Publications
Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Thoracoscopic Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Timing cycles PM/ICD
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava
Petr Handlos, J. Karkoška, Igor Dvořáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tonsilla palatina: přehled studia problematiky.
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tonutí na Oddělení pediatrické resuscitační péče
Eva Lapčíková, M Koutná, Jana Vavrošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxikologie pro studenty lékařské fakulty
Petr Kurka, V gabauerová, Marie Staňková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Transkraniální duplexní sonografie v akutní medicíně
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Transplantace ledvin od dárců zemřelých na intoxikaci metanolem
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Traumatologický plán ZZS OK, krizová připravenost, HN
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traumatologický plán ZZS OK, krizová připravenost, HN
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treating Pharmacoresistant Schizophrenia in Elderly With Clozapine - Safety Profile Experience from Mental Hospital Kromeriz, Czech Republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
journal article

Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení
Ilona Plevová, Dana Dolanová, Katarína Adamicová
Year: 2013, Paliatívna medicína a liečba bolesti
journal article

Úloha Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kauze metanol
Helena Šebáková, Roman Letošník, Ladislava Michálková
Year: 2013, Hygiena
journal article

Universitat de les Illes Ballears
Darja Jarošová
Year: 2013
work experience abroad

Universitat de Valencia
Jana Vyskotová
Year: 2013
work experience abroad

University of West London: Comprehensive Systematic Review Training
Renáta Zeleníková
Year: 2013
work experience abroad

Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis
Petr Dítě, Jan Trna, Zdeněk Kinkor, Ivo Novotný, Jan Lata, Bohuslav Kianička, Markéta Hermanová
Year: 2013, Gut and Liver
journal article

Úroveň znalostí respondentů ve věkové kategorii od 10 do 17 let o termických úrazech s důrazem na zábavní pyrotechniku
Rostislav Plašťák, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úroveň znalostí v oblasti laické první pomoci u studentů středních škol
N Kolodějová, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do obecné a vývojové kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do problematiky ošetřovatelství založeného na důkazech
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
journal article

V centru zájmu piloti, potápěči, i běžní pacienti. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek
Year: 2013, Zdravotnické noviny -příloha, Kongresový list 10
journal article

Vaginální dyskomfort, intimní hygiena
Peter Koliba, P. jr. Koliba
Year: 2013, Praktické lékarenství
journal article

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patiens
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Duricova, J. Zahalková, J. Kacirova, K. Urbanek, M. Grundmann, H. Brozmanova
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Ivana Kacířová, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Doc. MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, J Zahálková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU A TUHOST CÉV U DĚTÍ S ESENCIÁLNÍ HYPERTENZÍ A DIABETEM MELLITEM . TYPU
Terezie Šuláková, J. Černá, J. Feber
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Omar Šerý, J. Štěpánová, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013, Praktický lékař
journal article

Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním - doporučený postup
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2013
editorial work

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv hormonální substituční terapie na kvalitu života žen v postmenopauze
Radka Bužgová, J. Kanioková
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Year: 2013, Hojení ran
journal article

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv kouření vodní dýmky a cigaret na zdraví
Jana Povová, Lenka HÝVNAROVÁ, Hana Tomášková
Year: 2013
abstract in proceedings

Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.
Petr Kovář, Tomáš Adamus
Year: 2013, Praktická gynekologie
journal article

Vliv protokolu na kvalitu léčby
Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, J. Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
abstract in proceedings

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv způsobu porodu na ženskou sexualitu
Petra Langrová, Yvetta Vrublová
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Vorinostat or placebo in combination with bortezomib in patients with multiple myeloma (VANTAGE 088): a multicentre, randomised, double-blind study
Meletios Dimopoulos, David S Siegel, Sagar Lonial, Junyuan Qi, Roman Hájek, Thierry Facon, Laura Rosinol, Catherine Williams, Hilary Blacklock, Hartmut Goldschmidt, Vania Hungia, Andrew Spencer, Antonio Palumbo, Thorsten Graef, Joseph E Eid, Jennifer Houp, Linda Sun, Scott Vuocolo, Kenneth C Anderson
Year: 2013, LANCET ONCOL
journal article

Výborná shoda mezi dvěma vyšetřovateli v hodnocení ultrazvukových parametrů stability a velikosti karotického aterosklerotického plátu
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly z anatomie
František Dorko, Eva Výborná
Year: 2013
others

Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči
Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

VYBRANÉ PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Jaroslav Horáček, Hana Hronzová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


