Publications
Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice
Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Komínek, Pavel Šmehlík, Tomáš Krejčí, J. Syrovátka, Karol Zeleník
Year: 2012, Česká a slovenská oftalmologie
journal article

Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011
Ondřej Šimetka, P Velebil
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Year: 2012, Lekarsky obzor
journal article

TU levé srdeční síně
Jaroslav Horáček
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2012
others

Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Zdeňka Krhutová
Year: 2012
editorial work

Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
abstract in proceedings

Úloha komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Valencia
Darja Jarošová
Year: 2012
work experience abroad

Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí selfmonitoringu v kontrole bronchiálního astmatu
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková, K. Žiaková
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article

V čem spočívá specifikum týmové spolupráce v léčebné rehabilitaci
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
abstract in proceedings

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Václav Procházka, V. Čížek
Year: 2012, Maxdorf Jesenius
specialist book

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Peter Ihnát
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Petr Vávra
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2012
editorial work

Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů
Marek Bužga
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí
Radka Kozáková, Lucie Bártová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte
Lucie Sikorová, Veronika PETRÁŠOVÁ
Year: 2012, Bolest
journal article

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
journal article

Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009
Hana Tomášková, Sylva Boháčová, Hana Šlachtová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vodní záchrana 2012
Petr Urbánek, Sabina Psennerová, Nikola Adamczyková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z pracovního lékařství
Zdeněk Jirák
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova k reprodukčnímu zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2012
abstract in proceedings

Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP)
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Výukový program Základy záchrany tonoucích
Petr Urbánek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie
journal article

Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy
Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití Snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Eva Lapčíková, M Koutná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, -
journal article


