Publications
Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic
Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Lékařské listy
journal article

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Léčba syndromu diabetické nohy
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Léčba syndromu diabetické nohy
J. Jurková, M. Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lenalidomide, melphalan, and prednisone followed by lenalidomide maintenance improves health-related quality of life in newly diagnosed multiple myeloma patients aged 65 years or older: results of a randomized phase III trial
M. A. Dimopoulos, M. Delforge, Roman Hájek, M. Kropff, MT Petrucci, P. Lewis, A. Nixon, J. Zhang, J. Mei, A. Palumbo
Year: 2012, Haematologica
journal article

Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Pavel Šištík, P. Šilhán, Ivana Kacířová, Karel Lemr, Milan Grundmann
Year: 2012, J CHROMATOGR B
journal article

Localisation of Sentinel Lymph Nodes in Patients with Melanomas by Planar Lymphoscintigraphic and Hybrid SPECT/CT Imaging
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2012, Nuclear Medicine Review
journal article

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management v ošetřovatelství
Ilona Plevová, Marketa Babičová, Michaela Běčáková, Dana Dolanová, Alena Machová, Markéta Polochová, Eva Slívová, Regina Slowik, Věra Stasková, Dominika Růžková
Year: 2012, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Measuring Subjective Quality of Life in Czech and Slovak Nurses: Validity of the Czech and Slovak Versions of Personal Wellbeing Index
E. Gurková, J. Džuka, M. Sováriová Soósová, K. Žiaková, Silvie Haroková, R. Šefrelová
Year: 2012, Journal of Social Research & Policy
journal article

Medikační pochybení
Ilona Plevová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medikační pochybení v procesu péče o pacienta
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Year: 2012
abstract in proceedings

Měření kvality života u seniorů s demencí
Silvie Stará, Radka Bužgová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Methadological training of cardiopulmonary resuscitation its evaluation in simulated conditions
Sabina Psennerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Roman Gřegoř
Year: 2012
abstract in proceedings

Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Mild Form of Treacher Collins Syndrome Imitating Juvenile Otosclerosis
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Case Reports in Pediatrics
journal article

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2012
editorial work

Místo kinezioterapie v léčbě osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování krevního tlaku u dětí
Alena Petzuchová, Darja Jarošová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Možnosti ošetřovatelského hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti radioterapie karcinomu prostaty
Renata Soumarová, H. Perková, T. Blažek, L. Homola, S. Machala, H. Richterová
Year: 2012, Urologie pro praxi
journal article

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii
Roman Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů.
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygentoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
abstract in proceedings

Můžeme predikovat riziko zlomeniny v důsleku pádu u pacientů s osteoporózou podle jejich pohybového chování?
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NADPH-d activity in rat thymus after the application of retinoid acid
František Dorko, Tatiana Špakovská, K. Lovásová, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2012, EUR J HISTOCHEM
journal article

Nařízení vlády 93 ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl
Year: 2012
the results realized by the provider

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku
Jiří Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.
J. Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti se samofixační síťkou Progrip - zkušenosti se 400 pacienty
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Název Prevalence a typ anémie v době stanovení diagnózy nespecifického zánětu u dětí /
Astrid Šuláková, O. Pozler, L. Nováčková, Dana Šalounová
Year: 2012, Československá pediatrie
journal article

NCCN guideliny pro rektální karcinom
Peter Ihnát
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neurazové stavy
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Year: 2012
abstract in proceedings

NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY
K. Frydrýšek, O. Učeň, T. Kubín, Leopold Pleva, L. Žilka, V. Sládeček
Year: 2012
abstract in proceedings

New European Initiatives in Colorectal Cancer Screening: Budapest Declaration
Tibor Wittmann, Reinhold Stockbrugger, László Herszényi, Daisy Jonkers, Béla Molnár, Jean-Christophe Saurin, Jaroslaw Regula, Alberto Malesci, Luigi Laghi, Támas Pintér, Béla Teleky, Petr Dítě, Zsolt Tulassay
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Normální a patologické nálezy na MR kloubů, výukové CD
Josef Nekula
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

NOVÉ TRENDY ROZVOJE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
Eva Češková, Ladislav Hosák, Roman Jirák, Tomáš Kašpárek, Michal Maršálek, Radovan Přikryl
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
journal article

Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Hana Tomášková, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, J. Nový, Josef Tvrdík
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

NS/14417
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews


