic ve vztahu SES v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2010
stať ve sborníku

Biologické účinky ionizujícího záření: LQ model a nové radiobiologické poznatky
Vojtěch Ullmann
Year: 2010
stať ve sborníku

Bone status in adolescents with type 1 diabetes
Wojciech Pluskiewicz
Year: 2010, DIABETOLOGIA
článek v odborném periodiku

Can lactase persistence genotype be used to reassess the relationship between renal cell carcinoma and milk drinking? Potentials and problems in the application of Mendelian randomization.
P. Brennan, V. Gaborieau, Le Moore, D. Zaridze, V Matveev, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, D. Mates, V. Bencko, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2010, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Care In Nursing: Is There a Convergence of Opinion Between Patients and Nurses? An International Study
G. Efstathiou, E. Papastavrou, H. Tsangari, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, H. Leino-Kilpi
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe
Zoltán Balogh, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Marco Tomietto, Alvisa Palese, Evridiki Papastavrou
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CCND1 and ZNF217 gene amplification is equally frequent in BRCA1 and BRCA2 associated and non-BRCA breast cancer
Jana Dvořáčková
Year: 2010, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Celiac Disease ? Do we understand it?
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in blood flow velocity in the radial artery during 1-hour ultrasound monitoring with a 2-MHz transcranial probe?A pilot study
P. Bardoň, David Školoudík, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, J CLIN ULTRASOUND
článek v odborném periodiku

Changes in cholesterol metabolism in patients on the internal intensive care unit.
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, A. Mendlová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe.
David Školoudík, T. Fadrná, M. Roubec, Michal Bar, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, P. Bardoň, D. Šaňák, P. Kaňovský, R. Herzig
Year: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010, MOVEMENT DISORD
článek v odborném periodiku

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická liečba hemoroidov diodovým laserom
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors
Jan Lata, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku

Chronická břišní bolest v podbříšku a v jámě kyčelní
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Gastroenterologia pre prax
článek v odborném periodiku

Chronická pankreatitida
Petr Dítě, I. Novotný
Year: 2010, Santquis
článek v odborném periodiku

"Circa instans" im Arzneibuch des Juden von Solms (Überlieferung aus Český Krumlov)
Markéta Wolfová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative analysis of clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2 expression in resectable pancreatic cancer
M. Hermanová, P. Karásek, J. Tomášek, J. Lenz, Jiří Jarkovský, Petr Dítě
Year: 2010, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Comparison of metoprolol/-hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2010, česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, GRAEF ARCH CLIN EXP
článek v odborném periodiku

Correlation between substantia nigra features detected by ultrasound and Parkinsonś diesease symptoms
P. Bártová, David Školoudík, P. Ressner, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku

Cvičení pro hyperaktivní děti
Marie Zemánková, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Hana Freywaldová
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2010
stať ve sborníku

Dacryocystitis as the first symptom of sinonasal carcinoma
Pavel Komínek, Petr Matoušek, P. Štrympl
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku

Další primární novotvary u nemocných s karcinomem prostaty ve srovnání s jeho incidencí, mortalitou a prevalencí
Edvard Geryk, Petr Dítě
Year: 2010, -Onkologie
článek v odborném periodiku

D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization.
David Školoudík, Michal Bar, D. Šaňák, P. Bardoň, M. Roubec, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, J THROMB THROMBOLYS
článek v odborném periodiku

Dekompresní hemikraniektomie u maligní nozkové ischemie - srovnávací celostátní studie v letech 2006 a 2009
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demielizace a remyelizace u roztroušené zklerózy
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demyelinizace a poruchy myelinu u jiných onemocnění než roztroušená skleróza mozkomíšní
Olga Zapletalová, P. Hradílek, I. Woznicová, J. Havelka, Evžen Machytka
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den první pomoci 2010
Sabina Psennerová
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů
Otakar Kraft
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání)
Zdeňka Hajduková, P. Brhel
Year: 2010
stať ve sborníku

Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-
Petra Dobešová
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Year: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku

Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve
Květuše Lovásová, D. Kluchová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2010, EUR J HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika
Barbora Zavřelová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Does the Length of Intubation Affect the Success of Treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek
Year: 2010, OPHTHAL PLAST RECONS
článek v odborném periodiku


