Publications
Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease
I. Novotný, P. Dítě, J. Trna, Jan Lata, Libuše Husová, Edvard Geryk
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
editorial work

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012
Ondřej Zela, Petr Vítek
Year: 2012, Medicína pro praxi
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - zdravotnická dokumentace
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrating Evidence Based Practice into nursing education in the Czech Republic
Darja Jarošová, Radim Líčeník, Kateřina Ivanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace 2012
A. Ryška, L. Petruzelka, J. Skříčková, V. Kolek, M. Hajdúch, Radoslav Matěj, Magdalena Uvírová, Miloš Pešek, Jana Dvořáčková, Helena Hornychová
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article

Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace
Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán, Ivana Kacířová
Year: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Jak definovat osoby s vysokým rizikem pankreatického karcinomu
Petr Dítě, E. Geryk, Martina Jelšíková, I. Novotný, J. Trna, Arnošt Martínek, H. Nechutová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Job satisfaction and leaving intentions of Slovak and Czech nurses
Elena Gurková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Katarína Žiaková, Radka Šerfelová, Mária Zamboriová
Year: 2012, International Nursing Review
journal article

Kapecitabin v kombinaci s radioterapií u lokálně pokročilého karcinomu rekta
Renata Soumarová, Adam Wendrinski, Josef Gruna, Matěj Škrovna
Year: 2012, The Lancet Oncology - české vydání
journal article

Kasuistika Stevensova?Johnsonova syndromu
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2012, Medical Tribune
journal article

Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologická argumentace výsledků posturografického vyšetření
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologický deficit po poranění pánve
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KLASIFIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY
Petr Dítě, I. Novotný, Martina Jelšíková, K. Floreánová, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterológia pre prax
journal article

Klinická praxe očima mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Kolorektální karcinom - současný stav léčby
Ondřej Urban, Karel Zeman, I. Kajzrlíková
Year: 2012, -
journal article

Kombinovaná léčba nemocných s mnohočetným myelomem - lenalidomid
Roman Hájek, Hana Plonková
Year: 2012, Acta Medicinae
journal article

Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi
Patricie Delongová, J. Bartusková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Onkologie
journal article

Komplexní hodnocení seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
Darja Jarošová, Kateřina Šindelová, Eva Topinková
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné transtibiální amputaci - KINEZIOTERAPUTICKÉ ASPEKTY
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Karel Kabele, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2012, Topenářství, instalace
journal article

Komunikace s postiženým
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová, Petra Rucká
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence
Vladimír Teplan
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Krvácení
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích
Hana Lukšová, Jana Kutnohorská, Yvetta Vrublová
Year: 2012, Kontakt
journal article

Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová, Michal FILIP
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života pacientů s bronchogenním karcinomem plic před a po chemoterapii
Olga Dunková, Radka Bužgová
Year: 2012, Kontakt
journal article

Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2012, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Kvalita života se závratí
Jana Vyskotová, Šárka Baarová, Eva Mrázková, Radka Bužgová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic
Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Lékařské listy
journal article

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Léčba syndromu diabetické nohy
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings


