Publications
Ectopic liver: Different manifestations, one solution
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Jan Fleege
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Edukace kardiaků na Kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava
Jakub Doležel
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační centrum pro kardiaky - první zkušenosti
Jakub Doležel
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt přihlížejícího jako faktor ovlivňující poskytování první pomoci
Marek Siedlok, Sabina Psennerová
Year: 2013
stať ve sborníku

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Vít Šmajstrla
Year: 2013, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
článek v odborném periodiku

Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA)
J. Martinek, K. Conrad, Ivo Lochman, E.K.L. Chan, Alexandra Lochmanová, M.J. Fritzler, V. Krauz, R.L. Humbel, P.L. Meroni, G. Steiner, Y. Shoenfeld
Year: 2013, PABST Science Publishers, Lengerich
kapitola v odborné knize

EKG kvíz
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EKG kvíz - PM/ICD algoritmy
Jiří Plášek
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomika a pojišťovnictví
Ilona Plevová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jan Lata, Jiří Vaníček, Martin Bulik
Year: 2013, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

Endoscopic vs open saphenous vein harvest for coronary artery bypass grafting: A leg-related morbidity and histological comparison
Radim Brát, Jaroslav Horáček, Jiří Sieja
Year: 2013, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Endoskopická transkarunkulární mediální orbitotomie jako přístup k ošetření posttraumatického krvácení z a. ethmoidalis anterior
L. Čabalová, P. Komínek, Karol Zeleník, J. Syrovátka, Petr Matoušek
Year: 2013, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Loveček, M. Straka, D. Žiak, Přemysl Falt, P. Fojtík, Jana Dvořáčková
Year: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2013, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Epidemiologie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

Epidemiologie karcinomu močového měchýře-pilotní studie
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease
Jana Povová, Vladimír Janout, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease
Jana Povová, Vladimír Janout, Omar Šerý, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Anna Pohlídalová
Year: 2013
stať ve sborníku

EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice
Daniel Schwarz, Milan Adamus, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, Jan Maláska, Martin Matějovič, Pavel Ševčík, Vladimír Šrámek
Year: 2013, Anesteziologie a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se speciálními potřebami 2
Jolana Kondziolková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ergterapie v klinických oborech pro studenty se speciálními potřebami 1
Marcela Dabrowská
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etiologická klasi? kace iCMP - minimální diagnostický Algoritmus
Michal Bar
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Exposure to UV radiation and risk of Hodgkin lymphoma: A pooled analysis
A. Monnereau, SL Glaser, CW Schupp, Lenka Foretová
Year: 2013, BLOOD
článek v odborném periodiku

Expresia antiapoptotického proteínu survivinu v melanocytových léziách kože
Marian Adamkov, Mária Kovalská, Martina Furjelová, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
článek v odborném periodiku

Expression of Tumor Supressor p53 Protein and Anti-Apoptotic Protein Survivin in Prostate Cancer
K. Jurková, M. Furjelová, M. Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expression Pattern of Hypoxia-inducible Carbonic Anhydrase IX in Breast Cancer
M. Furjelová, M. Kovalská, K. Jurková, Tereza Carbolová, M. Benčat, Marian Adamkov
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extracranially metastasizing meningiomas
T. Krejci, S. Poticny, T. Hrbac, Radim Lipina, Z. Vecera, Jana Dvořáčková, T. Palecek
Year: 2013, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors?
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Miroslav Tedla, Jakub Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2013, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
článek v odborném periodiku

Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Extrakraniálně metastazující meningeomy
T. Krejčí, S. Potičný, T. Hrbáč, Radim Lipina, Z. Večeřa, Jana Dvořáčková, T. Paleček
Year: 2013, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia
Renáta Zeleníková
Year: 2013
působení v zahraničí

FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Year: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013, Atentción Primaria
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu
Martin Havel, J. Bártová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová
Year: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2013
stať ve sborníku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gender Differences in Quality of Life Among Seniors With and Without Mental Disorder - Example from Moravia, Czech republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
článek v odborném periodiku

Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Šárka Hilscherová, Tomáš Král, Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu
J. Bartusková, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská
Year: 2013
stať ve sborníku

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for chronic lymphocytic leukemia
Sl Berndt, CF Skibola, V. Joseph, Lenka Foretová, a kol.
Year: 2013, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Genome-Wide Association Study in BRCA1 Mutation Carriers Identifies Novel Loci Associated with Breast and Ovarian Cancer Risk
FJ Couch, X. Wang, L. McGuffog, Lenka Foretová
Year: 2013, PLOS GENET
článek v odborném periodiku

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


