Publications
Recenze monografie. Líčeník, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace
Darja Jarošová
Year: 2010, -
článek v odborném periodiku

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Year: 2010, BMJ Case Reports
článek v odborném periodiku

Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
J. Plášek, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010, Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
článek v odborném periodiku

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Year: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
článek v odborném periodiku

Retinoidy a karotenoidy v organizme
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, D. Kluchová
Year: 2010
stať ve sborníku

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Radka Bužgová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica
článek v odborném periodiku

Role of Imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis
V. Válek, Z. Kala, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku

Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Tomáš Posolda, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann, Martin Rydlo
Year: 2010, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Sekční nález při otravě antipsychotiky
Vladimíra Gebauerová, Petr Kurka, Marie Staňková, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2010
stať ve sborníku

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
stať ve sborníku

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, EPILEPSIA
článek v odborném periodiku

Sestra a Flexi-Seal
Andrea Vilímková, Kateřina Hašová
Year: 2010
stať ve sborníku

Sexualita rodinného života
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2010
stať ve sborníku

Skiagrafické postupy u traumatických změn skeletu v dětském věku z hlediska radiační zátěže
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2010, Profese On-line
článek v odborném periodiku

Sladká pomsta
Luboš Valerián
Year: 2010
stať ve sborníku

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout, H. Kollárová
Year: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku

Sociological Perspectives of Health and Illness
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Pavel Kurfurst
Year: 2010, Cambridge Scholars Publishing
odborná kniha

Současné možnosti zobrazení kyčelního kloubu dospělých
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava
Radka Kozáková
Year: 2010
stať ve sborníku

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová
Year: 2010
stať ve sborníku

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Statistika zásahů horské služby - lyžařské úrazy
Karol Korhelík, Jana Chmelová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studie na optimalizasi tPA dávky v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem - průběžné výsledky
J. Brichta, R. Mikulík, D. Holmes, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, S. Asirvatham, M. Reif
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka
Year: 2010, Central European Vascular Forum
článek v odborném periodiku

Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii
Dittmar Chmelař, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM digoxinu jako indikátoru kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Hana Brozmanová
Year: 2010
stať ve sborníku

TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
stať ve sborníku

Testování úrovně psychomotorického vývoje u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
článek v odborném periodiku

The "blind age assessment": applicability of Greulich and Pyle, Demirjian and Mincer aging methods on a population of unknown ethnic origin
Markéta Pechníková, D. Gibelli, D. de Angelis, F. de Santis, C. Cattaneo
Year: 2010, La Radiologica Medica
článek v odborném periodiku

The Concept of Caring in Nursing. An International Comparative Study.
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, C. Torrance, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris, K. Chrysoula
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Concept of Caring in Nursing: Results from a Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, Darja Jarošová, E. Patiraki
Year: 2010, Nosileftiki
článek v odborném periodiku

The convergence of opinion as an ethical issue in the nurse-patient relationship: A comparative study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, A. Palese, M. Tomietto, H. Leino-Kilpi
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The EGSYS and OESIL risk scores for classification of cardiac etiology of syncope: comparison, revaluation, and clinical implications.
J. Plášek, V. Doupal, J. Fürstová, Arnošt Martínek
Year: 2010, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu
Ivan Varga, Veronika Jablonská, Vladimír Cingel, Eliška Kubíková, František Dorko, Štefan Polák
Year: 2010, ANN ANAT
článek v odborném periodiku

The relationship between diabetes mellitus and pancreatic cancer and the implications for screening
Petr Dítě, M. Hermanová, A. Ševčíková, J. Trna
Year: 2010, Gastroentorologia Polska
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198