Publications
Rizikové faktory v etiopatogenezi chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Hana Nechutová
Year: 2013, Lékařské listy
journal article

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Roux-Y gastrický bypass
Pavol Holéczy
Year: 2013, -
journal article

Rozsah resekce a laparoskopie u divertikulární choroby colon sigmoideum
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke
M. Kuliha, M. Roubec, Tomáš Jonszta, J. Krajča, D. Czerny, A. Krajina, K. Langová, R. Herzig, Václav Procházka, David Školoudík
Year: 2013, AM J NEURORADIOL
journal article

Screening ROP ve FN Ostrava
Renáta Poláčková, Dalibor Cholevik, J. Timkovič, J. Němčanský, V. Kolarčíková, P. Mašek, M. Pokrývková
Year: 2013, Česká a slovenská oftalmologie
journal article

Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou - závažný problém medicínský i sociální
Jan Lužný, Blanka Skopalová, Milan Dedek
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
journal article

Sekundárne nádory tenkého čreva
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár
Year: 2013
abstract in proceedings

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
journal article

Sexuální dysfunkce u osob s arteriální hypertenzí z pohledu plánovaného rodičovství.
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexuální dysfunkce u žen s léčenou arteriální hypertenzí
Yvetta Vrublová, Mgr. Bohdana Břegová
Year: 2013
abstract in proceedings

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
journal article

Soběstačnost seniorů s mírnou a středně těžkou demencí a její vliv na subjektivně vnímanou kvalitu života
Jan Lužný, Petr Ambroz, Jan Chalany
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
journal article

Sociální determinanty zdraví
Vera Kristýna Jandačková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem
Jana Dvořáčková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, David Konvalinka, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Radek Měch, Iveta Žebráková, Andrea Hopenštoková, Jana Mazurová, Trombík Leszek
Year: 2013, Onkologie
journal article

Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu
Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Iveta Žebráková, Dušan Žiak, Robert Ondruššek
Year: 2013
abstract in proceedings

Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček
Year: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
journal article

Soudní lékařství
Igor Dvořáček
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální a aplikovaná kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika
Ilona Plevová, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Mgr. Adriana Hořčičáková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři
Jakub Doležel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013, NuklMed 2013
journal article

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
journal article

spolupráce při organizaci konference
Lubomír Martínek
Year: 2013
organizing conference, workshop

spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu
Peter Ihnát
Year: 2013
others

Stačí před IV trombolýzou pouze vyšetření glykemie? Kontroverze
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staging? u neurodegenerativních demencí
Jan Lužný
Year: 2013, Geriatrie a Gerontologie
journal article

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v České republice
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2013
work experience abroad

Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika
L. Čabalová, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2013, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením
Patricie Delongová, H. Kováčová, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, David Matura
Year: 2013
abstract in proceedings

Subanalýzy studie ARISTOTLE
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SUBJEKTIVNÍ POHODA A KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM - VZTAH OBOU KONSTRUKTŮ U PACIENTŮ S BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Suicidium propanbutanem
Petr Handlos, Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Světla a stíny minigastrického bypassu
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syfilis
Renáta Poláčková
Year: 2013, Mladá Fronta a.s.
specialist book chapter

Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních
Pavla Prokelová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
journal article

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami
Katarína Jurková, Ivan Varga, Štefan Polák, Martina Furjelová, Mária Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
journal article

Takayasu arteritis in a 10-month-old boy
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, Jana Čermáková, Katarína Miklošová
Year: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
journal article

Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers.
KA Phillips , RL Milne, MA Rookus, MB Daly, Lenka Foretová
Year: 2013, J Clin Oncol
journal article


