Publications
Is IV tPA the definite treatment in acute large artery occlusion
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce
Rastislav Maďar
Year: 2013, Vakcinologie
journal article

Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici
Michal Hladík, Tomáš Kuhn, Michal Hladík
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
specialist book chapter

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí?
Jan Lužný
Year: 2013, Cognitive Remediation Journal
journal article

Japonská encefalitida
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Peter Ihnát
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Petra Guňková, Igor Guńka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jemná motorika
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013, Grada Publishing, a.s.
specialist book

JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva
Ilona Plevová
Year: 2013
work experience abroad

Job satisfaction - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, Elena Gurková, Raul Gordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras, M.S. Song, M. Lee, S. Wai-Chi Chan, Alvisa Palese, G. Godeas, Katarína Žiaková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Job satisfaction and subjective well - being among midwifes - cross - national comparisons
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

K problematice Sudeckovy dystrofie
Michal Hájek
Year: 2013, Hojení ran
journal article

kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

kapitola Hrudní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Marcel Mitták, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

kapitola Kardiochirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Radim Brát, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinom pankreatu a faktory životního stylu
K. Azeem, J. Ševčíková, Hana Tomášková, D. Horáková, V. Procházka, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Janout, H. Kollárová
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
abstract in proceedings

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Karcinom tlustého střeva - zhodnocení komplikací a rizik plánovaných
M. Škrovina, E. Holaškova, J. Bartoš, P. Anděl, M. Migrova, R. Soumarova, M. Straka, L. Adamčík, Miloslav Duda
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Sabina Psennerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Katetrizační ablační sypatektomie u nefrologických nemocných.
Vladimír Teplan
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Petr Vávra
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistiky_diagnostika a léčba v oboru nukleární medicína
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinické doporučené postupy v kardiologii
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy
Jan Lužný, Blanka Skopalová
Year: 2013, Psychiatria pre prax
journal article

Kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" - prospektivní, randomizovaná studie
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Year: 2013, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Year: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Komentář k článku "Fulminantní průběh hellp syndromu s infaustním vyústěním - kazuistika"
Ondřej Šimetka
Year: 2013, -
journal article

Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Rostislav Čichoň
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Michaela Lukšíková, Yvetta Vrublová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Ivo Lochman, J. Martínek
Year: 2013, -Alergie
journal article

Komplikace laparoskopické plikace žaludku (LGCP) - naše zkušenosti
M Bolek, Pavol Holéczy, J Krištof, L Havrletnová, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplikace laparoskopické splenektomie
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Komplikace laparoskopických resekcí střeva
T. Mrázek, Jan Dostalík, B. Šnajder
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Komplikace poranění GIT v TC Ostrava
M Šír, Leopold Pleva, Jan Dostalík, Pavel Klvaňa
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplikace v chirurgii z pohledu expertní činnosti
Miloslav Duda, L. Adamčík, M. Škrovina, E. Červená
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s pozůstalými v nemocnici
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konzervativní léčba
Pavel Komínek, Karol Zeleník, Petr Brandtl, Hana Kučová, Kateřina Neumannová, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků
Patrice POPELKOVÁ, Radka Bužgová, Elena Gurková
Year: 2013
abstract in proceedings

Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků
Patrice POPELKOVÁ, Radka Bužgová, Elena Gurková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KPR v posádce RZP
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KPR v posádce RZP
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kritická končetinová ischémie - možnosti cévního chirurga
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kriticky nemocný pacient na v PNP a na UP (identifikace časných známek kritického onemocnění, cíle terapie, transport)
Jan Divák
Year: 2013
abstract in proceedings

Krizová připravenost ZZS
Petr Matouch
Year: 2013
abstract in proceedings

Krvácení z a. ethmoidalis anterior - možnosti chirurgického řešení
L. Čabalová, Karol Zeleník, P. Komínek, Petr Matoušek
Year: 2013, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article


