Publications
Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR
E. Kvašňák, J. Kymplová, J. Běláček, M. Komarc, Z. Kubeš, Hana Sochorová, V. Mornstein, P. Heřman, J. Zeman
Year: 2014
abstract in proceedings

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků
Jaromír Běláček, Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

The clinical relevance and management of monoclonal gammopathy of undetermined significance and related disorders: recommendations from the European Myeloma Network
Niels W. C. J. van de Donk, Antonio Palumbo, Hans Erik Johnsen, Monika Engelhardt, Francesca Gay, Henrik Gregersen, Roman Hájek, Martina Kleber, Heinz Ludwig, Gareth Morgan, Pellegrino Musto, Torben Plesner, Orhan Sezer, Evangelos Terpos, Anders Waage, Sonja Zweegman, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Henk M. Lokhorst
Year: 2014, Haematologica
journal article

The Effect of Probiotic Microorganisms and Natural Bioactive Substances on Molecular Mechanisms Involved in the Pathogenesis of Chronic Diseases
Alojz Bomba, Jana Štofilová, Rastislav Salaj, Ladislav Strojný, Anna Chmelárová, Izabela Bertková, Emília Hijová, Alenka Šoltésová, Lucia Kuliková, Mária Chytilová, Zdena Hertelyová, Jozef Kuzma
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, A. Marossy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

The Relationship Between Surgical Patients and Nurses Characteristics With Their Perceptions of Caring Behaviors: A European Survey
Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Riitta Suhonen, Zoltan Balogh, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Evridiki Papastavrou
Year: 2014, Clinical Nursing Research
journal article

The role of histone deacetylase inhibitors in patients with relapsed/refractory multiple myeloma
Roman Hájek, David Siegel, Robert Z. Orlowski, Heinz Ludwig, Antonio Palumbo, Meletios Dimopoulos
Year: 2014, Leukemia & Lymphoma
journal article

The role of laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia
Pavel Zonča, M Cambal, P Labas, B Hrbaty, C.A. Jacobi
Year: 2014, Bratisl. Med. J.
journal article

The use of nursing diagnosis in clinical practice
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotic drugs
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Year: 2014, ACTA PHARMACEUTICA
journal article

Transcranial sonography and I-123-FP-CIT single photon emission computed tomography in movement disorders
Petra Bártová, O. Kraft, J. Bernátek, M. Havel, Pavel Ressner, K. Langová, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2014, ULTRASOUND MED BIOL
journal article

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transfuziologie
Zuzana Čermáková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka v terapii refrakterního ascitu: současný pohled jednoho pracoviště
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, T. Vaňásek, Š. Šembera, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec, O. Renc, A. Michl, J. Žižka, A. Krajina, Petr Hůlek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Transjugulární intrahepatální portosytémová spojka v terapii refrakterního ascitu: současný pohled jednoho pracoviště
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, Petr Hůlek
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem
M. Jelínková, D. Školoudík, Petra Bártová, P. Kaňovský
Year: 2014, Neurologie pro praxi
journal article

Transkulturní ošetřovatelství
Renáta Zeleníková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Traumatologie
Leopold Pleva
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trendy v laparoskopické chirurgii jater
Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému Medischeduler
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Twins and the paradox of dental-age estimations: A caution for researchers and clinicians
Markéta Pechníková, D. De Angelis, D. Gibelli, V. Vecchio, R. Cameriere, B. Zeqiri, C. Cattaneo
Year: 2014, HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY
journal article

Úloha krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kauze Metanol
Helena Šebáková, Roman Letošník, Ladislava Michálková
Year: 2014, Hygiena
journal article

Úloha sentinelovej uzliny u vybratých tumorov
L Havrlentová, E Havrlentová, E Iker, A Džupina, Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úrazová chirurgie
Leopold Pleva, Leopold Pleva
Year: 2014
editorial work

Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců
T. Vítečková, Renáta Poláčková, E. Havlíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová
Year: 2014
abstract in proceedings

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do klinické imunologie
Alexandra Lochmanová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vaginální kandidóza - současné možnosti diagnostiky a léčby
Peter Koliba
Year: 2014, Dermatologie pro praxi
journal article

Validity of pressure ulcer risk assessment scales: review
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Jiří Plášek, Ivana Kacířová
Year: 2014, Biomedical Papers
journal article

Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus
Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST V ČESKÉ CHIRURGII
Pavel Zonča
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Velmi dobrá míra shody mezi intervenčním radiologem a neurologem v hodnocení okluze intrakraniální cévy
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Velmi pozdní následky radioterapie - limitující faktor současných radioterapeutických technik
Renata Soumarová
Year: 2014, Klinická onkologie
journal article

Víceúčelový serologický přehled (spalničky, příušnice, petruse, virová hepatitida B)
Hana Bílková Fránková, Alena Kloudová, Hana Zelená, Hana Tomášková, Helena Šebáková, Irena Martinková, Šárka Matlerová, Daniela Fránová
Year: 2014, ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ
journal article

Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.
Lucia Staníková, Marie Kaniová, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Videokonference Strasbourg - Ostrava, New Techniques in Surgery
Stanislav Czudek, J Marescaux, L Soler
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2014
editorial work

Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu
Lucie Sikorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů
Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Year: 2014, Rehabilitácia
journal article

Vliv znečištění ovzduší na středoušní záněty
Karol Zeleník, Martin Formánek, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings


