Publications
Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací
A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, R. El-Haddad , P. Hubka, Jan Krhut
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion
M Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vacuum-assisted vaginal delivery is not associated with a significantly higherincidence of levator ani avulsion
Igor Michalec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
M Raszyková Navrátilová, Igor Michalec, M Tomanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Validating of a novel method for electronically recording overactive bladder symptoms in men.
J Krhut, M Gärtner, K Zvarová, M Desarno, Peter Zvara
Year: 2015, Low Urin Tract Symptoms
journal article

Validity of Asthma Control Test in Assessing Asthma Control in Czech Outpatient Setting
Elena Gurková, Patrice Popelková
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Vedomosti sestier o problematike bolesti u seniorov
Lenka Maniaková, Renáta Zeleníková
Year: 2015, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Via crucis
Stanislav Czudek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření poruch rovnováhy
J. Šichránek, Eva Mrázková
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv antihypertenzní terapie na lidskou sexualitu
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku
Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů
Igor Michalec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdenek Svoboda, Miroslav Janura, Jiri Rosicky
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.
František Dorko
Year: 2015
abstract in proceedings

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody kombinovaných analgetik
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výhody transdermálních forem HTR z pohledu gynekologa
Peter Koliba
Year: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Year: 2015
work experience abroad

Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2015, Praktický lékař
journal article

Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu
L. Staníková, H. Kučová, R. Walderová, Karol Zeleník, J. Šatanková, Pavel Komínek
Year: 2015, Klinická onkologie
journal article

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice
Radka Bužgová, Milan Stolička
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii - 12 měsíců zkušeností
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.
Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Žiak, P. Hurník, R. Doležílek, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondrušek, M. Kliment, O. Urban, P. Klvaňa
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
abstract in proceedings

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
specialist book chapter

Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?
Pavel Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, J. Michalík
Year: 2015
abstract in proceedings

Waterhouse - Friderichsenův syndrom
Lucia Ihnát Rudinská, Margita Smatanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar
Year: 2015, AM Review
journal article

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.
Michal Hájek, D. Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu
Michal Hájek, David Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Year: 2015
abstract in proceedings

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" -pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2015
others

Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava
Stanislav Jelen, Luděk Rožnovský, Marie Hegarová, Jaroslav Chovanec, Tomáš Přinosil, Hana Šebáková, Šárka Matlerová
Year: 2015
others


