Publications
Informatika a legislativa ve zdravotnictví
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Injury of biliary duct
Pavel Zonča
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová, Hana Sochorová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Integrative Genome-Wide Gene Expression Profiling of Clear Cell Renal Cell Carcinoma in Czech Republic and in the United States
MB Wozniak, F. Clavez-Kelm, Lenka Foretová, A. Kol.
Year: 2013, PLoS One
článek v odborném periodiku

Intenzita a délka tkáňové ischemie těžce polytraumatizovaných pacientů v závislosti na délce přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu a operačním čase registrované mikrodialýzou svalové tkáně
Filip Burša, Leopold Pleva
Year: 2013, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Interactive effect of MTHFR and ADRA2A gene polymorphisms on pathogenesis of schizophrenia
Jan Lochman, Jiří Plesník, Vladimír Janout, Jana Povová, Ivan Míšek, Dagmar Dvořáková, Omar Šerý
Year: 2013, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

International Cancer of the Pancreas Screening (CAPS) Consortium summit on the management of patients with increased risk for familial pancreatic cancer
Marcia Irene Canto, Harinck Femme, Ralph H. Hruban, George Johan Offerhaus, Jan-Werner Poley, Ihab Kamel, Yung Nio, Richard S. Schulick, Claudio Bassi, Irma Kluijt, Michael J. Levy, Amitabh Chak, Paul Fockens, Michael Goggins, Marco Bruno, Petr Dítě
Year: 2013, GUT
článek v odborném periodiku

International Study of Midwifery Job satisfaction
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
stať ve sborníku

Interpretace toxikologických nálezů a jejich úskalí
Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
stať ve sborníku

Inter-rater Agreement in Carotid Atherosclerotic Plaque Evaluation by 3D Ultrasound
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová
Year: 2013
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intraarteriální terapie akutní okluze velké mozkové tepny- kontroverze proti
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction to Functional Histology
Marian Adamkov
Year: 2013, P+M Turany
odborná kniha

Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?
Kateřina Azeem, Hana Tomášková, Dagmar Horáková, Silvie Magnusková, Jarmila Ševčíková, Vladimír Janout, Helena Kollárová
Year: 2013, Central European Journal of Medicine
článek v odborném periodiku

Is IV tPA the definite treatment in acute large artery occlusion
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce
Rastislav Maďar
Year: 2013, Vakcinologie
článek v odborném periodiku

Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici
Michal Hladík, Tomáš Kuhn, Michal Hladík
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
kapitola v odborné knize

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí?
Jan Lužný
Year: 2013, Cognitive Remediation Journal
článek v odborném periodiku

Japonská encefalitida
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Peter Ihnát
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Petra Guňková, Igor Guńka, Peter Ihnát
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jemná motorika
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva
Ilona Plevová
Year: 2013
působení v zahraničí

Job satisfaction - an international study
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, Elena Gurková, Raul Gordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras, M.S. Song, M. Lee, S. Wai-Chi Chan, Alvisa Palese, G. Godeas, Katarína Žiaková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Job satisfaction and subjective well - being among midwifes - cross - national comparisons
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

K problematice Sudeckovy dystrofie
Michal Hájek
Year: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

kapitola Hrudní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Marcel Mitták, Lubomír Martínek
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

kapitola Kardiochirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Radim Brát, Lubomír Martínek
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karcinom pankreatu a faktory životního stylu
K. Azeem, J. Ševčíková, Hana Tomášková, D. Horáková, V. Procházka, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Janout, H. Kollárová
Year: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
stať ve sborníku

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Karcinom tlustého střeva - zhodnocení komplikací a rizik plánovaných
M. Škrovina, E. Holaškova, J. Bartoš, P. Anděl, M. Migrova, R. Soumarova, M. Straka, L. Adamčík, Miloslav Duda
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Sabina Psennerová
Year: 2013
stať ve sborníku

Katetrizační ablační sypatektomie u nefrologických nemocných.
Vladimír Teplan
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Petr Vávra
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistiky_diagnostika a léčba v oboru nukleární medicína
Otakar Kraft
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinické doporučené postupy v kardiologii
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy
Jan Lužný, Blanka Skopalová
Year: 2013, Psychiatria pre prax
článek v odborném periodiku

Kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" - prospektivní, randomizovaná studie
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Year: 2013, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Year: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Komentář k článku "Fulminantní průběh hellp syndromu s infaustním vyústěním - kazuistika"
Ondřej Šimetka
Year: 2013, -
článek v odborném periodiku

Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Rostislav Čichoň
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Michaela Lukšíková, Yvetta Vrublová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Ivo Lochman, J. Martínek
Year: 2013, -Alergie
článek v odborném periodiku


