Publications
Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Jana Nemcová
Year: 2012, Florence
journal article

Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care
Riita Suhonen, Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, E. Patiraki, Chryssoula Karlou, Z. Balogh, Anastasios Merkouris
Year: 2012, SCAND J CARING SCI
journal article

Patients' and nurses' perceptions of respect and human presence through caring behaviours: A comparative study
Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, E. Patiraki, Chryssoula Karlou, Zotan Balogh, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Darja Jarošová, Anastasios Merkouris
Year: 2012, NURS ETHICS
journal article

Patients´and nurses´perceptions of individualised care: an international comparative study
Riita Suhonen, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Zotan Balogh, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Journal of Clinical Nursing
journal article

Patologie, 2. doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Peptest - nová metoda v diagnostice extraezofageálního refluxu
J. Syrovátka, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012
abstract in proceedings

Peritoneal dialysis improves early prognosis of renal transplant recipients : Adipocytokines and muscle metabolism
R. Gurlich, L. Šenolt, V. Teplan, Jr., M. Štollová, Vladimír Teplan
Year: 2012, NUTRITION
journal article

Persistující a recidivující fluidothorax, pachypleura 1.dx
Radoslava Tomanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pes & člověk
Dittmar Chmelař
Year: 2012, Rodinné listy
journal article

Plošný screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních?
Pavel Komínek, Eva Havlíková, Renáta Poláčková, Karol Zeleník, Zdeněk Kabelka
Year: 2012, Neonatologické listy
journal article

PM10, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study
G. Hoek, S. Pattenden, S. Willers, T. Antova, E. Fabianova, C. Braun-Fahrländer, F. Forastiere, U. Gehring, H. Luttmann-Gibson, L. Grize, J. Heinrich, D. Houthuijs, N. Janssen, B. Katsnelson, A. Kosheleva, H. Moshammer, M. Neuberger, L. Privalova, P. Rudnai, F. Speizer, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, R. Zlotkowska, T. Fletcher
Year: 2012, EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
journal article

Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech
Petra Dobešová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech
Petra Dobešová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polytechnic Institute of Portalegre
Radka Kozáková
Year: 2012
work experience abroad

Poranění cév dolních končetin
Leopold Pleva, J. Pometlová, Vladimír Ječmínek, Jana Chmelová
Year: 2012, Úrazová chirurgie
journal article

Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace
Jolana Kondziolková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace
Jolana Kondziolková
Year: 2012
abstract in proceedings

Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Rehabilitácia
journal article

Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek
Lucie Sikorová, Kristina Stichenwirthová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
Eva Zacharová
Year: 2012
abstract in proceedings

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková
Year: 2012, Hygiena
journal article

Portalegre
Radka Kozáková
Year: 2012
work experience abroad

Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2012
abstract in proceedings

Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní
Petr Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
J. Urbanec, Helena Šebáková
Year: 2012, Bezpečnost a hygiena práce
journal article

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae. Universitatis Catholicae in Ružomberok.
journal article

Pracovní spokojenost sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Sestra
journal article

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prevence při užívání hormonální antikoncepce
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika
T. Krejčí, T. Hrbáč, Radim Lipina, T. Paleček
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
abstract in proceedings


