Publications
Metabolic and Bariatric Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Year: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
kapitola v odborné knize

Metanol 2012
Igor Dvořáček, M. Smatanová, M. Staňková, P. Sklienka, M. Dokoupil
Year: 2013, Slovenská súdnolekárska spoločnosť
článek v odborném periodiku

Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru
Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Year: 2013
stať ve sborníku

Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková, P. Vlček
Year: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů
David Míka, Ondřej Havránek, David Němec, Radek Sýkora, Jan Krhut
Year: 2013, Česká urologie
článek v odborném periodiku

METODICKÝ POSTUP POSÁDEK RZP PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI
Petr Matouch, Sabina Psennerová
Year: 2013
stať ve sborníku

Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody edukace u nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
ediční a redakční práce

Midwifes job satisfaction - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, Elena Gurková, Katarína Žiaková, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fraś, M. Sook Song, J. Lee, S. Wai - Chi Chan, A. Palese, G. Godeas
Year: 2013
stať ve sborníku

Mikroskopická analýza zlomenin kostí způsobených různou rychlostí
Markéta Pechníková, D. Mazzarelli, P. Poppa, C. Cattaneo
Year: 2013
stať ve sborníku

Mimojícnové projevy refluxní choroby
Karol Zeleník, Viktor Chrobok, Pavel Komínek
Year: 2013, Tobiáš
odborná kniha

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Year: 2013, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Year: 2013, -
článek v odborném periodiku

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2013
ediční a redakční práce

Místo radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání
Renata Soumarová, Martin Straka, Jaromír Richter, Lukáš Adamčík, Jiří Bartoš, Matěj Škrovina
Year: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Mnohočetný myelom
Roman Hájek, Hana Plonková, Tomáš Jelínek
Year: 2013, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Model klinické rozvahy v ošetřovatelském procesu (předvýzkum)
Jana Marečková, Soňa Bocková, Petra Stefanová, Lenka Mazalová, Radka Matějková, Jana Zapletalová
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Moderní léčba karcinomu jícnu
Miloslav Duda, L. Adamčík, L. Dušek, M. Škrovina, R. Soumarová, T. Jínek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.
Michal Hájek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molecular mechanisms of neuropathological changes in Alzheimer's disease: a review
Omar Šerý, Jana Povová, Ivan Míšek, Lukas Pesak, Vladimír Janout
Year: 2013, FOLIA NEUROPATHOL
článek v odborném periodiku

Monitorování hladiny oxidu uhličitého v přednemocniční neodkladné péči
Radim Vytřas, Andrea Vilímková
Year: 2013
stať ve sborníku

Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2013, NURS EDUC TODAY
článek v odborném periodiku

Morfologie hyperplazie a dysplazie epitelu sliznic
R. Ondruššek, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Š. Laciok, V. Židlík
Year: 2013
stať ve sborníku

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2013
stať ve sborníku

Možnost prevence termických úrazů u dětí
V Panáčová, Pavlína Blahutová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
stať ve sborníku

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi
Kateřina Macháčková, Iva Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny
Jana Vyskotová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinar treatment of stomach cancer
Pavel Zonča
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární přístup léčby karcinomu žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie
Michal Hájek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie.
Michal Hájek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. Léčba anaerobních infekcí
Michal Hájek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiple independent variants at the TERT locus are associated with telomere length and risks of breast and ovarian cancer
SE Bojesen, KA Pooley, SE Johnatty, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Multiple Myeloma and lifetime occupation: Results from the EPILYMPH study
C. Perrotta, A. Staines, M. Codd, Lenka Foretová
Year: 2013, Journal of Occupational Medicine and Toxicology
článek v odborném periodiku

Multiple myeloma and occupation: A pooled analysis by the International Multiple Myeloma Consortium
C. Perrotta, S. Kleefeld, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
článek v odborném periodiku

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Year: 2013
stať ve sborníku

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Year: 2013, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Myeloma stem cell concepts, heterogeneity and plasticity of multiple myeloma
Roman Hájek, Samuel A. Okubote, Hana Svachova
Year: 2013, BRIT J HAEMATOL
článek v odborném periodiku

Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair
J. Mannova, Z. Silhart, A. Prokes, Pavel Ševčík
Year: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Nanopatologie - nový vědecký obor
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jirka Mačák
Year: 2013, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku

Natural orifice specimen extarction.tium extractionn
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


