Publications
FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013, Atentción Primaria
journal article

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu
Martin Havel, J. Bártová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2013
abstract in proceedings

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gender Differences in Quality of Life Among Seniors With and Without Mental Disorder - Example from Moravia, Czech republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
journal article

Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Šárka Hilscherová, Tomáš Král, Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu
J. Bartusková, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská
Year: 2013
abstract in proceedings

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for chronic lymphocytic leukemia
Sl Berndt, CF Skibola, V. Joseph, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
journal article

Genome-Wide Association Study in BRCA1 Mutation Carriers Identifies Novel Loci Associated with Breast and Ovarian Cancer Risk
FJ Couch, X. Wang, L. McGuffog, Lenka Foretová
Year: 2013, PLOS GENET
journal article

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Granulocyte Colony-Stimulating Factor in Patients With Acute Ischemic Stroke Results of the AX200 for Ischemic Stroke Trial
EB. Ringelstein, V. Thijs, B. Norrving, A. Chamorro, F. Aichner, M. Grond, J. Saver, R. Laage, A. Schneider, F. Rathgeb, G. Vogt, G. Charisse, JB. Fiebach, S. Schwab, WR. Schabitz, R. Kollmar, M. Fisher, M. Brozman, David Školoudík
Year: 2013, STROKE
journal article

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková
Year: 2013, Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury
specialist book

Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?
Milan Šír, Leopold Pleva, I Dudík, Anton Pelikán
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.
Petr Vávra, P. Twardziková, Marek Penhaker, Tomáš Jonszta, M Hasal, J Nowaková, Peter Ihnát, Daniel Czerný, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková
Year: 2013, Onkologie
journal article

Hlasová analýza-první zkušenosti
Eva Mrázková, Naděžda Bulawová, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Year: 2013
abstract in proceedings

Hodnocení kvality péče rodiči dětských pacientů
Dana Valušová, Darja Jarošová
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu
Zdeněk Jirák, M.V. Jokl, Hana Tomášková, Lenka Zuská, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková, Věra Pražáková
Year: 2013, Kontakt
journal article

Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnocení spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2013, Profese on-line
journal article

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii
Radka Kozáková, Barbora Adamčíková
Year: 2013, Hygiena
journal article

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Onkologie
journal article

Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Petr Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
editorial work

Hyperbaroxie- up to date 2013
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Year: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
journal article

Hypoxiou-indukovaný proteín karbonická anhydráza IX: potenciálny diagnostický marker a prognostický parameter nádorov mliečnej žľazy
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Zuzana Tatarková, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny pro praxi
journal article

Iatrogenní amputace břišní aorty
Petr Handlos, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive nejen pro BMW
Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.
Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles
T. Brzicová, Ivo Lochman, P. Danihelka, Alexandra Lochmanová, K. Lach, V. Mička
Year: 2013, Journal of Physics: Conference Series
journal article

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Year: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
journal article

Implementace zdravotnické praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Indikátory kvality v intenzivní péči
K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, M. Matějovič, Pavel Ševčík, V. Šrámek
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Inervácia ženských pohlavných orgánov a je postihnutie pri nádorových ochoreniach
Tatiana Borošová, František Dorko, Peter Bohuš
Year: 2013
abstract in proceedings

Informatika a legislativa ve zdravotnictví
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Injury of biliary duct
Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


