Publications
Plošný screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních?
Pavel Komínek, Eva Havlíková, Renáta Poláčková, Karol Zeleník, Zdeněk Kabelka
Year: 2012, Neonatologické listy
článek v odborném periodiku

PM10, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study
G. Hoek, S. Pattenden, S. Willers, T. Antova, E. Fabianova, C. Braun-Fahrländer, F. Forastiere, U. Gehring, H. Luttmann-Gibson, L. Grize, J. Heinrich, D. Houthuijs, N. Janssen, B. Katsnelson, A. Kosheleva, H. Moshammer, M. Neuberger, L. Privalova, P. Rudnai, F. Speizer, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, R. Zlotkowska, T. Fletcher
Year: 2012, EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
článek v odborném periodiku

Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech
Petra Dobešová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech
Petra Dobešová
Year: 2012
stať ve sborníku

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polytechnic Institute of Portalegre
Radka Kozáková
Year: 2012
působení v zahraničí

Poranění cév dolních končetin
Leopold Pleva, J. Pometlová, Vladimír Ječmínek, Jana Chmelová
Year: 2012, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace
Jolana Kondziolková
Year: 2012
stať ve sborníku

Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace
Jolana Kondziolková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek
Lucie Sikorová, Kristina Stichenwirthová
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
Eva Zacharová
Year: 2012
stať ve sborníku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková
Year: 2012, Hygiena
článek v odborném periodiku

Portalegre
Radka Kozáková
Year: 2012
působení v zahraničí

Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2012
stať ve sborníku

Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková
Year: 2012
stať ve sborníku

Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní
Petr Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2012
stať ve sborníku

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
stať ve sborníku

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
J. Urbanec, Helena Šebáková
Year: 2012, Bezpečnost a hygiena práce
článek v odborném periodiku

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae. Universitatis Catholicae in Ružomberok.
článek v odborném periodiku

Pracovní spokojenost sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Sestra
článek v odborném periodiku

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Prevence při užívání hormonální antikoncepce
Yvetta Vrublová
Year: 2012
stať ve sborníku

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
stať ve sborníku

Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika
T. Krejčí, T. Hrbáč, Radim Lipina, T. Paleček
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Year: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
stať ve sborníku

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika ošetřovatelské diagnostiky
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová
Year: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Profesionalita v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
stať ve sborníku

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
stať ve sborníku

Projektová výuka EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projektová výuka praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
stať ve sborníku

Projevy refluxní nemoci v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Practicus
článek v odborném periodiku


