Publications
Peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspectives in genetic prediction of Alzheimer's disease
Omar Šerý, Jana Povová, Vladimír J. Balcar
Year: 2014, NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Ďuricová, J. Zahálková, I. Kacířová, H. Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2014
stať ve sborníku

Pilotní studie karcinomu močového měchýře
Kateřina Vařechová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2014
stať ve sborníku

Plate for Treatment of distal Radius Fractures Strength Analyses
Karel Frydrýšek, Gunther Theinz, Luděk Pliska, Marián Smolár, Zdeněk Poruba, Leopold Pleva
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plovdiv Medical University
Radka Kozáková
Year: 2014
působení v zahraničí

Podtlaková terapie u Compartment syndromu
Andrea Vilímková
Year: 2014
stať ve sborníku

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2014
stať ve sborníku

Polytrauma
Leopold Pleva
Year: 2014, Galén
kapitola v odborné knize

Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics
Milan Šír, Leopold Pleva, Václav Procházka
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Poranenia hrudníku. Zbierka Jána Bauera
Leopold Pleva
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě, J. Šímová, M. Kliment
Year: 2014
stať ve sborníku

Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2014
stať ve sborníku

Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jakub Šichnárek, Eva Mrázková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání multi-detektorové CT a selektivní koronarografie v posuzování průchodnosti implantovaných stentů.
Leoš Pleva, T. Jonszta, P. Kukla
Year: 2014, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000
Martina Matějková, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová, Vladimír Janout
Year: 2014
stať ve sborníku

Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku
Eva Mrázková, Martina Matějková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz, J. Šťávová, A. Prokopová, J. Schnirch, K. Adamcová, P. Rafčík, D. Kunc
Year: 2014
stať ve sborníku

POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2014
stať ve sborníku

Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci
Marie Kaniová, Pavel Ressner, B. Kopecká, Karol Zeleník
Year: 2014, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Postavení glukokortikoidů v léčbě juvenilní idiopatické artritidy
Tomáš Pískovský
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie
Ilona Plevová, Kateřina Platková, Mgr.
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie.
Ilona Plevová, Kateřina Platková
Year: 2014
stať ve sborníku

Potřeba informací u geriatrických pacientů po amputaci dolní končetiny
Marcela ZATLOUKALOVÁ, Renáta Zeleníková
Year: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Potřeby v souvislosti se zdravotnickými pracovníky v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie SIKOROVÁ
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Použití antibiotik při léčbě těžké sepse v intenzivní péči - výsledky projektu EPOSS (Česká republika)
J. Maláska, M. Hanslianová , M. Adamus, L. Blahut, K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, M. Fořtová, I. Herold, J. Jarkovský, E. Kasal, R. Kula, J. Maňák, M. Matějovič, D. Nalos, R. Pařízková, M. Pisár, M. Slezák, D. Schwarz, A. Šobáňová, V. Šrámek, P. Štourač, J. Tichý, R. Turek, I. Zýková, L. Dušek, Pavel Ševčík
Year: 2014, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Použití dedikovaného stentu Tryton Side Branch v léčbě bifurkačních koronárních lézí
Leoš Pleva, T. Jonszta, P. Kukla, P. Berger, J. Mrózek, M. Porzer, B. Obžut
Year: 2014, Cor et vasa
článek v odborném periodiku

Pracovní spokojenost a kvalita života porodních asistentek ve vybraných zemích světa
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová, E. Gurková, K. Žiaková, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fraś, M. Sook Song, J. Lee, S. Wai - Chi Chan, A. Palese, G. Godeas
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost porodních asistentek ve vybraných regionech ČR
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní spokojenost porodních asistentek ve vybraných regionech ČR
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2014
stať ve sborníku

Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza
Lubomír Martínek, R Bergamaschi, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petr Vávra, Petra Guňková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Year: 2014, Supportive Care in Cancer
článek v odborném periodiku

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevalence kuřáctví u studentů lékařské faktuly
M. Kováčová, Andrea Dalecká, Jana Povová
Year: 2014
stať ve sborníku

Prevalence of dyslipidaemia in the population of obese children
D. Pastucha, D. Horáková, D. Galuszková, K. Azeem, J. Hyjánek, J. Malinčíková, V. Horák, P. Hubáček, Jana Povová, H. Kollárová
Year: 2014, Experimental & Clinical Cardiology
článek v odborném periodiku

Prevence intravaskulárních katétrových infek
Petra Žitníková, Darja Jarošová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence nežádoucích účinků onkologické léčby
Renata Soumarová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA
Year: 2014
stať ve sborníku

Prevence VAP na pracovištích intenzivní péče
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2014
stať ve sborníku

Primární a sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod
Daniel Václavík, B. Gwardová, D. Kučera
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chronické bolesti u dětí
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chronické bolesti u dětí
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Year: 2014, -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu
Petr Dítě, M. Uvírová, Martina Bojková, I. Novotný, Jana Dvořáčková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Dovrtělová, K. Floreánová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla
S. Ďurianová, Libor Ševčík, Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč je pitva důležitá
Beáta Ostárková, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, H. Bielniková, Jana Vaculová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil ambulantních pacientů se schizofrenií ve FN Ostrava
Martin Hýža
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii
Petr Kessler, Leopold Pleva, Jindřich Dvořák, Jaromír Gumulec
Year: 2014, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, J. Srovnalová, V. Bartoš
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200