Publications
předsedající bloku: Sekce Kolorektální chirurgie I
A Ferko, Lubomír Martínek, J Örhalmi
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Přehled topografické anatomie lidského těla
František Dorko, Vladimír Holibka, Eva Výborná
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přesnost měření cév v 3D CT angiografii
Karol Korhelík, Andrea Vašková, Zuzana Bučková, Hana Plačková, Petr Novobilský
Year: 2014, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Působení refluxu na horní cesty dýchací - shrnutí současných poznatků
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy
Marie Balíková, Radka Bužgová
Year: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin - editorial
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Radiofarmaka
Otakar Kraft
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik
Petr Vávra, J Nowaková, P Jelínek, M Hasal, J Jurčíková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnat Rudinska, Pavel Zonča
Year: 2014, Surgery Today
článek v odborném periodiku

Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques
Petr Vávra, J Nowakova, P Jelínek, M Hasal, J Jurčková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques
Petr Vávra, Jana Nowáková, Petr Jelínek, Martin Hasal, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Jana Jurčíková, Nagy Habib, Pavel Zonča
Year: 2014, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

Radioterapie karcinomu pankreatu
Renata Soumarová, R. Kotásek, M. Straka
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer.
Y. Wang, MD. McKay, T. Rafnar , Z. Wang, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Year: 2014, NATURE
článek v odborném periodiku

Recenze rukopisu článku Vlčková K. Eutanazie
Pavel Ševčík
Year: 2014
ediční a redakční práce

Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems
Drahomíra Springer, Vladimír Bartoš, Tomáš Zima
Year: 2014, SCAND J CLIN LAB INV
článek v odborném periodiku

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relationship between episiotomy and prevalence of urinary incontinence in women 2-5 years after childbirth
Petra Langrová, Yvetta Vrublová
Year: 2014, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Relationship of mismatch repair proteins and survivin in colon polyps and carcinomas
Marian Adamkov, Martina Furjelová, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Peter Kružliak
Year: 2014, ACTA HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Resekce pro pahýlový karcinom žaludku
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petra Guňková, P Ostruszka, P Jelínek
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám
Lucie Sikorová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rešeršní strategie a vyhledávání KDP podle definovaných kritérií
Renáta Zeleníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Retroperitoneal bronchogenic cyst: prenatal diagnosis of cystoid formation, its progression and surgery
T. Maly, V. Mihal, K. Michalkova, T. Tichy, C. Neoral, Pavel Zonča
Year: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Rinolikvorea - management léčby
Petr Matoušek, Radim Lipina, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Riziko osteoporotických zlomenin u seniorů a možnosti rehabilitační intervence
Zdeňka Krhutová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu
Pavel Svoboda, Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Martina Bojková, Jana Žmolíková, Irena Urbanovská, Magdalena Uvírová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková
Year: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Rodina a pacient s alzheimerovou chorobou
Ján Tokarčík, M. Tokarčíková
Year: 2014
stať ve sborníku

Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Year: 2014, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník, Jana Kukutschová
Year: 2014
stať ve sborníku

Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role porodních asistentek ve výchově ke zdravému rodičovství
Yvetta Vrublová, Mgr. Jana Šálková
Year: 2014
stať ve sborníku

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika
Lenka Čábalová, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Year: 2014
stať ve sborníku

Řešení mimořádné události - Letiště Bratislava 2013
Sabina Psennerová, Petr Matouch, Dagmar Tomčányová
Year: 2014
stať ve sborníku

Samostatná kurativní HDR brachyterapie karcinomu prostaty u pacientů po předchozí radiaci v oblasti pánve
T. Blažek, Renata Soumarová, L. Homola
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Second primary malignancies with lenalidomide therapy for newly diagnosed myeloma: a meta-analysis of individual patient data
Antonio Palumbo, Sara Bringhen, Shaji K. Kumar, Giulia Lupparelli, Saad Usmani, Anders Waage, Alessandra Larocca, Bronno van der Holt, Pellegrino Musto, Massimo Offidani, Maria T Petrucci, Andrea Evangelista, Sonja Zweegman, Ajay K Nooka, Andrew Spencer, Meletios A Dimopoulos, Roman Hájek, Michele Cavo, Paul Richardson, Sagar Lonial, Giovannino Ciccone, Mario Boccadoro, Kenneth Anderson, Bart Barlogie, Pieter Sonneveld, Philip L McCarthy
Year: 2014, LANCET ONCOL
článek v odborném periodiku

Sedace a analgezie u nemocných s abusem návykových látek.
Pavel Ševčík
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sedated colonoscopy
Petr Vítek
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský, Martina Drápalová, Zdeněk Maník, Pavla Rychtarčíková
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař, J. Vobejdová, Adéla Königová, Jakub Němec, Josef Tvrdík
Year: 2014, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Sepsis Prevention Bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Jana Vavrošová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serologhical IUmmunoglobulin G4 in Patients with pancreatic cancer
Petr Dítě, Jana Dvořáčková, Martina Bojková, Arnošt Martínek
Year: 2014, PANCREATOLOGY
článek v odborném periodiku

Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer
Petr Dítě, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Martina Bojková, Arnošt Martínek
Year: 2014, PANCREATOLOGY
článek v odborném periodiku

Soddisfazione lavorativa e benessere delle ostetriche italiane: risultati di uno studio cross-sectional
G. Godeas, Darja Jarošová, E. Gurková, Daniela Nedvědová, K. Žiaková, R. Cordeiro, B. Babiarczyk, M. Fras, MS. Song, J. Lee, SW Chang, A. Palese
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse
Ludek Pour, Sabina Sevcikova, Henrieta Greslikova, Renata Kupska, Petra Majkova, Lenka Zahradova, Viera Sandecka, Zdenek Adam, Marta Krejci, Petr Kuglik, Roman Hájek
Year: 2014, Haematologica
článek v odborném periodiku

Special cases: obstructing colon cancer, perforation, synchronous cancers
Lubomír Martínek
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199