Publications
Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jan Lata, Jiří Vaníček, Martin Bulik
Year: 2013, HEPATO-GASTROENTEROL
journal article

Endoscopic vs open saphenous vein harvest for coronary artery bypass grafting: A leg-related morbidity and histological comparison
Radim Brát, Jaroslav Horáček, Jiří Sieja
Year: 2013, Biomedical Papers
journal article

Endoskopická transkarunkulární mediální orbitotomie jako přístup k ošetření posttraumatického krvácení z a. ethmoidalis anterior
L. Čabalová, P. Komínek, Karol Zeleník, J. Syrovátka, Petr Matoušek
Year: 2013, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Loveček, M. Straka, D. Žiak, Přemysl Falt, P. Fojtík, Jana Dvořáčková
Year: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Epidemiologie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2013, Urologie pro praxi
journal article

Epidemiologie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

Epidemiologie karcinomu močového měchýře-pilotní studie
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease
Jana Povová, Vladimír Janout, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease
Jana Povová, Vladimír Janout, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová
Year: 2013
abstract in proceedings

EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice
Daniel Schwarz, Milan Adamus, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, Jan Maláska, Martin Matějovič, Pavel Ševčík, Vladimír Šrámek
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se speciálními potřebami 2
Jolana Kondziolková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ergterapie v klinických oborech pro studenty se speciálními potřebami 1
Marcela Dabrowská
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etiologická klasi? kace iCMP - minimální diagnostický Algoritmus
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Exposure to UV radiation and risk of Hodgkin lymphoma: A pooled analysis
A. Monnereau, SL Glaser, CW Schupp, Lenka Foretová
Year: 2013, BLOOD
journal article

Expresia antiapoptotického proteínu survivinu v melanocytových léziách kože
Marian Adamkov, Mária Kovalská, Martina Furjelová, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
journal article

Expression of Tumor Supressor p53 Protein and Anti-Apoptotic Protein Survivin in Prostate Cancer
K. Jurková, M. Furjelová, M. Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Expression Pattern of Hypoxia-inducible Carbonic Anhydrase IX in Breast Cancer
M. Furjelová, M. Kovalská, K. Jurková, Tereza Carbolová, M. Benčat, Marian Adamkov
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Extracranially metastasizing meningiomas
T. Krejci, S. Poticny, T. Hrbac, Radim Lipina, Z. Vecera, Jana Dvořáčková, T. Palecek
Year: 2013, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors?
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Miroslav Tedla, Jakub Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2013, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
journal article

Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Extrakraniálně metastazující meningeomy
T. Krejčí, S. Potičný, T. Hrbáč, Radim Lipina, Z. Večeřa, Jana Dvořáčková, T. Paleček
Year: 2013, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia
Renáta Zeleníková
Year: 2013
work experience abroad

FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013, Atentción Primaria
journal article

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu
Martin Havel, J. Bártová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2013
abstract in proceedings

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gender Differences in Quality of Life Among Seniors With and Without Mental Disorder - Example from Moravia, Czech republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
journal article

Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Šárka Hilscherová, Tomáš Král, Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu
J. Bartusková, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská
Year: 2013
abstract in proceedings

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for chronic lymphocytic leukemia
Sl Berndt, CF Skibola, V. Joseph, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
journal article

Genome-Wide Association Study in BRCA1 Mutation Carriers Identifies Novel Loci Associated with Breast and Ovarian Cancer Risk
FJ Couch, X. Wang, L. McGuffog, Lenka Foretová
Year: 2013, PLOS GENET
journal article

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Granulocyte Colony-Stimulating Factor in Patients With Acute Ischemic Stroke Results of the AX200 for Ischemic Stroke Trial
EB. Ringelstein, V. Thijs, B. Norrving, A. Chamorro, F. Aichner, M. Grond, J. Saver, R. Laage, A. Schneider, F. Rathgeb, G. Vogt, G. Charisse, JB. Fiebach, S. Schwab, WR. Schabitz, R. Kollmar, M. Fisher, M. Brozman, David Školoudík
Year: 2013, STROKE
journal article

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková
Year: 2013, Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury
specialist book

Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?
Milan Šír, Leopold Pleva, I Dudík, Anton Pelikán
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.
Petr Vávra, P. Twardziková, Marek Penhaker, Tomáš Jonszta, M Hasal, J Nowaková, Peter Ihnát, Daniel Czerný, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková
Year: 2013, Onkologie
journal article

Hlasová analýza-první zkušenosti
Eva Mrázková, Naděžda Bulawová, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Year: 2013
abstract in proceedings

Hodnocení kvality péče rodiči dětských pacientů
Dana Valušová, Darja Jarošová
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


