Publications
Dokumentování ošetřovatelského procesu
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dokumentování ošetřovatelského procesu
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
abstract in proceedings

Dôležitý nutričný faktor - vitamín A
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, František Dorko
Year: 2012, Slovenský veterinársky časopis
journal article

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
P. Bouček, Milan Kvapil, V. Monhart, T. Pelikánová, I. Rychlík, A. Šmahelová, Vladimír Teplan, V. Tesař
Year: 2012, Aktuality v nefrologii
journal article

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu nespecifických střevních zánětů u dětí
Miroslava Adamcová, Jiří Bronský, Ondřej Hradský, Katarína Mitrová, Jiří Nevoral, Milan Bajer, Kateřina Bajerová, Oldřich Polzer, Petr Dědek, Eva Karásková, Lucie Kavalcová, Richard Škába, Lucie Netvalová, Jan Schwarz, Peter Szitányi, Astrid Šuláková
Year: 2012, Československá pediatrie
journal article

Dopravní nehoda
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Dráždivý tračník - časté onemocnění ovlivňující kvalitu života nemocných
Petr Dítě
Year: 2012, Medicína po promoci
journal article

Dysfunkce sexuálních potřeb u pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dysfunkce sexuálních potřeb u pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2012, Časopis lékařů českých
journal article

Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii)
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Empatie jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012?
I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2012, Gastronterologie a hepatologie
journal article

Endoskopická submukózní disekce časného karcinomu žaludku
Ondřej Urban, P. Fojtík, M. Kliment, P. Falt, O. Mikolájek, V. Zoundjiekpon, Martin Hanousek, I. Sušilová, I. Ferák
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Epidemiological of and risk factors for Alzheimer's disease: a reviev
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, V. Pavuková, Omar Šerý, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2012, Biomed Pap Med
journal article

ERASMUS - INTENSIVE PROGRAMMES
Kateřina Macháčková, Kristýna Zděblová, Dominika Urbanová
Year: 2012
abstract in proceedings

Ergoterapie a ergodiagnostika
Kateřina Macháčková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ergoterapie a ergodiagnostika
Kateřina Macháčková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ergoterapie v klinických oborech
Marcela Dabrowská
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ergoterapie v klinických oborech 2
Jolana Kondziolková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ergoterapie v klinických oborech 3
Jolana Kondziolková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evidence based practice in geriatric nursing
Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence Based Practice in Geriatric Nursing
Darja Jarošová
Year: 2012, Prague Medical Report
journal article

Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi
Helena Macková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Faktory pracovnej spokojnosti českých sestier
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
abstract in proceedings

Farmakogenetika demence u Alzheimerovy choroby
Ladislav Hosák
Year: 2012, Psychiatrie
journal article

Farmakogenetika v psychiatrii
Jan Juřica, Ladislav Hosák
Year: 2012, Postgraduální medicína
journal article

Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzikální terapie a balneologie 2
Jana Vyskotová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziológia a patofyziológia pre farmaceutov
Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Pavol Švorc, Štefan Faix, Soňa Grešová, Agnesa Ništiarová, Judita Štimmelová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012
Petr Dítě, Bohumil Seifert
Year: 2012, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
specialist book

Genetické aspekty Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Michal Bar, Hana Tomášková, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
abstract in proceedings

Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1 a BRCA2
Pavlína Plevová, A. Hladíková
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article

Genetika úzkostných poruch
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
journal article

Genetika ve vztahu k úzkostným poruchám
Ladislav Hosák
Year: 2012
abstract in proceedings

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Acta Medica
journal article

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek
Year: 2012, J CHEMOTHERAPY
journal article


