Publications
člen Čestné rady České lékařské komory
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen redakční rady Česká gynekologie
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
Vít Unzeitig
Year: 2013
editorial work

člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

členem dvou komisí pro obhajobu disertační práce na VŠB TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Defekt síňového septa- opomíjená diangóza
Ivo Oral
Year: 2013
abstract in proceedings

Defekt síňového septa- opomíjená diangóza
Ivo Oral, J. Novotný, J. Januška
Year: 2013
abstract in proceedings

Dekompresní kraniektomie
Michal Bar
Year: 2013, Maxdorf
specialist book chapter

Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?
Peter Ihnát, T. Posolda, Anton Pelikán, Marcel Mitták, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Delormeho operácia renesancia perineální plastiky rekta?
Peter Ihnát, Tomáš Posolda, A Pelikán, M Mitták, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Den první pomoci
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Nikola Adamczyková
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI - DPP
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Nikola Adamczyková
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI 2012 - ZÁŽITKOVÁ ETAPA
Petr Matouch, Sabina Psennerová, Karel Doležal
Year: 2013
abstract in proceedings

DEN PRVNÍ POMOCI 2012 zážitková etapa
Petr Matouch, Sabina Psennerová, Karel Doležal
Year: 2013
abstract in proceedings

DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Lucie Sikorová, Petra Benešová
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Děti v ohrožení života v linii 1. kontaktu
Michal Hladík
Year: 2013, Pediatria
journal article

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu - doporučený postup
A Měchurová, R Vlk, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Vlastimil Ščudla, Zdeněk Adam, Roman Hájek, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Vladimír Maisnar, Patrik Flodr, Zuzana KUFOVÁ, Pavla Látalová, Anna Potáčová, Romana Ryšavá, Ivan Špička, Martin Tichý, Pavla Všianská
Year: 2013, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Diagnostikujeme správně a včas demenci?
Jan Lužný
Year: 2013, Cognitive Remediation Journal
journal article

Didaktika tělesné výchovy
Petra Dobešová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dietary Intake and Body Composition Following a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, M Bolek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dietní opatření v predialýze
Vladimír Teplan
Year: 2013, Aktuality v nefrologii
journal article

Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: case report and review of literature
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla
Year: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

Distribution of AChE and BuChE - positive nerves and alterations in the rabbit thymus and bone marrow after bendiocarbamate administration
S. Flesarova, František Dorko, M. Maloveska, P. Massanyi, G. Formicki, T. Łaciak
Year: 2013, Wydawnictwo Naukowe UP
specialist book chapter

Dobrovolnický program v NsP Havířov, p.o.
Michaela Kršíková, Ilona Plevová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče
Milan Adamus, Karel Cvachovec, Vladimír Černý, Ivan Herold, Michal Horáček, Miroslav Průcha, Pavel Ševčík
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Dvojdobá ruptura srdce
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček, Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice?
Vladimír Teplan
Year: 2013, Časopis lékařů českých
journal article

Dysfunkce sexuálních potřeb u pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
abstract in proceedings

Dystokie ramének - doporučený postup
J Záhumenský, M Procházka, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Ectopic liver: Different manifestations, one solution
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Jan Fleege
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Edukace kardiaků na Kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukační centrum pro kardiaky - první zkušenosti
Jakub Doležel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efekt přihlížejícího jako faktor ovlivňující poskytování první pomoci
Marek Siedlok, Sabina Psennerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2013, PHYSIOL RES
journal article

Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Vít Šmajstrla
Year: 2013, OBES SURG
journal article

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
journal article

Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA)
J. Martinek, K. Conrad, Ivo Lochman, E.K.L. Chan, Alexandra Lochmanová, M.J. Fritzler, V. Krauz, R.L. Humbel, P.L. Meroni, G. Steiner, Y. Shoenfeld
Year: 2013, PABST Science Publishers, Lengerich
specialist book chapter

EKG kvíz
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EKG kvíz - PM/ICD algoritmy
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ekonomika a pojišťovnictví
Ilona Plevová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


