Publications
Ostrava v urgentní péči 2015
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2015
organizing conference, workshop

Ošetřovatelská diagnostika výživy seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Our experience with HER2 screening of the bioptic breast cancer samples using the method fluorescence in situ hybridization in the year 2014 - application of the updated ASCO/CAP guideline recommendations
Jana Žmolíková, S. Pitronová, Magdalena Uvírová, B. Kubová, J. Šimová, N. Strossova, D. Žiak, J. Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2015
abstract in proceedings

Pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve zdravotnickém zařízení-zkušenosti z nácviku
Stanislav Jelen, Luděk Rožnovský, Marie Hegarová, Tomáš Přinosil, Hana Šebáková
Year: 2015
others

Padělané léky a vakcíny v cizině-významný současné medicínský problém
Rastislav Maďar
Year: 2015, Očkování a cestovní medicína
journal article

Pain coping strategies in pediatric dental care
Lucie Sikorová, Lucie Rajmová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Radka Bužgová
Year: 2015, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta
Matúš Peteja, Pavel Zonča, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parkinsonský syndrom - z pohledu ošetřovatele.
Ilona Plevová, Soňa Bocková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty
Renáta Zoubková, Jan Neiser, Jan Máca, Dana Streitová, Zuzana Rybárová, Milan Májek, Jana Vavrošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Martin Formánek, Ondřej Urban, Pavel Komínek
Year: 2015, International Forum of Allergy & Rhinology
journal article

Patologické nálezy při ARDS - cytologie a histologie
Jana Dvořáčková, Igor Dvořáček
Year: 2015, Maxdorf
specialist book chapter

Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
abstract in proceedings

PCA u pacientu v pooperační péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2015
abstract in proceedings

Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě
D. Václavík, G. Solná, N. Lasotová, Z. Lebedová, J. Hofmanová, E. Baborová, Pavel Komínek, F. Novák, K. Neubauer
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Year: 2015, BIOL RHYTHM RES
journal article

Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Year: 2015, Ateroskleróza
journal article

Perception of nursing behaviour by surgery nurses and patients in a chosen region of the Czech Republic
Lenka DRAHOŠOVÁ, Darja Jarošová
Year: 2015, Kontakt
journal article

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Personalizovaná farmakoterapie digoxinem
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, Vnitřní lékařství
journal article

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, nakladatelství Mladá fronta a.s.
specialist book chapter

PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII
A Martan, J Mašata, K Švabík, T Hanuš, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů
Renáta Zeleníková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plasma cell leukemia: from biology to treatment
Tomáš Jelínek, Fedor Kryukov, Lucie Říhová, Roman Hájek
Year: 2015, EUR J HAEMATOL
journal article

Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida
Petr Dítě, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr. Miroslav Souček, MUDr. Kateřina Kapounková
Year: 2015, ACTA MEDICINAE
journal article

Poranění pánve
Jan Filipinský, Vladimír Ječmínek, Peter Wendsche
Year: 2015, Galén
specialist book chapter

Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení
Otakar Kubala, J Prokop, Petr Jelínek, P Ostruszka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
Pavel Svoboda, Petr Dítě
Year: 2015, Interní medicína pro praxi
journal article

Potíže se stanovením příčiny hemolýzy
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Viktor Talafa, Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Dalibor Pastucha
Year: 2015, Medicína pro pravi
journal article

Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých a slovenských porodních asistentek
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Predictive validity of the Braden scale, Norton scale and Waterlow scale in Slovak Republic
Lenka Šáteková, Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Year: 2015, Maxdorf
specialist book

Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jana Povová, Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout
Year: 2015, Hygiena
journal article

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Year: 2015, Florence
journal article

Preventive use of Lactobacillus plantarum LS/07 and inulin to relieve symptoms of acute colitis
Emília Hijová, Alena Šoltésová, Rastislav Salaj, Jozef Kuzma, Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Kristína Gregová
Year: 2015, Acta Biochimica Polonica
journal article

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
abstract in proceedings

Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ
Jakub Lasák, Jan Neiser
Year: 2015
abstract in proceedings

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Profesionalita v ošetřovatelství II
Darja Jarošová
Year: 2015
organizing conference, workshop


