Publications
Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky
Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2013, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu
Jana Povová, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

Rizikové faktory v etiopatogenezi chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Hana Nechutová
Year: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Roux-Y gastrický bypass
Pavol Holéczy
Year: 2013, -
článek v odborném periodiku

Rozsah resekce a laparoskopie u divertikulární choroby colon sigmoideum
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke
M. Kuliha, M. Roubec, Tomáš Jonszta, J. Krajča, D. Czerny, A. Krajina, K. Langová, R. Herzig, Václav Procházka, David Školoudík
Year: 2013, AM J NEURORADIOL
článek v odborném periodiku

Screening ROP ve FN Ostrava
Renáta Poláčková, Dalibor Cholevik, J. Timkovič, J. Němčanský, V. Kolarčíková, P. Mašek, M. Pokrývková
Year: 2013, Česká a slovenská oftalmologie
článek v odborném periodiku

Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou - závažný problém medicínský i sociální
Jan Lužný, Blanka Skopalová, Milan Dedek
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
článek v odborném periodiku

Sekundárne nádory tenkého čreva
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár
Year: 2013
stať ve sborníku

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku

Sexuální dysfunkce u osob s arteriální hypertenzí z pohledu plánovaného rodičovství.
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální dysfunkce u žen s léčenou arteriální hypertenzí
Yvetta Vrublová, Mgr. Bohdana Břegová
Year: 2013
stať ve sborníku

Show must go on
Stanislav Czudek, Z Farnik
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
stať ve sborníku

Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Soběstačnost seniorů s mírnou a středně těžkou demencí a její vliv na subjektivně vnímanou kvalitu života
Jan Lužný, Petr Ambroz, Jan Chalany
Year: 2013, Sociálno-zdravotnícke spektrum
článek v odborném periodiku

Sociální determinanty zdraví
Vera Kristýna Jandačková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem
Jana Dvořáčková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, David Konvalinka, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Radek Měch, Iveta Žebráková, Andrea Hopenštoková, Jana Mazurová, Trombík Leszek
Year: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu
Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Iveta Žebráková, Dušan Žiak, Robert Ondruššek
Year: 2013
stať ve sborníku

Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček
Year: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
článek v odborném periodiku

Soudní lékařství
Igor Dvořáček
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální a aplikovaná kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika
Ilona Plevová, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Mgr. Adriana Hořčičáková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři
Jakub Doležel
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

spolupráce při organizaci konference
Lubomír Martínek
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu
Peter Ihnát
Year: 2013
ostatní

Stačí před IV trombolýzou pouze vyšetření glykemie? Kontroverze
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staging? u neurodegenerativních demencí
Jan Lužný
Year: 2013, Geriatrie a Gerontologie
článek v odborném periodiku

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v České republice
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2013
působení v zahraničí

Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika
L. Čabalová, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2013, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením
Patricie Delongová, H. Kováčová, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, David Matura
Year: 2013
stať ve sborníku

Subanalýzy studie ARISTOTLE
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SUBJEKTIVNÍ POHODA A KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM - VZTAH OBOU KONSTRUKTŮ U PACIENTŮ S BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Suicidium propanbutanem
Petr Handlos, Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světla a stíny minigastrického bypassu
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syfilis
Renáta Poláčková
Year: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize

Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních
Pavla Prokelová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami
Katarína Jurková, Ivan Varga, Štefan Polák, Martina Furjelová, Mária Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
článek v odborném periodiku


