Publications
Special cases: obstructing colon cancer, perforation, synchronous cancers
Lubomír Martínek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spektrum poskytované péče na Kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost, stres a integrita anesteziologovy mysli
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srdeční autonomní aktivita u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2014, Pracovní lékařství
journal article

Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně
IM. Kajzrlikova, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014
Michal Bar
Year: 2014, Neurologie pro praxi
journal article

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014
Michal Bar
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Standardizace ošetřovatelské péče k dekanylaci sheathu na intervenčních pracovištích v České republice
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2014, Kardiol Rev Int Med
journal article

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stárnoucí? anesteziolog - více zkušeností nebo více rizika?
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statické a dynamické testy v řízení volumoterapie
Marcela Káňová, Pavel Ševčík
Year: 2014, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Stav výživy seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2014, Hygiena
journal article

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2014
work experience abroad

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012: a comparison of five southern European countries
Alvisa Palese, Guido Bortoluzzi, Illarj Achil, Darja Jarošová, Venetia Notara, Elissabet Vagka, Stefania Andrascikova, Lubica Rybarova, Brigita Skela-Savič
Year: 2014, J ADV NURS
journal article

Studijní opora - PATOLOGIE
Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Study of Fracture Feature of Titanium Based Alloys for Biocompatible Implants after Removal from Human Body.
Monika Losertová, Jaromír Drápala, Kateřina Konečná, Leopold Pleva
Year: 2014, Materials Science Forum
journal article

Subjektivní vnímání kvality života žen v menopauze
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SUPER REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS OF ?NORSE ? TYPE, CONSEQUENCES OF APPEARANCE,PROGRESS AND OUTCOME-OUR DOUBLE EXPERIENCE
J. Slonková, Petr Hon, V. Marcian, Michal Bar
Year: 2014
abstract in proceedings

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Šedá zóna" zahajování a ukončování intenzivní péče na hranici viability
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teorie ergoterapie 2
Jolana Kondziolková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Terapeutické monitorování vankomycinu v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR
E. Kvašňák, J. Kymplová, J. Běláček, M. Komarc, Z. Kubeš, Hana Sochorová, V. Mornstein, P. Heřman, J. Zeman
Year: 2014
abstract in proceedings

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků
Jaromír Běláček, Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

The clinical relevance and management of monoclonal gammopathy of undetermined significance and related disorders: recommendations from the European Myeloma Network
Niels W. C. J. van de Donk, Antonio Palumbo, Hans Erik Johnsen, Monika Engelhardt, Francesca Gay, Henrik Gregersen, Roman Hájek, Martina Kleber, Heinz Ludwig, Gareth Morgan, Pellegrino Musto, Torben Plesner, Orhan Sezer, Evangelos Terpos, Anders Waage, Sonja Zweegman, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Henk M. Lokhorst
Year: 2014, Haematologica
journal article

The Effect of Probiotic Microorganisms and Natural Bioactive Substances on Molecular Mechanisms Involved in the Pathogenesis of Chronic Diseases
Alojz Bomba, Jana Štofilová, Rastislav Salaj, Ladislav Strojný, Anna Chmelárová, Izabela Bertková, Emília Hijová, Alenka Šoltésová, Lucia Kuliková, Mária Chytilová, Zdena Hertelyová, Jozef Kuzma
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, A. Marossy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

The Relationship Between Surgical Patients and Nurses Characteristics With Their Perceptions of Caring Behaviors: A European Survey
Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Riitta Suhonen, Zoltan Balogh, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Evridiki Papastavrou
Year: 2014, Clinical Nursing Research
journal article

The role of histone deacetylase inhibitors in patients with relapsed/refractory multiple myeloma
Roman Hájek, David Siegel, Robert Z. Orlowski, Heinz Ludwig, Antonio Palumbo, Meletios Dimopoulos
Year: 2014, Leukemia & Lymphoma
journal article

The role of laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia
Pavel Zonča, M Cambal, P Labas, B Hrbaty, C.A. Jacobi
Year: 2014, Bratisl. Med. J.
journal article

The use of nursing diagnosis in clinical practice
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2014, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotic drugs
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Year: 2014, ACTA PHARMACEUTICA
journal article

Transcranial sonography and I-123-FP-CIT single photon emission computed tomography in movement disorders
Petra Bártová, O. Kraft, J. Bernátek, M. Havel, Pavel Ressner, K. Langová, R. Herzig, David Školoudík
Year: 2014, ULTRASOUND MED BIOL
journal article

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transfuziologie
Zuzana Čermáková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka v terapii refrakterního ascitu: současný pohled jednoho pracoviště
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, T. Vaňásek, Š. Šembera, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec, O. Renc, A. Michl, J. Žižka, A. Krajina, Petr Hůlek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Transjugulární intrahepatální portosytémová spojka v terapii refrakterního ascitu: současný pohled jednoho pracoviště
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, Petr Hůlek
Year: 2014, Gastroent Hepatol
journal article

Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem
M. Jelínková, D. Školoudík, Petra Bártová, P. Kaňovský
Year: 2014, Neurologie pro praxi
journal article

Transkulturní ošetřovatelství
Renáta Zeleníková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Traumatologie
Leopold Pleva
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trendy v laparoskopické chirurgii jater
Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému Medischeduler
Stanislav Jelen
Year: 2014
others

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Twins and the paradox of dental-age estimations: A caution for researchers and clinicians
Markéta Pechníková, D. De Angelis, D. Gibelli, V. Vecchio, R. Cameriere, B. Zeqiri, C. Cattaneo
Year: 2014, HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY
journal article


