Publications
Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013, Psychiatrie
journal article

Výsledky bariatrických/metabolických reoperací
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
journal article

Vyšetrenie lymfatických uzlín u kolorektálneho karcinómu a vplyv ich pozitivity na liečbu a prognózu
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár
Year: 2013
abstract in proceedings

Vyšetřovací metody v ortotice a protetice
Jarmila Kristiníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuka biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Výukové DVD Reflexní masáže I
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukové DVD Reflexní masáže II
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukové videozáznamy - proces tvorby
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využitelnost a dopad klasifikace Aliance 3N v ošetřovatelské praxi
Soňa Bocková, Radka Kozáková
Year: 2013, Kontakt
journal article

VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY NANDA INTERNATIONAL U KŘEHKÝCH SENIORŮ
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2013, Profese on-line
journal article

Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí
Jana Dvořáčková, Jana Žmolíková, Jan Mužík, Magdalena Uvírová
Year: 2013, Onkologie
journal article

Využití hodnotících nástrojů posuzujících komplikace v dutině ústní dětí léčených chemoterapií
Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Využití laboratorních markerů k predikci HELLP syndromu
Pavlína Kušnierová, Ilona Faruzelová, Olga Michnová, Věra Ploticová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Eva Lapčíková, M Koutná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem
Patrice POPELKOVÁ, Elena Gurková, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelstvo
journal article

Vývoj a postavení laparoskopie
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze
Petra Halvová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, J. Ďědochová, Arnošt Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumný projekt Epidemiologie a genetika schizofrenie
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Martina Matějková, Kateřina Vařechová, Hana Tomášková, Ladislav Hosák
Year: 2013
abstract in proceedings

Význam edukace v prevenci termických úrazů u dětí
Pavlína Blahutová
Year: 2013
abstract in proceedings

Význam expresie survivinu v keratinocytových léziach kože
Marian Adamkov, M. Kovalská, M. Furjelová, K. Jurková
Year: 2013, Slovenský lekár
journal article

Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky
Alexandra Lochmanová, A. Bojdová, Ivo Lochman
Year: 2013, Alergologie
journal article

Význam stanovení indikátorů kvality v poskytování ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Year: 2013, Hygiena
journal article

Význam terapeutického minitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam vyšetřování DAO v séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Year: 2013, Alergie
journal article

Význam vyšetřování v DAO séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Year: 2013, Klimická imunológia a alergológia
journal article

Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého
Vladimír Teplan
Year: 2013, Praktický lékař
journal article

Výživa a zdraví
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výživa II - Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví - cvičení. E-learningový kurz.
Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Eliška Martinásková
Year: 2013, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Welding and lung cancer in a pooled analysis of case-control studies
B. Kendzia, T. Behrens, KH Jöckel, Vladimír Janout, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, AM J EPIDEMIOL
journal article

Yonsei medical journal (IF) - externí reviewer
Pavel Zonča
Year: 2013
editorial work

Zahraniční specializační pobyt - Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Bambek, Hamburk, Německo
Petr Vávra
Year: 2013
work experience abroad

Zajímavosti a komplikace v bariatrické chirurgii-video
Jan Dostalík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy kardiostimulace
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy Pilates metody
Petra Dobešová
Year: 2013
others

Zaměřeno na Indii
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup
Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Dostálová P., Petr Ambroz, Šťávová J., A. Prokopová, K. Adamcová, P. Rafčík
Year: 2013
abstract in proceedings

Zdravotní stav a karcinom pankreatu
H. Kollárová, K. Azeem, Hana Tomášková, V. Procházka, A. Martínek, O. Shonová, J. Ševčíková, D. Horáková, V. Janout
Year: 2013, Gastroent Hepatol
journal article

Zentrum für Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie, Wesseling
Pavel Zonča
Year: 2013
work experience abroad

Zhodnocení průměrné roční efektivní dávky a průměrné roční ekvivalentní dávky na ruce u personálu Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava v letech 2006-2012
J. Hudzietzová, Michal Koláček, L. Ullmannová, J. Sabol, Otakar Kraft
Year: 2013, Česká radiologie
journal article

Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny hmotnosti a inervace thymu po experimentálním ovlivnění
František Dorko, Ján Tokarčík, Erich Boroš, Tatiana Borošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.
František Dorko, Ján Tokarčík, Jaroslav Horáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


