Publications
Diagnosis of Recanalization of the Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Reliability
Michal Bar, R. Mikulík, Tomáš Jonszta, A. Krajina, M. Roubec, David Školoudík, Václav Procházka
Year: 2012, AM J NEURORADIOL
článek v odborném periodiku

Diagnostika a terapie krvácení do horní části gastrointestinálního traktu
Petr Dítě
Year: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Diagnostika a terapie krvácení do horní části gastrointestinálního traktu
Petr Dítě
Year: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Didaktika TV cvičení 1
Petra Dobešová
Year: 2012
ostatní

Didaktika TV cvičení 2
Petra Dobešová
Year: 2012
ostatní

Didaktika TV 1 - cvičení
Petra Dobešová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika TV 1,2 - přednáška
Petra Dobešová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika TV 2 - cvičení (LS)
Petra Dobešová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]
David Zeman, Pavlína Kušnierová, J. Gottwaldová, A. Kloudová, Ivo Lochman, J. Ženková, Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, František Všianský
Year: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Distribuce zlomenin horního konce stehenní kosti v závislosti na roční době a počasí
Leopold Pleva
Year: 2012, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
článek v odborném periodiku

dítě
Bohumil Seifert, Petr Dítě, J. Bureš, A. Hep, V. Jirásek, R. Kroupa, K. Lukáš, J. Vojtíšková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dokumentování ošetřovatelského procesu
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dokumentování ošetřovatelského procesu
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
stať ve sborníku

Dôležitý nutričný faktor - vitamín A
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, František Dorko
Year: 2012, Slovenský veterinársky časopis
článek v odborném periodiku

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
P. Bouček, Milan Kvapil, V. Monhart, T. Pelikánová, I. Rychlík, A. Šmahelová, Vladimír Teplan, V. Tesař
Year: 2012, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu nespecifických střevních zánětů u dětí
Miroslava Adamcová, Jiří Bronský, Ondřej Hradský, Katarína Mitrová, Jiří Nevoral, Milan Bajer, Kateřina Bajerová, Oldřich Polzer, Petr Dědek, Eva Karásková, Lucie Kavalcová, Richard Škába, Lucie Netvalová, Jan Schwarz, Peter Szitányi, Astrid Šuláková
Year: 2012, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Dopravní nehoda
Jana Vavrošová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Dráždivý tračník - časté onemocnění ovlivňující kvalitu života nemocných
Petr Dítě
Year: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Dysfunkce sexuálních potřeb u pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dysfunkce sexuálních potřeb u pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
stať ve sborníku

EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
stať ve sborníku

Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2012, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii)
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Empatie jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče
Eva Zacharová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012?
I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2012, Gastronterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Endoskopická submukózní disekce časného karcinomu žaludku
Ondřej Urban, P. Fojtík, M. Kliment, P. Falt, O. Mikolájek, V. Zoundjiekpon, Martin Hanousek, I. Sušilová, I. Ferák
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Epidemiological of and risk factors for Alzheimer's disease: a reviev
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, V. Pavuková, Omar Šerý, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2012, Biomed Pap Med
článek v odborném periodiku

ERASMUS - INTENSIVE PROGRAMMES
Kateřina Macháčková, Kristýna Zděblová, Dominika Urbanová
Year: 2012
stať ve sborníku

Ergoterapie a ergodiagnostika
Kateřina Macháčková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ergoterapie a ergodiagnostika
Kateřina Macháčková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ergoterapie v klinických oborech
Marcela Dabrowská
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ergoterapie v klinických oborech 2
Jolana Kondziolková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ergoterapie v klinických oborech 3
Jolana Kondziolková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evidence based practice in geriatric nursing
Darja Jarošová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evidence Based Practice in Geriatric Nursing
Darja Jarošová
Year: 2012, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi
Helena Macková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Faktory pracovnej spokojnosti českých sestier
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Kontakt
článek v odborném periodiku

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory pracovní spokojenosti českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
stať ve sborníku

Farmakogenetika demence u Alzheimerovy choroby
Ladislav Hosák
Year: 2012, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Farmakogenetika v psychiatrii
Jan Juřica, Ladislav Hosák
Year: 2012, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku


