Publications
Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Kteří příbuzní 1.stupně příbuzných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
Petr Dítě, Petr Vítek, J. Chalupa, I. Mikoviny Kajzrlíková
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Kvalita péče o pacienty
Kateřina Hašová, Andrea Vilímková
Year: 2013
abstract in proceedings

Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku
Jaroslav Horáček
Year: 2013
abstract in proceedings

Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku.
Jaroslav Horáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Kvalita života pacientů se závratí
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kateřina Richterová, Šárka Baarová, Radka Bužgová, Zdeňka Hajduková
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Laboratorní stanovení monoklonálních imunoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Laparoscopic Colorectal Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic Colorectal Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic Greater Curvature Plication: As Good as Gold?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Kristof, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic surgery for extraperitoneal rectal cancer
Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic surgery in the Europe
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické tepny
Igor Guňka, Anton Pelikán, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Petra Guňková
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické žíly
Igor Guňka, A Pelikán, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Petra Guňková
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Lubomír Martínek
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické operace pro karcinom žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater
Petr Vávra
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater
Petr Vávra, J. Nowakova, J. Hasal, Peter Ihnát, Marek Penhaker, P Ostruszka, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopie v léčbě karcinomu žaludku
L. Adamčík, Miloslav Duda, M. Škrovina, T. Jinek, I. Ferak, R. Andělova, L. Kudělka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění
Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba chronické osteomyelitidy tibie pomocí zevního fixátoru
Milan Šír, Leopold Pleva
Year: 2013, Úrazová chirurgie
journal article

Léčba portální hypertenze
Jan Lata, Tomáš Vaňásek
Year: 2013, Lékařské listy
journal article

Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice - pilotní výsledky projektu EPOSS
J. Maláska, M. Slezák, D. Schwarz, J. Jarkovský, M. Adamus, K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, M. Fořtová, E. Havel, I. Herold, E. Kasal, R. Kula, J. Maňák, M. Matějovič, D. Nalos, R. Pařízková, A. Šobáňová, V. Šrámek, J. Tichý, R. Turek, I. Zýková, L. Dušek, Pavel Ševčík, V. Agalarev, P. Bakalík, V. Belanová, J. Cerman, L. Číž, L. Dadák, J. Duba, J. Fortunato, T. Gabrhelík, R. Hůlek, O. Hrdý, M. Huchý, I. Chytra, D. Klimeš, J. Klučka, M. Kratochvíl, L. Kosková, Jan Máca, O. Mašlík
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Leiden University Medical Center
Vladimír Beran
Year: 2013
work experience abroad

Lékařská mikrobiologie v kostce
Dittmar Chmelař
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2013, MEFANET journal
journal article

Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr.
Year: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
journal article

Long term results of HDR brachytherapy in men older than 75 with localized carcinoma of the prostate
Renata Soumarová, L. Homola, H. Perková
Year: 2013, RADIOTHER ONCOL
journal article

Lower urinary tract functions in a series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients
Jan Krhut, R. Mazanec, P. Seeman, T. Mann-Gow, Peter Zvara
Year: 2013, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study.
T. Behrens, B. Kenzida, T. Treppmann, A. Olsson, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2013, Occup Environ Med.
journal article

Lung cancer risk among bakers, pastrycooks and confectionary makers: The SYNERGY study
KA phillips, RL Milne, MA Rookus, Lenka Foretová
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Lung cancer risk among hairdressers: A pooled analysis of case-control studies conducted between 1985 and 2010
AC Olsson, Y Xu, J Schüz, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, AM J EPIDEMIOL
journal article

Lymphoma risk and occupational exposure to pesticides: results of the Epilymph study.
P. Cocco, G. Satta, S. Dubois, Lenka Foretová
Year: 2013, Occup Environ Med
journal article

Lymphoma risk in livestock farmers: results of the Epilymph study..
P. Cocco, G. Satta, Lenka Foretová
Year: 2013, Int J Cancer
journal article

Make me a glorious.
Stanislav Czudek, M Czudek, Z Farnik
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích
Zdeněk Jirák, Zuzana Mathauserová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metabolic and Bariatric Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Year: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specialist book chapter

Metanol 2012
Igor Dvořáček, M. Smatanová, M. Staňková, P. Sklienka, M. Dokoupil
Year: 2013, Slovenská súdnolekárska spoločnosť
journal article

Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru
Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková, P. Vlček
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů
David Míka, Ondřej Havránek, David Němec, Radek Sýkora, Jan Krhut
Year: 2013, Česká urologie
journal article

METODICKÝ POSTUP POSÁDEK RZP PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody edukace u nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


