Publications
Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Per-oral endoscopic myotomy (POEM): mid-term efficacy and safety
Jan Martínek
Year: 2018, SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

PERSPEKTIVY VYUŽITÍ TECHNOLOGIE BCI (BRAIN-COMPUTER INTERFACE) VE FYZIOTERAPII
Zuzana Koudelková, Martina Žabčíková, Michal FILIP, Roman Jašek, Martin Strmiska, Bronislav Chramcov, Peter Janků, Vít Štěpánek, Pavel Vařacha, Šárka Daňková, Marcela Dabrowská, Peter Linzer, I. Chmelova
Year: 2018, TRILOBIT
článek v odborném periodiku

Pharmacological and surgical management of OAB
Jan Krhut
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plasma levels of the angiogenic cytokine Endocan are elevated in patients with multiple myeloma
Roman Hájek
Year: 2018
stať ve sborníku

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění LCA adolescentů
Jiří Demel, Martin Mohyla, Jiří Stránský
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou
V. Horák, Dalibor Pastucha, L. Štěpánek, H. Kollárová, D. Horáková
Year: 2018, Gynekolog časopis ženských lékařů
článek v odborném periodiku

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Posttraumatický hydrocefalus - souhrnné sdělení
Ondřej KREJČÍ, T Krejčí, Radim Lipina
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy
Vít Unzeitig
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preference a saturace potřeb dětí s onkologickým onemocněním: komparace hodnocení rodičů a dětí
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

Prehospital stroke scale (FAST PLUS Test) predicts patients with intracranial large vessel occlusion
Daniel Václavík, Michal Bar, L. Klečka, D. Holeš, M. Čábal, R. Mikulík
Year: 2018, Brain and Behavior
článek v odborném periodiku

Prenatalni management a vedení porodu vícečetných gravidit ve FNO
Petr Matlák, Erika Doležálková, David Matura, Richard Špaček, M Bukovanská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevention and management of adverse events of novel agents in multiple myeloma: a consensus of the European Myeloma Network
Roman Hájek, H. Ludwig, M. Delforge, T. Facon, H. Einsele, F. Gay, P. Moreau, H. Avet-Loiseau, M. Boccadoro, M. Mohty, M. Cavo, MA Dimopoulos, JF San-Miguel, E. Terpos, S. Zweegman, L. Garderet, MV Mateos, G. Cook, X. Leleu, H. Goldschmidt, G. Jackson, M. Kaiser, K. Weisel, NWCJ van de Donk, A. Waage, M. Beksac, UH Mellqvist, M. Engelhardt, J. Caers, C. Driessen, J. Blade, P. Sonneveld
Year: 2018, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku

Prevention of esophageal strictures after circumferential endoscopic submucosal dissection
Jan Martínek, S. Juhas, R. Dolezel, B. Walterova, J. Juhasova, J. Klima, Z. Rabekova, Z. Vackova
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

Prideľovaná/chýbajúca/nedokončená starostlivosť a bezpečnosť pacienta na Slovensku - pilotná štúdia
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém obezity v dětském věku
Zdeněk Švagera
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients
A. Jurczyszyn, J. Radocha, J. Davila, M.A. Fiala, A. Gozzetti, N. Grzasko, P. Robak, I. Hus, A. Waszczuk-Gajda, R. Guzicka-Kazimierczak, E. Atilla, G. Mele, W. Sawicki, D.S. Jayabalan, G. Charlinski, A.G. Szabo, Roman Hájek
Year: 2018, BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2018
stať ve sborníku

Předmluva k článkům na témata hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Předoperační vyšetření před resekcí jater
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, J Roman, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled dotazníků a škál hodnotících kvalitu života a non-motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2018, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Přetěžování dětí ve sportu - společenské a zdravotní aspekty
Jiří Demel, Martin Mohyla
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná - chybějící ošetřovatelská péče a výsledky sester a pacientů
Darja Jarošová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
stať ve sborníku

Přínos hysteroskopie při řešení retinované těhotenské tkáně
J Daňková Kučerová, Petr Kovář, J Dvořáčková, D Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvek k problematice hepatorenálního poškození a selhání
Vladimír Teplan
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu
Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, Dušan Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Pseudohyperkalemia - Potassium released from cells due to clotting and centrifugation - a case report
Tomáš Šálek
Year: 2018, Biochemia Medica
článek v odborném periodiku

Radiofrequency ablation for Barrett's esophagus-related neoplasia
J. Krajciova, Z. Vackova, J. Spicak, Jan Martínek
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát, Petr Vávra, I Slívová, Lubomír Tulinský, Igor Penka
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Rational Design of a New Class of Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Tryptamine Related Agonists by Means of the Structure- and Ligand-Based Virtual Screening for Vaccine Adjuvant Discovery
Jan Honegr, R. Dolezal, D. Malinak, M. Benkova, O. Soukup, J. S. F. D. de Almeida, T. C. C. Franca, Kamil Kuča, R. Prymula
Year: 2018, Molecules
článek v odborném periodiku

Reactivation Potential of Novel More Lipophilic Pralidoxime Analogs
M. Hrabinova, J. Misik, D. Jun, Kamil Kuča
Year: 2018, Letters in Drug Design & Discovery
článek v odborném periodiku

Real-world Outcomes of Multiple Myeloma: Retrospective Analysis of the Czech Registry of Monoclonal Gammopathies
Roman Hájek, J. Jarkovsky, V. Maisnar, L. Pour, I. Spicka, J. Minarik, E. Gregora, P. Kessler, M. Sykora, H. Frankova, M. Campion, L. DeCosta, M. Treur, S. Gonzales-McQuire, W. Bouwmeester
Year: 2018, Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia
článek v odborném periodiku

Rekonstrukce durálních defektů xenogenním implantátem
Zdeněk Večeřa, Ondřej KREJČÍ, Michael Houdek, Radim Lipina, M Kanta
Year: 2018, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Respiratory-induced hemodynamic changes measured by whole-body multichannel impedance plethysmography
Peter Langer, Pavel Jurák, Vlastimil Vondra, Josef Halamek, Michal Mestanik, Ingrid Tonhajzerova, Ivo Viščor, Ladislav Soukup, Magdalena Matejkova, Eva Závodná, Pavel Leinveber
Year: 2018, Physiological research
článek v odborném periodiku

Results of voice evaluation using voice analysis with teachers
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Risk Factors Associated with Development of Extramedullary Disease in Multiple Myeloma
Tomáš Jelínek
Year: 2018
stať ve sborníku

Role of confocal laser endomicroscopy in patients with early esophageal neoplasia
M. Kollar, J. Spicak, E. Honsova, J. Krajciova, Z. Vackova, Jan Martínek
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

RTLS TECHNOLOGIE PRO TRAUMATOLOGII
Jaromír Konečný, Tomáš Urbanczyk, Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Year: 2018
stať ve sborníku

Safe storage of household substances to prevent child poisoning
Ilona Plevová, Markéta Nedělová
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients
Renata Soumarová
Year: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198