Publications
Význam terapeutického minitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam vyšetřování DAO v séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Year: 2013, Alergie
journal article

Význam vyšetřování v DAO séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Year: 2013, Klimická imunológia a alergológia
journal article

Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého
Vladimír Teplan
Year: 2013, Praktický lékař
journal article

Výživa a zdraví
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výživa II - Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví - cvičení. E-learningový kurz.
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Eliška Martinásková
Year: 2013, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Welding and lung cancer in a pooled analysis of case-control studies
B. Kendzia, T. Behrens, KH Jöckel, Vladimír Janout, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, AM J EPIDEMIOL
journal article

Yonsei medical journal (IF) - externí reviewer
Pavel Zonča
Year: 2013
editorial work

Zahraniční specializační pobyt - Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Bambek, Hamburk, Německo
Petr Vávra
Year: 2013
work experience abroad

Zajímavosti a komplikace v bariatrické chirurgii-video
Jan Dostalík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy kardiostimulace
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy Pilates metody
Petra Dobešová
Year: 2013
others

Zaměřeno na Indii
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup
Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Dostálová P., Petr Ambroz, Šťávová J., A. Prokopová, K. Adamcová, P. Rafčík
Year: 2013
abstract in proceedings

Zdravotní stav a karcinom pankreatu
H. Kollárová, K. Azeem, Hana Tomášková, V. Procházka, A. Martínek, O. Shonová, J. Ševčíková, D. Horáková, V. Janout
Year: 2013, Gastroent Hepatol
journal article

Zentrum für Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie, Wesseling
Pavel Zonča
Year: 2013
work experience abroad

Zhodnocení průměrné roční efektivní dávky a průměrné roční ekvivalentní dávky na ruce u personálu Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava v letech 2006-2012
J. Hudzietzová, Michal Koláček, L. Ullmannová, J. Sabol, Otakar Kraft
Year: 2013, Česká radiologie
journal article

Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny hmotnosti a inervace thymu po experimentálním ovlivnění
František Dorko, Ján Tokarčík, Erich Boroš, Tatiana Borošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.
František Dorko, Ján Tokarčík, Jaroslav Horáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zrádné chloridy
Astrid Šuláková, J. Čermáková
Year: 2013, První linie
journal article

Zvláštnosti diagnostiky a terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti
Petr Dítě, I. Novotný, P. Kocna, Martina Bojková, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Životní styl nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Psychiatrie
journal article

1. Není trombocytopenie jako trombocytopenie: Příspěvek nefrologa k hematologické diagnóze
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

60. let bariatrické chirurgie a co dál
Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

60th Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vancouver
Otakar Kraft
Year: 2013, NuklMed 2013
journal article

. Domácí umělá plícní ventilace
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwálková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

. Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

A cross-cultural study of the concept of caring through behaviours: patients' and nurses' perspectives in six different EU countries
Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Zoltán Balogh, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Darja Jarošová, Anastasios Merkouris
Year: 2012, Journal of Advanced Nursing
journal article

Acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis patients
Pavel Svoboda, M. Konečný, Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, V. Procházka, J. Ehrmann
Year: 2012, Biomedical Papers
journal article

Adherence k terapii u pacientů léčených Warfarinem
Michaela TEPEROVÁ, Lucie Sikorová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Adiponektin ve vztahu k ledvinné dysfunkci u nemocných s diabetes mellitus 2. typu - editorial
Vladimír Teplan
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Radka Kozáková
Year: 2012
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Radka Kozáková
Year: 2012
work experience abroad

Aktuální koncepce ošetřování závažných poranění v TC FNKV.
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

ALTERNATIVNÍ FORMA VÝUKY - DEN PRVNÍ POMOCI
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Alzheimerova choroba-vaskulární a psychosociální rizikové faktory
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, V. Pavuková, Omar Šerý
Year: 2012
abstract in proceedings

Analytické aspekty likvorových imunochemických analýz.
Pavlína Kušnierová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza samovražd v Moravskosliezkom kraji r. 2006-2010, Perspektíva komparativných štúdií.
Lucia Ihnát Rudinská, Martina Švancerová, Igor Dvořáček, Margita Smatanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


