Publications
Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče
Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová, Radka Kozáková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 2011
abstract in proceedings

Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Year: 2011
abstract in proceedings

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné
Jana Zálešáková, Radka Bužgová
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2011, Odborný časopis Zdravotnícke štúdie
journal article

Psychologie zdravotnické profese
Lucie Sikorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosociální aspekty při ošetřování onkologického pacienta
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Pulmonary Barotraumas with Bilateral Pneumothorax Related to HBO.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RADIAČNĚ-BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PŘI VNITŘNÍ APLIKACI RADIOFARMAK; NOVÉ RADIOBIOLOGICKÉ POZNATKY
Vojtěch Ullmann
Year: 2011
abstract in proceedings

Radiofrekvenční ablace v gastrointestinálním traktu - aktuální stav ve světě a v ČR
J. Martínek, P. Falt, J. Gregar, Š. Suchánek, Ondřej Urban, V. Procházka, M. Zavoral
Year: 2011, Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek, Z. Arelýová
Year: 2011
abstract in proceedings

Regionálna anestézia
J Mihálik, František Dorko, L´. Poliak
Year: 2011
abstract in proceedings

Rehabilitace v geriatrii
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rektovaginálna fistula
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky
Martin Fabišovský, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, Jan Krhut
Year: 2011, Klinická urológia
journal article

Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů
Martin Fabišovský, Jan Krhut, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková
Year: 2011, Česká urologie
journal article

Reverzní mapování lymfatik v axile jako možnost prevence lymfedému u pacientek s karcinomem prsu
D. Pavlišta, Peter Koliba, O. Eliška
Year: 2011, Česká gynekologie
journal article

Revison endonasal dacryocystorhinostomies: Analysis of 44 procedures
P. Komínek, S. Červenka, Tomáš Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, Petr Matoušek
Year: 2011, RHINOLOGY
journal article

Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Rozdíly v pooperačním průběhu u seniorů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii
Ilona Plevová, Ivanka Otteová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Rutinní molekulární onkologie kolorektálních nádorů
Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Savonia University of Applied Sciences
Darja Jarošová
Year: 2011
work experience abroad

Screening celiakie u pacientů s osteoporózou a osteopenií
P. Fojtík, P. Novosad, M. Kliment, P. Hrdý, Ondřej Urban, Radmila Richterová, Arpád Bóday
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Sekundárne nádory prsníka
T. Borošová, E. Boroš, R. Tóth, František Dorko, P. Bohuš
Year: 2011
abstract in proceedings

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový fil
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový film
Ivana Fialová
Year: 2011, Úrazová chirurgie
journal article

Should mechanical embolectomy devices be used in routine clinical practise?
Michal Bar, P. Sandercock, David Školoudík, V. Procházka
Year: 2011, J NEURAL TRANSM
journal article

Simulace hromadné havarie- výstup z předmětu psychologie
Ivana Fialová, martin šín
Year: 2011, -
journal article

Single-dose and steady state pharmacokinetics of csa and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases
David Suchý, Miroslav Dostálek, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Otto Mayer
Year: 2011, Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic
journal article

Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami
David Suchý, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Soňa Loudová, Otto Mayer
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE I.
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sono-lýza v léčbě ischemické cévní mozkové příhody
M. Kuliha, M. Roubec, David Školoudík
Year: 2011, Neurológia
journal article

Současné postavení , moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné postavení , moderní trendy a respektivy oboru hyperbarická medicína.
Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína v České republice
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současnost a perspektivy pracovního lékařství v ČR
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Year: 2011
abstract in proceedings

Speciální neurologie
Michal Bar, David Školoudík, A Kol.
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifika geriatrické kardiologie
Tomáš Mareth
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Darja Jarošová, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Hana Tomášková, E. Papastavrou
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Year: 2011, Bolest
journal article

Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


