Publications
Fyzikální terapie a balneologie 1
Jana Vyskotová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

HBO in emergency medicine and intensive care.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hemeroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?
Pavol Holéczy, J. Örhalmi, Karel Klos, Stanislav Jackanin, M. Lerch
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.
P. Bártová, Sylwia Walczysková, Pavlína Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, Eva Šilhánová, P Ressner, David Školoudík
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management
Ondřej Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Faltl, J. Örhalmi, Petr Vítek, Pavol Holéczy
Year: 2011, SURG ENDOSC
článek v odborném periodiku

Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení
Petra Sachová, Vladimír Janout, Eva Mrázková
Year: 2011
stať ve sborníku

Hodnocení definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele
Věra Kolegarová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Year: 2011
stať ve sborníku

Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom)
Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Hana Bielniková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
stať ve sborníku

Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných
Radka Bužgová
Year: 2011, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011, Pediatria
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
stať ve sborníku

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM
Michal Hájek
Year: 2011
ediční a redakční práce

Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .
Michal Hájek, Š. Kis Pisti, Dittmar Chmelař, I. Němec
Year: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.
Michal Hájek
Year: 2011, Geum
kapitola v odborné knize

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immunity to cytomegalovirus
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman
Year: 2011, Journal of Antivirals and Antiretrovirals
článek v odborném periodiku

Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inervácia a neurotransmitery týmusu
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
kapitola v odborné knize

Infekce močových cest u dívek
Michal Hladík
Year: 2011, Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Tatiana Špakovská, T. Borošová, K. Lovásová
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty
Lucie Sikorová, Zuzana Tvarůžková
Year: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Marek Smetana
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
stať ve sborníku

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty
Michal Hájek
Year: 2011
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
stať ve sborníku


