Publications
Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr.
Year: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
journal article

Long term results of HDR brachytherapy in men older than 75 with localized carcinoma of the prostate
Renata Soumarová, L. Homola, H. Perková
Year: 2013, RADIOTHER ONCOL
journal article

Lower urinary tract functions in a series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients
Jan Krhut, R. Mazanec, P. Seeman, T. Mann-Gow, Peter Zvara
Year: 2013, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study.
T. Behrens, B. Kenzida, T. Treppmann, A. Olsson, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2013, Occup Environ Med.
journal article

Lung cancer risk among bakers, pastrycooks and confectionary makers: The SYNERGY study
KA phillips, RL Milne, MA Rookus, Lenka Foretová
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Lung cancer risk among hairdressers: A pooled analysis of case-control studies conducted between 1985 and 2010
AC Olsson, Y Xu, J Schüz, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, AM J EPIDEMIOL
journal article

Lymphoma risk and occupational exposure to pesticides: results of the Epilymph study.
P. Cocco, G. Satta, S. Dubois, Lenka Foretová
Year: 2013, Occup Environ Med
journal article

Lymphoma risk in livestock farmers: results of the Epilymph study..
P. Cocco, G. Satta, Lenka Foretová
Year: 2013, Int J Cancer
journal article

Make me a glorious.
Stanislav Czudek, M Czudek, Z Farnik
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích
Zdeněk Jirák, Zuzana Mathauserová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metabolic and Bariatric Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Year: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specialist book chapter

Metanol 2012
Igor Dvořáček, M. Smatanová, M. Staňková, P. Sklienka, M. Dokoupil
Year: 2013, Slovenská súdnolekárska spoločnosť
journal article

Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru
Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková, P. Vlček
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů
David Míka, Ondřej Havránek, David Němec, Radek Sýkora, Jan Krhut
Year: 2013, Česká urologie
journal article

METODICKÝ POSTUP POSÁDEK RZP PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody edukace u nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků
journal article

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek
Year: 2013
organizing conference, workshop

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
organizing conference, workshop

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
editorial work

Midwifes job satisfaction - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, Elena Gurková, Katarína Žiaková, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fraś, M. Sook Song, J. Lee, S. Wai - Chi Chan, A. Palese, G. Godeas
Year: 2013
abstract in proceedings

Mikroskopická analýza zlomenin kostí způsobených různou rychlostí
Markéta Pechníková, D. Mazzarelli, P. Poppa, C. Cattaneo
Year: 2013
abstract in proceedings

Mimojícnové projevy refluxní choroby
Karol Zeleník, Viktor Chrobok, Pavel Komínek
Year: 2013, Tobiáš
specialist book

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Year: 2013, Československá pediatrie
journal article

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Year: 2013, -
journal article

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2013
editorial work

Místo radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání
Renata Soumarová, Martin Straka, Jaromír Richter, Lukáš Adamčík, Jiří Bartoš, Matěj Škrovina
Year: 2013, Farmakoterapie
journal article

Mnohočetný myelom
Roman Hájek, Hana Plonková, Tomáš Jelínek
Year: 2013, Acta medicinae
journal article

Model klinické rozvahy v ošetřovatelském procesu (předvýzkum)
Jana Marečková, Soňa Bocková, Petra Stefanová, Lenka Mazalová, Radka Matějková, Jana Zapletalová
Year: 2013, Kontakt
journal article

Moderní léčba karcinomu jícnu
Miloslav Duda, L. Adamčík, L. Dušek, M. Škrovina, R. Soumarová, T. Jínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.
Michal Hájek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molecular mechanisms of neuropathological changes in Alzheimer's disease: a review
Omar Šerý, Jana Povová, Ivan Míšek, Lukas Pesak, Vladimír Janout
Year: 2013, FOLIA NEUROPATHOL
journal article

Monitorování hladiny oxidu uhličitého v přednemocniční neodkladné péči
Radim Vytřas, Andrea Vilímková
Year: 2013
abstract in proceedings

Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2013, NURS EDUC TODAY
journal article

Morfologie hyperplazie a dysplazie epitelu sliznic
R. Ondruššek, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Š. Laciok, V. Židlík
Year: 2013
abstract in proceedings

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnost prevence termických úrazů u dětí
V Panáčová, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi
Kateřina Macháčková, Iva Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinar treatment of stomach cancer
Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární přístup léčby karcinomu žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


