Publications
Moderní léčba karcinomu jícnu
Miloslav Duda, L. Adamčík, L. Dušek, M. Škrovina, R. Soumarová, T. Jínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molecular mechanisms of neuropathological changes in Alzheimer's disease: a review
Omar Šerý, Jana Povová, Ivan Míšek, Lukas Pesak, Vladimír Janout
Year: 2013, FOLIA NEUROPATHOL
journal article

Monitorování hladiny oxidu uhličitého v přednemocniční neodkladné péči
Radim Vytřas, Andrea Vilímková
Year: 2013
abstract in proceedings

Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2013, NURS EDUC TODAY
journal article

Morfologie hyperplazie a dysplazie epitelu sliznic
R. Ondruššek, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Š. Laciok, V. Židlík
Year: 2013
abstract in proceedings

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnost prevence termických úrazů u dětí
V Panáčová, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi
Kateřina Macháčková, Iva Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinar treatment of stomach cancer
Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární přístup léčby karcinomu žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie.
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. Léčba anaerobních infekcí
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple independent variants at the TERT locus are associated with telomere length and risks of breast and ovarian cancer
SE Bojesen, KA Pooley, SE Johnatty, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
journal article

Multiple Myeloma and lifetime occupation: Results from the EPILYMPH study
C. Perrotta, A. Staines, M. Codd, Lenka Foretová
Year: 2013, Journal of Occupational Medicine and Toxicology
journal article

Multiple myeloma and occupation: A pooled analysis by the International Multiple Myeloma Consortium
C. Perrotta, S. Kleefeld, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
journal article

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Year: 2013
abstract in proceedings

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Year: 2013, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Myeloma stem cell concepts, heterogeneity and plasticity of multiple myeloma
Roman Hájek, Samuel A. Okubote, Hana Svachova
Year: 2013, BRIT J HAEMATOL
journal article

Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair
J. Mannova, Z. Silhart, A. Prokes, Pavel Ševčík
Year: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Nanopatologie - nový vědecký obor
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jirka Mačák
Year: 2013, Česko-slovenská patologie
journal article

Natural orifice specimen extarction.tium extractionn
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii I
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii II.
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nazální chondromezenchymální hamartom - kazuistika
Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, Petr Matoušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Year: 2013, Mladá fronta
specialist book

Negynekologické kontraindikace "office" hysteroskopie prováděné v ambulanci
Petr Kovář, Jana Kučerová
Year: 2013, Praktická gynekologie
journal article

Není trombocytopenie jako trombocytopenie: příspěvek nefrologa k diagnóze trombocytopenie
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neurologická symptomatologie onemocnění selární oblasti
Michal Bar
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Neurologie pro speciální pedagogy
Pavel Ressner, M. Král, David Školoudík, Petra Bártová, A. Bártková, D. Šaňák, R. Obereignerů, T. Veverka
Year: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Neurologie-Obrazový atlas
Pavel Ressner, Michal Bar, Vilém Novák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH
Hana Hronzová, Ján Tokarčík, František Dorko, Vojtěch Jarkuliš, Richard Novobilský, Eliška Franková, Daniela Hahnová, Jana Pražanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii)
František Dorko, Jaroslav Horáček, Ján Tokarčík, I. Sulla
Year: 2013
abstract in proceedings

NEW ONSET REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS- ?NORSE?-A CASE REPORT
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Technologies in the Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecné komplikace laparoskopické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Obezita u dětí ve školním věku
Gabriela Gongolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas neurologie
Michal Bar, Pavel Ressner
Year: 2013, Ostravská universita
specialist book


