Publications
Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing-remitting course of disease and after clinical isolated syndrome
Vladimíra Sládková, J. Mareš, B. Lubenová, J. Zapletalová, David Stejskal, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2011, Neurological Research
journal article

Demographic situation in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den první pomoci 2011
Sabina Psennerová, P. Matouch
Year: 2011
organizing conference, workshop

Department of Health Studies, University of Stavanger
Renáta Zeleníková
Year: 2011
work experience abroad

Detection of Intracranial Arterial Stenosis Using Transcranial Color-Coded Duplex Sonography, Computed Tomographic Angiography, and Digital Subtraction Angiography
M. Roubec, M. Kuliha, V. Procházka, T. Fadrná, M. Filip, P. Kaňovský, K. Langová, R. Herzig, David Školoudík, Tomáš Jonszta
Year: 2011, J ULTRAS MED
journal article

Diabetes se nevyhýbá ani zdravotníkům
Andrea Vilímková, M Kaniová
Year: 2011, -
journal article

Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup
V. Doupal, J. Václavík, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Diplomový seminář
Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2011, BRIT J OPHTHALMOL
journal article

Distinguishing Between Perimortem and Postmortem Fracture: Are Osteons of Any Help?
Markéta Pechníková, D. Porta, C. Cattaneo
Year: 2011, International Journal of legal Medicine
journal article

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů.Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Jiří Růžička, David Skoumal, Miloš Sázel, Evžen Hrnčíř
Year: 2011
others

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody. Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Štěpán Novotný, H. Pácová, Miloš Sázel, Michal Hájek, David Skoumal
Year: 2011
others

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi
Jan Lata, T. Fejfar, P. Hůlek, Z. Mareček, J. Petrtýl, V. Procházka, J. Špičák, I. Tozzi, T. Vaňásek, P. Zdeněk, R. Brůha, P. Drastich
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Dopravní nehoda
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dopravní nehoda I.
Jana Vavrošová, Jan Brozda
Year: 2011
others

Dopravní nehoda II.
Jana Vavrošová, Jan Brozda
Year: 2011
others

Dopravní nehoda III.
Petr Gáj, Marek Záhorský, Petra Steifová, Nikola Adamczyková
Year: 2011
others

Dvojí tvář rakoviny jícnu - epidemiologie a etiologie
Vojtěch Kamarád, S. Magnusková, H Kollárová, K. Azeem
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of Rotor syndrome
Otakar Kraft, P Širůček, Astrid Šuláková, Lubomír Mrhač
Year: 2011
abstract in proceedings

Dynamická scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Education of informal caregivers in a home environment
Soňa Bocková, Jana Marečková
Year: 2011
abstract in proceedings

Edukace neformálních pečovatelů v domácím prostředí
Soňa Bocková, Jana Marečková
Year: 2011
abstract in proceedings

Edukace v primární stomatologické péči
Yvetta Vrublová
Year: 2011, Sestra
journal article

Effect of pesticide bendiocarbamate on distribution of acetylcholine- and butyrylcholine-positive nerves in rabbit's thymus
František Dorko, J. Danko, S. Flešarová, E. Boroš, A. Sobeková
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
journal article

Effect of reoxygenation on heart rate variability after apnoic episode in Wistar rats.
Pavol Švorc
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effectiveness of radiosynoviorthesis in the treatment of chronic synovitis of small and middle-sized joints affected by rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

EFFECTS OF TAMSULOSIN OCAS (TM) AND SOLIFENACIN ON EFFICACY AND QOL PARAMETERS IN MEN WITH LUTS/BPH IN THE SATURN TRIAL
P.E.V. Van Kerrebroeck, M Oelke, F Katona, Jan Krhut, J Liehne, V Gomberg, JC Santos, A Garcia-Hernandez, M Klaver, K Van Charldorp
Year: 2011, EUR UROL SUPPL
journal article

EkoSonicSV endovascular system for recanalization of the basilar artery occlusion
D. Czerny, David Školoudík, M. Böhm, P. Klement, V. Procházka, Tomáš Jonszta
Year: 2011, VASA-J VASCULAR DIS
journal article

Embolie plodovou vodou - Kazuistika a review z literatury
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová
Year: 2011
abstract in proceedings

Embolie plodovou vodou- kazuistika a review z literatury.
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endoscopic Approach in Diagnosis and Treatment of Biliary Complications after Laparoscopic Cholecystectomy
B. Kianička, Petr Dítě, P. Piskac, J. Korbicka, P. Vlcek, J. Zak
Year: 2011, HEPATO-GASTROENTEROL
journal article

Endoskopická sumukózní disekce v léčbě recidivující high-grade neoplazie v rektu
Ondřej Urban, Pavol Holéczy, J. Örhalmi, M. Čegan, P. Fojtík, M. Kliment, P. Falt, M. Hanousek, O. Mikolájek, V. Zoundjiekpon
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti
Radim Lipina, P. Matoušek, Tomáš Paleček, Pavel Komínek
Year: 2011, Endoskopie
journal article

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Omar Šerý, Vladimír Janout
Year: 2011
abstract in proceedings

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Errors associated with the concentration of epinephrine in endonasal surgery
Petr Matoušek, P. Komínek, Antonín Garčic
Year: 2011, EUR ARCH OTO-RHINO-L
journal article

Escola superior de enfermagem de Lisboa
Ilona Plevová
Year: 2011
work experience abroad

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Year: 2011
work experience abroad

Estimation of the humic acid repealing effect on mitochondria activities evoked by selected synthetic methoxy-isoflavones
Janka Vašková, Peter Patlevič
Year: 2011, FEBS J
journal article

Etika v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

EUS-FNA of pancreatic cystic lesions - The yield of cytology, CEA and K-ras analysis of cyst fluid aspirate in diagnosing pancreatic cystic neoplasia
M. Kliment, O. Urban, L. Čeganová, Arpád Bóday, Martin Loveček, M. Straka, P. Fojtík, P. Faltl, J. Dvořáčková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of Clinical Relevance of the VILIP-I Values in Serum of Patients with Cerebrovascular Accident Diagnosis by a New ELISA Method
Marek Švesták, Lenka Šporová, Jana Procházková, Michal Karpíšek, Lavinia Gabriela Dragusin, Dana Moravčíková, David Stejskal
Year: 2011, CHEMICKE LISTY
journal article

Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Experimentálna časť
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
specialist book chapter

Ezomeprazol
Petr Dítě, P. Červený
Year: 2011, Remedia
journal article

Faktory ovlivňující vznik a průběh kognitivních poruch u seniorů
Hana Kubešová, H. Meluzínová, P. Weber
Year: 2011, Vnitřní lékařství, Ambit Media
journal article

Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest
Jan Lata, Petr Dítě, Tomáš Vaňásek
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan Stolička, Radka Bužgová
Year: 2011
abstract in proceedings

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Febrilie u kriticky nemocných na JIP
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Year: 2011, Sestra
journal article


