Publications
Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologická argumentace výsledků posturografického vyšetření
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologický deficit po poranění pánve
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KLASIFIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY
Petr Dítě, I. Novotný, Martina Jelšíková, K. Floreánová, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterológia pre prax
journal article

Klinická praxe očima mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Kolorektální karcinom - současný stav léčby
Ondřej Urban, Karel Zeman, I. Kajzrlíková
Year: 2012, -
journal article

Kombinovaná léčba nemocných s mnohočetným myelomem - lenalidomid
Roman Hájek, Hana Plonková
Year: 2012, Acta Medicinae
journal article

Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi
Patricie Delongová, J. Bartusková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Onkologie
journal article

Komplexní hodnocení seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
Darja Jarošová, Kateřina Šindelová, Eva Topinková
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné transtibiální amputaci - KINEZIOTERAPUTICKÉ ASPEKTY
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Karel Kabele, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2012, Topenářství, instalace
journal article

Komunikace s postiženým
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová, Petra Rucká
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence
Vladimír Teplan
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Krvácení
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích
Hana Lukšová, Jana Kutnohorská, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Kontakt
journal article

Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová, Michal FILIP
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života pacientů s bronchogenním karcinomem plic před a po chemoterapii
Olga Dunková, Radka Bužgová
Year: 2012, Kontakt
journal article

Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2012, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Kvalita života se závratí
Jana Vyskotová, Šárka Baarová, Eva Mrázková, Radka Bužgová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic
Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Lékařské listy
journal article

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Léčba syndromu diabetické nohy
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Léčba syndromu diabetické nohy
J. Jurková, M. Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lenalidomide, melphalan, and prednisone followed by lenalidomide maintenance improves health-related quality of life in newly diagnosed multiple myeloma patients aged 65 years or older: results of a randomized phase III trial
M. A. Dimopoulos, M. Delforge, Roman Hájek, M. Kropff, MT Petrucci, P. Lewis, A. Nixon, J. Zhang, J. Mei, A. Palumbo
Year: 2012, Haematologica
journal article

Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Pavel Šištík, P. Šilhán, Ivana Kacířová, Karel Lemr, Milan Grundmann
Year: 2012, J CHROMATOGR B
journal article

Localisation of Sentinel Lymph Nodes in Patients with Melanomas by Planar Lymphoscintigraphic and Hybrid SPECT/CT Imaging
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2012, Nuclear Medicine Review
journal article

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management v ošetřovatelství
Ilona Plevová, Marketa Babičová, Michaela Běčáková, Dana Dolanová, Alena Machová, Markéta Polochová, Eva Slívová, Regina Slowik, Věra Stasková, Dominika Růžková
Year: 2012, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Measuring Subjective Quality of Life in Czech and Slovak Nurses: Validity of the Czech and Slovak Versions of Personal Wellbeing Index
E. Gurková, J. Džuka, M. Sováriová Soósová, K. Žiaková, Silvie Haroková, R. Šefrelová
Year: 2012, Journal of Social Research & Policy
journal article

Medikační pochybení
Ilona Plevová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medikační pochybení v procesu péče o pacienta
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Year: 2012
abstract in proceedings

Měření kvality života u seniorů s demencí
Silvie Stará, Radka Bužgová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Methadological training of cardiopulmonary resuscitation its evaluation in simulated conditions
Sabina Psennerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Roman Gřegoř
Year: 2012
abstract in proceedings

Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Mild Form of Treacher Collins Syndrome Imitating Juvenile Otosclerosis
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Case Reports in Pediatrics
journal article

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2012
editorial work

Místo kinezioterapie v léčbě osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování krevního tlaku u dětí
Alena Petzuchová, Darja Jarošová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


