Publications
MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ II
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ III
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Maternal Smoking During Pregnancy and Childhood Obesity: Results from the CESAR Study
K. Gorog, Sam Pattenden, Temenuga Antova, Emilia Niciu, P. Rudnai, Salome Scholtens, Anna Šplíchalová, Katarina Slotova, Zoltan Voko, Renata Zlotkowska, Danny Houthuijs
Year: 2011, Maternal and Child Health Journal
článek v odborném periodiku

Medical consultations and the sharing of medical images involving spinal injury over mobile phone networks
M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, J. Tesař, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2011, AM J EMERG MED
článek v odborném periodiku

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
H. Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Year: 2011, Onkologie
článek v odborném periodiku

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek, Jiří Dokulil
Year: 2011
stať ve sborníku

Měření postojů seniorů ke stáří
Radka Bužgová, Helena Klechová
Year: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, L. Martínek, M. Bolek
Year: 2011
stať ve sborníku

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Lubomír Martínek, M. Bolek
Year: 2011, Obesity Surgery
článek v odborném periodiku

Metabolic Syndrome in Older Patients
Hana Kubešová, J. Matějovský, H. Meluzínová
Year: 2011,
článek v odborném periodiku

Metastázovanie karcinomu žalúdka do lymfatických uzlín v l´avej axile
T. Borošová, E. Boroš, R. Tóth, František Dorko, P. Bohuš
Year: 2011
stať ve sborníku

Mikrobi a člověk (soužití člověka a mikroorganismů).
Dittmar Chmelař
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ
František Dorko
Year: 2011
stať ve sborníku

Molecular evidence of Plesiomonas shigelloides as a possible zoonotic agent
C. González-Rey, A. Siitonen, A. Pavlova, Ivan Čižnár, S. B. Svenson, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Jarmila Šimová, David Konvalinka, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
Year: 2011
stať ve sborníku

Molekulární markery v diagnostice karcinomu prostaty a jejich využití v praxi
M. Dvořáková, R. Soumarová, M. Štursa, S. Tavandzis, A. Tovaryšová, I. Ferák, V. Drimlova, K. Horká, Arpád Bóday
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction
P. Komínek, S. Červenka, T. Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, P. Matoušek
Year: 2011, GRAEF ARCH CLIN EXP
článek v odborném periodiku

Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová
Year: 2011
stať ve sborníku

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková
Year: 2011
stať ve sborníku

Mykózy
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Year: 2011, Galén
kapitola v odborné knize

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
článek v odborném periodiku

Nakládání s tělem zemřelého
Igor Dvořáček
Year: 2011
ostatní

Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
stať ve sborníku

Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Soňa Bocková
Year: 2011, Hygiena
článek v odborném periodiku

Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.
Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová
Year: 2011
stať ve sborníku

Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba
Jan Lata, V. Příbramská
Year: 2011, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Bureš, J. Chalupa
Year: 2011, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
stať ve sborníku

NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
stať ve sborníku

Neobvyklá příčina chronického selhání ledvin u 16letého chlapce
T. Zaoral, Michal Hladík
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neodkladná resuscitace
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neúrazové stavy
Sabina Psennerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Ivana Olecká, Darja Jarošová
Year: 2011, Profese online
článek v odborném periodiku

Nezahojené rány
Ivana Fialová
Year: 2011
stať ve sborníku

Nezvyklá malformace plodu
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Year: 2011
stať ve sborníku

Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2011
stať ve sborníku

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera
Year: 2011
stať ve sborníku

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Year: 2011, Galén
kapitola v odborné knize

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
stať ve sborníku

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.
M. Smatanová, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí III.
M. Smatanová, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ochrana a podpora zdraví
L. Komárek, Kamil Provazník
Year: 2011, Nadace CINDI
odborná kniha

Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti
Josef Tvrdík, L. Kabieszová, I. Orságová, L. Hozáková, Ivo Lochman, Alena Kloudová, P. Letocha, S. Schwarzová, Luděk Rožnovský, Ivo Valkovský, Lenka Petroušová, Michal Hladík
Year: 2011, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Od poruch chování k renálnímu selhání
Michal Hladík, I. Láryšová
Year: 2011, Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011, Hygiena
článek v odborném periodiku

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
stať ve sborníku


