Publications
Hereditární amyloidózy - etiologie, klinický obraz a léčba
Zuzana Kufová, T. Pika, T. Jelínek, Fedor Kryukov, Roman Hájek
Year: 2015, Transfuze a Hematologie Dnes
journal article

Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.
R Špaček, J Pannová, David Matura, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hip and pelvis stability in patients undergoing total hip arthroplasty
Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Gallo, Zuzana Novakova
Year: 2015
abstract in proceedings

Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Urík, I. Šlapák, J. Machač, M. Uvírová, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková
Year: 2015
abstract in proceedings

Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Urík, I. Šlapák, J. Machač, M. Uvírová, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historical overview of morphological studies of palatine tonsil
Eva Výborná, František Dorko, Vladimír Holibka, Ján Tokarčík, Jaroslava Chyliková
Year: 2015, Biomedical Papers Palacky University Olomouc
journal article

"HN Studénka 2015"
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková
Year: 2015
others

Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová Fukasová, Radka Bužgová, David Feltl
Year: 2015, Klinická onkologie
journal article

Hodnocení klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Hodnocení metodologické kvality klinického doporučeného postupu prevence pádů seniorů pomocí nástroje AGREE
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hromadná nehoda Studénka 2015
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Václav Vlček, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková
Year: 2015
others

Hyperbaric Oxygen in Lower Limb Trauma (HOLLT); protocol for a randomised controlled trial
Ian L. Millar, Rosemary A McGinnes, Owen Williamson, Folke Lind, Karl-Ake Jansson, Michal Hájek, David Smart, Tiago Fernandes, Russell Miller, Paul Myles, Peter Cameron
Year: 2015, BMJ Open
journal article

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Year: 2015
abstract in proceedings

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, R. Pudil, M. Klugar
Year: 2015
organizing conference, workshop

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2015
editorial work

Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, F. Novomeský, M. Sázel, E. Hrnčíř, R. Pudil
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie - kde má místo podle EBM?
Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie -aktuální situace a dostupnost
Michal Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský, I. Neuwirtová, J. Štěrba
Year: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2015
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, J. Maršálková, I. Neuwirtová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie - ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I anesteziologové mají své dny?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I anesteziologům přibývají léta
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imaging navigation aiding destroying focal liver lesions
Stanislav Czudek, A Pelikán, D Spinczyk, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2015, International Journal of Health Sciences
journal article

Imaging navigation aiding destroying malignant liver lesions
Stanislav Czudek, D Spinczyk, D Mištuna
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imaging navigation aiding destroying malignant liver lesions
Stanislav Czudek, D Spinczyk, D Mištuna
Year: 2015
abstract in proceedings

Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer
Martina Bojková, Petr Dítě, Jana Dvořáčková, I. Novotný, K. Floreánová, B. Kianička, Magdalena Uvírová, Arnošt Martínek
Year: 2015, DIGEST DIS
journal article

Implementace vědeckých důkazů ve zdravotnictví
Renáta Zeleníková, Elena Gurková
Year: 2015, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Imunoterapie v léčbě Alzheimerovy choroby
Jan Honegr, Ondřej Soukup, Petra Marešová, Dávid Maliňák, Jiří Patočka, Kamil Kuča
Year: 2015, Vakcinologie
journal article

Incidental finding of multiple Pacinian neuroma in hand
Jiří Šedý, Markéta Skalná
Year: 2015, The Journal of Dermatology
journal article

Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency
Leoš Pleva, Pavlína Kušnierová, Pavlína Plevová, Jana Zapletalová, Michal Karpisek, Lucie Faldýnová, Petra Kovářová, Pavel Kukla
Year: 2015, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.
journal article

Indikátor kvality ošetřovatelské péče - medikační pochybení
Ilona Plevová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovační technologie v chirurgii jater
Petr Vávra, Marek Penhaker, M Škrobánková, J Grepl, I Pavlů, J Jurčíková, V Snášel, Matúš Peteja, J Nowaková, M Hasal, D Toman, Pavel Zonča
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactive 3D Models
Ján Tokarčík, František Dorko, Eva Výborná, Jaroslava Chyliková, David Bražina
Year: 2015, Biomedical Papers Palacky University Olomouc
journal article

Intervence v prevenci pádů seniorů v institucích: přehledová studie
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM
Michal Hájek
Year: 2015
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Intraprostatic ethanol diffusion: comparison of two injection methods using ex vivo human prostates
BJ King, T.K. Mann Gow, M. Kida, M.K. Plante, S. Perrapato, Peter Zvara
Year: 2015, PROSTATE CANCER P D
journal article

Invazivní aspergilóza, jak ji neznáme
J Kovalčík, P Kudrna, I Poljaková, J Jackanin, Jan Neiser, J Richter, M Duksa, Filip Burša, B Ostárková, Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Is Mild Cognitive Impairment a Precursor of Alzheimer's Disease? Short Review.
Jana Janoutová, Omar Šerý, Ladislav Hosák, Vladimír Janout
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Issues of the Evaluation of Endocervical Cells of the Uterine Cervix on Cytological Smears
Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Hana Hronzová
Year: 2015, HSOA Journal of Cytology and Tissue Biology
journal article

Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak správně postupovat při podezření na znásilnění nebo pohlavní zneužívání
Peter Koliba
Year: 2015, Praktická gynekologie
journal article

Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová
Year: 2015
abstract in proceedings

Job satisfaction and leaving intentions of midwives: analysis of a multinational cross-sectional survey
Darja Jarošová, Elena Gurková, A. Palese, G. Godeas, Katarína Žiaková, M.S. Song, J. Lee, Raul Cordeiro, S.W. Chan, Beata Babiarczyk, M. Fras, Daniela Nedvědová
Year: 2015, Journal of Nursing Management
journal article


