Publications
Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

prezident konference 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie
Jan Dostalík
Year: 2013
organizing conference, workshop

Primární maligní meningeální melanom kazuistika
Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, J. Zuchnická, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Jirka Mačák
Year: 2013
abstract in proceedings

Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Year: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci
Veronika Sopuchová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Problematika stanovení glukosy glukometry a hexokinasou
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Proč se zabývat komunikací s cizincem v češtině?
Jana Vavrošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures
Alois Martan, Jan Krhut, Jaromír Mašata, Kamil Švabík, Michael Halaška, Lukáš Horčička, Roman Zachoval
Year: 2013, LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms
journal article

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě
Pavla KASPARKOVÁ, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Renáta Zálejská, Kateřina Richterová
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí
Ondřej Šimetka
Year: 2013
organizing conference, workshop

předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace
Pavel Zonča, Vít Unzeitig
Year: 2013
organizing conference, workshop

Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přeočkování proti tetanu na traumatologických ambulancích
Vladimír Janout, Jana Povová
Year: 2013, Úrazová chirurgie
journal article

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J. Prokop, P. Jelínek, P. Ostruszka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
abstract in proceedings

Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příprava bakalářské práce
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístrojová technika v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace
Petr Dítě, H. Nechutová, Pavel Svoboda, Bohumil Kianička, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Arnošt Martínek
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
journal article

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnát Rudinská, Pavel Zonča
Year: 2013, SURG TODAY
journal article

REACT MI trial: preliminary results
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

recenze monografie Ošetřovatelská péče v gastroenterologii a hepatologii
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

recenzní posudek monografie Kardiologie pro obor ošetřovatelství
Darja Jarošová, Eliška Sovová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

recenzní posudek monografie Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
Darja Jarošová, Jiří Vévoda
Year: 2013
published expert opinions, reviews

recenzní posudek na publikaci Zdravotní tělesná výchova
Petra Dobešová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Refluxní choroba jícnu
Petr Dítě, Tomáš Kupka, Bohumil Kianička, Martina Bojková, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Martin Rydlo, Arnošt Martínek
Year: 2013, Medicína po promoci
journal article

Rehabilitační propedeutika 1
Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rehabilitační propedeutika 2
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS.
Vladimír Teplan
Year: 2013, Farmakoterapie
journal article

Renální sympatektomie v léčbě závažné hypertenze: katetrizační denervace, farmakoterapie a renální funkce
Vladimír Teplan
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
journal article

Retroperitoneoskopická adrenalektomie
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Marcel Mitták, Petra Guňková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rhabdomyolýza
Nadežda Petejová
Year: 2013
abstract in proceedings

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizika torakoskopie
Marcel Mitták
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, Igor Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petra Guňková, Matúš Peteja, P. Havránek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja
Year: 2013, Vaskulárna medicína
journal article

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky
Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky
Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013, Psychiatrie
journal article

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu
Jana Povová, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings


