Publications
Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair
J. Mannova, Z. Silhart, A. Prokes, Pavel Ševčík
Year: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Nanopatologie - nový vědecký obor
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jirka Mačák
Year: 2013, Česko-slovenská patologie
journal article

Natural orifice specimen extarction.tium extractionn
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii I
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii II.
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nazální chondromezenchymální hamartom - kazuistika
Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, Petr Matoušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Year: 2013, Mladá fronta
specialist book

Negynekologické kontraindikace "office" hysteroskopie prováděné v ambulanci
Petr Kovář, Jana Kučerová
Year: 2013, Praktická gynekologie
journal article

Není trombocytopenie jako trombocytopenie: příspěvek nefrologa k diagnóze trombocytopenie
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neurologická symptomatologie onemocnění selární oblasti
Michal Bar
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Neurologie pro speciální pedagogy
Pavel Ressner, M. Král, David Školoudík, Petra Bártová, A. Bártková, D. Šaňák, R. Obereignerů, T. Veverka
Year: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Neurologie-Obrazový atlas
Pavel Ressner, Michal Bar, Vilém Novák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH
Hana Hronzová, Ján Tokarčík, František Dorko, Vojtěch Jarkuliš, Richard Novobilský, Eliška Franková, Daniela Hahnová, Jana Pražanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii)
František Dorko, Jaroslav Horáček, Ján Tokarčík, I. Sulla
Year: 2013
abstract in proceedings

NEW ONSET REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS- ?NORSE?-A CASE REPORT
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecné komplikace laparoskopické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Obezita u dětí ve školním věku
Gabriela Gongolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas neurologie
Michal Bar, Pavel Ressner
Year: 2013, Ostravská universita
specialist book

Occupational exposure to immunologically active agents and risk for lymphoma: The European Epilymph case-control study
A. Espinoza, JP Zock, Y. Benavente, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
journal article

Occupational exposure to trichloroethylene and risk of non-Hodgkin lymphoma and its major subtypes: A pooled IinterLlymph analysis
P. Cocco, R. Vermulen, V. Flore, Lenka Foretová, Vladimír Janout, A. Kol.
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occurence of Sexual Dysfuncion Among Men and Woman with chronical disease
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová, Hana Tomášková
Year: 2013
abstract in proceedings

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Year: 2013
abstract in proceedings

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 1
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 2
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná němčina pro studenty se spec. potřebami při studiu
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Year: 2013, Hojení ran
journal article

Ohlédnutí za trilaterálním sympoziem miniinvazivní chirurgie v Ostravě 2012
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
abstract in proceedings

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastické operace prsu pro karcinom
J Krištof, J Heroková, Pavol Holéczy, A Humeňanská, E Sadílková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace léčby akutní CMP v České republice
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými projevy refluxní choroby
Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, Jana Škvrňáková, Arnošt Pellant
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Grada
specialist book

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


