Publications
Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek
Lucie Sikorová, Kristina Stichenwirthová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
Eva Zacharová
Year: 2012
abstract in proceedings

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková
Year: 2012, Hygiena
journal article

Portalegre
Radka Kozáková
Year: 2012
work experience abroad

Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2012
abstract in proceedings

Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní
Petr Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
J. Urbanec, Helena Šebáková
Year: 2012, Bezpečnost a hygiena práce
journal article

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae. Universitatis Catholicae in Ružomberok.
journal article

Pracovní spokojenost sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Sestra
journal article

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prevence při užívání hormonální antikoncepce
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika
T. Krejčí, T. Hrbáč, Radim Lipina, T. Paleček
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
abstract in proceedings

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika ošetřovatelské diagnostiky
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Profesionalita v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projektová výuka EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektová výuka praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projevy refluxní nemoci v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Practicus
journal article

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Protetika a ortotika
Petr Krawczyk
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce lékařskou mikrobiologií.
Dittmar Chmelař
Year: 2012, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
specialist book

První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy
Year: 2012, Osteologický bulletin
journal article

Přínos centralizace péče o pacienty s akutním krvácením do horního trávícího traktu
Pavel Svoboda, M. Konečný, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek, J. Ehrmann, V. Procházka
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence
Lucie Sikorová, Jana Závěšická
Year: 2012, Pediatrie pro praxi
journal article

Psychometrické vlastnosti české verze nástroje pracovní spokojenosti - McCloskey/Mueller satisfaction scale
Elena Gurková, Silvie Haroková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article


