Publications
Retroperitoneal bronchogenic cyst: prenatal diagnosis of cystoid formation, its progression and surgery
T. Maly, V. Mihal, K. Michalkova, T. Tichy, C. Neoral, Pavel Zonča
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
journal article

Rinolikvorea - management léčby
Petr Matoušek, Radim Lipina, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Riziko osteoporotických zlomenin u seniorů a možnosti rehabilitační intervence
Zdeňka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Martina Bojková, Jana Žmolíková, Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Rodina a pacient s alzheimerovou chorobou
Ján Tokarčík, M. Tokarčíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Rehabilitacia
journal article

Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník, Jana Kukutschová
Year: 2014
abstract in proceedings

Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
abstract in proceedings

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
abstract in proceedings

Řešení mimořádné události - Letiště Bratislava 2013
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Dagmar Tomčányová
Year: 2014
abstract in proceedings

Samostatná kurativní HDR brachyterapie karcinomu prostaty u pacientů po předchozí radiaci v oblasti pánve
T. Blažek, Renata Soumarová, L. Homola
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Second primary malignancies with lenalidomide therapy for newly diagnosed myeloma: a meta-analysis of individual patient data
Antonio Palumbo, Sara Bringhen, Shaji K. Kumar, Giulia Lupparelli, Saad Usmani, Anders Waage, Alessandra Larocca, Bronno van der Holt, Pellegrino Musto, Massimo Offidani, Maria T Petrucci, Andrea Evangelista, Sonja Zweegman, Ajay K Nooka, Andrew Spencer, Meletios A Dimopoulos, Roman Hájek, Michele Cavo, Paul Richardson, Sagar Lonial, Giovannino Ciccone, Mario Boccadoro, Kenneth Anderson, Bart Barlogie, Pieter Sonneveld, Philip L McCarthy
Year: 2014, LANCET ONCOL
journal article

Sedace a analgezie u nemocných s abusem návykových látek.
Pavel Ševčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sedated colonoscopy
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský, Martina Drápalová, Zdeněk Maník, Pavla Rychtarčíková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař, J. Vobejdová, Adéla Königová, Jakub Němec, Josef Tvrdík
Year: 2014, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Sepsis Prevention Bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Jana Vavrošová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Serologhical IUmmunoglobulin G4 in Patients with pancreatic cancer
Petr Dítě, Jana Dvořáčková, Martina Bojková, Arnošt Martínek
Year: 2014, PANCREATOLOGY
journal article

Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer
Petr Dítě, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Martina Bojková, Arnošt Martínek
Year: 2014, PANCREATOLOGY
journal article

Soddisfazione lavorativa e benessere delle ostetriche italiane: risultati di uno studio cross-sectional
G. Godeas, Darja Jarošová, E. Gurková, Daniela Nedvědová, K. Žiaková, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras, MS. Song, J. Lee, SW Chang, A. Palese
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse
Ludek Pour, Sabina Sevcikova, Henrieta Greslikova, Renata Kupska, Petra Majkova, Lenka Zahradova, Viera Sandecka, Zdenek Adam, Marta Krejci, Petr Kuglik, Roman Hájek
Year: 2014, Haematologica
journal article

Special cases: obstructing colon cancer, perforation, synchronous cancers
Lubomír Martínek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spektrum poskytované péče na Kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost, stres a integrita anesteziologovy mysli
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srdeční autonomní aktivita u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2014, Pracovní lékařství
journal article

Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně
IM. Kajzrlikova, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014
Michal Bar
Year: 2014, Neurologie pro praxi
journal article

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014
Michal Bar
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Standardizace ošetřovatelské péče k dekanylaci sheathu na intervenčních pracovištích v České republice
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2014, Kardiol Rev Int Med
journal article

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stárnoucí? anesteziolog - více zkušeností nebo více rizika?
Pavel Ševčík, V Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statické a dynamické testy v řízení volumoterapie
Marcela Káňová, Pavel Ševčík
Year: 2014, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Stav výživy seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2014, Hygiena
journal article

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2014
work experience abroad

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012: a comparison of five southern European countries
Alvisa Palese, Guido Bortoluzzi, Illarj Achil, Darja Jarošová, Venetia Notara, Elissabet Vagka, Stefania Andrascikova, Lubica Rybarova, Brigita Skela-Savič
Year: 2014, J ADV NURS
journal article

Studijní opora - PATOLOGIE
Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Study of Fracture Feature of Titanium Based Alloys for Biocompatible Implants after Removal from Human Body.
Monika Losertová, Jaromír Drápala, Kateřina Konečná, Leopold Pleva
Year: 2014, Materials Science Forum
journal article

Subjektivní vnímání kvality života žen v menopauze
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SUPER REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS OF ?NORSE ? TYPE, CONSEQUENCES OF APPEARANCE,PROGRESS AND OUTCOME-OUR DOUBLE EXPERIENCE
J. Slonková, Petr Hon, V. Marcian, Michal Bar
Year: 2014
abstract in proceedings

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Šedá zóna" zahajování a ukončování intenzivní péče na hranici viability
Renáta Poláčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teorie ergoterapie 2
Jolana Kondziolková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Terapeutické monitorování vankomycinu v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article


