Publications
Extrakraniálně metastazující meningeomy
T. Krejčí, S. Potičný, T. Hrbáč, Radim Lipina, Z. Večeřa, Jana Dvořáčková, T. Paleček
Year: 2013, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia
Renáta Zeleníková
Year: 2013
působení v zahraničí

FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Year: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013, Atentción Primaria
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu
Martin Havel, J. Bártová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová
Year: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2013
stať ve sborníku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gender Differences in Quality of Life Among Seniors With and Without Mental Disorder - Example from Moravia, Czech republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
článek v odborném periodiku

Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Šárka Hilscherová, Tomáš Král, Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu
J. Bartusková, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská
Year: 2013
stať ve sborníku

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for chronic lymphocytic leukemia
Sl Berndt, CF Skibola, V. Joseph, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Genome-Wide Association Study in BRCA1 Mutation Carriers Identifies Novel Loci Associated with Breast and Ovarian Cancer Risk
FJ Couch, X. Wang, L. McGuffog, Lenka Foretová
Year: 2013, PLOS GENET
článek v odborném periodiku

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Granulocyte Colony-Stimulating Factor in Patients With Acute Ischemic Stroke Results of the AX200 for Ischemic Stroke Trial
EB. Ringelstein, V. Thijs, B. Norrving, A. Chamorro, F. Aichner, M. Grond, J. Saver, R. Laage, A. Schneider, F. Rathgeb, G. Vogt, G. Charisse, JB. Fiebach, S. Schwab, WR. Schabitz, R. Kollmar, M. Fisher, M. Brozman, David Školoudík
Year: 2013, STROKE
článek v odborném periodiku

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková
Year: 2013, Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury
odborná kniha

Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?
Milan Šír, Leopold Pleva, I Dudík, Anton Pelikán
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.
Petr Vávra, P. Twardziková, Marek Penhaker, Tomáš Jonszta, M Hasal, J Nowaková, Peter Ihnát, Daniel Czerný, Pavel Zonča
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková
Year: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Hlasová analýza-první zkušenosti
Eva Mrázková, Naděžda Bulawová, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Year: 2013
stať ve sborníku

Hodnocení kvality péče rodiči dětských pacientů
Dana Valušová, Darja Jarošová
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu
Zdeněk Jirák, M.V. Jokl, Hana Tomášková, Lenka Zuská, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková
Year: 2013
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková, Věra Pražáková
Year: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Hodnocení spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii
Radka Kozáková, Barbora Adamčíková
Year: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Petr Došel, Dittmar Chmelař
Year: 2013
ediční a redakční práce

Hyperbaroxie- up to date 2013
Michal Hájek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Year: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
článek v odborném periodiku

Hypoxiou-indukovaný proteín karbonická anhydráza IX: potenciálny diagnostický marker a prognostický parameter nádorov mliečnej žľazy
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Zuzana Tatarková, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny pro praxi
článek v odborném periodiku

Iatrogenní amputace břišní aorty
Petr Handlos, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

iDrive nejen pro BMW
Lubomír Martínek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.
Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles
T. Brzicová, Ivo Lochman, P. Danihelka, Alexandra Lochmanová, K. Lach, V. Mička
Year: 2013, Journal of Physics: Conference Series
článek v odborném periodiku

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Year: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

Implementace zdravotnické praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Indikátory kvality v intenzivní péči
K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, M. Matějovič, Pavel Ševčík, V. Šrámek
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová
Year: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Inervácia ženských pohlavných orgánov a je postihnutie pri nádorových ochoreniach
Tatiana Borošová, František Dorko, Peter Bohuš
Year: 2013
stať ve sborníku


