Publications
Evidence based practice in geriatric nursing
Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence Based Practice in Geriatric Nursing
Darja Jarošová
Year: 2012, Prague Medical Report
journal article

Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi
Helena Macková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Faktory pracovnej spokojnosti českých sestier
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
abstract in proceedings

Farmakogenetika demence u Alzheimerovy choroby
Ladislav Hosák
Year: 2012, Psychiatrie
journal article

Farmakogenetika v psychiatrii
Jan Juřica, Ladislav Hosák
Year: 2012, Postgraduální medicína
journal article

Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzikální terapie a balneologie 2
Jana Vyskotová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziológia a patofyziológia pre farmaceutov
Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Pavol Švorc, Štefan Faix, Soňa Grešová, Agnesa Ništiarová, Judita Štimmelová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012
Petr Dítě, Bohumil Seifert
Year: 2012, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
specialist book

Genetické aspekty Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Michal Bar, Hana Tomášková, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
abstract in proceedings

Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1 a BRCA2
Pavlína Plevová, A. Hladíková
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article

Genetika úzkostných poruch
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
journal article

Genetika ve vztahu k úzkostným poruchám
Ladislav Hosák
Year: 2012
abstract in proceedings

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Acta Medica
journal article

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek
Year: 2012, J CHEMOTHERAPY
journal article

Geriatrická sestra - speciální příprava ano či ne?
Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gerontopsychiatrie
Jan Lužný
Year: 2012, Triton
specialist book

Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Alena Štvrtňová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Great humanist g.l. wied MD, DSC, F.I.A.C.
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Guidlines a právní aspekty - zkušenosti ze zahraničí
Pavel Zonča, M. Čambal, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.
Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heart rate variability in unemployed men and women
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, A. Steptoe
Year: 2012, Psychophysiology
journal article

HELLP syndrom
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská
Year: 2012, Nukleární medicína
journal article

Hepatorenal syndrome
Jan Lata
Year: 2012, WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
journal article

Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom - HLRCC / Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza - MCUL
Pavlína Plevová, A. Hladíková, M. Tesařová
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article

Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histopatologické změny v nekroptickém materiálu pacientů s infekcí HIV
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma
L. Kren, Ivo Valkovský, Jan Doležel, Ivo Capak, D. Pacík, Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Martina Redova, P. Fabian, Zdenka Krenova, Ondrej Slaby
Year: 2012, DIAGNOSTIC PATHOLOGY
journal article

Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje
Martina Matějková, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.
Ilona Plevová, Regina Slowik, Jarmila Kulhánková, Dana Buchwaldková, Renata Tydlačková
Year: 2012, Pediatrie pro praxi
journal article

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics
Lucie Sikorová, Barbora ZAVŘELOVÁ
Year: 2012, Časopis lékařů českých
journal article

Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství
Věra Šrubařová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
abstract in proceedings


