Publications
Chronická pankreatitida
Petr Dítě, J. Trna, K. Floreánová, E. Geryk
Year: 2011, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Chronická pankreatitida v roce 2011
Petr Dítě, J. Trna, I. Novotný, M. Hermanová, H. Nechutová, E. Geryk
Year: 2011, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Chronicky dialyzační program dětí v ČR v r. 2010
K. Vondrák, Z. Doležel, J. Dušek, Michal Hladík
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Benjamin L. Fulton
Year: 2011, Trendsin Comparative Biochem & Physiol
článek v odborném periodiku

Cirkulující molekulární markery v onkologii
Arpád Bóday
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CIZINCI A LÉKAŘSKÁ PÉČĚ V ČR
Jana Vavrošová
Year: 2011
stať ve sborníku

Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia With Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, P. Kuglík
Year: 2011, Cesk Patol
článek v odborném periodiku

Comparison of prescreening methods and their effectiveness indiagnostic of hypertrophic cardiomyopathy
P. Vanickova, V. Drimlova, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of prescreening methods and their effectiveness indiagnostic of hypertrophic cardiomyopathy
P. Vanickova, V. Drimlova, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
stať ve sborníku

Cyclosporine A area-under-time-concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best?
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, David Suchý, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Otto Mayer
Year: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Česká bariatrie v roce 2010
Jan Dostalík, Pavol Holéczy, M. Kasalický, A. Bařinka, P. Beňo, S. Černý, M. Čierny, T. Hroch, M. Hrubý, V. Karnos
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Člověk a emergentní (nově se objevivší) patogenní mikroorganismy.
Dittmar Chmelař
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava
Renáta Ječmínková, Stanislav Jelen, Vladimír Ječmínek, Jiří Bílek, Jakub Foldyna, Filip Burša
Year: 2011
stať ve sborníku

Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin
J. Zahálková, J. Strojil, Nadežda Petejová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, Daniel Czerný, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec, R. Brzezny, V. Juráň
Year: 2011, J NEUROL
článek v odborném periodiku

Deficit objemu telových tekutín hodnotený sestrami podľa diagnostických znakov ošetrovateľskej diagnózy
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Lucie Sikorová
Year: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing-remitting course of disease and after clinical isolated syndrome
Vladimíra Sládková, J. Mareš, B. Lubenová, J. Zapletalová, David Stejskal, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2011, Neurological Research
článek v odborném periodiku

Demographic situation in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den první pomoci 2011
Sabina Psennerová, P. Matouch
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

Department of Health Studies, University of Stavanger
Renáta Zeleníková
Year: 2011
působení v zahraničí

Detection of Intracranial Arterial Stenosis Using Transcranial Color-Coded Duplex Sonography, Computed Tomographic Angiography, and Digital Subtraction Angiography
M. Roubec, M. Kuliha, V. Procházka, T. Fadrná, M. Filip, P. Kaňovský, K. Langová, R. Herzig, David Školoudík, Tomáš Jonszta
Year: 2011, J ULTRAS MED
článek v odborném periodiku

Diabetes se nevyhýbá ani zdravotníkům
Andrea Vilímková, M Kaniová
Year: 2011, -
článek v odborném periodiku

Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup
V. Doupal, J. Václavík, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek
Year: 2011, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Diplomový seminář
Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2011, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku

Distinguishing Between Perimortem and Postmortem Fracture: Are Osteons of Any Help?
Markéta Pechníková, D. Porta, C. Cattaneo
Year: 2011, International Journal of legal Medicine
článek v odborném periodiku

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů.Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Jiří Růžička, David Skoumal, Miloš Sázel, Evžen Hrnčíř
Year: 2011
ostatní

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody. Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Štěpán Novotný, H. Pácová, Miloš Sázel, Michal Hájek, David Skoumal
Year: 2011
ostatní

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi
Jan Lata, T. Fejfar, P. Hůlek, Z. Mareček, J. Petrtýl, V. Procházka, J. Špičák, I. Tozzi, T. Vaňásek, P. Zdeněk, R. Brůha, P. Drastich
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Dopravní nehoda
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dopravní nehoda I.
Jana Vavrošová, Jan Brozda
Year: 2011
ostatní

Dopravní nehoda II.
Jana Vavrošová, Jan Brozda
Year: 2011
ostatní

Dopravní nehoda III.
Petr Gáj, Marek Záhorský, Petra Steifová, Nikola Adamczyková
Year: 2011
ostatní

Dvojí tvář rakoviny jícnu - epidemiologie a etiologie
Vojtěch Kamarád, S. Magnusková, H Kollárová, K. Azeem
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of Rotor syndrome
Otakar Kraft, P Širůček, Astrid Šuláková, Lubomír Mrhač
Year: 2011
stať ve sborníku

Dynamická scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Education of informal caregivers in a home environment
Soňa Bocková, Jana Marečková
Year: 2011
stať ve sborníku

Edukace neformálních pečovatelů v domácím prostředí
Soňa Bocková, Jana Marečková
Year: 2011
stať ve sborníku

Edukace v primární stomatologické péči
Yvetta Vrublová
Year: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku

Effect of pesticide bendiocarbamate on distribution of acetylcholine- and butyrylcholine-positive nerves in rabbit's thymus
František Dorko, J. Danko, S. Flešarová, E. Boroš, A. Sobeková
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Effect of reoxygenation on heart rate variability after apnoic episode in Wistar rats.
Pavol Švorc
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effectiveness of radiosynoviorthesis in the treatment of chronic synovitis of small and middle-sized joints affected by rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku

EFFECTS OF TAMSULOSIN OCAS (TM) AND SOLIFENACIN ON EFFICACY AND QOL PARAMETERS IN MEN WITH LUTS/BPH IN THE SATURN TRIAL
P.E.V. Van Kerrebroeck, M Oelke, F Katona, Jan Krhut, J Liehne, V Gomberg, JC Santos, A Garcia-Hernandez, M Klaver, K Van Charldorp
Year: 2011, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku

EkoSonicSV endovascular system for recanalization of the basilar artery occlusion
D. Czerny, David Školoudík, M. Böhm, P. Klement, V. Procházka, Tomáš Jonszta
Year: 2011, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku

Embolie plodovou vodou - Kazuistika a review z literatury
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová
Year: 2011
stať ve sborníku

Embolie plodovou vodou- kazuistika a review z literatury.
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Endoscopic Approach in Diagnosis and Treatment of Biliary Complications after Laparoscopic Cholecystectomy
B. Kianička, Petr Dítě, P. Piskac, J. Korbicka, P. Vlcek, J. Zak
Year: 2011, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

Endoskopická sumukózní disekce v léčbě recidivující high-grade neoplazie v rektu
Ondřej Urban, Pavol Holéczy, J. Örhalmi, M. Čegan, P. Fojtík, M. Kliment, P. Falt, M. Hanousek, O. Mikolájek, V. Zoundjiekpon
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti
Radim Lipina, P. Matoušek, Tomáš Paleček, Pavel Komínek
Year: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Omar Šerý, Vladimír Janout
Year: 2011
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200