Publications
Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu
Zdeněk Jirák, M.V. Jokl, Hana Tomášková, Lenka Zuská, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková, Věra Pražáková
Year: 2013, Kontakt
journal article

Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnocení spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2013, Profese on-line
journal article

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii
Radka Kozáková, Barbora Adamčíková
Year: 2013, Hygiena
journal article

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Onkologie
journal article

Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Petr Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
editorial work

Hyperbaroxie- up to date 2013
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Year: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
journal article

Hypoxiou-indukovaný proteín karbonická anhydráza IX: potenciálny diagnostický marker a prognostický parameter nádorov mliečnej žľazy
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Zuzana Tatarková, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny pro praxi
journal article

Iatrogenní amputace břišní aorty
Petr Handlos, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive nejen pro BMW
Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.
Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles
T. Brzicová, Ivo Lochman, P. Danihelka, Alexandra Lochmanová, K. Lach, V. Mička
Year: 2013, Journal of Physics: Conference Series
journal article

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Year: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
journal article

Implementace zdravotnické praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Indikátory kvality v intenzivní péči
K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, M. Matějovič, Pavel Ševčík, V. Šrámek
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Inervácia ženských pohlavných orgánov a je postihnutie pri nádorových ochoreniach
Tatiana Borošová, František Dorko, Peter Bohuš
Year: 2013
abstract in proceedings

Informatika a legislativa ve zdravotnictví
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Injury of biliary duct
Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová, Hana Sochorová
Year: 2013
editorial work

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Integrative Genome-Wide Gene Expression Profiling of Clear Cell Renal Cell Carcinoma in Czech Republic and in the United States
MB Wozniak, F. Clavez-Kelm, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, PLoS One
journal article

Intenzita a délka tkáňové ischemie těžce polytraumatizovaných pacientů v závislosti na délce přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu a operačním čase registrované mikrodialýzou svalové tkáně
Filip Burša, Leopold Pleva
Year: 2013, Úrazová chirurgie
journal article

Interactive effect of MTHFR and ADRA2A gene polymorphisms on pathogenesis of schizophrenia
Jan Lochman, Jiří Plesník, Vladimír Janout, Jana Povová, Ivan Míšek, Dagmar Dvořáková, Omar Šerý
Year: 2013, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

International Cancer of the Pancreas Screening (CAPS) Consortium summit on the management of patients with increased risk for familial pancreatic cancer
Marcia Irene Canto, Harinck Femme, Ralph H. Hruban, George Johan Offerhaus, Jan-Werner Poley, Ihab Kamel, Yung Nio, Richard S. Schulick, Claudio Bassi, Irma Kluijt, Michael J. Levy, Amitabh Chak, Paul Fockens, Michael Goggins, Marco Bruno, Petr Dítě
Year: 2013, GUT
journal article

International Study of Midwifery Job satisfaction
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Interpretace toxikologických nálezů a jejich úskalí
Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
abstract in proceedings

Inter-rater Agreement in Carotid Atherosclerotic Plaque Evaluation by 3D Ultrasound
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová
Year: 2013
abstract in proceedings

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intraarteriální terapie akutní okluze velké mozkové tepny- kontroverze proti
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Introduction to Functional Histology
Marian Adamkov
Year: 2013, P+M Turany
specialist book

Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?
Kateřina Azeem, Hana Tomášková, Dagmar Horáková, Silvie Magnusková, Jarmila Ševčíková, Vladimír Janout, Helena Kollárová
Year: 2013, Central European Journal of Medicine
journal article

Is IV tPA the definite treatment in acute large artery occlusion
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce
Rastislav Maďar
Year: 2013, Vakcinologie
journal article

Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici
Michal Hladík, Tomáš Kuhn, Michal Hladík
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
specialist book chapter

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí?
Jan Lužný
Year: 2013, Cognitive Remediation Journal
journal article

Japonská encefalitida
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Peter Ihnát
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Petra Guňková, Igor Guńka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jemná motorika
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013, Grada Publishing, a.s.
specialist book

JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva
Ilona Plevová
Year: 2013
work experience abroad

Job satisfaction - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, Elena Gurková, Raul Gordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras, M.S. Song, M. Lee, S. Wai-Chi Chan, Alvisa Palese, G. Godeas, Katarína Žiaková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Job satisfaction and subjective well - being among midwifes - cross - national comparisons
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article


