Publications
Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny
Radka Bužgová, Štěpánka Šmotková
Year: 2013, Časopis lékařů českých
journal article

Poruchy rytmu - antikoagulační léčba
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poruchy rytmu - indikace antikoagulační léčby
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poruchy rytmu - mám se jich bát? Kdy?
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poskytování první pomoci při popáleninách pracovníky Integrovaného záchranného systému
R Salomon, Pavlína Blahutová
Year: 2013
abstract in proceedings

Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study
Karol Zeleník, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Pavlína Peikertová, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2013, EUR ARCH OTO-RHINO-L
journal article

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
abstract in proceedings

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom
Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudky na doktorské práce pro VŠB - TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2013, Onkologie
journal article

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

PRACOVNÍ SPOKOJENOST JAKO PREDIKTOR SETRVÁNÍ SESTER NA PRACOVIŠTI - LITERÁRNÍ PŘEHLED
Silvie Haroková, Elena Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost porodních asistentek v ČR
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z fyziologie I.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z fyziologie II.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Preclinical data and early clinical experience supporting the use of histone deacetylase inhibitors in multiple myeloma
Paul G. Richardson, Constantine S. Mitsiades, Jacob P. Laubach, Roman Hájek, Ivan Spicka, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Moreau, David S. Siegel, Sundar Jagannath, Kenneth C. Anderson
Year: 2013, LEUKEMIA RES
journal article

Predictors of Symptomatic Intracerebral Hemorhage after Thrombolysis in Nation wide Sample
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

prezident konference 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie
Jan Dostalík
Year: 2013
organizing conference, workshop

Primární maligní meningeální melanom kazuistika
Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, J. Zuchnická, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Jirka Mačák
Year: 2013
abstract in proceedings

Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Year: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci
Veronika Sopuchová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Problematika stanovení glukosy glukometry a hexokinasou
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Proč se zabývat komunikací s cizincem v češtině?
Jana Vavrošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures
Alois Martan, Jan Krhut, Jaromír Mašata, Kamil Švabík, Michael Halaška, Lukáš Horčička, Roman Zachoval
Year: 2013, LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms
journal article

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě
Pavla KASPARKOVÁ, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Renáta Zálejská, Kateřina Richterová
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí
Ondřej Šimetka
Year: 2013
organizing conference, workshop

předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace
Pavel Zonča, Vít Unzeitig
Year: 2013
organizing conference, workshop

Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přeočkování proti tetanu na traumatologických ambulancích
Vladimír Janout, Jana Povová
Year: 2013, Úrazová chirurgie
journal article

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J. Prokop, P. Jelínek, P. Ostruszka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Year: 2013
abstract in proceedings

Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


