Publications
Bariatrická/metabolická chirurgie
Pavol Holéczy
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Pavlína Blahutová, Ivona Závacká
Year: 2014
stať ve sborníku

Biocide resistance, real risk in hospital environment?
Ivan Čižnár, Vladimír Beran, Eva Krejčí, Dittmar Chmelař
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu - možnosti léčby
Martina Bojková, Pavel Klvaňa, Pavel Svoboda, Tomáš Kupka, Arnošt Martínek, M. Bojko, Petr Dítě
Year: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Year: 2014, Bolest
článek v odborném periodiku

Budd?Chiari syndrom a TIPS ? 21 let zkušeností.
V. Jirkovský, Petr Hůlek, A. Krajina
Year: 2014, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Budd-Chiari syndrom a TIPS - 21 let zkušeností
V. Šafka, Petr Hůlek, A. Krajina, T. Fejfar, P. Dulíček, Š. Šembera, T. Vaňásek, V. Jirkovský, J. Žižka, V. Chovanec, M. Lojík, J. Raupach, O. Renc
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence)
Darja Jarošová, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cerebrální žilní trombóza- případová studie
J. Král, V. Procházka, M. Kuliha, Michal Bar
Year: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Cerebrální žilní trombóza- případová studie
J. Král, V. Procházka, M. Kuliha, Michal Bar
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease
Ondřej Šimetka, Michal Petros, Marek Lubusky, Miroslav Liska, Erika Dolezalkova, David Matura, Hana Wiedermannova, Martin Procházka
Year: 2014, ACTA OBSTET GYN SCAN
článek v odborném periodiku

Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů
Peter Ihnát, P Jelínek, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Chirurgie jaterních metastáz
Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter, Pavel Zonča
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?
Martin Rydlo, Jana Dvořáčková, Tomáš Kupka, Martina Bojková, Vladimír Hrabovský, Pavel Klvaňa, Evžen Machytka, Arnošt Martínek, Pavel Svoboda, Petr Dítě, E. Geryk, V. Jelínková
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Chronická pankreatitida - současné trendy
Petr Dítě, Martina Bojková, Veronika Jelínková, Arnošt Martínek, B. Kianička, H. Nechutová, M. Souček
Year: 2014, Acta medicinae
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bacova, Pavol Švorc, Monika Novakova, Alexander Marossy
Year: 2014, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of Preconditioning by systemic Asphyxia - Endogenous Cardioprotection?
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Year: 2014, BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB)
článek v odborném periodiku

Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance
Lenka Kubiczkova, Fedor Kryukov, Ondrej Slaby, Elena Dementyeva, Jiri Jarkovsky, Jana Nekvindova, Lenka Radova, Henrieta Greslikova, Petr Kuglik, Eva Vetesnikova, Ludek Pour, Zdenek Adam, Sabina Sevcikova, Roman Hájek
Year: 2014, Haematologica
článek v odborném periodiku

Citlivost spór Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům
Vladimír Beran, Jakub Němec, Michaela Svobodová, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2014, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE
článek v odborném periodiku

Clostridium difficile ribotyp 176 v České republice
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Celine Harmanus, Ingrid Sanders, Sofie van Dorp, Wilco Knetsch, Jana Janečková, Andrea Tylšová, Lucie Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coexistence of intraductal proliferative lesions of breast with low grade invasive carcinoma NST and tubular carcinoma - retrograde study
D. Žiak, P. Hurník, J. Heroková, R. Ondruššek, S. Laciok, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková
Year: 2014
ostatní

Commenius University, Jessenius Faculty of Medicine, Department of Nursing
Renáta Zeleníková
Year: 2014
působení v zahraničí

Computer asisted cognitive rehabilitation in stroke and Alzheimer´s disease - pilot study
Pavel Ressner, P. Nilius, D. Beránková, Hana Zákopčanová Srovnalová, Petra Bártová, P. Krulová, Michal Bar
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Content Validation of the Nursing Diagnosis Acute Pain in the Czech Republic and Slovakia
Renáta Zeleníková, K. Žiaková, J. Čáp, Darja Jarošová
Year: 2014, International Journal of Nursing Knowledge
článek v odborném periodiku

Cooperation IRCAD with Czech Republic
Stanislav Czudek, Pavel Zonča, J Marescaux, L Soler
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

COP movement during gait in children with flexible flat foot
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem
Lucie Sikorová, Markéta Polochová
Year: 2014, Kontakt
článek v odborném periodiku

Could it be even worse? Case report of comlications after gastric plication and sleeve gastrectomy
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze
Tomáš Kupka, Jarmila Šimová, Lubomír Martínek, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Martina Bojková, Magdalena Uvírová, Lenka Dovrtělová, Petr Dítě
Year: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Cvičení ZZS OK Hrubá Voda
Petr Matouch
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cvičení ZZS OK Hrubá Voda
Petr Matouch
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cvičení ZZS OK Hrubá Voda
Petr Matouch
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cyprus University of Technology
Radka Kozáková
Year: 2014
působení v zahraničí

Cyprus University of Technology, School of Health Sciences, Department of Nursing
Renáta Zeleníková
Year: 2014
působení v zahraničí

Cytogenetické metody
Ivona Závacká
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Časná úprava hemodynamických parametrů u pacientů v těžké sepsi / septickém šoku: výsledky 650 pacientů EPOSS databáze
Pavel Szturz, Roman Kula, Pavel Ševčík
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Databáze a organizace zabývající se tvorbou a diseminací KDP - odborné společnosti, národní organizace, GIN
Renáta Zeleníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Datová bezpečnost a archivace dat v radiologii
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den první pomoci 2014
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Department of Nursing, University of Florence
Ilona Plevová
Year: 2014
působení v zahraničí

Detekce hereditárních amyloidóz
Zuzana Kufová, Zuzana Ševčíková, Roman Hájek
Year: 2014, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Detekce SLN u karcinomu prsu - nové cesty?
J Prokop, M Havel, Otakar Kubala, P Jelínek
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dezinfekce
Ladislava Michálková
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium
C. Bosetti, V. Rosato, D. Li, D. Silverman, GM. Petersen, Vladimír Janout, Lenka Foretová
Year: 2014, Ann Oncol
článek v odborném periodiku

Diabetes, hypertension and stroke - does Alzheimer protect you?
Omar Šerý, Lýdie Hlinecká, Vladimír J. Balcar, Vladimír Janout, Jana Povová
Year: 2014, NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS
článek v odborném periodiku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatine based on estimation of glomerular filtration by various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
stať ve sborníku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou
J. Syrovátka, Pavel Komínek, Petr Matoušek, R. Tomanová, Karol Zeleník, Martin Formánek
Year: 2014, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku


